Skip to main content

Székely Bertalan akadémikus modernsége

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy kiállítás a Képzőművészeti Főiskolán


Néhány hétig a Képzőművészeti Főiskola három szép arányú, historizáló stílusú kiállítóhelyiségében láthatók voltak Székely Bertalan anatómiai rajzai, ember- és lómozgástanulmányai és a hozzájuk tartozó dokumentumok: szakkönyvek, szemléltető eszközök, feljegyzések, vázlatok és jelenkori értékelések. Három kiváló művészettörténész jegyezte a kiállítást: Beke László, Szőke Annamária és Peternák Miklós. A közeljövőben megjelenik a kiállítás dokumentum- és tanulmánykötetnek is nevezhető katalógusa, ebben nyilvánvalóvá válik a rendezők szerepének mértéke a kiállított tárgyak aktuális interpretációjában. Sajnos, az anyag fizikai közelségének élményét a legjobb reprodukciók sem fogják felidézni. Ezt csak egy következő, nagyobb nyilvánosságnak megnyíló kiállítás tehetné meg Magyarországon vagy külföldön, mert ez a tudománytörténeti és oktatástörténeti szempontból egyaránt jelentős kiállítás megérdemelné a külföldi bemutatást is.

Addig is nagy szükség lenne a hatalmas papírfelületekre rajzolt, oktatási segédeszközként használt, de alkotójuk tehetsége révén valódi műalkotásként élvezhető művek konzerválására és múzeumi körülmények közötti őrzésére. Mert a három intézmény által őrzött tárgyak közül csak a Magyar Nemzeti Galériában lévőket őrzik így, sem a Képzőművészeti Főiskola, sem a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára nincs jelenleg abban a helyzetben, hogy a tulajdonában lévő minden rajzot, fényképet, kéziratot azonnal restauráltasson, pedig ritkaságok, remekművek sorát őrzik.

Sok rosszat írtak az 1871-től létező Mintarajziskola, majd Képzőművészeti Főiskola konzervativizmusáról, elavult tanítási módszereiről, vaskalapos professzorairól. A XX. század elején azonban már felismerték pozitív kvalitásait is. Székely Bertalant, aki 1871-től haláláig (1910) tanított ebben az intézményben, Petrovics Elek az akadémikus rangra méltó művésznek nevezte, jóllehet Székely – sok jelentős művésztársával együtt – nem volt sohasem tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. A Francia Akadémiának egy felfedezésével majdnem tagja lett 1880-ban. Erről adott alapos felvilágosítást és interpretációt a főiskolán rendezett kiállítás. Székely Bertalan művészetszemléletét bírálta saját korában Keleti Gusztáv, tévedéseit hangsúlyozta a század második évtizedében a Nyugatban, majd külön kötetben megjelent előadásaiban Fülep Lajos (Magyar művészet, 1923). Rajzainak különös kvalitásait azonban mind az említettek, mind a későbbi interpretátorok elismerték. Sem történelmi festményeinek gazdag sokrétűsége, sem portréinak pszichikai mélysége, sem tájképeinek drámai mozgalmassága nem jöhetett volna létre a rajzi pontosság és elevenség reneszánsz óta tovább élő pictor-doctus elveinek következetes érvényesítése nélkül. Székely minden művét tanulmányrajzok, vázlatok sokasága előzte meg. Ebben is a reneszánsz–barokk–klasszicista művészeti akadémiák hagyományait folytatta. A rajzolás megismerő funkcióját többször kiemelte írásaiban: „Rajzolni annyit tesz – írja a kiállításon bemutatott feljegyzései egyikén –, mint a természet által nyújtott s geometriai alakzatokban nyilvánuló anyagokkal aesthetikailag elbánni. Szükséges ezen oknál fogva a rajzoláshoz a rajzolandó tárgyak természettudományi szemponttól való ismerete… a tájra nézve némi botanika és geológia.” Hasonló elvek alapján készített geometrikus rendszerű felhőtanulmányokat Claude Lorraintől Constable-ig sok európai festő, köztük Székely is. (Felhőmozgás-tanulmányainak kiállítása egy következő kiállítás tárgya lehetne!)

Székely Bertalan, a tanár, a mozgás törvényeinek ismeretét minden cselekményt ábrázoló művész számára kötelezőnek érezte. A mozgás számára a XIX. század utolsó harmadának európai főirányához igazodva az egyik legfontosabb művészi feladat volt. Az emberi és állati mozgások ábrázolásának alapját az anatómia ismeretében látta. 1871-től tanított a főiskolán anatómiát, bonctant, 1877–78-tól kedvenc műfaját, a „hippológiát”, vagyis a ló anatómiáját és mozgásának megfigyelését, később pedig a kompozíció nevű tantárgyat.

A ló, a ló ábrázolása az ókortól jelen van az európai kultúrában. Lovas szobrot alkotni, lovat festeni heroikus feladat volt a görögök, etruszkok, rómaiak, bizánciak, a középkor, a reneszánsz, a barokk számára. A XIX. század hatvanas éveitől a megmerevedett, sokat ismételt lópózokat (egyikről Székely is vallja egy rajzán, hogy hamis) felváltja a ló mozgásainak közvetlen megfigyelése impresszionista rajzokon, festményeken, naturalista ábrázolásokon. Igaz, egyes lovak kentaurrá válva jelennek meg az új mitológia tájain (Böcklin, Szinyei festményein például), de mindennél erősebb a pozitivizmus hatása, mely Székely rajzain és festményein is a legerősebb szemléleti elem. Székely ló-szemlélete teljesen demitologizált és tisztán természettudományos. Rajzain és feljegyzésein egyaránt érezhető, hogy mértéktelenül élvezte a csontrendszer és a mozgás összefüggésének ábrázolását. Hihetetlenül elevenek vágtázó lócsontvázai. Rajzsorozataiban –akár az emberalakot, akár a lovat „elemzi” – hatalmas történeti ismeretanyagról és személyes megfigyelések soráról tesz tanúságot: csecsemőrajzán Dürer-rajzot interpretál, férfi- és nőalakoknál Michelangelo vagy Rubens alakjait idézi fel, a lovaknál áttanulmányoz és olykor kijavít temérdek lóábrázolási traktátust, amelyeket valószínűleg ő maga szerzett meg a főiskola könyvtárának. Amikor 1878-ban a világkiállításon Párizsban jár – a Képzőművészeti Főiskola is szereplője volt a kiállításnak –, megismerkedik Eadweard Muybridge lómozgást rögzítő pillanatfelvételeivel és azokkal a zootropoknak nevezett korongokkal, amelyek forgatása révén a fázisokra bontott mozgás ismét egyenletessé válva megeleveníthető. Mindezt Székely megszerzi, hazaviszi, s évekig tapogatja rajzaival, kíséri megjegyzéseivel, és veti össze a bonctani ismeretei alapján álló saját megfigyeléseivel. Kutatásairól Jules Etienne Marey-val levelezik, a kor másik nagy mozgáskutatójával és -rögzítőjével, aki elküldte Székely Bertalannak a madárrepülésről és más mozgásokról készített felvételeit, s ígérte neki többször, hogy Székely felfedezéseiről tudósítja a Francia Tudományos Akadémiát. (Az utóbbinak körülményei még nem ismertek.) Székely tudatában volt kutatásai jelentőségének. Levelein kívül ezt jelzik rajzainak feljegyzései, melyek német vagy magyar nyelven rögzítik polémiáit Muybridge-dzsal és Marey-val.

A kiállítás rendezői rekonstruálták a zootropot, és belehelyezték Székely ember- és lómozgásról készült rajzainak reprodukcióit. Megperdíthette bárki a lyukakkal ellátott korongot, és láthatta a mozgó, vágtázó lovakat, futó atlétákat. Valahol a mozi születése is jelen volt ezen a taneszköz-kiállításon.

Székely Bertalan igazi „uomo universale” (Székely 1955-ös utolsó nagy kiállítása rendezőjének, Dobai Jánosnak a meghatározása) volt, s a mellőztetések ellenére szabad és boldog alkotó lehetett. Örömét lelte a tanításban, szívesen rajzolt szertári rajzpapírra csigolyákat, izmokat, ízületeket. Anatómiai rajzain frissek a színek, lendületesek a vonalak, érdekesek a latin, német, magyar nyelvű feliratok. Legfőbb célkitűzése a természethez való közeledés, s ezt igyekezett megtanítani növendékeinek: „Az állatok rajzolása a táj rajzolását is közelebb hozza a fiatalemberhez – írja –, közelebb, mint a fej és az akt rajzolása, ezen foglalkozás megismerteti és megszeretteti a természet megfigyelését, és a foglalatosságokat élvezetessé teszi. Ez is egy etikailag nem eléggé megközelíthető motívum, mely az állatrajz tanítása mellett szól.”

Múltban bolyongott a néző ezen a kiállításon. Az akadémiától a modernségig és a modernségtől az akadémiáig vezettek Székely útjai, akinek végső célja – mint ezt néhány történelmi tárgyú vázlata is bemutatja – a természettanulmányokból valami nagy egész alkotása, melyben táj, állat, ember együtt lelhető fel.

A nosztalgikus tárlat tanulsága és reménye: talán a ló és a lovak szeretete még nem halt ki egészen az európai kultúrából. Talán ma is fontos a művészeti oktatásban a ráció, a következetesség, az eleven megfigyelés.

Székely mozgástanulmányai megelevenedtek, mint a zootrop lovai, hatásuk a tanítványokra, a századforduló nagy és kis festőire még bemutatásra vár. Ennek kiderítése az anyag tudományos feldolgozóira vár, s a katalógus az első állomás lesz ehhez.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon