Skip to main content

Impresszumok és sumákok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


– A Gazdasági Versenyhivatal (GV) éves jelentéséből kihullott a hivatal reklámkiadványa, aminek a kiadója a Forka Kft. volt. A GV tavaly tárgyalta a Világgazdaság (VG) című lap ügyét, s ebben a Forka Kft. is érdekelve volt. A kft. által kiadott lap, a Privát Profit szerkesztőbizottságának tagja a Versenyhivatal elnöke, Vissi Ferenc is. Az jutott eszembe, hogy ez az egyik első eset, amikor nem a magyar sajtó valamely részét vásárolja meg valaki, hanem fordítva. Nincs itt összeférhetetlenség?

– Mielőtt válaszolnék, én is szeretnék kérdezni. Mennyire ismered a PP-t, mennyit tudsz a lapról? Mióta jelenik meg, hány példányban, milyen pénzből, kik olvassák?

– Az átlagolvasónál bizonyosan többet.

– Nem véletlenül kérdeztem, mert ahhoz meglehetősen jól kell ismerni a lapot, az impresszumát is olvasni kell, hogy valaki ilyen kérdéseket tegyen föl. Ha pedig nem ismeri a lapot, akkor okom van feltételezni, hogy nem maga a lap váltotta ki ezeket a kérdéseket, hanem valamilyen sugallatra, tanácsra vetődnek fel. Két célpontja lehet. A Versenyhivatal elnöke vagy én.

– Próbáljunk meg annál a feltételezésnél maradni, hogy én még impresszumokat is képes vagyok elolvasni. S így adódott a föltett kérdés…

– …én a feltételezést rosszindulatúnak, alaptalannak tartom, és visszautasítom. Semmiféle összeférhetetlenség nincs a GV és a Forka Kft. között. Nem tudok arról, hogy a Forka Kft.-nek a Versenyhivatallal kapcsolatban ügye lett volna. Utaltál a Világgazdaságra. Ott a vita a Magyar Gazdasági Kamara és a NAPI között zajlott. Ebben hoztak döntést, ami a Forkát semmilyen formában nem érintette.

– Azt mindenki tudja, hogy a Világgazdaságban a Forka Kft. érdekelt, nem is csekély mértékben.

– A mi 12,5 százalékos érdekeltségünk nem indokolta volna sem a versenyhivatali, sem a bírósági pereket. A vita a lapgazda és a korábbi kiadó között volt.

– A döntés kétségkívül kedvező helyzetbe hozta az új kiadót. A régi kiadó által kiadott lapnak címét, színét, tördelését meg kellett változtatnia.

– A döntés nem hozta a Világgazdaságot kedvező helyzetbe, csak egy helyzetet rendezett. Egy, a sajtó által keltett, pontatlanságokkal, csúsztatásokkal, valótlanságokkal teli hisztériát a jog eszközeivel a helyére tett. Érdekes módon amikor a GV döntése megszületett, a magyar tömegkommunikációnak azt a részét, amelyik ebben a kampányban szimpátia alapon részt vett, ez az eredmény nem érdekelte.

– Ha föltesszük, hogy a Versenyhivatal döntése tökéletesen megalapozott volt, amit én most egyáltalán nem vitatok, nem változtat azon, hogy fölmerül az összeférhetetlenség.

– Ismételten visszautasítom az összeférhetetlenség felvetését. A Versenyhivatal a Forka Kft. ellen vitatható alkoholhirdetések miatt eljárást indított, s 300 ezer forintra megbüntette. Ha a normális üzleti kapcsolaton kívül bármilyen személyes kapcsolat lenne, ez aligha történik meg. S nincs tudomásom arról, hogy más lapokra kiszabott volna büntetést, amelyek hasonló jellegű hirdetéseket közöltek, mint például több napilap, köztük a Magyar Hírlap.

S szintén a Versenyhivatal 10 ezer forintos büntetést rótt ki ránk, mert a VG főszerkesztője cikkének egyik mondata pontatlan volt, amit a volt kiadó megtámadott. Mivel átmenetileg akkor a Forka Kft. adta ki a VG-t, a büntetést mi kaptuk.

Ez a két eset, úgy gondolom, egyértelműen bizonyítja, hogy etikus a kapcsolat a két cég között. Vissi Ferenc nem azért tagja a PP szerkesztőbizottságának, mert a Versenyhivatal elnöke, hanem azért, mert rendkívül felkészült közgazdász. Ha rajtunk múlik, akkor is tagja lenne, ha mondjuk munkanélküli volna. A GV ítélkezési mechanizmusába pedig az elnöknek semmiféle beleszólása nincs, azokat a többtagú Versenytanács hozza meg. Ezt hatalmi szóval ma már nem lehet befolyásolni.*

– A Forka Kft.-nek egyéb megbízása volt-e a Versenyhivataltól?

– Nem, s ez jelentéktelen megbízás volt. S gondolom, hogy kiadványaink színvonala miatt választottak minket, s ez akkor is így lett volna, ha az elnöke nem tagja a PP szerkesztőbizottságának. S okom van feltételezni, hogy az elnök nem is tudott arról, hogy a kiadvány szervezője kit bízott meg ezzel a munkával.

– A szerkesztőbizottsági tagok részesülnek-e valamilyen anyagi juttatásban?

– Öt, azaz ötezer forint tiszteletdíjat kapnak, ami úgy gondolom, jelképes.

– A PP-ról az a hír járja – amit névvel nem vállal senki, tehát eszerint kell értékelni –, hogy gyakorta úgy közöl írásokat, hogy azok valójában reklámcikkek, csak ez nincs föltüntetve. Van-e alapja ennek?

– Ezt is vissza kell utasítanom. Szerkesztőségi cikket a PP csak akkor közöl, ha az abban szereplő állításokról meggyőződött. Vérlázító, hogy milyen nehezen tűrik a spekulálók, a sumákok, ha egy lap jól megy!

– Nehéz félreérteni, de azért megkérdem: engem is idesorolsz?

– Nem tudom, de azokat akik név és cím nélkül ilyeneket állítanak, azokat igen. Az ilyen kérdéseket azok vetik föl, akik hasonló lapokat kétezer példányban adnak el.

– A PP példányszáma mennyi? Ha nem üzleti titok…

– Nem az, a PP az adatait közölni szokta, a remittendáig bezárólag. 12 ezer előfizetője van a lapnak, 25 ezer példányt vesz át a posta, saját hálózatában pedig még többet. Jelentős tételes vásárló a Gazdasági Kamara, néhány magánterjesztéssel foglalkozó cég. így jön ki a 60 ezres példányszám, aminek a remittendája 3–4 ezer. Ez csípi sokak szemét.

A PP nagyon alaposan megválogatja, hogy ki kerüljön a lapba. Persze volt tévedése a lapnak, s olyant minősített sikeresnek, akiről kiderült, hogy meglehetősen durván bánik a munkatársaival. A PP minden esetben, látványosan s minden más lapnál különbül jelzi, ha nem szerkesztőségi cikkről van szó. Fel kell ütni a PP valamelyik példányát, meg kell nézni például egy cégkártyát, ahol gyufásdoboznyi mérettel jelezzük, hogy PR-cikkről van szó. S nem a lap alján elsumákolt, kicsi x-szel, mint olyan lapok, amelyek a médiaajánlatukban a tényleges példányszámukat egy 0-val megtoldják.

– Tehát például a BÉB Rt.-ról szóló cikk alján lévő feliratra gondolsz?

– Nem erre. Folytathatom? A másik eset, amikor a cég nevét és emblémáját tüntetjük föl, amivel egyértelművé tesszük, hogy az adott írásnak az adott céghez szoros köze van. A PP nem sumákol. Ezeknek a cikkeknek a közlését azért vállalja, mert ezek bevételéből tudja az oldalszámát növelni, és ezzel a szerkesztőségi cikkek száma is több lesz.

– A PP valóban a nagyon olcsó lapok közé tartozik. Tehát a BÉB Rt. kiírása azt jelenti, hogy ők fizették a cikket?

– A jelzés teljesen egyértelmű. Egyébként nem a BÉB Rt. fizette, hanem egy ügynökség. Mi az esetek döntő részében hirdetési ügynökségekkel állunk kapcsolatban, ilyen anyagot ügynökségeken keresztül bármelyik lapnál bármelyik cég megrendelhet. S a lap dolga eldönteni, hogy arculatához, szellemiségéhez illeszkedik-e. Nyilvánvaló, ha női illatszert kívánna valaki, urambocsá! fehérneműt reklámírás formájában népszerűsíteni, nem tudnánk vállalni, mert nem a profilunk.

– Az olvasók hány százalékában tudatosodhat, hogy ez a cikk például nem a szerkesztőség által kontrollált, ellenőrzött információkat tartalmazó írás, hanem reklám?

– Ezek ellenőrzött írások, de még a leglaikusabb olvasó is meg tudja különböztetni, ha egy cikk alatt egy cég emblémája, vagy ha egy újságíró neve van.

– Ha egy cikk alatt nem szerepel név, az egyértelműen jelzi, hogy reklám?

– Önmagában nem, de ha alatta egy cég lógója is van, az egyértelmű.

Okom van föltételezni, hogy például a BÉB Rt.-vel kapcsolatban föltett kérdésed mögött az is fölmerülhet, hogy ha egy. szerkesztőség ilyen kulcspozícióban lévő céggel kapcsolatot tart, akkor a lapban meg nem jelenő információkhoz juthat az üzleti életben.

– Ez is fölmerülhet. Én a konkrét esetben inkább az ellenkezőjére gondoltam. A BÉB-nek érdeke, hogy adott információ ne jelenjen meg, s ezért fizet cikkeket.

– Ez elvileg hibátlan, de a PP a vállalkozók, a magántőke lapja. A BÉB és az állam esetleges feszültsége nem a mi profilunk, hanem például a HVG-é.

– Elvileg a válasz is hibátlan. A munkakönyved hol van?

– A Magyar Rádió főmunkatársa vagyok.

– Már korábban is fölmerült bennem, például Győrffy Miklós esetében, hogy etikus-e tv-ből, rádióból ismert újságíróknak ugyanitt hirdetniük. Te most a tv-ben hirdeted a PP-t. Úgy érezheti – tudattalanul is – a néző, hogy a hirdetett tennék egy kritikai, újságírói szűrőn már keresztülment. Akkor is így tűnhet, ha nyilvánvalóan reklámról van szó. Ez nem jelenthet-e problémát?

– A hirdetett termék, így az újság is a szükséges szűrőkön, így az enyémen is átmegy. De én a Kossuth rádiónál dolgozom, s a Danubius rádióban hirdet a PP, ahol semmiféle érdekeltségem és munkám nincs. Az pedig, hogy a televízióban magam hirdetem az újságot, ezt a világon mindenütt, aki megteheti, meg is teszi. Én ezért fizetek. S azt számon kérni, hogy én milyen nevet szereztem a rádiózással vagy a tévézéssel, elég furcsa dolog.

– Köszönöm a beszélgetést.

* Természetesen Vissi Ferencet is megkérdeztük. Mint mondta, a reklámmegbízást azelőtt adták ki a Forka Kft.-nek, mielőtt a Világgazdaság ügye a GV elé került volna. Egyébként a többi kérdésben a Forró Tamáséhoz hasonló véleményt képviselt, mint például a Versenytanács döntési mechanizmusáról, s az ő anyagi érdekeltségéről.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon