Skip to main content

A független sajtó munkatársainak nyilatkozatai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1. A személyi változásokról és az Országgyűlés nyári ülésszakáról

Magyarország gazdasági és politikai válságban van. A kormányzat újabb áldozatokat kíván a lakosságtól anélkül, hogy a romlás megállítására programja lenne. A párt vezető testületei és a kormány átalakítása, amelyet a vezetés a válságból való kilábalás első lépéseként népszerűsít, nem több, mint a bársonyszékek csereberéje. A hatalmi csoportosulást, mely az ország sorsát a kezében tartja, a fenyegető helyzet sem készteti politikája megváltoztatására.

1. Kádár János a „kontinuitás” jegyében évek óta útját állja a kibontakozáshoz szükséges politikai fordulatnak és gazdasági reformnak; főtitkári tisztségét ennek ellenére megőrizte, sőt megerősítette.

2. A Politikai Bizottság és a titkárság belső erőviszonyai azok kárára rendeződtek át, akik korábban a reformok mellett foglaltak állást. A legfelső vezetésben továbbra sincs helye olyan politikusnak, aki a demokratikus nyitás programját képviseli.

3. A pártvezetésből és a kormányból kiszorulnak a gazdasági szakemberek; ezt az évek óta tartó folyamatot a mostani személycserék sem szakították meg, holott a politikai vezetés állítólag maga foglalkozik a gazdasági bajok orvoslásának módozataival.

Hivatalos nyilatkozatok évek óta ígérik az Országgyűlés szerepének növelését; a lakosság hiteles tájékoztatását törvények írják elő. A valóságban viszont

– az Országgyűlés – a parlamentarizmus történetében hallatlan módon és törvényellenesen – zárt ülésen iktatta be a Minisztertanács új elnökét és elnökhelyettesét;[SZJ]

– az új miniszterelnök úgy foglalta el hivatalát, hogy programját nem ismertette;

– az Országgyűlés elnöke[SZJ] a szavazás mellőzesével elvetette azt a képviselői javaslatot, amely parlamenti bizottság felállítását szorgalmazta a kibontakozás cselekvési programjának kidolgozására;

– a Központi Bizottság ülése után a sajtó két napig nem közölhette az új tisztségviselők nevét: az országnak így ismét külföldi lapok és rádióadások – gyors és pontos – közléseiből kellett értesülnie a magyar belpolitika eseményeiről.

Az Országgyűlésen – bár a képviselők mintegy tíz százaléka ellene szavazott vagy tartózkodott a szavazástól – rohamtempóban keresztülhajszolták a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárásról szóló törvény módosítását. Az új jogszabály alapján a rendőrség egy éven át tetszése szerinti ideig folytathat nyomozást, és tarthatja a gyanúsítottat akár előzetes letartóztatásban. A törvényhozás tehát, ahelyett, hogy a Helsinki Záróokmány és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya szellemében hozzákezdett volna a büntetőrendszer átfogó felülvizsgálatához, újabb jogosítvánnyal növelte a rendőrség ellenőrizetlen hatalmát.

A kormányzat tehetetlenkedése, programtalansága, szánalmas félelme a nyílt politikától a közvélemény megvetését váltotta ki. A személyi változások fogadtatása azt jelzi, hogy a társadalom nem szavaz bizalmat az új vezetésnek.

Budapest, 1987. június 29.

2. A Központi Bizottság 1987. július 2-án elfogadott programszövegéről

A KB állásfoglalása arról tanúskodik, hogy a pártvezetés kénytelen végre tudomásul venni gazdaságpolitikájának kudarcát; kénytelen jelentős életszínvonal-romlást kilátásba helyezni, és ugyanakkor határozottabb reformokat ígérni a gazdaság, sőt a politika terén is. Diagnózisa azonban nem őszinte, a javasolt gyógymód nem ad alapot a bizakodásra. Félő, hogy az egész programból csak a reáljövedelmek drasztikus csökkentése fog megvalósulni.

1. A KB elismeri, hogy a gazdasági mutatók eltérnek a XIII. kongresszus határozatában és a VII. ötéves tervben kitűzött céloktól. Ám hallgat arról, hogy ezeket az irreális célokat a pártvezetés a szakemberek határozott figyelmeztetéseit semmibe véve erőszakolta keresztül. Egy szava sincs a jelenlegi válság hosszabb távú okairól:

– arról, hogy 1972 és ’74 között félbeszakították és részben visszavették a ’68-ban megkezdett gazdasági reformot;

– arról, hogy az 1973 és ’78 között felvett nyugati hitelek, melyeket ma nem vagyunk képesek visszafizetni, az elmaradott állapotában konzervált gazdaság változatlan bővítését szolgálták;

– arról, hogy 1983 és ’85 között újra lefékezték a reformfolyamatot, és a radikális átrendeződés vállalása helyett gyors fellendülést ígértek.

Mindez óhatatlanul fölveti a személyes felelősség kérdését. Az 1972–74 közötti reformellenes kampányt Gáspár Sándor és Németh Károly vezette. Az eladósodás felgyorsulása idején Németh Károly volt a KB gazdasági ügyekben illetékes titkára, és Lázár György a miniszterelnök. A ’83 és ’85 közötti reformfékezésben Kádár János vitte a főszerepet. Távozásuk nélkül nem lehetséges határozott fordulat.

2. Aggodalomra ad okot az állásfoglalás felemás nyilatkozata a gazdasági reform kérdéseiről.

– A KB még mindig nem mondja ki egyértelműen, hogy az energiatermelés és a közszolgáltatások kivételével minden gazdasági tevékenységet a piac kontrollja alá kell helyezni.

– Homályosak és kibúvókat hagynak a különböző tulajdonformák gazdasági egyenjogúságát elismerő szakaszok.

– A magyar ipar műszaki fejlődését az állásfoglalás elsősorban a sorvadó KGST-n belüli együttműködéstől várja, ahelyett, hogy a világpiaci nyitást tenné az első helyre.

– A piac súlyának növelésével egyenlő nyomatékot kap az állásfoglalásban a központilag vezérelt szerkezet-átalakítás. Semmi nem biztosítja, hogy a piaci mechanizmusokat nem fogja eztán is szétzilálni a kiemelt kormányprogramok erőltetése.

3. Nem tükrözik a valóságos helyzetet a szöveg szociálpolitikai tárgyú bekezdései.

– A KB arról beszél, hogy a veszteséges vállalatokat be kell zárni, de egy szót sem szól a munkanélküliek védelméről.

– A különlegesen veszélyeztetett csoportok között nem említi meg a szakképzetlen – elsősorban építőipari – segédmunkásokat, akiknek nagy része elmaradott körzetekből ingázott, s most visszaszorul a lakóhelyére.

– Egy szava sincs a ’70-es évek településfejlesztési koncepciójának áldozatul esett aprófalvakról. Hallgat a népesség egészségi állapotának általános romlásáról, a születési arányszám csökkenéséről, a halandóság növekedéséről.

– Nem nyilatkozik a szociálpolitikai intézmények átalakításának szükségességéről.

4. A politikai intézményrendszer „korszerűsítésével” foglalkozó pontok semmitmondóak.

– Az állásfoglalás elmulasztja megállapítani, hogy a nyitást mély politikai-erkölcsi válság teszi szükségessé. Ragaszkodik a fikcióhoz, mely szerint Magyarországon „kibontakozott a szocialista demokrácia, társadalmi közmegegyezés” uralkodik.

– A halaszthatatlan érdekképviseleti reformot a KB úgy képzeli el, hogy intézményesítik a kormány és az érdekszervezetek csúcsai közti egyezkedést. De hiába egyezkedik fönt a PB-tag Gáspár Sándor a PB-tag Grósz Károllyal, az érdekeltek számára mindez semmit nem jelent, amíg a szakszervezetet nem demokratizálják.

– A KB a döntéseket megelőző, széles körű társadalmi viták rendszerének kiépítéséről beszél. Hogy mire gondol, ezt megtudhatjuk abból, hogy saját állásfoglalásáról, a mai vészhelyzetben, pár tucat vezető testülettel folytatott szigorúan titkos konzultációt. Ugyanakkor kimondja, hogy a tömegtájékoztatást változatlanul a pártpropaganda eszközeként kívánja használni. Nem beszél az állampolgári jogok megszilárdításáról, a sajtó és az egyesülés szabadságáról.

– Az állásfoglalásban nem esik szó az Országgyűlés államhatalmi szerepének megerősítéséről. Viszont a KB fenntartja magának a kiváltságot, hogy a képviselőházat kikapcsolja, maga adjon megbízatást a kormánynak program kidolgozására.

A vészhelyzet önmagában nem kényszeríti politikai nyitásra és gazdasági fordulatra a pártvezetést. A társadalomnak hallatnia kell a szavát, ha azt akarja, hogy számoljanak az akaratával. Felhívjuk a közvéleményt, ne tűrje, hogy az országot katasztrófába vezessék. Felhívjuk a törvényhozókat, a nemzet sorsáért viselt felelősségüket átérezve tegyenek meg mindent, hogy a kormány a KB-állásfoglalás felemásságain túlmenő, határozottan reformpárti és demokratikus programot tegyen a magáévá.

A társadalom ne hozzon áldozatot jogok és garanciák nélkül!

Budapest, 1987. július 10.

A Beszélő, a Demokrata, az Égtájak Között, a Hírmondó munkatársai


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon