Skip to main content

Világkiállítási fogalomzavar

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Félelmek és remények

SZ. Z. J. [Szilágyiné Zimay Judit]: [Akik visszaléptek]


A világkiállítással összefüggésben megjelent publikációk eddig kizárólag arról adtak számot, hol, mikor, milyen tartalommal és milyen gazdasági eredménnyel (veszteséggel) rendeztek világkiállítást. Arról nem esett szó, mely országok mikor és az előkészítés mely fázisában álltak el a megrendezéstől.


Jelenleg teljes fogalomzavar uralja a mai becslések szerint is több száz milliárd forintos fejlesztési szükséglet finanszírozásával kapcsolatos – eddig publikált – elgondolásokat. Miközben imamalom módjára ismételgetik, hogy a kiállítás megrendezhető „kizárólag vállalkozási alapon”, ehhez hol egy „ezredfordulós Marshall-terv”-et, hol koncessziót tartanak szükségesnek. Az utóbbi – mint korábban hallható volt – „a gyors modernizálás kulcsa”, amiért fizetni ugyan kell, „de nem okvetlenül pénzzel”!? Jellemző módon, teljesen keveredik, összemosódik a szóhasználatban a működőtőke bevonásával kapcsolatos szándék, illetve lehetőség, a különféle bel- és külföldi forrásokból történő finanszírozással (utóbbiba természetszerűleg beleértve a hitelt). Ennek köszönhető, hogy pl. az idegenforgalmi fejlesztések „vállalkozási alapon” való megvalósításához az Országos Idegenforgalmi Hivatal már 500 millió dolláros kormányhitel felvételét tartja szükségesnek.

Véleményem szerint a kormánynak és a parlamentnek csak akkor volna szabad a világkiállításról döntést hoznia, ha a világkiállítást megvalósítani szándékozók, illetve az előkészítést végző szervek és személyek nemcsak azt tárják fel, milyen fejlesztési szükségletet involvál a világkiállítás, hanem végre azt is bemutatják, milyen belső és külső forrásokkal lehetséges a kitűzött célt megvalósítani.

Véleményem szerint a kormányprogramban szereplő sok egyéb, a világkiállításnál jóval fontosabb célkitűzés, feladat megvalósíthatóságát, sorrendiségét, illetve finanszírozásának módját a világkiállítással kapcsolatos kormányzati döntés meghozatala előtt kellene megvizsgálni. A vizsgálat eredménye nagy valószínűséggel tovább szűkítené a mozgásteret. A finanszírozhatóság szempontjából kiemelt jelentőségű annak megítélése, hogy a különböző beruházások együttesen és külön-külön milyen mértékben és milyen időbeli megoszlásban terhelnék az állami költségvetést és a folyó fizetési mérleget. Tehát a felülvizsgálat semmi esetre sem szűkíthető le egyfajta minimálprogram kidolgozására, sőt a felülvizsgálat épp attól kapna tartalmat, hogy végre azt a kérdést is körbejárják, megrendezhető-e egyáltalán a világkiállítás, illetve mivel járna egy esetleges visszalépés. Egyáltalán nem rendhagyó eset, hogy egy város, illetve ország kezdeményezett világkiállítás megrendezésétől valamiért eláll. A kérdés csak az, mikor és hogyan kerülhet erre sor, továbbá, hogy mikortól válik véglegessé az elkötelezettség. Ezt a kérdést az eddigiekben meglehetős homály fedte. A kormányzati elkötelezettség kapcsán egyre jobban keveredtek a belső indítékok, elemek a nemzetközi kötelezettségekkel, így nem vált világossá, meddig lehet a megrendezéstől egyáltalán, illetve nagyobb presztízsveszteség nélkül visszalépnünk. Ezért úgy gondolom, egyértelműen tisztázni kell, hogy más dolog a kormány szándéka a megrendezést illetően, és más kérdés, hogy egy esetleges visszalépési szándék meddig prezentálható.

Kötelezettségeink mibenlétét illetően egyfelől a BIE előírásait kell irányadónak tekinteni. Ezek szerint a világkiállítás rendezését vállaló országnak az előzetesen lekötött időpontot 3 évvel megelőzően – azaz esetünkben legkésőbb 1992-ben – egy ún. regisztrálási kérelmet kell benyújtania. Ezzel egyidejűleg 480 ezer FF regisztrálási díjat kell fizetni, de még ennél is fontosabb, hogy a regisztrálási kérelem elengedhetetlen tartozékaként az adott ország kormányának garanciát kell vállalnia a megrendezéssel kapcsolatban. Az elkötelezettség ettől az időponttól válik véglegessé, ami egyben azt is jelenti, hogy az adott kormány ilyenképpen hivatalosan elismeri és szavatolja mindazokat a „törvényhozási, rendeleti vagy pénzügyi intézkedéseket”, amelyek a világkiállítás megrendezésével kapcsolatosak. Ez az időpont tehát, amellett hogy visszafordíthatatlanná teszi a döntést, egyfajta kényszerpályát is jelent a megrendezést illetően. Amennyiben esetünkben a kormánygaranciát igénylő regisztrálási eljárásra sor kerül, a világkiállítás megrendezésével kapcsolatos pénzügyi terheket már mindenképpen vállalni kell.

Az 1992-re tervezett Sevilla–Chicago közös kiállítás esetében Chicago minden különösebb kockázat, veszteség nélkül lépett vissza a megrendezéstől. A dátumkérés és a regisztrálás közötti időszakban ugyanis – ebben a fázisban vagyunk mi is – a visszalépésnek semminemű adminisztratív akadálya nincsen, sőt mint Chicago esete mutatja, kormánygarancia híján automatikusan kizárják a kérelmezőt. (Chicago 3 hónap halasztást kért a BIE-től a kormánygarancia megszerzéséhez, majd mivel nem járt sikerrel, le kellett mondania a rendezés jogáról.)

Esetünkben az is mérlegelendő, hogy megterheli-e és mennyire az osztrák–magyar kapcsolatokat egy esetleges visszalépés. Szerintem ez elsősorban az időtényező függvénye. Nem kétséges, hogy Ausztria ma még esetleg különösebb gond nélkül vállalná az egyedüli megrendezést. Jelenleg – a magyar gazdasági és pénzügyi helyzet ismeretében – elfogadtatható, ha lemondunk a rendezésről. A későbbiekben, amikor a mi részvételünkre számítva az osztrákok jelentős fejlesztésekbe kezdenek, valószínűleg másképp ítélnék meg a számukra egyértelmű hátrányokkal járó magyar visszalépést.

Visszatérve a felülvizsgálat kérdéséhez, nem csupán a fejlesztési szükséglet és annak fedezete nyitott kérdés, hanem hasonlóan tisztázatlanok a világkiállítástól várható hozamok, tisztázatlan a kiállításnak a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása is. Senki nem érdekelt annak kellő mérlegelésében sem, hogy milyen sajátos kötelezettségekkel és következményekkel jár a kettős helyszín. Nehezen hihető, hogy Ausztria mellett mi egyértelmű haszonélvezőivé várnánk a világkiállításnak. Sokkal valószínűbb, hogy épp az Ausztriához való kötöttség miatt „nagyobb fába kell vágni a fejszénket”, mint amekkorára képesek vagyunk. Teljesen tisztázatlanok azok az alapkérdések is, amelyek végső soron meghatározzák a megrendezéstől várható hozamokat. Ma még nem lehet felmérni pl. a különböző országok részvételi szándékát, a lehetséges kiállítók két ország közötti megoszlását, s olyan apróságnak tűnő kérdések sem eldöntöttek, mint a majdan érvényesítendő jegyárak, azok lehetséges kombinációi stb. Nyilván erre is gondoltak az esemény teljes látogatottságát a két helyszín között megosztva mindössze 20,5 millió főre becsülő osztrák–magyar megrendelésre készült tanulmány készítői. (Economics Research Associates, 1988.) Kérdés – nagy valószínűséggel ugyancsak megválaszolhatatlan kérdés –, hogyan lett ez a szám mára „óvatos becslések szerint” 25-30 millió.

A várható hozamokat illetően azt is mérlegelni kellene, hogy milyen várakozásaink lehetnek az 1992. évben megrendezésre kerülő sevillai világkiállítás „árnyékában”. Ott a résztvevők megjelenése meglehetősen költséges, mivel szemben a Budapest–Bécs szakkiállítással, Sevillában még a pavilonokat is a kiállítóknak kell felépíteniük. Nyilvánvalóan ez a körülmény kihat az 1995. évi részvételi szándékra, illetve az azzal kapcsolatos költési készségre. (A szakmai koncepció problematikus voltáról nem is beszélve!)

Jó lenne, ha a kormányprogrammal ellentétben teljes körű és megalapozott elemzések alapján lehetne eljutni egy olyan végleges döntéshez, amely az eddigiektől eltérően nem a presztízsszempontokat helyezi előtérbe, s nem ragaszkodik mindenáron a korábbi vezetés egyik alapvetően hibás elhatározásához, annak minden következményét végső soron a lakosságra hárítva.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon