Skip to main content

Két fal között

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szovjet–magyar külkereskedelem


– Hogy a Szovjetunióval folytatott külkereskedelem az utóbbi években magyar többletet eredményez, annak hátrányai ismertek. Épp ezért viszont megdöbbentően hangzik az önök számítása, mely szerint ha az 1988-as szovjet exportot és importot dollárárakon, szabad devizában bonyolítottuk volna le, 820 millió dolláros passzívumunk keletkezett volna az akkori 407 millió rubeles aktívum* helyett. Vagyis valóságos kutyaszorítóba kerültünk: a keménydevizás elszámolásra való áttérés tovább rontaná az ország fizetési mérlegét, a jelenlegi elszámolási rendszer – többek között – szintén a fizetési mérlegre gyakorolt végzetes hatása miatt nem tartható. De mi a dollár- (tehát reális) árakon számított passzívum magyarázata?


Oblath Gábor: Meg kell jegyeznem: e felmérés során a legtöbb esetben csak becsült árakkal számolhattunk; nehéz megmondani, mekkora volna az ár, ha valóban dollárelszámolás mellett folyna – ha egyáltalán nem állna le – az adott termék kivitele vagy behozatala. E bizonytalanság tudatában jelenthetjük csak ki, hogy a dollárelszámolásra való áttérés esetén 24%-os (a Kereskedelmi Minisztérium korábbi számítása szerint 31%-os) cserearány-romlás következne be. Aminek oka az, hogy a kivitelünk nagy hányadát a jelenlegi külkereskedelemben túlértékelt gépexport adja, míg a behozatalt nagy részben a reálisabban értékelt energia és nyersanyagok teszik ki. Ez a probléma egyébként a többi kis KGST-ország esetében is fennáll.

Eszerint az oroszok szubvencionálják a kelet-európai országokat?

0. G.: Jan Vanous és Michael Marrese amerikai közgazdászok az 80-as évek első felében azt állították, hogy a Szovjetunió a világpiacinál kedvezőbb KGST-árakon keresztül támogatást nyújt a nem gazdasági típusú előnyökért cserébe, amelyeket ezektől az országoktól kap. Ám valójában a térségnek juttatott szubvenció mértéke alapjában véve attól függött, hogy a KGST-n belüli olajár nagyobb-e vagy kisebb éppen a világpiaci árnál, ezt pedig az ún. csúszó árbázis mechanizmusa határozta meg; így ahhoz az abszurd következtetéshez jutnánk, hogy a KGST-országoknak politikai okból nyújtott szovjet támogatást az olaj világpiaci ára szabja meg. Igazából nem magukat az országokat szubvencionálta a Szovjetunió a KGST-árrendszeren keresztül, hanem az egész KGST-szisztémát és intézményrendszert, a világpiactól való elfordulást és a Szovjetunióra való ráutaltságot. A világpiacon jóval kevesebb tonna olajat kapni ugyanannyi hajóért és Ikarusért, mint a KGST-ben, s ez mindig visszatartotta a gazdaságvezetést attól, hogy elszakadjon a szovjet orientációtól.

A dollárelszámolás bevezetése, amelyre a jelek szerint a közeljövőben sor kerül, sokkhatást válthat ki az azonnali külkereskedelmi deficit miatt. Hogyan lehet ezt enyhíteni?

O. G.: Valóban: a szovjetek bejelentették, hogy már jövőre, 1991-ben át kívánnak térni a dollárelszámolásra, mégpedig nemcsak velünk, hanem a többi KGST-országgal szemben is. Ám az előbbi értelemben vett szubvenció már most, dollárelszámolás nélkül is csökkenni fog. A Szovjetunió az idei külkereskedelemre vonatkozó tárgyalások során csökkenteni akarja a gép-, és növelni az élelmiszer- és ruházati cikk vásárlásait. És nem akar belemenni az olajár csökkentésébe sem, amelyet pedig a csúszó árbázison alapuló eddigi ármegállapítás megkövetelne, ehelyett inkább az ármegállapítási módszer megváltoztatását szorgalmazza. Ami pedig a dollárelszámolást illeti, ez jelenthet igazi szabaddevizában folytatott külkereskedelmet, amikor a szállítások ellenértékét azonnal fizetni kell; és jelenthet világpiaci árakon folyik ugyan a kereskedelem, de csak nyilvántartják a tartozásokat, esetleg annak kikötésével, hogy év végén a szaldó bizonyos hányadát dollárban ki kell egyenlíteni. Most még nem tudhatjuk, melyikre gondol a Szovjetunió. A klíringrendszer közelíti az igazi devizás rendszert, de puhább annál. Ez esetben is megszűnne árelőnyeink tetemes része, de nem a teljes egésze, és haladékot kapnánk a deficit kiegyenlítésére. Ami persze óhatatlanul tovább ösztönzi a magyar gépexportot is…

És ennyiben konzerválja a mostani érdekeltséget.

O. G.: Valóban. De látnunk kell: itt nincs minden tekintetben jó megoldás. Létrehoztak negyven év alatt egy olyan struktúrát, amely elsősorban arra képes, hogy a szovjet igényeket kielégítse Ebből a csapdából csak óriási veszteségek árán lehet kimászni: felesleges kapacitások keletkeznek, munkanélküliség támad, az átállás tovább terheli a fizetési mérleget.

Melyik megoldás volna mégis a legcélravezetőbb?

O. G.: Szerintem a finn–szovjet kereskedelem modelljének alkalmazására volna szükség, vagyis egészen másra, mint amiben most gondolkodnak. Ez rubel-klíringet jelent, rubelben megszabott kontingensekkel, amelyhez azonban nem fűződne állami kötelezettségvállalás. Ugyanis az állami kötelezettségtől való megszabadulás a legfontosabb, nem pedig az, hogy az elszámolás dollárban vagy rubelben folyik-e. Az állami garancia intézménye tartja fenn azt a rendszert, amelyben gazdasági hivatalok egyezkednek egymással külkereskedelem címén, meghatározva ezzel a magyar termelés és beruházások struktúráját.”

A dollárelszámolásnak mégis meglehet az az előnye, hogy idevonzza a szovjet piacra betörni kívánó nyugati tőkét.

O. G.: Erről két vélemény ismeretes: az egyik szerint nagyszerű lenne, ha az ugródeszka szerepét vállalhatnánk, a másik szerint az ilyen célból beáramló nyugati működőtőke fenntartaná az eddigi egyoldalú külkereskedelmi orientációt. Szerintem sem szabad abba a végletbe esni, hogy a tőkebehozatalt kizárólag a szovjet piacra ugrás kilátásainak felvillantásával szorgalmazzuk. De elhatárolódni sem kell attól, hogy e célból jöjjön be a nyugati tőke, hiszen jól tudná hasznosítani a magyarok szovjet piaci szakismeretét (amelyet, ha már egyszer van, igenis próbáljuk eladni), és e tőkeimport csökkentené az áttérésből származó veszteségeinket.

Néhány hónappal ezelőtt a magyarok akarták, de végül is az oroszok kezdeményezték a dollárelszámolásra való áttérést. Mennyiben változtat ez a magyarok tárgyalási pozícióján?

O. G.: Rontja is, javítja is a helyzetünket. A logika az volt, hogy ha a kezdeményezés a miénk, mondhattuk volna, hogy az áttérés számukra árnyereséget eredményez, de ezt ne egyik pillanatról a másikra, hanem többéves törlesztés útján érvényesítsék. Ha ők kezdeményeznek, nagyobb arra az esély, hogy a feltételeket is ők diktálják. Viszont a Szovjetunió a kis KGST-országokkal egyszerre és egyöntetűen kívánja kialakítani az új elszámolási rendszert, és velük sok szempontból azonosak az érdekeink. Ez előnyt jelent.

* Az 1989-es külkereskedelmi aktívum 700 millió rubel.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon