Skip to main content

A kamat a középpontban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A pénzpolitikát mindig a szerint lehet megítélni, kezdte válaszát, hogy a pénzkereslethez viszonyítva hogyan alakult a pénzkínálat. Csak az utóbbit tudja befolyásolni a jegybank, a pénzkeresletet a társadalom, a gazdálkodók autonóm döntései határozzák meg. Ez viszont nagyon bizonytalan, a gazdasági folyamatok függvénye. De ma a gazdaság helyzetét nehéz megítélni, ráadásul statisztikai problémák is vannak.

Látszólag egyszerű az összefüggés: amennyiben a pénzkeresletet a pénzkínálatával nem elégíti ki a jegybank, akkor restriktív, szigorító politikát folytat. Ha ezt meghaladó pénzkínálattal jelentkezik a piacon, akkor offenzív, laza pénzpolitikát.

A pénzkereslet meghatározása még egy viszonylag stabil piacgazdaságban is nehéz feladat. A mi átalakuló gazdaságunkban viszont rengeteg az intézményi, szabályozási és magatartásbeli változás.

A gazdálkodók, a pénztulajdonosok szokásai megváltoztak. Magyarországon ez nagyon pregnánsan jelentkezik a lakosság minden várakozáson felüli megtakarításában. S robbanásszerűen megnőtt a vállalatok száma, az ezzel kapcsolatos pénzigény, amit például az önkormányzatok önálló gazdálkodása is növel.

Nehéz tehát megítélni, hogy a pénzmennyiségnek mekkora növekedése felel meg a pénzkeresletnek. S ezen folyt 1991-ben is a vita, hogy szigorú vagy laza volt-e a jegybank pénzpolitikája. S nekem revideálnom kell a korábbi álláspontomat, fejtette ki Náray László, mert azok közé tartoztam, akik szerint laza volt. A számok akkor egyértelműen ezt mutatták, ugyanis a GDP és a pénzmennyiség növekedési üteme között jelentős különbség volt, az utóbbi javára.

Ezzel szemben állt egy másik tény, hogy az infláció ’91-ben a terv keretei között maradt. A látszólagos laza pénzpolitika ellenére nem pörgött föl az infláció. Pusztán a pénzmennyiség és a GDP növekedési üteme alapján biztos, hogy nem lett volna tartható a 35 százalékos infláció.

A magyar pénzkeresleti függvény alakulása azt mutatja, fejtette ki a jegybanktanács tagja, hogy a kamatokra nincs hatása a pénzkínálatnak. A tapasztalatok szerint leginkább olyankor, amikor a kamatszint nagyon alacsony, s mindenki az emelkedésre spekulál.

Magyarországon a kamatok magasak. Részben azért, mert a gazdaságban borzasztóan naggyá vált a kockázat, ami beépült a kamatokba. Ha ezt „kideflálnám”, lehet, hogy elég alacsony lenne a kamatszint. Magyarországon most olyan a helyzet, amit likviditási csapdának szoktak nevezni. A pénzkínálatra érzéketlen a kamat, az ismert likviditási bőség ellenére lassú volta reakció, a kamatok csak lassan mérséklődtek.

Másképp megfogalmazva, ha a környezetem bizonytalan, s a pénzbefektetésen kívül az összes befektetési alternatívám kockázatos, akkor a pénz felé fordulok, s megnő a pénzkereslet.

Tehát amikor ilyen nagy felfordulás van, mint nálunk, a kockázati elemek miatt a pénzkeresleti függvény nem viselkedik normálisan. A gazdálkodók, a lakosság magatartásának megváltozása döntő tényezővé válik. De ennek nincs előzménye, nincs trendje, s így nem tudjuk meghatározni a pénzkeresletet.

Egy ilyen helyzetben, most már elfogadom – folytatja az önkritikát Náray László –, nem lehet a pénzmennyiségen keresztül szabályozni. A kamat az, ami igazán kezelhető, szabályozástechnikailag jó változó, amivel kapcsolatban a célkitűzéseket pontosabban meg lehet fogalmazni.

Ha a kamatra koncentrálunk, akkor ki lehet indulni abból, hogy milyen inflációt veszek alapul, ehhez képest mennyi a reális kamat, s a kamatokat egy adott tartományban kell tartanom. Tehát jobban meg tudom fogalmazni a célt, mint ha a pénzmennyiségre koncentrálok. Nem véletlen, hogy minden országban, ha elbizonytalanodik a mennyiségi szabályozás, akkor a kamatot jelölik meg monetáris politikai célként. Ez a fejlődő országokban is gyakori.

A jegybank az értékpapír-műveleteivel tudja klasszikusan szabályozni a kamatszintet. Ha a jegybank több értékpapírt akar eladni, szűkíteni akarja a likviditást, egyre vonzóbb hozamot kell ígérnie. Fix kamatozású papír esetén ez csökkenti az árfolyamot, növeli a kamatot – fejti ki Náray László egyik kérdésünkre. Ez tulajdonképpen más oldalról mennyiségi szabályozás, mondja, de a középpontban a kamat van mint közvetlen cél.

Kérdés, van-e elegendő értékpapír az MNB tárcájában – utal a Pénzügyminisztérium és a jegybank közötti vitára, ami a régi államadósságok értékpapírosítása körül folyik. A Pénzügyminisztérium sohasem vitatta, állítja határozottan, hogy a jegybanknak monetáris politikai okok miatt megfelelő mennyiségű értékpapírra van szüksége. Csupán az merült fel, van-e már elegendő értékpapírja a jegybanknak, s hogy rövid távon mekkora adósságot kell értékpapírosítani.

Mi úgy látjuk, hogy egyrészt van elegendő, másrészt 1993 elején – ha az infláció alakulásában nem lesz lényeges változás – a kamatok (most már lassú) csökkentésére kell törekedni. De az előbbiek alapján ez azt jelenti, hogy a jegybanknak értékpapírt kell vásárolnia. Tehát azt mondjuk, hogy a gazdasági helyzetből adódóan föl kell töltenie az értékpapírtárcáját. Ezt figyelembe véve kell meghatározni, mennyi régi államadósságot papírosítunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a kérdést áprilisban vizsgáljuk meg újra.

A jegybank érvelésében nagyon fontos, hogy kellő biztonságban tudhassa magát, a lehetőségei ne legyenek kicentizve. Hiszen, ha mondjuk, olyan változás történik, hogy sok értékpapírt kell eladnia, akkor problémákat okozhat az értékpapírok hiánya.

A jegybanknak a normális nyereségéhez is szüksége van az értékpapírosításra – térünk át egy másik aktuális részterületre. A két intézmény közötti vita egyik oka, hogy a jegybank várható nyereségére eltérnek a becsléseink. 1992-ben az élet mindkettőnket megcáfolt. Várhatóan kisebb lesz, mint amit mi becsültünk, de nagyobb lesz, mint amit a jegybank.

Azt mindenki látja, hogy a jövőben a jegybank nyeresége fokozatosan csökken. Azért, mert az eszközoldalon egyre nagyobb súlya van az államadósságnak. Fokozatosan megszűnnek például a refinanszírozási hitelek. S a jegybank számára olyan kihelyezések szűnnek meg, amelyek után nagyobb kamatot kap, mint a költségvetés adóssága után. Ezért egy negatív kamattrend kezd kialakulni. Ezt korrigálni kell, aminek a legmegfelelőbb módja az adósság értékpapírosítása.

Ez az egyik oldalon azt jelenti, hogy a jegybank eredménye csökken, a másik oldalon a költségvetés adósságszolgálata nő. A vita megint csak a változás ütemében van.

A Pénzügyminisztériumban néhányan úgy tartják, az ország magas devizatartalékának finanszírozása a költségvetést is terheli, vetem föl. Ha a jegybank nettó adósságállománya úgy csökken, hogy a devizatartalékok nőnek, kezdi válaszát Náray László, fölmerül a probléma, hogy ezt a devizatartalékot érdemes-e bizonyos határon túl növelni. A tartalékokat könnyen likvidálható eszközökben kell tartani az ország pénzügyi stabilitása érdekében, de így ezek nem igazán jó hozamúak. Az MNB-nél ez eddig nem volt lényegi kérdés, mert örültünk, ha föl tudtuk venni a hitelt. Ma fontossá vált, mekkora az a tartalék, ami elegendő a biztonsághoz, de nem túlságosan költséges.

A kamaton keresztüli szabályozást alaposan megnehezíti, vetem közbe, a magas kamatrés, a termelői és fogyasztói infláció közti olló szétnyílása. Ez erősen gátolja a kamatok levitelét, véli a főosztályvezető. Nem tudom, hogy ezt milyen eszközökkel lehet kezelni, mert a magas kamatrésnek vannak objektív okai. Idesorolom az áfát, a fogyasztói támogatások leépülését, de azt is, hogy a piacgazdaságokra jellemző, megfelelő kereskedelmi árrés kezd beépülni a termelői és fogyasztói árak közé. Ennek differenciáló hatása a termelői és fogyasztói inflációra akkor szűnik meg, ha e folyamat végére jutunk.

Monetáris eszközökkel ezeket a problémákat nem lehet kezelni, ismeri el Náray László egy megjegyzésre válaszolva. Hiszen elég nehéz úgy kamatpolitikát csinálni, hogy a betéti kamatokat a mai magas fogyasztói árindex határozza meg alulról. A termelői szféra pedig, amelynek az inflációja lényegesen alacsonyabb, kénytelen felvenni azokat a hiteleket, amelyek kamata a bankok költségei miatt a lakossági betéteknél is magasabb.

A vállalati szféra számára tehát nagy a reálkamat, így a csökkenő kamatok a kívánatosnál sokkal kevésbé ösztönzik a gazdaságot. S ha még a kockázatok is igen nagyok, akkor a monetáris politika a beruházásokat kevéssé tudja bátorítani.

A jegybank egyik fontos szabályozó eszköze a bankok kötelező tartalékrátájának meghatározása. Nálunk ezt most csökkentették 16-ról 14 százalékra, de nemzetközi összehasonlításban még ez is nagyon magas. A csökkentés körül is vita volt. Mi úgy láttuk, mondta Náray, hogy a kötelező tartalék csökkentését nem likviditásszabályozási szempontok indokolták. A tartalékcsökkentés jövedelemtöbbletet jelent a bankoknak, ami elvileg csökkentheti a kamatrést, ha ezt a többletet a bankok le nem nyelik.

Ezért azt mondtuk, ha lehet, ne csinálják, mert ez a költségvetéstől viszi el a pénzt. S ha mégis változtatni akar az MNB, akkor például tegyék lehetővé, hogy a kötelező tartalék egy részét a bankok állampapírokban tartsák. Ez a pénzpiacon növelte volna a keresletet az állampapírok iránt, s könnyebben tudnánk finanszírozni a költségvetési hiányt.

Ha a bankok oldaláról nézzük, valószínűleg jobb, ha a kötelező tartalékot csökkentik, s ez erősíti a nemzetközi versenyképességüket. De ha a tartalékcsökkentés helyett állampapírokat kellett volna vásárolniuk, akkor is javult volna a jövedelmezőségük, hiszen a tartalékot kedvező hozamú befektetésben tarthatnák. Ad absurdum, hosszú távon azt is el tudom képzelni, hogy mind a 16 százalék állampapírban lesz, mondta Náray László.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon