Skip to main content

Reformközgazdász menedzser

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Beszélgetés Bokros Lajossal


Bokros Lajos – írásaival Rikardó Dávid név alatt találkoztak a régi Beszélő olvasói – sokáig a Pénzügykutató Intézetben dolgozott, Surányi Györggyel együtt részt vett a ’87-es bankreform (kétszintűvé tétel) koncepciójának kidolgozásában; az intézet feloszlatásakor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezető munkatársa lett. Fél éven át – lemondásáig – országgyűlési képviselő az MSZP színeiben. A Budapest Bank első számú emberévé jelölésének körülményeiről csak annyit hallhattunk tőle, hogy Csépi kérte föl. Az ÁVÜ igazgatótanácsi tagságát új posztjával összeférhetetlennek tartja, viszont (ha a közgyűlés is így látja jónak) megtartja az elnöki tisztet a tőzsdetanácsban. A múlt héten, a régi helyén töltött utolsó munkanapján beszélgetünk vele új bankja és általában a kétszintűvé válás során önállósított nagy kereskedelmi bankok) helyzetéről. A téma azért is időszerű, mert a jövő héten foglalkozik (újra) a Gazdasági Kabinet a kereskedelmi bankok kétes kinnlevőségeinek rendezésével. Benyújtották továbbá a parlamentnek a pénzintézeti törvény („banktörvény”) tervezetét, de ezt minden bizonnyal már csak a nyári szünet után tárgyalják.

Beszélő: Életében először vált menedzserré. Mi vitte erre az elhatározásra?

Bokros Lajos: Nem érzem olyan nagynak a változást. Két évig vezettem az MNB tőkepiaci főosztályát, s bár a jegybankban, ahogy mondják, félig-meddig állami hivatalnokok ülnek, nekem üzletibb jellegű munkám volt, mint más kollegáknak. A tőkepiac intézményének fejlődését, sőt egy-egy konkrét külföldi tőkebefektetést kellett elősegítenem. Részt vettem az összes hazai befektetési alap létrehozásában, a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) összes magyarországi befektetésének megszervezésében. Számos privatizációs ügyletben is benne voltam, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsában betöltött tisztségemnél fogva. Itt nekem jutott az a feladat, hogy stratégiát dolgozzak ki a bankrendszer modernizálására és privatizálására. Furcsa volna, ha ennek megvalósításában nem vállalnék részt.

Beszélő: A bank modernizálásában felkészültnek érzi magát?

B. L.: Nem vagyok informatikai szakember, sem más részterületek specialistája. A stratégia meghatározása a dolgom, ehhez kell megtalálnom a megfelelő embereket. Tény, hogy az MNB-ről ’87-ben leválasztott három kereskedelmi bank (köztük a Budapest Bank) szolgáltatásainak színvonala nem megfelelő, és a nagy bankok érezhetően teret veszítenek, mivel az újonnan alapított vegyes bankok eleve fejlett nyugati technológiával indultak, két napon belül számlát nyitnak az új ügyfeleknek, azonnal teljesítik a fizetési megbízásokat. A nagy bankoknál hónapokig is eltarthat az ilyesmi…

Beszélő: Milyen stratégiai elképzelései vannak?

B. L.: Meg kell határoznia koncentráltan fejlesztendő üzletágakat. Óriási súlyt kell helyezni a külkapcsolatokra, ez eddig elhanyagolt terület volt, hiszen a nagy kereskedelmi bankok beérték azzal, hogy a belföldi ügyfelek tolongtak a hitelekért. Nemzetközi téren a Budapest Banknak talán van némi előnye, kapcsolata van az említett IFC-vel, ennek keretében devizahitelt vehet fel viszonylag gyorsan és kedvező feltételekkel, ígéretes terület a privatizáció is, valamint az értékpapírpiac és – furcsaságai ellenére – a lakás- és ingatlanüzletág.

Beszélő: Amint beiktatásakor is hallottuk, külföldi tulajdonost szeretne látni a Budapest Bankban.

B. L.: A bank tőkeereje nem elégséges a szolgáltatási színvonal javításához, a modern informatikai rendszerek bevezetéséhez. Tehát szükség van arra, hogy külföldi pénzintézetek tőkét fektessenek be nálunk. Nem meghatározó (20-25 százalékos) külföldi részesedésre gondolok, amit három éven belül, tőkeemeléssel kell elérni: anélkül hogy az állam egy darab részvényét is eladná. Ez is privatizáció, a ma még több mint negyvenszázalékos állami részesedés így is jelentősen visszaszorul. Privatizációra gondolok az állami vállalati részvények tekintetében is. Nem tartom egészségesnek, hogy állami szervek helyett állami vállalatok a tulajdonosok. Sőt általában a vállalkozói szektor banki tulajdoni részesedését is korlátozandónak tartom (mint ahogy korlátozzák is a világ legtöbb országában), hiszen a bankok elsősorban a betétesek és nem a tulajdonosok pénzét forgatják.

Beszélő: Ezt nálunk is, a tervezett banktörvényben is korlátozni akarják.

B. L.: Nagyon helyesen. Ha valaki, akinek én hitelezek, egyúttal tulajdonosom is, akkor hogy tudok én a szolid bankműködés szigorú követelményeinek megfelelni vele szemben? Az az egzisztenciális miliő és erőtér, amibe a menedzserek belekerülnek, teljesen torz döntéseket eredményezhet. Szerintem az állami vállalatok privatizációja során a bankrészvényeket olyan pénzügyi, intézményi befektetők (befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, biztosítók, magánszemélyek) részére kell értékesíteni, akik nem eszköz-, hanem forrásoldalon érdekeltek, vagyis nem azt figyelik, hozzájutnak-e hitelhez, hanem hogy jó helyen vannak-e betéteik, tehát hogy a bank hosszú távon nyereséges-e. Az ilyen részvény-átcsoportosításnak persze feltétele, hogy a bankok be legyenek vezetve a tőzsdén. Ehhez viszont az kell, hogy föl legyenek javítva a bankok, érdemes legyen meg is venni részvényeiket. Most a bankrészvények árfolyama (már ahogy a nem nyilvános forgalomban adják-veszik őket) mélyen a névérték alatt van. Ebben tükröződik a bankok rossz minősége, annak ellenére, hogy papíron nyereségesek.

Beszélő: Ez azért is van, mert az MNB-utód bankok kinnlevőségéinek nagy része a nemzetközi normák szerint kétes vagy bukott hitelnek minősítendő. A bankoknak ugyanakkor nincs elegendő tőkéjük ahhoz sem, hogy az ilyen követeléseket megfelelő tartalékokkal fedezzék le. Úgy tudni, ebből a szempontból a Budapest Bank van a legrosszabb helyzetben.

B. L.: Erről nehéz nyilatkozni. Ha a Budapest Bankhoz tartozó szénbányászat kétes követeléseit leszámítjuk (erre pedig előreláthatólag kapunk állami garanciát), akkor megítélésem szerint nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint a többi bank. A kétes követelések struktúrája és mértéke napról napra változik. Mondok egy példát: ha a kárpótlási törvényt végrehajtják, akkor a nagymértékű földvisszaigénylések következtében a téeszek fele gyakorlatilag vagyon nélkül marad, tele adósággal, és ez az e profilban érdekelt OKHB-t (Országos Kereskedelmi és Hitelbank) fogja nehéz helyzetbe hozni!

Beszélő: A Gazdasági Kabinet két héttel ezelőtti (úgy tudni, nem végleges) állásfoglalása szerint 8 milliárd forintnyi „örökölt” kétes hitel után vállárnak állami garanciát, ehhez jön még a 4,7 milliárd forint szénbányászati garancia és adósságátvállalás.


B. L.: Nagyjából így van, de már önmagában is vitatott kérdés, mit értsünk „örökölt” kinnlevőségen. E minősítés csak addig állja meg a helyét, amíg nem kezd az állam és a bankszektor egyenként alkudozni akörül, melyik hitel számít „örököltnek”. Sok hitelt megújítottak ’87 után. Ha ez állami közbenjárásra történt – például a szénbányászat esetében –, akkor valóban az államadósság terhére vagy garancia nyújtásával kell rendezni. Más esetekben viszont a bank maga futott a pénze után, nem írta le, inkább meghosszabbította a be nem hajtott hitelt; ilyen esetekben a bankoknak be kell hajtani a követelést vagy önállóan rendezni a veszteséget. Az igazi vita még hátravan. Most csak arról van szó, hogy amennyiben a privatizációs folyamatot meg akarjuk kezdeni, rendbe kell tenni a kinnlevőségeket. Még nincsenek bankokra lebontott számok az állami garanciavállalásról, a globális számok inkább a költségvetés teherviselő képességét, mint az egyes bankok elemzését tükrözik. Hátravan még tehát – és remélem, ez nem a késhegyig menő huzakodásba torkollik majd – a vállalt állami garancia elosztása a bankok között.

Beszélő: Állami közrehatás nélkül a nagy bankok nem tudnának megfelelni a kihelyezések kockázatának megfelelő sajáttőke (az úgynevezett tőkemegfelelés) követelményeinek. Egyes vélemények szerint e téren a tervezett banktörvény nemzetközi mércével mérve is túlságosan szigorú. De a hivatalos érdekeltek közül az MNB és Botos Katalin miniszterasszony is azt mondja, nagyobb mérvű állami intézkedésre van szükség (ellentétben a Pénzügyminisztériummal, amely eredetileg az állami garanciavállalás kerülését szorgalmazta). Vagy 23 milliárdra kellene növelni a garanciavállalást – állítják –, vagy nyereségadó-visszatérítést kellene adni a törvényileg megkívánt biztonsági tartalék képzése után.

B. L.: Nehéz erre válaszolni, az embernek most már hivatalból is a bankszektor érdekeit kell védenie. Én nem tartom túlzottnak a tőkemegfelelési követelményt, bár arról lehet vitatkozni, hogy mikor érhetők el a törvényben előírt állapotok. Valóban nagy az ugrás a mai helyzethez képest, de abból kell kiindulunk, hogy más területeken is szigorítani kell a szabályozást, ki kell kényszeríteni az ország talpra állását. Én nem vesztettem el a realitás- és beleélő-képességemet, hogy épp a bankszektorban nyereségadó-elengedést várjak. Az állami garanciavállalásra teszem le a voksomat; ez nem jelent feltétlen és azonnali többletteher-vállalást, és a költségvetésnek nem érdemes előre kifizetni a számlát. Egy-egy kétes követelés két-három év múlva jó követeléssé válhat…

Beszélő: A pénzintézeti törvény meg fogja követelni azt is, hogy a bankok naprakész likviditási mérlegeket készítsenek. Képesek ma erre?

B. L.: Nagyrészt nem. Ezek valóban nagyon komoly előírások. Megfelelően összegyűjtött, módszertanilag azonosan felvett, számítógépesen összesített adatokból kell képet kapni a bank pillanatnyi pozíciójáról. Most mire ez elkészülne, egy hónap is beletelne. A kis vegyes bankok ebből a szempontból is előnyösebb helyzetben vannak.

Beszélő: Az Állami Bankfelügyelet létszámában is, hatáskörileg is megerősödni készül. Helyesli ezt?

B. L.: Igen, de csak akkor, ha a bankfelügyelet függetlenné válik. Most még mindig a PM a felettese formailag, bár gyakorlatilag Botos Katalin tárca nélküli miniszter irányítja. Ez egyelőre csak személyi, és nem jogi garancia. Be kellene írni a banktörvénybe, hogy a bankfelügyeletet nem ágazati elkötelezettségű kormánytag irányítja. Még rosszabb helyzetet teremthet a banktörvény szerint felállítandó Bankfelügyeleti Bizottság, amelynek egyetértése szükséges a bankfelügyeleti intézkedések és rendelkezések meghozatalához. A törvényjavaslat korábbi változataiban e testületet még csak tanácsnak hívták, és csak véleményezési joggal ruházták volna fel. A kilencfőnyi ellenőrző grémiumban ott ülne többek között a PM képviselője és három, a miniszterelnök által kinevezett szakértő is.

Beszélő: Úgy mondják, a „szociológiai tulajdonosok” döntöttek a Budapest Bank személyi kérdéseiben. Sokan kritikusan állapítják meg, hogy Csepi Lajos, a döntő részvénypakettet jogilag birtokló vagyonügynökség (ÁVÜ) vezetője még ha akarna, sem tudna Rotschildként viselkedni a részvénytársasági közgyűlésen, mert köti a kezét az előzetes egyeztetés a többi érintett intézményei (Botos Katalin tárca nélküli miniszter, MNB, Pénzügyminisztérium). De ha csak jogilag vizsgáljuk a dolgot: helyesnek tartja-e, hogy jogilag az ÁVÜ a tulajdonos? Hiszen az ÁVÜ dolga az, hogy eladja az állami részesedést.

B. L.: Örökzöld vita ez, amely most a PM és ÁVÜ között folyik. Szerintem a privatizáció során a privatizációs technikák és a tulajdonosi döntések nem választhatók el egymástól. Csak a privatizálandó és a nem privatizálandó vállalatokat lehet elválasztani egymástól. A hosszabb távon nem privatizálandó vállalatokat – ebben egyetértek és az ÁVÜ különösen egyetért – valóban el kell venni a vagyonügynökségtől. A kereskedelmi bankoknál az ÁVÜ-nek nincs kitüntetett szerepe, az érdekelt intézmények csakugyan együtt gyakorolják a tulajdonosságot. Középtávon csakugyan nem akar az állam részvényt eladni, hanem pótlólagos külföldi tőkét kíván bevonni. Ehhez viszont a bankok modernizálására van szükség egyfelől, másfelől pedig arra, hogy a szociológiai tulajdonosok jussanak közös nevezőre egymással.

Beszélő: Végül egy kérdés általában a privatizációról. A Magyar Hírlapban vita robbant ki, amelyben az egyik oldalon a kormány privatizációs bizottságának titkára, Diczházi Bertalan (aki egyébként most a Budapest Bank igazgatótanácsába is bekerült) és Csepi Lajos, a másik oldalon a Pénzügyminisztérium vett részt. Utóbbi előtérbe helyezné a menedzseri kezdeményezésű, „spontán” privatizációt. Mi erről a véleménye?

B. L.: Nem ez a vita lényege, hanem az, hogy ki irányítsa a privatizációs politikát. A Pénzügyminisztérium meg akarja szüntetni az ÁVÜ igazgatótanácsát, azt szeretné, ha az ÁVÜ – a száz kiemelt vállalat magánkézbe adásán kívül – csak stratégiai döntéseket hozzon, de a pénzügyminiszter mint gazdasági csúcsminiszter irányítsa a privatizációt. Szerintem lehet leváltani, ha kell, az ÁVÜ vezetőit, lehet továbbá mondani, hogy az ÁVÜ struktúrája nem elég sokszínű; de szakmailag elhibázott lépés volna egy, a költségvetés rövid távú alakításában érdekelt szerv alá rendelni a privatizációs politikát. Az említett vitapontban pedig a PM nyitott kapukat dönget, hiszen a privatizációt döntő részben valójában a menedzserek kezdeményezik ma is.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon