Skip to main content

A független jogvédő kartotékjaiból...

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A szovjet katona szolgálati kötelessége…


1979-ben a veszprémi kis falu főutcáján a hazafelé tartó B. Pál, 25 éves fűtésszerelőta kocsmából kitántorgó két részeg szovjet katona egyike kb. 10 méter távolságtól pisztollyal mellbe lőtte.

A szovjet katona és a magyar fűtésszerelő előzőleg nem ismerték egymást, és a lövést nem előzte meg közöttük semmiféle incidens. A katona sportpisztollyal lőtt. Ez a fegyver nincs rendszeresítve a Szovjet Hadseregben; a katona a kocsmában akarta értékesíteni, de nem akadt rá vevő.

B. Pál életét az orvosok megmentették, de munkaképességét véglegesen elvesztette, jelenleg is rokkantsági nyugdíjas. A két szovjet katonát a szovjet katonai bíróság ítélte 4, illetve 7 évi börtönre.

Az eset polgári jogi részét (kártérítés) a Magyar–Szovjet Vegyes Bizottság vonta hatáskörébe. B. Pál tőlük kérte, hogy a rokkantnyugdíja és a szakmunkás-átlagkeresete közötti különbözetet, valamint nem vagyoni kárát térítsék meg.

Megkapta a járadékot, és a Vegyes Bizottság Magyar Tagozat Titkársága 1985-ben (!!!) 250 000 forint nem vagyoni kártérítést fizetett ki részére.

B. Pál nem értette, hogy az évek során miért nem hívták tárgyalásra vagy meghallgatásra, miért nem ismertették a jogait, miért nem indokolták a döntéseket, miért nem közölték azt sem, hogy a döntéssel szemben hová lehet apellálni. Az egész ügyet titkosan kezelték, még a képviseletét ellátó jogsegély-szolgálati jogtanácsossal sem voltak hajlandóak szóba állni a HM-ben (a Vegyes Bizottság Magyar Tagozat Titkárságán).

Nemrégen birtokába került az az orvosi szakvélemény, amely alapján 1983-ban a Fővárosi Bíróság peren kívüli eljárás keretében azt javasolta a Vegyes Bizottságnak, hogy B. Pál részére nem vagyoni kártérítésként 350 000 forintot fizessen.

A Magyarország területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzetét a Magyarország és a Szovjetunió között létrejött és Magyarországon az 1957. évi 54. sz. tvr-tel kihirdetett egyezmény szabályozza.

Az Egyezmény szerint, ha a szovjet csapatok állományába tartozó személy magyar állampolgárnak kárt okoz, kétféle reparáció lehetséges.

Ha a szovjet katona a jogsértést szolgálati kötelezettsége teljesítése közben okozta, akkor az ügyben a Magyar–Szovjet Vegyes Bizottság illetékes eljárni: a sérelem orvoslását jelentő döntését nem kell indokolnia, ellene jogorvoslati lehetőség nincs.

Ha azonban a szovjet katona a kárt szolgálati kötelezettségén kívüli tevékenységével okozza, az eset elbírálására a magyar bíróság illetékes, a magyar jogszabályok alkalmazásával.

Miután B. Pál minderről tudomást szerzett, kérte a Vegyes Bizottság Magyar Tagozat Titkárságát, hogy egészítsék ki a nem vagyoni kártérítés 250 000 Ft-os összegét a bíróság által javasolt 350 000 Ft-ra, különös tekintettel arra, hogy ügyében egyébként is a Vegyes Bizottság helyett a magyar bíróság lett volna jogosult eljárni.

Válaszában a titkárság közölte, az ügy elbírálására kizárólag a Vegyes Bizottság illetékes, és döntése ellen fellebbezés nincs. A szovjet katona, amikor a sportpisztollyal részegen rálőtt B. Pálra, szolgálati kötelességét teljesítette.

Azon nem csodálkozunk, hogy a magyar Honvédelmi Minisztérium egy magyar fűtésszerelővel szemben a Szovjet Hadsereg érdekeit védi. De vajon a Szovjet Hadseregben miért jár a szolgálati kötelesség teljesítéséért 7 év börtön?

Idézés


Az Állampolgár idézést kapott (lezáratlan borítékba téve találta a levélszekrényében).

Tanúnak invitálták a Budapesti XI. ker. Rendőrkapitányságra a Bü. 100/1988. sz. büntetőügyben.

A jóhiszemű Állampolgár (noha nem emlékezett olyasmire, hogy a közelmúltban bűnesetnek lett volna tanúja) a megadott helyen és időben megjelent, hogy állampolgári kötelességének eleget tegyen. Megtette ezt annál is inkább, mert elmaradása esetére az idézés szankciókkal fenyegette.

A kapitányságon az udvarias Civilruhás fogadta, mosolyogva. Kedvesen tudakolta, tudja-e, miért hívták. A nemleges válasz után a Civilruhás az Állampolgár olvasmányai után érdeklődött, és azt firtatta, honnan szerzi be őket. Segített is, megnevezte az Állampolgár egyik barátját, akitől szamizdat-kiadványokat lehet vásárolni. Kíváncsi volt arra is, hol, mikor, hogyan ismerkedtek meg egymással, és mostanában milyen gyakran találkoznak.

A jóhiszemű Állampolgár pedig beszélt, beszélt, már el is felejtette, hogy miért is citálták tulajdonképpen ide, illetve aggódva megkérdezte: csak nem a barátja elleni ügyben hallgatják ki? A Civilruhás sietve megnyugtatta, hogy a barát ellen nincs folyamatban büntetőeljárás.

Majd tovább „beszélgettek”, most már csak általában társadalompolitikai kérdésekről, „baráti légkörben”.

Végül békében váltak el, ki-ki fenntartva álláspontját.

Egy másik állampolgárt egyszerűen telefonon „kérettek” át munkahelyéről a kerületi kapitányságra, mert kérdezni szerettek volna valamit, a véleményére voltak kíváncsiak, úgymond.

De van, akit a munkahelyén keresnek fel egy kis „eszmecserére”.

Vidéken gyakran az állampolgár munkahelyi vezetőire (igazgató, személyzetis, párttitkár) bízzák az „elbeszélgetést”, előzetes instruálás után.

Természetesen minden esetben a megfélemlítés, elszigetelés, adatgyűjtés a cél, nem az „eszmecsere”.

Az állampolgárok ilyetén zaklatása kimeríti a hivatali visszaélés törvényi tényállását, azaz bűncselekmény.

Hogyan lehetne ezeket a bűncselekményeket, zaklatásokat elkerülni? Viszonylag nagyon egyszerűen. Nem kell hozzá más, csak egy kis öntudat és cseppnyi talpraesettség.

A telefonos és egyéb szóbeli invitálásokat udvariasan, de határozottan el kell utasítani. (Vagy egyszerűen nem kell megjelenni az így-úgy megadott helyekre, időpontokra.)

A nem létező bűnügyekben történt beidézéseknél pedig következetesen ragaszkodni kell a „tárgyhoz”, azaz a leghelyesebb minél kevesebbet beszélni – (annál) jobb lesz mindenkinek, kivéve persze...

Munkahelyi zaklatások esetén közölni kell, hogy kizárólag a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben kérhetnek felvilágosítást. Vagy ha magánügyekről, barátokról óhajtanak diskurálni, akkor beszéljünk inkább arról, hogy tart-e szeretőt az igazgató, vagy mennyi zsebpénzt ad a férjenek a személyzetis...

Rendőr a rendőrnek...

A rendőr az általa engedély nélküli sajtóterméknek minősített írásjellel ellátott papírlapokat lefoglalja, de még kérésre sem ad átvételi elismervényt.

A rendőr életveszélyesen megfenyegeti az intézkedését elszenvedő állampolgárt.

A rendőr dühében megüti az ellenállást nem tanúsító állampolgárt.

A rendőr agyba-főbe veri a békés tüntetésre készülő állampolgárt.

A rendőr...

A Btk. szerint a hivatali visszaélés, a bántalmazás hivatalos eljárásban, a kényszervallatás, a jogellenes fogva tartás súlyos bűncselekmény, 2-3-5 év szabadságvesztéssel sújtható.

A BE (büntetőeljárás) a rendőrt kiveszi az általános eljárási szabályok hatálya alól, és a rendőrrel szembeni büntetőeljárás megindítását előzetes feltételhez köti.

Rendőr ellen feljelentést csak rendőr tehet.

Rendőr ellen nyomozást csak a katonai ügyészség folytathat le, ha az eljárás alá vont rendőrt a főnöke, a „rendőrfőnök” feljelenti a katonai ügyészségen, ahol az ügyet rendőrtiszti rendfokozatú katonai (rendőr) ügyész vizsgálja ki.

Tehát, ha a rendőr beosztott bűncselekményt követ el, akkor csak a rendőr főnök belátásától függően indulhat vele szemben eljárás a rendőr ügyész előtt.

A jogsértést kényszerűen elszenvedett állampolgárt még annyi jog sem illeti meg, hogy a feljelentése alapján indítson eljárást a rendőr ügyész a rendőr ellen. (Annyi „joga” azért van, hogy ha a rendőr főnök nem tesz feljelentést rendőr beosztottja ellen a rendőrügyészségen, akkor kérheti a legfőbb ügyésztől – illetve annak rendőr helyettesétől –, hogy a rendőr főnök helyett tegyen feljelentést a rendőrügyészségnél.)

A rendőr főnök feljelentés helyett fegyelmi eljárási folytathat le a beosztottjával szemben a rendőrségen, ahova az állampolgárt tanúként beidézhetik (akár négyszer is), majd végül megállapítja a rendőr, hogy a rendőr ártatlan.

A fegyelmi eljárás lehetőségének ellenére esetenként a feljelentésre is sor kerül.

Ilyenkor gyakran már a nyomozást is megtagadja a rendőr ügyész a rendőrrel szemben, vagy – hogy ne legyen olyan unalmas – a nyomozást követően megállapítja, hogy bűncselekmény nem történt, esetleg (ha a tényállás lehetővé teszi) bizonyítottság hiányában szünteti meg az eljárást.

Példák vannak mindegyik változatra tucatjával. Manapság sok szó esik a jogállamiságról, új törvényeket hoznak, régieket módosítanak.

Sürgősen sort kellene keríteni a hivatkozottak felülvizsgálatára, módosítására is, és a rendőrügyészségeket, rendőrbíróságokat, rendőrkiváltságokat mielőbb meg kellene szüntetni (hátha megszűnne a rendőrállamiság is).
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon