Skip to main content

A másik Szerbia

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Idestova egy hónapja tart Belgrádban az ellenzéki, liberális beállítottságú értelmiségiek nagy visszhangot kiváltó vitafóruma a „másik Szerbiáról”. A fórumot a Belgrádi Kör néven ismertté vált, számos írót, filozófust, szociológust, művészt, újságírót felölelő értelmiségi csoport szervezi, az elhangzottakat pedig a belgrádi Borba című független napilap közli. Jelképes, hogy a vitafórumra épp a belgrádi Egyetemi Művelődési Központban kerül sor, azon a helyen, amely a nyolcvanas évek derekán az 1968-as hagyományokat felvállaló, libertinus, autoriter szemlélettel szembeszálló baloldali értelmiség fellegvára volt. Itt kérték számon az emberi jogok maradéktalan érvényesítését, itt követelték a többpártrendszert, itt kapott helyet a jugoszláviai experimentális művészet vagy épp Ljubisa Risztics antikommunistának, szocialistaellenesnek, anarchistának nyilvánított színháza. Egy magyar vonatkozása is van az intézménynek: 1983-ban itt került volna sor az új (értsd: ellenzéki) magyar kultúra hetére, amit azonban a kiutazási engedélyek magyarországi megtagadása meghiúsított.

A „másik Szerbia” tehát szellemileg szerveződik: létezését ugyan természetesen tagadja az aktuálisan fennálló hatalom, nemzetáruló csoportocskákról, gyökértelen liberálisokról, kozmopolitákról, egyszóval nemzetárulókról beszél. Érdekes módon, a hatalom ebben közös nevezőre jut azokkal a jó szándékú külföldi megfigyelőkkel is, akik a pravoszláv tradíciókat emlegetve szintén kétségbe vonják a „másik Szerbia” lehetőségét. Szembetűnő, hogy a „másik Szerbia” gondolatrendszere még nem annyira a pártok programjaiban mutatkozik meg – amelyek ma még jórészt népnemzeti, populista politika bűvkörében mozognak –, hanem az értelmiségi körökben, a független vagy a liberális lapokban (a belgrádi Borbában, az ugyancsak belgrádi Vreme vagy az újvidéki Stav című politikai magazinokban), a vállalkozók vékony rétegében és – erre külön oda kell figyelni – a hétköznapi életben. A „másik Szerbia” fogalomkörébe tartozik ugyanis az a százezer (?) katonaszökevény is, akik külföldön találtak menedéket, ide tartoznak az itthon bujdosók is, akik immár nyílt színre lépnek, s a polgári engedetlenség eszközeivel élve el torlaszolják a forgalmas autóutakat, demonstrációkat szerveznek. Demonstrál a szerbiai fasizmus megjelenésére figyelmeztető ifjúság, demonstrálnak az anyák, akik követelik, hogy vonják vissza gyermekeiket a külföldi harcterekről. A „másik Szerbia” hatását mi sem bizonyítja jobban, mint a szövetségi hadügyminiszter 5-6 hónappal ezelőtti nyilatkozata, amely szerint a néphadsereg azért nem tud eredményeket felmutatni, mert nincs elég katonája.

Természetesen ezeket a jelenségeket nem szabad túlbecsülni, hisz a posztautoriter államokban majdnem mindenütt a populista hagyomány kerekedett felül, s nyilvánvaló, hogy Szerbiában is ez határozta meg a felülről irányított politikai átrendeződést. Sőt, itt az átrendeződés eltorzult, mert a szövetségi állam felbomlása olyan rejtett etnikai konfliktusokat vetett felszínre, amellyel könnyedén visszaélt a hatalom. A torzulást nyomatékosította a „jugoszláv út” sajátossága is, többek között az a tény, hogy a többpártrendszerre való áttérés nem a reformkommunizmus idején, hanem ennek bukása után következett be. A jugoszláv reformkommunizmus a hatvanas évek végén tetőzött, ám az európai politikai viszonyok nem kedveztek neki. A hetvenes évek elején megbukott.

Ezután Szerbiában két évtizeden át valóságos hajtóvadászatot rendeztek a reformkommunisták, a liberálisok, az anarcholiberálisok ellen, ami nemcsak a nacionalizmus számára nyitott teret, hanem a gazdasági, a politikai életben is felszámolta azokat a modernizációs vívmányokat, amelyeket az addigi „európai nyitottság” biztosított. Következett a modernizáció felszámolásának gazdasági követelményét elkendőző külföldi eladósodás, a szellemi depresszió, a nyolcvanas évek elején beköszöntő teljes gazdasági válság, a nacionalista ópium. A hetvenes évek elején történtek és a mai politikai események közötti összefüggésekre mutat rá, hogy Belgrádot a néphadsereg tankjai vették körül a ’68-as egyetemista megmozdulások idején, e tankok árnyékában lehetett elfojtani 1971-ben a horvát nemzeti mozgalmat, amely már akkor bejelentette „kiválási szándékát”. De a dokumentumok tanúsága szerint 1972-ben tábornoki hatalom biztosította a „liberálisok fővesztését”. A ma is meghatározó erejű antireformista, antiliberális, restaurációs hatalom a hetvenes évek elején a tamponországnak kijáró európai támogatással erősödött meg. A „másik Szerbia” gondolata tehát érthető okok miatt vajúdik ilyen keservesen, de az okok, az előzmények mellőzése vagy leegyszerűsítő kezelése csak kínosabbá teszi a vajúdást…

A Beszélő olvasóinak figyelmébe ajánlott írás szerzője, Latinka Perovics, a szerb refomkommunisták képviselője, a hatvanas évek végén a Szerbiai Kommunista Szövetség titkáraként az „európai és modern Szerbia” programját hirdette. 1972-ben leváltották, s száműzték a közéletből. Teljes elszigeteltségben élt, csak az utóbbi években publikált írásai tanúskodnak a reformkommunizmustól a baloldali színezetű szociálliberalizmusig megtett útról.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon