Skip to main content

Nyolc év után ugyanazt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Úgy érzem, ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely ledönti ezt a rendszert, és egy újat épít.


Zbigniew Bujak


Nehéz részt venni egy másik nemzet problémáit vitató polémiában. A nemzeti sajátosságok miatt nem lehet ugyanolyan politikai recepteket javasolni a különböző társadalmak kérdéseinek megoldására – ezt az egységes kommunista rendszer bevezetésében jelentkező nehézségek is bizonyították. Ezt tudva mégis szeretnék csatlakozni a Beszélő hasábjain folyó vitához. Úgy érzem, a közép- és a kelet-európai népek sorsa és jövője közös, problémáiknak egy forrása van, s így megoldásukra együtt kell törekedjenek.

A vitában való részvételre Kis János cikke ösztönzött.[SZJ] Nem titkolom, hogy az a gondolkodásmód, amelyet képvisel, éles ellentétben áll a mostani lengyel ellenzék nagyobb részének véleményével. Tapasztalataink alapján arra a következtetésre jutottunk: ebben a rendszerben nem lehetséges a hatalommal való megegyezés, vagyis mind a két fél számára elfogadható konszenzus.

Ha jól értettem, a cikk szerzője abból az állításból indul ki, hogy a hatalomnak vannak elsődleges, kétségbevonhatatlan érdekei, de vannak olyanok is, amelyekről lemondhat, ha garanciát kap, hogy ez nem fogja veszélyeztetni. A párt hajlandó lenne tehát bizonyos engedményekre, hogy megvédje a nyugalmát (vagyis a hatalmát). Ennek érdekében korlátozhatja a társadalom fölött gyakorolt ellenőrzést. Ez az állítás magában foglalja a következő feltevést: a kommunista hatalom helyzete válságos, a párt uralma veszélyben van, és csak radikális lépések menthetik meg. Eltekintve az állítás jogosságától – lengyel szemmel nézve a magyar hatalom a legszilárdabb, és a legkevésbé veszélyezteti a társadalom elégedetlenségének kitörése – a szovjet típusú rendszerek története arról tanúskodik, hogy a hatalom inkább erőszakkal fojtja el a nép fellépéseit, minthogy békés, kompromisszumos megoldást keresne. Erre azt mondhatná valaki, hogy ez még nem jelenti, hogy ilyen kompromisszum egyáltalán lehetetlen, hogy a történeti tapasztalataink nem zárják ki a megegyezés lehetőségét a jövőben. Ezzel szemben én szkeptikus vagyok. Szerintem a kommunista hatalom rugalmatlansága a természetéből fakad. Elsődleges célja a társadalom teljes, osztatlan ellenőrzése. Mivel a társadalom érdeke ezzel ellentétes (az ellenőrzés alól való felszabadulás), a megegyezés valószínűtlennek tűnik. A két érdek között nincs középút. A kelet-európai kommunista pártok politikájában jelentkező különbségek – nyilvánvaló: az MSZMP politikai gyakorlata liberálisabb a csehszlovák párténál – csupán a társadalmak ellenállásának erejétől függ. Sok jel vall arra, hogy a kommunisták csak ott engedhetik meg maguknak a liberális politikát, ahol nincsenek veszélyben. Ezt az állítást még inkább bizonyítják a legutóbbi magyar fejlemények: az ellenzék ellen irányuló zaklatások fokozódása egyenes arányban van ezen ellenzék jelentőségének és nagyságának növekedésével.

Kis János elgondolása nem különbözik lényegesen a KOR[SZJ] régi, nyolc évvel ezelőtti programjától, amely szintén elismerte, hogy politikai valóságunknak vannak olyan aspektusai, amelyeket nem szabad kétségbe vonni (a Varsói Szerződéshez való tartozás, a kommunista párt vezető szerepe stb.). A különbség a két program között az, hogy Kis János javaslatában a szükségszerű kommunista monopólium szférája szélesebb: itt már a szakszervezetek is hozzátartoznak. Felmerül tehát a kérdés: mi legyen akkor a társadalom részleges függetlenségének intézményesült formája? Hol nyilvánuljon meg az a csonka függetlenség? A Dialógus békemozgalom tapasztalata azt mutatta, hogy a béketörekvések is a hatalom monopóliumához tartoznak. Próbálkozzunk talán a Horgászszövetséggel! Hátha sikerül...

Egy varsói barátom hasonlatával élve: a totális hatalom olyan, mint a hajó – ha lyukat fúrunk a testébe, elsüllyed. Mi értelme hát azon vitatkozni, hogy a lyuk nagy legyen-e vagy kicsi, négyszögletes vagy kerek? A hajó úgyis elmerül. Ezt a hatalmon lévők nagyon is jól tudják. Ideje lenne megértenünk, hogy ők semmiféle lyukat nem kívánnak, a legkisebbet sem.

A másik probléma a Kis János által javasolt garanciákhoz kapcsolódik. Bevallom: nem tudom elképzelni, milyen garanciát tud adni a hatalom, hogy betartja az esetleges egyezség játékszabályait. Óvatosságra int a Gdanski Egyezmények sorsa.[SZJ] Pedig ezek nemcsak papíron voltak: mögöttük állt a tízmilliós Szolidaritás. Maga a szerző tisztán látja a helyzetet, amikor azt mondja: „jobb, ha az iránymutató állásfoglalások nem olyan egyértelműek, hogy utóbb számon lehessen kérni őket. (...) Megtanult többféleképpen értelmezhető nyilatkozatokat tenni.” Szentigaz. De vajon ilyen partnerrel (értsd: ellenséggel, ellenféllel) lehet-e egyezséget kötni? Másrészt: milyen garanciát tudnak adni az ellenzék képviselői, hogy a társadalom többsége betartja a játékszabályokat? Soha nem merném állítani, hogy a nép megelégszik azzal, amit elért. Én személy szerint lemondhatok a nemzeti függetlenségről, a teljes szabadságról és a demokráciáról. De ostobaság lenne azt gondolnom, hogy másoknak is követniük kell ebben. Ez nemcsak erkölcsi kérdés, bár nyilvánvalóan az is: hiszen milyen jogon kötelezek másokat bármire is a beleegyezésük nélkül, főleg ha demokratának tartom magam. De a kérdés politikai probléma is. Természetes, hogy a hatalom engedményei a társadalom szemében az uralkodók gyengeségének fognak tűnni. És ha a szabadságukat korlátozó hatalom gyenge, miért ne követelnének többet? Efféle radikalizálódást láthattunk a Szolidaritás tevékenysége idején.

A Kis János javasolta megoldás a párthatalom korlátozásának más lehetőségeit is tartalmazza: az engedélyezett és tilos viselkedések listája szükségszerűen a pillanatnyi politikai helyzet elemzésének alapján készül. A további fejlemények olyan helyzet elé állíthatják mindkét felet, amely nem volt eleve kodifikálva. Ilyen tisztázatlan szituációk újabb konfliktusokat váltanak ki, ráadásul a hatalom szempontjából veszélyeseket, hiszen lehetővé teszik a társadalomnak a szerveződést és a kollektív érdekvédelmet.

Ennyi kétség merül fel bennem Kis János cikkét olvasva. A vita más részvevőitől eltérően nem akarok fellépni semmiféle alternatív javaslattal. Úgy érzem, egy külföldinek – függetlenül attól, hogy mennyire ismeri a magyar helyzetet s hogy mennyire magyarbarát – nincs ehhez joga. Minden társadalomnak a saját útján kell keresnie a megoldásokat, nem lehet efféléket importálni. Walesa szavaival élve: Talán nektek is be kellene mennetek a raktárakba, hogy azt mondhassátok, igen, tényleg, a raktárak üresek.

Varsó, 1984 augusztusában 


Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon