Skip to main content

A kormány félúton, a parlamentarizmus tévúton

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Neményi László
A Nagy Vita

Tölgyessy Péter (SZDSZ)


Azt hiszem, még mindig nincs késő. Másfél év van még hátra. Ha a kormány többsége előállna az államháztartási reform, a privatizáció felgyorsítása, a nyugdíjreform, az egészségügyi reform határozott elképzeléseivel; a magam részéről – és azt hiszem, sok más ellenzéki képviselőtársam részéről – a leghatározottabban kijelenthetem, hogy konstruktív ellenzékként, ha kell: támogatóan fogunk fellépni ezekben az ügyekben.

Ugyanez a véleményem azokról a kétharmados törvényekről, amelyek nem születtek meg ebben az országban.


Áder János (Fidesz)


Ha a kormány eddigi működését nem tartjuk kielégítőnek, akkor joggal vethető fel a kérdés: kit terhel ezért a felelősség? Az alkotmány alapján erre a kérdésre egyetlen válasz adható: az ország miniszterelnökét, Antall Józsefet!

Hack Péter (SZDSZ)


Határozott meggyőződésem, hogy ahogyan a nyolcvanas években egy rosszul működő gazdaság mellett létrejött egy második gazdaság, amely saját törvényei alapján működött, ugyanolyan módon az a veszély fenyeget ma Magyarországon, hogy egy rosszul működő igazságszolgáltatás és közbiztonsági hálózat mellett létrejön a második igazságszolgáltatás rendszere, amely saját törvényei alapján működteti az országot.


De kiderült, hogy a Félúton a magyar Országgyűlés 6416. számú hivatalos dokumentumának a „széles nagyközönség részére” megjelentetett változata, mégpedig annak bőségesebb változata. Hihetetlen, de igaz: a Félútont a Házszabály 36. §-ának (2) bekezdésében előírt kötelezettséget teljesítendő állították össze. („A kormány köteles működéséről az Országgyűlésnek rendszeresen beszámolni.”)

Az önmagának felelős kormány

Míg a kormány a Házszabály idézett pontját – amennyire tehetségéből tellett – legalább formailag teljesítette, az ügyrendi bizottság kormánypárti többsége minden különösebb cifrázás nélkül érvénytelenítette a Házszabály 40. §-át. Ez a paragrafus azt mondja ki, hogy: „Az Országgyűlés a 36. és 39. §-ban említett beszámoló vitája alapján – a hatáskörrel rendelkező bizottság javaslatára – értékelést tartalmazó, illetőleg feladatot megállapító határozatot hoz.” A 39. §-ban az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának, az Állami Számvevőszék elnökének, a Magyar Nemzeti Bank elnökének és a legfőbb ügyésznek a beszámolási kötelezettségéről van szó. Ezeknek beszámolóit a Házszabály a parlamenti megtárgyalás előtt kifejezetten a hatáskörrel rendelkező bizottságok elé utalja. A 36. §-ban említett kormánybeszámolót azonban nem. Mivel a 40. § szerint az Országgyűlésnek a hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslata alapján kell „értékelést tartalmazó, illetőleg feladatot megállapító határozatot” hoznia, az ügyrendi bizottság kormánypárti többsége egyszerűen képtelen volt a 40. §-t a kormánybeszámolóval kapcsolatban értelmezni. Inkább úgy döntött, hogy a „kormány beszámolójáról az Országgyűlés nem köteles határozatot hozni”. Nem használt az az ellenzéki érv, hogy a „határozatot hoz” kifejezés nem értelmezhető úgy, hogy nem hoz határozatot [Szigethy István, SZDSZ]. A parlament többsége magáévá tette az ügyrendi bizottság véleményét. A többségi gőzhengerrel szemben a józan észnek, az alkotmánynak és a parlamentarizmus évszázados hagyományainak nem voltak esélyei.

Bűnös felelőtlenség

Tölgyessy Péter egy közbekiáltásában – majd később beszédében is – azzal magyarázta a kormánykoalíció furcsa határozatát, hogy a kormány beszámolója, ha szavazni kellett volna róla, nem kapta volna meg a többséget. Tekintettel a kormánykoalíció vigasztalan állapotára, ez nem is olyan légből kapott hipotézis. Annyi bizonyos, hogy az ügyrendi álprobléma felvetésével a kormány két próbálkozást harcolt ki magának ugyanabban a kérdésben. Az ügyrendi kérdésben való szavaztatással csak félkomolyan tette kockára presztízsét, de mindent megnyerhetett, ahogy történt is.

Persze normális parlamenti körülmények között egy normális kormány mindenképpen vonakodott volna ennek a taktikának az alkalmazásától. Vonakodott volna először is önérdekből: a kormánybeszámolónak a szavazás alól való kivonásával minimum a kormánynak kevésbé hízelgő látszatok keletkeztek. (Kár, hogy Tölgyessytől eltekintve a képviselők ezt nem dörgölték a kormány orra alá.) Másodszor pedig vonakodott volna a parlamentarizmus iránti felelősségérzetből: bűnös felelőtlenség egy parlamenti vitát egy zártkörű rendezvény tét nélküli eszmecseréjévé degradálni.

Kormányunk természetesen nem vonakodott. Miért is tette volna? A kevésbé hízelgő látszatok (és a tények napvilágra kerülésének) elkerüléséről gondoskodik a legjobb pártállami tradíció szerint negédesen honatyázó és honanyázó tévéhíradó. A parlament eljelentéktelenítése egyébként is jól harmonizál Antall doktor parlamentarizmus-felfogásával. Az ellenzék kritizálhat, ez vele jár a parlamenti demokráciával, de komolyan venni nem kell: a kutya ugat, a karaván halad.

Kétségtelen tény, hogy egy kormánybeszámoló normális parlamenti demokráciákban is dagadó vitorlával repül keresztül a parlamenten. A kormánypárti képviselők a pártfegyelemtől és a birtokvédelmi ösztöntől vezérelve jóvá fogják hagyni – csaknem függetlenül a beszámoló és a kormányzati tevékenység minőségétől. Ha úgy vesszük, nem is történt tehát semmi szörnyűség a magyar parlamentben. Pusztán elmaradt egy vélhetőleg formális szavazási hercehurca, a képviselők időt, az adófizetők pedig villanyszámlát takarítottak meg. De az ilyen vélekedés veszélyes pragmatizmusról tanúskodna. Tamás Gáspár Miklós szokta emlegetni, hogy a parlamentáris elvek gyakran fikciók, de termékeny fikciók, így igaz. Lehet, hogy a parlament csak elvben az a hely, ahol a szuverén nép választott képviselői összedugják a fejüket, döntenek az elvégzendő feladatokról, és értékelik a miniszterek (=szolgák) munkáját, a valóságban azonban inkább olyan színpad, amely alkalmat nyújt a pártoknak és képviselőiknek, hogy jó fényben tűnjenek fel a választók előtt, s éppen a „szolgák” állnak leginkább reflektorfényben. De ha a fikciót nem tartják fenn, ha annak a lehetőségét is megszüntetik, hogy a parlament az legyen, aminek elvben lennie kell, akkor színpadként sem fog sokat érni – teljesen eljelentéktelenül.

Megalázó rituálé

Ezek után nem lehet azon csodálkozni, hogy a nagy vitanapon nem folyt vita a parlamentben. Elhangzottak eltérő orátori képességekről tanúskodó informatív vagy üres, szellemes vagy bárgyú hozzászólások, de vita nem alakult ki. A kormány és kormánypárti képviselők is mondták a magukét, az ellenzéki képviselők is mondták a magukét. Az ülésnap – a tétnélküliségnek megfelelően – fásult légkörben kezdődött el, s a helyzet az idő múltával csak romlott. Jellemző a feszült érdeklődésre, hogy a vita lezárásakor már csak tizenöt képviselő volt a teremben.

A vita elmaradásáért, a süketek párbeszédének kialakulásáért nem az ellenzéket terheli a felelősség. A kormány nem vagy alig reagált az ellenzék kritikájára – ha igen, akkor sekélyesen, szellemeskedve és személyeskedve. Antall József nyitóbeszédében kifejtette: aki azt várja a kormánybeszámolótól, hogy a kormány ellejti benne „az egypártrendszer önkritikus és az önkritika gyakorlásában bevett násztáncát,” az csalódni fog. A későbbiek során kiderült, hogy a kormány azt az elvárást is ócska bolsevista trükknek tekinti, hogy kritikai elemzésekre érvekkel illik válaszolni. Miután az ellenzéki szónokok többnyire tárgyilagosan elismerték, hogy az ország helyzetéért nem, kizárólag a kormány felelős, hogy a kormány nehéz örökséget vett át, és nem létezik olyan politika, amely Magyarországból két év alatt Svájcot tudott volna csinálni, a kormány képviselői ezt annak elismeréseként fogták fel, hogy a kormánynak nincs alternatívája. Az ellenzéki képviselőknek gumiszobában kellett érezniük magukat, amelynek falairól nemcsak lepereg a borsó, de még zajt sem okoz.

A kormány javára szól, nem kivételezett. Nemcsak az ellenzéki képviselők bíráló kijelentéseit hagyta megválaszolatlanul, hanem a kormánypárti vezérszónokok követelődzéseit is. A kormánybeszámoló vitájának egyik érdekessége volt ugyanis, hogy a kormánypártok részéről is szó érte a kormány házának elejét. Kónya Imre eszelősen követelte, hogy az utólagos igazságszolgáltatás terén a Zétényi–Takács-törvényben foglalt elvek alapján meg kell találni az Alkotmánybíróság ítéletével összhangban álló megoldást, mert egyébként nehezen képzelhető el a társadalmi megbékélés. A kisgazda Dragon Pál kifogásolta, hogy nincsenek „a gazdaságot segítő garanciaalapok, garanciahitelek”, és követelte, hogy a hazai befektetők részesüljenek előnyben „a külföldi tőkével rendelkező monopóliumok előtt”. A kereszténydemokrata Csépe Béla beszéde azt látszik bizonyítani, hogy a KDNP is jobbról akarja előzni a kormányt. (Pillanatnyilag legalább akkora a tolongás az útpadkán, mint hajdan a damaszkuszi úton.) A KDNP a tömegekkel együtt kívánja a következetesebb rendszerváltást, hiányolja az igazságtétel elmaradását, és keményebb fellépést sürget az átalakulás vámszedőivel szemben.

Sajnos tudomásul kell venni: az ellenzék nem sokat tehet a kormánynak a parlamentarizmust lefitymáló mentalitása és a parlamentet ellehetetlenítő gyakorlata ellen. Azt persze lehet terjeszteni – ahol és ameddig lehet –, hogy a parlamenti vita nem szükségszerűen az az üres és megalázó rituálé, amely múlt szerdán a parlamentben lejátszódott.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon