Skip to main content

Uraim!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Szégyellem magam Tamás Gáspár Miklósnak a Beszélő 1990. szeptember 15-i számában megjelent, Csak száz nap a világ… c. cikke miatt. Szégyellem magam mint SZDSZ-szimpatizáns, mint pártjuk szavazója, mint értelmiségi és mint a politika iránt érdeklődő polgár egyaránt. Szégyellem magam a szerző stílusa – komoly közéleti emberhez nem méltó kiszólásai –, fejtegetésének felületessége, a gondolataiban megnyilvánuló ellentmondások és a számomra érthetetlen következtetések miatt.

Stílus. Az alcímek (Stux úr…, Agyő, kis gárdahadnagyom… stb.) méltatlanok a téma komolyságához. A „hülyére veri”, „Grósz–Pozsgay–Horn-galeri”, „ügyeletes zseni”, „kéjhörgésig”, „szenilis őrjöngései” elfogadhatatlan kiszólások egy filozófiai képzettségű, tehát egyértelműen értelmiségi politikus szájából, de még inkább tollából. Hiszen itt nem mondhatjuk, hogy ezek az ízléstelenségek „kicsúsztak a száján”. Nem, ezek íróasztal mellett megfogalmazott, tudatosan használt stílalantasságok.

Felületesség. A cikkben számos olyan megalapozatlan állítás található, mint például hogy a Nyugat számára „fontosabbnak tetszett az, hogy Ceausescu Romániája párszor a Szovjetunió ellen szavazott az ENSZ-ben, mint az, hogy közben hűségesen teljesítette a KGB megrendeléseit” (kiemelés tőlem). Hogyan, a szerző talán nem tud 1968-ról, a Prágai Tavasz fegyveres megdöntéséről, amelyben Románia nem vett részt, pedig ez azután igazán a KGB megrendelése volt. (Persze ezzel nem akarom védeni a Nyugat Ceausescu-politikáját.) Vagy: „Töredelmesen el kell ismernünk, hogy a mai magyar kormány nyugati orientációja másutt megunt ócskaság már, tekintve, hogy ezt az irányváltást a Grósz–Horn-csapat már korábban kivitelezte.” Hol az a „másutt”? Nyugaton keressem? Vagy Keleten? Esetleg Közép-Kelet-Európában vagy a Balkánon? Amit a „Grósz–Horn-csapat” a külpolitikában tett, az valóban elismerésre méltó, és igazán nincs semmi csodálkoznivaló abban, hogy az Nyugaton nagy – talán még a mainál is nagyobb –visszhangra talált. Hiszen a „szocialista tábor”-ban ők voltak az úttörők Nyugat felé. De ettől miért lett „megunt ócskaság” a nyugati orientáció? Vagy: „Grósz és Horn úgy szerzett nyugatnémet segítséget a politikájához, hogy nem váltotta ki az Egyesült Államok gyanúját. Az Antall-kormányról még ezt sem mondhatjuk el.” Vajon a gyanakvás miféle jeleit tapasztalja a szerző? Elnökünk éppen most látogatott „díszvendég”-ként az USA-ba, tudomásom szerint a miniszterelnök is tartogat a tarsolyában amerikai meghívást. Vagy: „A kádárizmus még népszerűbb volt ezelőtt négy-öt évvel Nyugaton, mint a mai demokratikus fordulat.” Csak nem gondolja komolyan a szerző, hogy a Nyugat szívesebben látna egy „szocializmust építő” pártállamot ma Magyarországon, mint a mai kormányt? Kérdezem ezt ellenzéki mivoltom ellenére, mert a fentieket hajuknál fogva előráncigált érveknek tartom. De nem folytatom a „felületesség” címszó alá foglalható kifogásaimat.

Ellentmondások. Egy-két példa következik. „Az MDF-kormány… külpolitikájának két pillére van: a németorientáció és a hitelképesség bizonygatása.” „A probléma éppen az, hogy Németország nem hajlandó birodalmi szerepet játszani Kelet- és Közép-Európában, nem hajlandó átvenni Moszkva egykori szerepét…” (Kiemelés a szerzőtől.) Tehát az egyik megállapítás szerint kifogásolható a németorientáció, a másik szerint jó volna, ha Németország „birodalmi szerepet” vállalna a mi régiónkban. (Erre a szerzői óhajra még visszatérek.) Idetartozik egyébként a cikknek az a megállapítása is, hogy „az SZDSZ… nem fél a németektől”. Még egy példa: „Jogos megvetés sújtja az olyan erődemonstrációkat, amelyek mögött nem áll igazi erő”, a következő mondat viszont kifogásolja, hogy „Magyarország semmi jelét nem adja annak, hogy értelmesen pályázik egy regionális középhatalom címére”.

Érthetetlen (és számomra elfogadhatatlan) következtetések. Kettőt említek. 1. A fentebb már idézett fejtegetés arról, hogy milyen jó volna, ha Németország (újra?) „birodalmi szerep”-et vállalna Kelet-és Közép-Európában. Ha nem 1915-ben születtem volna, és nem éltem volna át két világháborút, talán hajlandó lennék megfontolás tárgyává tenni ezt a következtetést. Így azonban semmiképpen sem vagyok hajlandó. 2. „Egy demokráciának fasiszta és kommunista újságokat is el kell viselnie.” Őszintén szólva értetlenül állok e kijelentés előtt. Eszerint tehát a sajtó fumigálhatja az alkotmányt – mert a fasiszta ideológia nyíltan hirdetett lényege a rasszizmus, a népirtás, a kisebbségüldözés jogszerűsége. A kommunista ideológiával nem ilyen egyértelmű a helyzet – én most ideológiáról, és nem a gyakorlatról beszélek –, s így az alkotmányhoz való viszonya is a konkrét megnyilvánulásoktól függ.

Nem akarok egyoldalú lenni, ezért meg kell mondanom, hogy a szerző számos gondolatmenetével egyetértek. Kiváltképpen azzal, hogy nem érdekünk szomszédaink provokálása második világháborús részvételünk „igazságos”-sá nyilvánításával (ne felejtsük: Angliának, Franciaországnak és az Egyesült Államoknak is hadat üzentünk), vagy az irredenta megnyilvánulások (például Nagy-Magyarország térképének utcai árusítása) eltűrésével, az egyértelmű elhatárolódás elmulasztásával. Sőt, a szerző külpolitikai „baki”-példáit még ki is egészíteném egy-két olyan miniszterelnöki megnyilatkozással, amely ellen még nyugati vezető államférfiak is (pl. Vranitzky kancellár) szükségét érezték a „helyesbítés”-nek.

Örülnék, ha véleményem nyilvánosságot kapna a lapjukban.

Budapest, 1990. szeptember 16.

Tisztelettel:

Elek István
1125 Bp., Tusnádi u. 38/B

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon