Skip to main content

Fehérvári kiállítások II.

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Városi képtárak


A modern művészet magyarországi múzeumának felépítését a II. világháború után kezdték sürgetni. Az egyik legvilágosabb, legszebb elképzelés Kassák Lajostól származik – ő a Margitszigetre képzelt el egy valódi modern épületet, s benne századunk legjelentősebb alkotóinak műveit. Kassák álma nem valósult meg, s talán nem is fog soha, de a XX. század művészetének vannak kisebb „házai”, például Kiscellen, Óbudán, Pécsett, Kecskeméten, Miskolcon és Székesfehérvárott. Ezek a múzeumok, ezek a házak kevés pénzből, csodával határos módon jöttek létre. Anyaguk akkor gyarapodott számottevően, amikor hozzájuk került vásárlás vagy ajándékozás folytán egy-egy nagyobb magángyűjtemény. A XIX. század elejétől egyetlen fontos tudományos és kulturális intézmény sem születhetett meg Magyarországon a pártfogók, a szellem arisztokratáinak adományai nélkül. A modern művészet gyűjtése ma sem képzelhető el gyűjtők, művészek áldozatvállalása nélkül.

Székesfehérvár művészettörténészei az 1960-as évek közepétől folyamatosan állították ki a XX. századi magyar művészet korszakait, iskoláit és nagy egyéniségeit, tudományos kiállításaikon láthatóvá vált sok eddig múzeumi raktárban tartott alkotás. E kiállításokról olykor vásároltak is, vagy ajándékba kaptak műveket. Volt néhány alkalom azonban, mikor egész gyűjtemény került ajándékozással a város tulajdonába. Először Ybl Ervin művészettörténész gazdag kisbronz- és iparművészeti gyűjteménye került a múzeumba, s látható ma is a Budenz József nyelvésztől „örökölt” házban. A festészet és rajzművészet remekei tekintetében az Ybl-gyűjteményt szinte felülmúlja a modern magyar művészet fő- és mellékútjait megmutató kvalitásaival a Deák Dénes-gyűjtemény, mely Fehérvárott egy szép műemlék házban látható. A Deák-gyűjteményben a legkorábbi mű Gulácsy Lajos 1903-as festménye Önarckép virággal, a legkésőbbi Deim Pál Kompozíciója 1980-ból. A két évszám közötti évtizedek művészeti kifejezésmódjai szakértelemmel és nagy szeretettel összegyűjtött festményeken és rajzokon követhetők nyomon. Megjelenik a virágos, dekoratív és az érzelmesen erotikus szecesszió (Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár, Gulácsy művein, Rippl-Rónai Enteriőrjén), és jelen van a szociológiai, lélektani realizmus, a monarchia legalsó rétegeinek portréja Mednyánszky László és Nagy István katona- és parasztfejein. Aki meglátja Nagy István kis parasztfiújának ijedten figyelő szemeit vagy Mednyánszky pajeszos fiatal katonájának befelé forduló elmélkedését, az megdöbben, hogy milyen méltósággal tudták kifejezni e művek alkotói és ábrázoltjai Európa egy pontján elfoglalt helyüket.

Deák Dénes gyűjteményének egésze megnyugtató bizonyosságot nyújt a XX. századi magyar festészet, rajz és kisplasztika értékeiről. Tihanyi, Kmetty, Kádár Béla festményei a látvány intellektuális megközelítését, Rippl-Rónai, Czóbel, Gadányi Jenő a színek és formák szinte érzéki visszaadását példázzák, míg Farkas István, Egry József, Vajda Lajos, Ámos Imre alkotásai megrázó víziók a világ külső és belső konfliktusairól. A gyűjtő különös, tragikus önarcképeket gyűjtött össze Pajzs Goebel Jenőtől és Ámos Imrétől, zaklatott, expresszív fejeket Tóth Menyhérttől, Anna Margittól, a nyugalom és lelkierő méltóságteljes asszonyalakjait elvontabb és természethűbb változatokban Korniss Dezsőtől, Barcsay Jenőtől.

Deák Dénes könyvtáros 1986-ban ajándékozta Székesfehérvárnak gyűjteményét. „A gyűjtés mentés – nyilatkozott abban az interjúban, mely a gyűjtemény katalógusában is megjelent. – Azon dolgoztam, hogy megmentsem azokat a műveket, amelyeket meggyalázott a koruk, a közöny vagy a hozzá nem értés. Ez a rangom, egyetlen méltóságom… Csak annyit tudok, abban bízhatom, hogy az emberből az mozdul meg a műre, ami a legjobb benne.”

E szerény, öntudatos szavakban a XX. század ideális, nagy, képzeletbeli múzeumának az egyik legfontosabb célkitűzése is benne rejlik: Rilke etikus esztétikumának hite. Ez a hit olykor csodákra képes. Tudjuk, Budapesten nem épül sehol sem a XX. század múzeuma. A különböző generációk által kiszemelt épületek egymás után más funkciót kapnak. (Hasonlóan az egykor a Nemzeti Színház építésére adományozott telekhez, melyen ma éppen egy irodaház nő a magasba!) Ilyen helyzetben hit és optimizmus nyilvánul meg egy lelkes polgár szándékában, aki egy újabban nyíló múzeumi épületszárny szobái számára már egy újabb gyűjteményt ígér.

A székesfehérvári múzeum munkatársai azonban évtizedek óta maguk is gyűjtenek a múzeum számára kiállításokról, műtermekből, hagyatékokból. A gazdag anyagnak csak keresztmetszetét nyújtja a volt ciszterci rendház öt szobájában és folyosóján nyílt kiállítás, mely az Új Magyar Képtár bemutatkozása.

Az áttekintés a negyvenes–ötvenes években kezdődik, és napjainkig tart. A legfrissebb mű 1989-es. Festészet, grafika, szobor, eszmei épületterv, fotó, kollázs, assemblage, a műfajok, technikák, kifejezési eszközök szabadsága – ez az, ami a nézőt első látásra magához vonzza. Stílus- vagy formaszigor nem jellemzi a válogatást, melyben helyet kaptak radikális gondolati mondanivalókat hordozó művek, s tisztán az érzékekhez, érzelmekhez szóló alkotások. Az utolsó évtizedek művészetét is – mint a XX. századét általában – Magyarországon ugyanúgy, mint a világ más részein, az absztrakció és a természeti jelenségekbe való beleérzés különböző fokozatai és ötvözetei jellemezték. Feltámadt és tovább élt a századforduló szenzualizmusa, organikus forma-kincsesháza – állapíthatjuk meg Veszelszky Béla, Gedő Ilka, Keserű Ilona nagy művészegyéniségeket képviselő festményei láttán. Elkerülhetetlen a magyar művészetben a személyes konfliktusként és tragikumként, expresszionista módon átélt történelem – ezt gondoljuk Kondor Béla lováról lebukó II. Lajos királya előtt. Újabb, gyerekesen felszabadult, epikus történelemmegelevenítést kínálnak Újházy Péter festményei (pl. Jellasics futása), valamint a legfiatalabb, névtelen művészcsoport a Helyettes Szomjazók Segesvár című szobra. (Ezen a töpörödött, fekete selyemruhás anyóka, térdén és szoknyája ráncai között ólomkatonákkal, a klasszicizmus és romantika évtizedeiben oly gyakran ábrázolt Hungária anya jelenkori inkarnációja.)

Az aktuális történelem meghatározó művekkel van jelen a kiállításon. Jovánovics György Fekvő embere gipszből készült, köznapi figura, ami a cipőjét, ruháját illeti, s mégis van benne valami időtlenül fiatal, távoli, titokzatos, vándordiákvonás. Arca keleties, tekintete gondolkodó. De ez az ifjú mégis le van döntve a lábáról, kissé szétvetett lábbal, nyitott szemmel fekszik egy vörös hordágyon. Gondolnánk az elmúlt év kínai egyetemistáira, de ez a szobor több mint másfél évtizeddel korábban készült. Emlékmű a posztsztálinizmus korából.

Sokfajta eszközzel szólt hozzá a képzőművészet az elmúlt évtizedekben Magyarországon a történelem dilemmáihoz, jelenségeihez. Pauer Gyula fotója maradvány a Tüntetőtábla-erdőből, egy nagy kortárs műfaj töredéke. Hajas Tibor Kényszerleszállása expresszív allegória, Haraszti István gondolkodó objektjei merész játékok apokaliptikus háttérrel: ilyen például ördöngös kalitkája, melyben a kismadár, ha ki nem veszik, mindig elpusztul, de nem a kalitkától, hanem a nézők reakcióitól. (Vajon a többi műre nincsen veszélyes néző?)

Gúzsba kötött, ledöntött, kínzásoktól gyötört képet ad a hatvanas–hetvenes évek művészetének egy része. A nyolcvanas évek új nemzedékének egy része viszont tudatosan szakít minden nehéz gondolati örökséggel. Csak élvezni akarja a színeket, a mozgalmas formákat, a fortissimóban áradó érzelmeket. Zenei ihletésű festészet született, ez párhuzama a kortárs zenei törekvéseknek. (Sokszor a művészek is azonosak!) A fehérvári kiállításon járva olyasfajta mámor keríti hatalmába a nézőt az utolsó szobákban, mint a barokk festészet nagyjainak művei előtt. Caravaggio, Rubens, Goya világa visszatért, színben-formában felerősítve-áthangolva. Ezt érezhetjük Soós Tamás, Mazzag István, Károlyi Zsigmond képei láttán. A nyolcvanas évek festészetében szerelem és kétségbeesés hangulatai váltakoznak – vonhatnánk le a következtetést, de a nagy kavalkádban akad más is: játékos, táncos gesztusok, tekervényes történetek Roskó Gábor, El Kazovszkij művein, a primitív népek művészetének tisztelete fe Lugossy László festményén. A hatvanas–hetvenes évek geometrikus törekvései legrangosabb képviselőinek – így Nádler Istvánnak, Halász Károlynak – kiegyensúlyozott művei mellett már zaklatott, expresszív, új korszakuk dominál. Az új barokk iránti érzékenység teszi aktuálissá, a ma művészetének képviselőjévé Konkoly Gyula több évtizedes festményét Szent Józsefről és a gyermek Jézusról.

Az öt szobában és a folyosón minden kiállított tárgy erős, tiszta hangon szól a nézőhöz – aki itt találkozhat több nagy elhatározású művész kortársával, sőt ha jól figyel a művekre, olykor önmagával is.

Az Új Magyar Képtár Székesfehérvárott megnyílt, várja látogatóit, s a képek várják társaikat.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon