Skip to main content

Munkástanácstalanság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
1956 és 1990


Rácz a rendezvényt – amelynek elején egyórányi előadási időt kért és kapott – voltaképpen gesztusnak szánta: közölni kívánta, hogy, amennyiben a munkások is úgy akarják, hajlandó ismét az élére állni az ügynek. „A találkozó célja a munkából élő emberek jövőjének meghatározása” – hirdette meg. Arról a negyven százalékról van szó, akik nem mentek el szavazni, akiket tehát a pártok nem képviselnek, akik – és ez a félő – továbbra is ki lesznek rekesztve. Ennek a negyven százaléknak magának kell megfogalmaznia igényeit, s kifejeznie érdekeit, ő, Rácz, azért van itt, hogy meghallgassa, mit akarnak a munkából élők, milyen ügy mellett álljon ki patrónusként. Mit gondolnak a megjelentek munkástulajdonról, munkástanácsról és szakszervezetről – tette fel a kérdést –; időszerű-e „munkástanácsról” beszélni ma, amikor, ’56-tal ellentétben, nincsen forradalom? Nem volna érdemes inkább – pendítette meg – pártot alapítani?

Kérdései természetesen (s ezt tudhatta ő is) jórészt szónokiak voltak, a vitában szó nem esett többé pártalakításról, viszont annál többet tettek hitet a munkástanács mellett. Sok ismerős arcot láthattunk viszont: a létező munkástanács-mozgalom híveit. Somlay Lajos, a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke volt a vitavezető (a MOSZ február végi megalakulásáról 8. számunkban tudósítottunk), s persze felvonultak a szövetség hátterében álló információs iroda (MII) és politikai támogatói: a Baloldali Alternatíva Egyesülés és néhány független szociáldemokrata is. A MOSZ megalakulásakor Rácz is megjelent, de akkor kitért azelől, hogy hozzászólásával támogassa az új szövetséget. Most egy – reméljük, egészséges – vetélkedés körvonalai bontakoztak ki. Rácz hangot adott abbeli csalódásának, hogy milyen kevesen jöttek el, milyen nagy ama negyven százalék közönye – s nem lehetett ebből nem kihallani a kritika felhangját: bezzeg megint itt vannak az értelmiségiek.

A MOSZ egyébként – állapítsuk meg tárgyilagosan – ma az ügy legaktívabb, legáldozatkészebb gazdája. Társadalmi munkában dolgoznak, a hozzájuk csatlakozott munkástanácsok száma – Thoma László, az MII vezetője információja szerint – a kezdeti 13-ról 35-re bővült, s további hatvan áll bejegyzési eljárás alatt. Thoma a munkástanácsok kétféle típusáról beszélt: az egyik fajta felszámolásra ítélt vidéki üzemegységben alakul (pl. Kőporc–Balassagyarmat), a dolgozók munkahelyét védelmezve, mivel a „gyarmat” a vállalati tanácson keresztül képtelen volna érvényesíteni érdekeit. A másik típus a bajba jutott vállalatok központjában jön létre; a legmesszebbre közülük az Ikarus mátyásföldi munkástanácsa jutott, amely – Steer Ferenc elnök beszámolója szerint – már 1200 tagot számlál, bírálja a vállalatot egyoldalúan szovjet-irányultságú piacpolitikája miatt, kivívta a részvétel jogát a vt. múlt heti ülésén, és ott a vezetés lemondását követelte.

A MOSZ mellett – s ez talán a rendezvény legnagyobb horderejű fejleménye – egy régi-új patrónus: az MDF is képviseltette magát. Ősszel, amidőn megerősödött az MDF nemzeti-liberális-keresztény szárnya – a munkástanácseszme itt is háttérbe szorult, amint ezt hívei az októberi programalkotó országos gyűlésen keserűen megállapíthatták. Mégis: a munkások tulajdonhoz juttatása összecseng hangsúlyozottan ellenőrzött és menedzser-megfékező privatizálási elképzeléseikkel. Most készséggel osztogatták is a kampánycsúcs idején kiadott, Munkástanács című dokumentum-füzetecskéjüket, amelyből kitűnik: a munkás- és ezen belül munkástanácsvonal (például az MDF Országos Munkásfórum intézménye) már 1989. február óta jelen van és működik a párton belül. Szónokuk, Bajtay József kazángépész, egyben a Lábatlani Papírgyár két hónapja megalakított munkástanácsának képviselője, élesen bírálta a gyors privatizálást, amely „új tulajdonosok” jogtalan meggazdagodásához vezet, és olyan elképzelést propagált, mely szerint az állami tulajdon 25-30%-át kellene alkalmazotti részvénnyé változtatni, visszatörlesztési kötelezettség mellett. (Közbekiáltások: „Kevés! Kevés!”) Szorgalmazni fogja – ígérte –, hogy pártja egy munkástanácsról szóló törvényt terjesszen elő.

Hogy mit tartalmazzon a majdani munkástanácstörvény, az ma még teljesen tisztázatlan. A mai jogi helyzet szerint a munkástanács részint egyesületnek minősül, mivel a bíróság az egyesülési törvény alapján jegyzi be, részben pedig szakszervezetnek, mivel ennek minősíti egy legfőbb ügyészi állásfoglalás. Hogy ez pontosan mit jelent, azt nem lehet tudni; nincs tudomásunk például arról, hogy munkástanács kollektív szerződést kötött, köthetett volna meg. A munkástanács szakszervezeti szerepét persze a gyakorlat határozza meg; általában – ha jól értjük a felszólalókat – laza, kiforratlan, alkalmi célra alakult szerveződésekről van szó, melyben néhány aktivista fáradozását a csendes többség szimpatizáló aláírása hitelesíti. Önigazgató szerepe a munkástanácsnak nincs, ebben a vállalati tanács az illetékes. Mivel azonban ez az intézmény – s vele együtt a közvetlen, pusztán munkavállalói alapon nyugvó önigazgatás elve – manipulálhatónak bizonyult és tökéletesen lejáratódott, a MOSZ-os és MDF-es szakértők az alkalmazotti részvény (előbbiek ezenkívül még az NSZK-mintájú participációs jog hazai alkalmazása) felé tájékozódnak, kevesellve ama 10%-ot, amely a most hatályos társasági törvényben a dolgozói részvény (ingyen vagy kedvezményes áron juttatott, korlátozottan elidegeníthető részvényfajta) legfelső határaként szerepel. Ám a társasági törvény nem csak ezzel a megkötéssel él. Ha például megszüntetnék azt a szabályt, hogy dolgozói részvényt csak az alaptőke felemelése útján lehet jegyezni, fedezetlen értékpapírokat bocsáthatnak ki; ha pedig nem szüntethetik meg, akkor az alaptőkerészt valamilyen burzsujnak csak el kell adni. Kérdéses az is, vajon nem valamilyen vállalati tanácsszerű képződményhez vezetne-e a részvényeken keresztüli kollektív joggyakorlás, amit a munkástanács-elképzelés látni szeretne.

Mindez persze a Munkástanácsok ’56–90 rendezvényén nem tiszázódhatott. De hát az irdatlan méretű állami tulajdon átalakításának kérdései másutt, más álláspontokról sincsenek tisztázva még. Annyi bizonyos, hogy lehetőséget kell adni arra, hogy a „privatizálás” az átlátható méretű üzemek önigazgatása útján is megvalósuljon. A legjobb tulajdonos a magántulajdonos – mondja a közgazdász. De hol az a magántulajdonos? – kérdez vissza a realista. Itt szinte csak dolgozók, alkalmazottak vannak; avagy ahogy Bajtay és a szintén felszólaló Krassó György (Magyar Október Párt) kifejezte magát: nincsen állam, csak emberek vannak, akik ezt az állami vagyonértéket előállították. De ne menjünk ilyen messzire: a munkás (munkavállaló) erős védelemre szorul, amit csakis ő maga fejleszthet ki. Ebből a szempontból az összejövetelnek volt egy határozottan kedvező fejleménye: oldódott valamelyest a mítosz, amelyet némely munkáskérdésben buzgólkodók a munkások félelméről igyekeztek kelteni. „A munkástanácstól nem kell félni” – mondta Kujbusné Molnár Erzsébet szabolcsi munkásnő. „Attól kell félni, hogy családostul kenyér nélkül maradunk.”
Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon