Skip to main content

[Olvasói megjegyzés és szerkesztőségi válasz]

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Tisztelt Kőszeg Ferenc!

Tisztelettel tájékoztatom Önt arról, hogy 1994. január 31-én, hétfőn reggel 8.00 órakor, a Legfelsőbb Bíróság épülete előtt

ÉHSÉGSZTRÁJKOT KEZDEK.

Tiltakozásomat mindaddig kívánom folytatni, ameddig az ellenem 1982-ben hozott ítéletet – miszerint kémkedés és közokirat-hamisítás vádjában bűnös vagyok – a bíróság meg nem semmisíti.

1993 nyarán levelet írtam Göncz Árpád köztársasági elnök, Antall József miniszterelnök és Balsai István igazságügy-miniszter uraknak. A válaszukban mindhárman biztosítottak arról, hogy Magyarországon a bíróságok függetlenek, még a legfőbb közjogi méltóságok sem gyakorolhatnak rájuk pressziót. A demokrácia szabályait figyelembe véve ezt az érvelést elfogadtam. Az Igazságügyi Minisztériumból kapott válasz azonban egy tanácsot is tartalmazott: beadványban kérjem a Legfelsőbb Bíróság elnökét, hogy ügyemben soron kívüli eljárást rendeljen el. E javaslatot megfogadván 1993. augusztus 24-én levelet írtam az Elnök Úrnak, kérve tőle a soron kívüli eljárás lefolytatását. Az azóta eltelt öt hónap alatt még csak válaszra sem méltatott… Úgy érzem, nem maradt más választásom, mint az éhségsztrájk. Nem csupán önmagamért, a saját becsületem helyreállításáért, az én kárpótlásomért teszem, de meggyőződésem: nem vagyok egyedül. Mindazon sorstársaim érdekében is választottam a tiltakozásnak e formáját, akik hozzám hasonló helyzetben vannak, akikbe nemcsak az elmúlt rendszer kiszolgálói rúgtak, de a mostani „demokrácia” is kitaszítja, elárulja őket. (…)

Kérem Önt, Önöket: ha céljaimmal egyetértenek, támogassák tiltakozásomat mind erkölcsileg, mind politikailag, és segítsenek nekem abban, hogy akcióm a lehető legszélesebb nyilvánosságot kaphassa meg.

Még valami: az SZDSZ alapító tagja voltam. Szeretném azt is közölni, hogy ma már nem tartozom a szabad demokratákhoz, mert igen sok és lényeges kérdésben másképp gondolkodom, mint ők.

Ócsa, 1994. január 11.

Révész Miklós

Buzdítás és intelem

Az 1963 előtti politikai ítéletek semmisségét még a pártállam parlamentje mondta ki, sommásan. Az 1963 utáni, emberi jogokat sértő, politikai ítéletek semmisségéről csak két évvel később hozott törvényt a parlament. (Lásd Beszélő, 1992. február 6.) Néhány mondata törvényjavaslat vitájában elmondott parlamenti felszólalásomból: „…a kémkedés tényállásának alapos megváltozása elegendő indok arra, hogy a törvény helyt adjon a korábbi ítéletek felülvizsgálatának. A kémkedésért elítéltek többségéről az derülne ki, hogy nem voltak kémek. Emlékezzünk csak! Kémkedésért ítélték el azokat a hazatérő disszidenseket, akik kérdezőbiztosként részt vettek a Szabad Európa Rádió közvélemény-kutatásában.”

Módosító indítványomban nem automatikus ítéletmegsemmisítést, hanem azt javasoltam, hogy tegye lehetővé a törvény az 1963 és 1989 közötti kémkedési, államtitok-sértési és hasonló ügyekben a perújrafelvételt. Balsai István, az igazságtétel nagy barátja azonban úgy vélte, a kémkedés „mai felfogásunk szerint sem minősül semmissé nyilvánítható bűncselekménynek”. A miniszter láthatólag ezúttal sem törte magát, hogy megértse az eléje kerülő módosító indítványt.

Idézett felszólalásomban a most éhségsztrájkolni szándékozó Révész Miklós ügyére céloztam. A szamizdat-Beszélő egyik szerkesztőjeként akkoriban jogsértésekről gyűjtöttem adatokat. Számosan kerestek fel ismeretlenül is; az egyikük Révész Miklós volt.

A történet szenvedő hőse 1981-ben, huszonhat éves korában egy rossz házasság elől is menekülve nem tért haza bécsi útjáról. Az osztrák hatóságoktól havi 200 schilling segélyt kapott. Újsághirdetésre jelentkezett az Intora Marktforschung nevű piac- és közvélemény-kutató cégnél. Arra kapott megbízást, hogy (a Magyar Rádiónál is szokásos módon) egy kérdőív segítségével végezzen felmérést a Szabad Európa Rádió hallgatottságáról. A megszólított magyar turisták azonban elzárkóztak a válaszadástól, így Révész kénytelen volt „hasból” kitölteni a kérdőíveket, hogy az értük járó 180 schillinget megkapja.

Néhány hónapnyi egyre reménytelenebb kínlódás után hazatért, abban a hiszemben, hogy „disszidálása” csak szabálysértés, nem bűncselekmény. Kihallgatásakor elmesélte kérdőíves kalandját. 1982. szeptember 6-án kémkedés alapos gyanúja miatt letartóztatták; menet közben még a közokirat-hamisítás vádját is a nyakába varrták.

A katonai bíróság zárt tárgyaláson két év nyolc hónapra ítélte. Büntetéséből két év múltán szabadult.

1987-től kapcsolatot keresett a demokratikus ellenzékkel és a Bulányi György-féle katolikus bázisközösséggel. 1989 tavaszán kezdeményezésére alakult meg az SZDSZ ócsai szervezete.

1992-ben, miután három évig hiába várt ügye törvényi rendezésére, a Fővárosi Bíróságtól ítélete megsemmisítését kérte. Keresetét a bíróság elutasította, hiszen már hatályba lépett a fentebb idézett 1992. évi XI. törvény, s az kémkedési ügyekre nem vonatkozott. A Fővárosi Bíróság azonban 1992. szeptember 10-én kelt válaszában nemcsak arról tájékoztatta Révész Miklóst, hogy a döntés ellen panasszal fordulhat a Legfelsőbb Bírósághoz, hanem arról is, hogy 1989-ben a legfőbb bírói fórum már megsemmisítette egy az övéhez hasonló ügyben a pártállami ítéletet. Ezúttal azonban a Legfelsőbb Bíróság elnöke nem talált alapot törvényességi óvás emelésére.

Révész Miklós ekkor az SZDSZ Jogvédő Hálózatától kért jogi segítséget. Dr. Somogyi János a legfőbb ügyészhez fordult törvényességi óvás iránti kérelemmel – arra hivatkozva, hogy az ítélet az 1982-es jogszabályok értelmében is törvénysértő volt. Időközben a törvényességi óvás intézménye megszűnt, ezért a legfőbb ügyész az anyagot 1993 januárjában a Fővárosi Bírósághoz továbbította a felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 1993 nyarán Révész – mint felhívásában írja – a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez fordult; innen idén január 11-ig nem kapott választ.

Révész Miklós közben újból megnősült, négy kiskorú gyermeket nevel. Ha ítéletét megsemmisítik, a 731 nap szabadságvesztésért 275 000 forint értékű kárpótlási jegy illeti meg.

Az esetleíráshoz személyes kommentárként hozzáfűzném: az életét meg az egészségét az ember ne kockáztassa – nemhogy 275 000 forintért, de talán még az igazáért se. De ha már az éhségsztrájk kemény eszközét veszi igénybe, azért nem éhségsztrájkolhat, hogy a bíróság számára megfelelő ítéletet hozzon. Követelni csak azt szabad, hogy a bíróság folytassa le a felülvizsgálati eljárást – ítélkezésében a bíróságnak szuverénnek kell maradnia.

Végezetül: sajnálom, hogy Révész Miklós már nem szabad demokrata. Meggyőződésem, hogy mindaz, ami egykor a demokratikus ellenzékhez és az SZDSZ-hez kötötte, máig sem veszett ki ebből a pártból.

Kőszeg Ferenc


Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon