Skip to main content

[Olvasói hozzászólás és szerkesztőségi válasz]

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Vit László: Haderőszak (Beszélő, 1993. november 6.)


Volt – tehát lesz?

Nem kívánok Vit László Haderőszak című „radikálisan pacifista” írásának lényegi mondanivalójával vitába szállni már csak azért sem, mert a főbb következtetéseivel egyetértek. Osztom véleményét abban, hogy a honvédelmi törvény jelenleg folyó parlamenti tárgyalásánál a pártok – valószínűleg tudatosan – megkerülik a törvénytervezet legsúlyosabb, elvi jelentőségű rendelkezésének vitatását: a hadkötelezettség, a sorozás intézményének beláthatatlan ideig való fenntartásáét. Különösen szomorú ez azért, mivel a társadalom erősen megosztott a kötelező katonai szolgálat kérdésében, s bár a hadkötelezettséget az alkotmány v szűkszavúan – deklarálja, a szabályozás bővebb, elméleti megalapozása teljesen hiányzik. Magyarországon a hadkötelezettség legfőbb alapja a (Mária Terézia koráig visszanyúló) hagyomány: kötelező katonáskodás eddig is volt – tehát a továbbiakban is lesz.

Helyes végkövetkeztetésnek tartom Vit László azon megállapítását is, mely szerint a civil szolgálat jelenleg nem tekinthető a katonai szolgálat igazi alternatívájának. A civil szolgálat szabályozásának és működő gyakorlatának bemutatásánál viszont számos tévedés torzítja a képet. Feltétlen szükségesnek tartom ezek helyreigazítását, mivel a közvélemény is rengeteg hasonló téves információval, sőt rémképpel terhelt, ezeket igazán kár volna tovább erősíteni.

A civil szolgálatra irányuló kérelmeket nem a Honvédelmi Minisztérium, hanem a helyi hadkiegészítő parancsnokság bírálja el. Vit László szerint: „A minisztérium nem közöl adatokat, ezért csak becsülhető a civil szolgálatot kérők száma.” A legutóbbi időkig a minisztérium minden év elején közölte a megelőző évre vonatkozó részletes adatokat. A katonai ügyész a kérelem tekintetében – tudomásom szerint – nem végez nyomozást. Az elutasított kérelmező, sajnos, hiába fellebbez polgári bírósághoz; a tárgyalások általában elméleti pengeváltásokban merülnek ki.

Mivel a lelkiismereti ok – melyet a hatályos törvény az engedély elnyeréséhez feltételül szab – nem jogi fogalom, de még csak konszenzusos teológiai vagy irodalomtörténeti definícióval sem bír, ezek a tárgyalások szükségszerűen parodisztikussá válnak. Egy bíróságnak nem lehet feladata, hogy az előtte megjelenő felek filozófiai vitájában döntő legyen. Téves Vit László következő megállapítása: „A lelkiismereti okokon nem világnézeti, hanem vallásos meggyőződést értenek, és ez alapján hoznak ítéletet.” A két indoklás (vallási és lelkiismereti) megítélése között nincs észrevehető prioritás: a Jézus Krisztus tanításaira hivatkozó kérelmezőket már számos esetben elutasították az elméleti viták után, míg a „tisztán” lelkiismereti (nem vallásos világnézeti) okokra hivatkozók közül sokan zöld utat kapnak. Az engedélyezésről korrekten annyi állapítható meg, hogy meglehetősen ötletszerű. Vit László: „Sem a honvédség, sem a munkavállalók nincsenek felkészülve arra az esetre, ha a civil szolgálatot kérők száma jelentősen megemelkedne.” A HM – még 1989-ben, egy belső utasítással – évi 15 000 főben limitálta a kiosztható engedélyek számát. Az engedélyezettek teljes köre az azóta eltelt négy év alatt sem érte el a 2000 főt. A polgári szolgálatosok számára fenntartott betöltetlen munkakörök száma, tájékozódásom szerint, jelenleg 5-6-szorosa a betöltöttnek, s az új, szabad foglalkoztatási helyek folyamatosan gyarapodnak. A kérelmezők számának legalább a tízszeresére kellene váratlanul ugrania, hogy az emelkedés valóban gondot okozzon. Megjegyzendő még, hogy a polgári szolgálat ideje nem 24, hanem 22 hónap (s a közeljövőben várhatóan 18-ra csökken).

A cikkíró szerint: „A polgári szolgálatot teljesítőknek ugyanúgy korlátozva vannak a szabadságjogaik, mint a ténylegeseknek.” A korlátozás tagadhatatlan, ám az, hogy ugyanúgy – ez csak a civil szolgálat ismeretének hiányából fakadhat. A polgári szolgálat független minden katonai szervtől. A civil szolgálatos legtöbbször egy átlagos munkavállalóéval megegyező munkarendben dolgozik, azaz heti öt napot és napi nyolc órát, s otthonról jár be a szolgálati helyére. Alapvető szabadságjogainak sokkal inkább birtokában van, mint egy sorkatona. Nagyon helyesen – teszem hozzá –, mivel előreláthatólag ez lesz az egyetlen reális, hathatós motiváció arra, hogy a konkurenciával számolni kényszerülő hadseregben is folyamatosan javítsák a sorkatonák helyzetét, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat.

A hadkötelezettség megszüntetéséig tehát a civil szolgálatra, a valódi alternatív szolgálatra elengedhetetlen szükség van.

Kotász Zoltán

Köszönettel véve Kotász Zoltán kiegészítését, és elnézést kérve a cikkbe becsúszott pontatlanságokért, csupán azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem a civil szolgálat mint a fegyveres katonai szolgálat megtagadásának jelenleg egyetlen legális lehetősége ellen vagyok. Csak azt szerettem volna nyomatékosítani, hogy az intézmény csak limitált számú esetre „van kitalálva”, csak megszabott számú hadköteles élhet a törvényben megszabott lehetőséggel. A katonai okfejtés szerint ugyanis, ha a civil szolgálatot teljesítők száma meghaladná ezt a korlátot, az veszélyeztetné a harckészültséget. Amit sejtetni szerettem volna, nem más, mint hogy a „limitáció” és az „engedélyezett” esetek száma között valószínű az összefüggés. Bár ezt a számot nem ismerem, feltételezem, hogy a kérelmeik elbírálását befolyásolja, vagy mondjuk befolyásolná, ha a kérelmek elérnék ezt a bűvös határt. Éppen ezért a civil szolgálat nem abszolutizálható, kiszélesítése a jelenlegi körülmények között nem lehetséges, ezért az intézmény nem tekinthető teljes értékű megoldásnak. Mivel azonban a kérelmek számáról nincsenek megbízható, ellenőrzött adataink (én a kiegészítő parancsnokság statisztikáit, mivel név szerint nem azonosíthatók, nem tekintem ilyennek), ezért csak találgatni tudjuk, hogy mennyire közelítette meg a jelentkezők száma a „kontingenst”.

A másik kérdésben, a lelkiismereti ok bírósági megítélésének ötletszerűségéről tett megállapításával teljesen egyetértek. Megállapításaim az ALBA Kör általam ismert esetein alapulnak.Vit László
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon