Skip to main content

Tornatermeket és kollégiumokat!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Címzett és céltámogatás


Az önkormányzati törvény szerint – vagyis elvileg – a parlament tiszte megjelölni az úgynevezett társadalmilag kiemelt fejlesztési igényeket a sokféle helyi igény között. Az efféle minősítés, ha közvetetten is, központi forráselosztást jelent, mert hát amely igény társadalmilag fontos, az egyben támogatandó is államilag. Nemes feladat ez a rangsorolás, hiszen, ha e döntésükkel vissza is kell menni valahogy az egyéni választókerületből jöttéknek választóik közé, a társadalmi célkijelölés mégis jelenthet valamicske hidat a központ és a település, a nagy- és kispolitika között. Elvileg.

Gyakorlatilag viszont adva volt a kormánydöntés, mely szerint a jövő évben 25 milliárd forintot szánnak címzett és céltámogatásra, és ehhez kell szabni a társadalmi célok kiemelését. A döntés birtokában a belügyminiszter előzetes igényfelmérést végzett szeptember–október folyamán. Wekler Ferenc (SZDSZ) nehezményezte is a vita első, október–novemberi fordulójában, hogy csorba esett a törvényhozás szuverenitásán, a BM ugyanazok szerint az irányelvek szerint már begyűjtötte az önkormányzatok céltámogatási igényeit, amelyeket aztán mint határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek. A Belügyminisztériumban azzal a törvényi előírással magyarázzák ezt a lépést, hogy kötelesek előzetesen tájékoztatni az önkormányzatokat az őket érintő parlamenti döntésekről. Ha viszont már megtörtént az igényfelmérés – érveltek kormányoldalon a parlamenti vita során – legyen meg mielőbb a határozat is, hogy az önkormányzatok hamar pénzhez jussanak. Vagyis: ne akadékoskodjanak sokat a képviselők, mert késleltetik a közigény-kielégítést.

Az irányelvek egyébként – hallottuk a Belügyminisztériumban – kifejezetten önkormányzatbarátnak mondhatók: bővülni fog a támogatandó célok skálája is, és a 25 milliárdos keret is komoly előrelépés. Az idei költségvetésben még csak 18 milliárd szerepel, ebből is 4 milliárdot a megyéknek kellett fizetni korábban keletkezett kötelezettségeik miatt, és ezt jövőre a normatív támogatási rendszeren keresztül kapják a megyék. Hogy mely célokat milyen összegekkel fognak támogatni, azt sajnos nem tudtuk meg, tudniillik most folyik az igénybejelentések feldolgozása. De a parlament is számok, számítások nélkül állt szemben az előzetes igényfelmérő kormányzattal és az érveléssel, hogy más fejlesztési célokra már nem jut pénz.

A címzett támogatási formát (amely a ’91-es költségvetésben 11,8 milliárdra rúg) átmenetinek szánják, kizárólag folyamatban lévő beruházásokat finanszíroznak vele (dél-alföldi és nógrádi ivóvízprogram, megyei, valamint 300 milliónál drágább városi kórházrekonstrukciók, színházrekonstrukció). Igaz, ilyen címen kell törleszteni még jövőre is a megyék által az ó-kormányzati rendszerben kibocsátott kötvényeket is (ez mintegy félmilliárd forintot jelent). A címzett támogatás az igénylő költségkimutatásától is függő „puha pénz”, ellentétben a céltámogatással, amelynek feltétele, hogy az önkormányzatok – az egyes célok szerint megszabott arányban – maguk fedezzék a beruházás költségeit. A támogatás mértéke általában 30 és 60 százalék között mozog (az egyedi ivóvízellátást elősegítő beruházásoké kivételesen 90 százalék). Ez az arány – a parlamenti vitában osztatlan elismerést kiváltó újdonságként – további 10 százalékkal növekszik, ha a települések közösen vállalkoznak a beruházásra.

A kétfelvonásos parlamenti csatában a képviselők főként a támogatásra érdemes célok körét próbálták meg tágítani. A kulturális és a környezetvédelmi bizottság egy-egy pártállástól független frontot képezett a szakterületi érdek védelmében. Iskolaügyben a kormány-előterjesztés kiiktatta középiskolai oktatás fejlesztését (középiskolai céltámogatást csak a ’91 előtt megkezdett beruházásokra szántak), de az általános iskolák körében is háromféle igényt minősített támogatásra érdemesnek: a legalább 162 négyzetméteres tornaterem-építést, a nemzetiségi oktatásra szolgáló tanteremépítést és az önálló iskolával nem rendelkező községekben az első három általános iskolai osztály megépítését. A kulturálisuk minden elképzelhető kombinációban javasolták vagy támogatták, hogy többféle fejlesztést karoljon fel a magyar állam. Környezetvédelmi téma csak egyetlenegy szerepelt az előterjesztésben – a környezetvédelmisek viszont címzetten támogatandónak ítélték meg a szovjet csapatok által itthagyott környezeti károk helyreállítását, a balatoni és velencei-tavi katasztrófahelyzet elhárítását, az Alföld tájvédelmét, célzottan támogatandónak pedig a szelektív hulladékgyűjtést, a kerékpárút-építést. Az egészségügyben az orvosi gépek, műszerek beszerzését és a szociális férőhelyek létesítését tartja a kormány szociálisan kiemeltnek – egy módosító indítvány a rendelőket is. Az ivóvízellátást az önkormányzati törvény ereje emeli ki a helyi érdekszférából: a törvény szerint a választási ciklus végéig minden település ivóvízellátását meg kell oldani. Ivóvíz-fronton főként az önkormányzati beruházások megkezdését ösztönözték volna a képviselők (kapjanak a szervezés alatt álló vízközmű-társulások is; pályázhassanak akkor is, ha még nincs meg a műszaki terv, hiszen ez is pénzbe kerül). Hadd említsük meg itt még – épp mert a kormányzat szerint teljesen abszurd a követelés – Szájer József (Fidesz) indítványát, amely szerint a bérlakás-felújítás is kiemelendő cél. Kormányzati számítások szerint ez – ’89-es áron – 200 ezer forintnyi céltámogatást emésztene fel…

A kormánystratégia valamennyi módosítás merev elhárítására irányult, hiszen minden változtatás szétfeszítette volna az elképzelése szerinti támogatási rendszert. November elején mégis megszavazott a ház két vízközműves és három környezetvédelmi módosítványt. Az egyik zöld irányzatú bomlasztásban – miszerint támogassák ’92-ben is a szilárdhulladék-lerakó telepek építését – szerepet vállalt maga a házelnök is: szavazategyenlőség állott elő, Szabad György igent mondott, éspedig – magyarázta meg mindjárt a jobboldalnak – nem véletlenül, hanem meggyőződésből. A bajt megelőzendő, Füzessy Tibor KDNP-frakcióvezető rövid szünetet kért a novemberi végső szavazás előtt, és az az alatt egységbe forrott koalíció leszavazta a kormány-előterjesztést és így az egyszer már elfogadott módosításokat is. Kisvártatva megint be lehetett terjeszteni az eredeti előterjesztést. „A kormány akkor lett volna cinikus – felelt meg egy fideszes ellenvetésre Boross belügyminiszter –, ha új bekezdésekkel, új köntösben, némi átcsoportosítással a Tisztelt Házat félre kívánta volna vezetni egy ugyanolyan tartalmú előterjesztéssel.”

De csaknem megismétlődött a novemberi tragédia. Most a kulturális pártokfelettiek szelleme látszott felülkerekedni. Két módosítványt (alap- és középfokú kollégiumi ellátás és a középiskolai tornaterem-építés céltámogatása) elfogadott a ház. Az egyik bomlasztásban tevékeny részt vállalt a levezető elnök – ezúttal Dornbach Alajos – is, minthogy szavazategyenlőség állott elő. De Szokolay Zoltán (MDF) is ludas volt, ő is igennel szavazott. Kónya frakcióvezető ekkor kezdte fölkeresni vezetteit, és több MDF-es képviselő kiment a teremből. Otthagyta a szavazást Szokolay szomszédja, a kulturális bizottsági tag Varga Zoltán is. Ekkor nézhették végig az ellenzéki padsorok éber megfigyelői, hogyan szavaz Szokolay Zoltán háromszor is szomszédja helyett.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon