Skip to main content

Tragikomikus pannon színház

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Peremvidéki feljegyzések


A péterváradi vár sétányán figyelem a városra boruló csendet: lecsillapodik a felbolygatott élet, a város eltávolodik, majd lebegésszerűen közeleg felém, feltárul előttem legtisztább értelme, mondhatnám, lényege. Arra gondolok, hogy amikor lépteink dobognak lefelé a lépcsőn, és találkozunk a folyosók süketségével, akkor valójában nem teszünk mást, mint újrajátsszuk a vár groteszk történetét. Szeretnénk megnyugvássá csillapítani ürességérzésünket.

A Duna Gibraltárja hangzatos elnevezés groteszk vártörténetet rejteget, amelynek azonban tanulságait ez idáig nem mertük levonni. A péterváradi várat ugyanis akkorra építették meg, amikor már semmi szükség nem volt rá. A sorsdöntő csata 1716-ban dúlt, de a vár csak fél évszázad múlva lett készen, s ekkor már felesleges volt.

A város tehát olyan vár tőszomszédságában született, amely bevehetetlen maradt, de csak azért, mert nem ostromolták meg. A nagy történelmi metafora a továbbiakban csupán monumentális építészeti dekoráció, tragikomikus pannon színház, amelynek deszkáira kitalált szereplőket képzelünk el, hogy emlékeztessenek a hősi időkre. Bámuljuk a ritkuló vörös tetők felett repülő madárrajokat, és azt hisszük, valóban léteztek méltóságteljes, hősi idők! A monarchia kigúnyolt és lebecsült lényege, a történelmi fantazmagória hatalma leghitelesebben a legelhagyatottabb szegletben öltött testet: a péterváradi vár történetében. Ez a hely a megtestesült bizonyíték arra, hogy a középpont nagysága, abszurditása, megannyi téveszméje éppen a peremen mutatkozik meg a legszemléletesebben. Nem a vár méltósága nyűgöz le, nem a sáncok tövében kialvó fény, hanem az a kitartás, amellyel mások eljátszották és eljátsszuk mi is a történelem komédiáit. A peremvidéken a virtuozitássá vált feleslegesség, amelyet egy valóságos erődítmény hitelesít. A vár felépült, de semmit sem védett meg. És nemzedékek követték egymást, és eljátszották ugyanezt a jelenetet, építettek maguknak egy várat, amelyre nem volt szükség, és amely nem nyújtott semmiféle védelmet.

Elmosolyodok, ha látom a véletlenül idetévedő kirándulókat vagy a magányosan kószáló újvidékieket. Tudják-e, hogy kulisszák között keringnek, hogy a leggroteszkebb pannon abszurd színterén nyomoznak valami után, ami nem létezik. E sáncok között nem dúlt igazi csata, ezeken a köveken nem teremtettek igazi történelmet. Újvidék olyan vákuumközpont, amelynek jelképe a semmiféle szerepet be nem töltő, megkésve felemelt vár. Lehet-e bízni a történelemben éppen itt, ahová csak a történelem hosszú és felesleges árnyéka vetül rá?

A Duna felett himbálódzó újvidéki égboltra tekintek, sok éven át még a mozdulatlansága is bosszantott, mert az egész világ megváltoztathatatlannak tűnt. Pedig a hatalom nem várt tőlünk sokat, csak azt, hogy a gondolkodásnak és lelkesedésnek még a gyomja se vessen ránk árnyat. Most némileg változatosabb a kép. Csak azt követeli, vonuljunk ki a közéletből, akár lelkesedhetünk is, de gondolkodni semmiképpen se gondolkodjunk.

A zátonyokat kerülgetve, valami piciny esély mindig volt és maradt is. Botorkáltam az egyik utcából a másikba, az egyik térről a másikra, és a saját váramat kerestem. Végül itt kötöttem ki. Ez a hely is olyan, mint a többi, mert nem nyújt védelmet. Nem csillapíthatom szorongásaimat, nem szentesíthetem a remény és az értelmetlenség harmóniáját. A ritka tisztánlátás óráiban megkeményedik az ember szíve, de csak azt a következtetést vonja le ekkor is, hogy ne számítson semmire. Csak botorkáljon tovább. Előttem lebeg a tüllfüggönyszerű bácskai táj, olyan, mint egy roppant díszlet, amelyen – ha majd kigyúlnak a reflektorok, végigsétál egy gyerek, aki engem nem ismer fel. Ha a kitartó kémlelésben elgyengül a szemem, akkor a lágy ízű szerémségi dombok felé fordulok, azt sem tudom, átkozzam vagy dicsérjem a dél túlzásra hajlamos alkotását. Sokféle banális gondolattal ékesítették a tájat, és azok húzták belőle a legtöbb hasznot, akik a legtöbb hamis gyöngyöt aggatták rá, ez az édeskés színekkel tündöklő kép maradandó lesz. Sajnálom, de nem tudom lerántani róla a cicomákat. A rossz nyelvek szerint mindezt megérdemeltük. A vár most is ugyanolyan hiábavaló, mint régen.

Azt lessem-e csupán, hogy a lágy fuvallat miként borzolja fel a Dunát, vagy pedig gondoljak azokra az ismeretlen időben kezdődő megrázkódtatásokra, amelyek végigsepertek e tájon. A roncsokból összetákolt épület nagy robajjal összeomlott, lázasan lestem a naphullámok között lebegő porfelhőt, s aztán megpillantottam a szemem előtt tornyosuló roncsokat. Mi változott, kérdeztem magamtól szórakozottan. Nehéz megmondani, melyik volt a nagyobb hazugság, és melyik volt a kisebb veszély. Mintha azt kérdeznék tőlem, melyik a jobb, a fájdalmat kiküszöbölő gyorsan ölő méreg, vagy pedig a fájdalomba érzéki élvezetet cseppentő lassan ölő méreg. Mit válasszak? A hamis épületet vagy romhalmazát?

A bennünket övező romhalmazok a pazarlás jelképei, a dekoratív kulisszák részei lettek. A romok is megkéstek, későn omlott össze minden, aminek össze kellett omlania, a romhalmaz is a későn keletkezett vár sorsát osztja. Csak azt láttuk, hogy egy csapásra megöregedett a hamis ifjúsággal kérkedő század. Kiszikkadtak a történelemalkotó erők, a tömegek attól rettegnek, hogy megfelelő ellenség nélkül nem élik túl ezt az öregkori haláltusát, ezért háttal a jövőnek menekülnek vissza valahová az elképzelt ifjúságba: a történelembe, amelyből erőt merítenek az etnikai, a törzsi hidegháborúkra. A múlt úgy ismétli meg önmagát, hogy lelassul, és láthatatlan gomolygása mindent elnyelő fekete üregre emlékeztet. A roncsok között megkezdődött a történelmi csonkokon való véres marakodás, a kollektív történelmi nárcizmusok kora, amelynek vírusa egyre kíméletlenebbül pusztít a megalázott közép-kelet-európai kis nemzetek között. Főként itt, a vár körül. Az áldozatok száma nem számít. A történészek műhelyei lettek a jelen dodonai jósdái, ahová sarlatán politikusok járnak tanácsért, majd e politikai szószékeken melldöngetve visszhangozzák a kétértelmű féligazságokat. Elérkeztünk arra a pontra, ahol a történészek erkölcsi felelősségéről, vagy ami még lesújtóbb: a történészek árulásáról beszélhetünk. Ők az elektronikus média korszakának fegyvergyárosai, akik azoknak a kezébe adják a történelmi tudás fegyverét, akik könyörtelenül visszaélnek vele.

Ne szolgáltassuk ki nekik a maradék történelmünket, amely pontosan olyan, mint a vár. Igaz, későn íródik meg, amikor már nem kell senkinek. De mégis… Nemzedékemmel a szocializmus zsákutcájában nőttem fel, s a történelem az én szememben azóta is csak hiábavaló kísérletekből, tévedésekből és önáltatásokból áll. Mi óv meg bennünket attól, hogy a jövőben ne pótoljuk még nagyobbakkal? Ki tudja, mikor leszünk annyira türelmesek, hogy mindezen túltegyük magunkat.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon