Skip to main content

A legalitás botránya

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Ki pénzeli a pártokat Nyugat-Európában?


Nagy-Britannián kívül Nyugat-Európában napjainkban az állam szinte mindenhol támogatja a politikai pártokat. Nyugat-Németországban 1959-ben vezették be a politikai pártok állami támogatását. A Kereszténydemokrata Unió és a többi jobboldali párt függetlenedni óhajtott a magáncégek pénzügyi adományaitól, a szakszervezetek politikai szereplését pedig a Német Szövetségi Köztársaság megalapításától kezdve törvény tiltja. Jelenleg az állam évente 100 millió fontot oszt el a Bundestag pártjai között a képviselői helyek arányában.


John Major és kabinetje, úgy látszik, nincs tudatában ennek a meglehetősen egyszerű összefüggésnek. A brit miniszterelnök röpke egy esztendő leforgása alatt harmadszor követi el ugyanazt a baklövést: úgy meneszti kompromittálódott minisztereit, hogy közben határozottan állítja, az illető semmiféle főbenjáró bűnt nem követett el, munkáját a lehető legmagasabb színvonalon, a kormány és a köz legteljesebb megelégedésére végezte, s hogy pozíciója mégis tarthatatlanná vált, annak egyetlen oka van: a sajtó és annak hiénái. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy John Major mindezt cinizmusból tenné. Nem, a brit miniszterelnök egyfajta politikusi „ethosz” alapján jár el: utolsó pillanatig próbálja védelmezni azt a cselekedetet, ami legálisan védhetőnek tűnik, vagyis ami nem ellenkezik az írásban rögzített szabályokkal, még akkor is, ha a tett nyilvánvalóan ellentétben áll az íratlan közmegegyezéssel. Téved azonban, amikor úgy véli, hogy megúszhatja a legalitás botrányát. Abban viszont igaza van, hogy ezért jórészt a brit sajtó a felelős. Hiszen a minőségi újságírás, a tárgyszerű hírközlésen túl a köz véleményének színvonalas képviseletét jelenti, valamint azt, hogy nyilvánosságra hozzák, amit a hatalmasok titokban akarnak tartani.

„Ne hagyd, hogy ezek a csirkefogók kicsináljanak!”

Az elmúlt héten az észak-írországi ügyek miniszteréről, Michael Matesről kiderült, hogy szoros kapcsolatban állt Asil Nadírral, a Nagy-Britanniában és Észak-Cipruson működő török-ciprióta üzletemberrel, akinek Polly Peck nevű konszernje tavasszal ment csődbe. A többrendbeli adócsalással és okirathamisítással vádolt Nadír – akinek a bíróság 3,5 millió fontos óvadék ellenében lehetővé tette, hogy szabadlábon védekezhessen az ellene felhozott vádak ellen – május 4-én Észak-Ciprusra menekült a brit igazságszolgáltatás elől. Mates képviselői minőségében több levelet is írt a legfőbb államügyésznek Nadír érdekében, akinek ártatlanságáról olyannyira meg volt győződve, hogy bukása után karórát ajándékozott az üzletembernek, a következő bevésett szöveggel: „Ne hagyd, hogy ezek a csirkefogók kicsináljanak!” Amikor aztán arra is fény derült, hogy Nadír PR-menedzserétől kért kölcsön egy használt Volvót felesége számára, ezt már a tekintélyes konzervatív parlamenti képviselőket tömörítő 1922-es bizottság is megelégelte, és múlt hét kedd estére színük elé idézték a minisztert. De John Major nem várta meg, hogy a bizottság hívja fel a figyelmét a fair play íratlan szabályainak betartására: kedden délután elfogadta a kompromittálódott miniszter lemondását, miközben közölte a megrökönyödött alsóházzal, hogy nézete szerint Michael Mates nem tett semmi olyasmit, ami miatt távoznia kellett volna a kormányból.

Ez az érvelés azonban még konzervatív körökben sem aratott sikert. A hagyományosan konzervatív párti The Daily Telegraph is arra mutatott rá, hogy a brit politikusok a Major-kormány hivatalba lépéséig nem húzódoztak ennyire pozíciójuk feladásától. Margaret Thatcher miniszterelnöksége alatt például nyolc politikus távozott a kormányból azonnal, amikor személyes magatartásuk vagy politikai meggyőződésük összeütközésbe került a kabinet politikájával.

Ámde a Nadír-ügy nem csupán a politikusi viselkedés normáira irányította rá a figyelmet, hanem a gazdasági és politikai hatalom összefonódásának egészségtelen tüneteire is. Kiderült ugyanis, hogy Asil Nadír 440 ezer fontot adományozott a konzervatív pártnak még a nyolcvanas években a Polly Peck virágzása idején; hogy gyakran szerepelt díszvendégként Margaret Thatcher reprezentatív vacsoráin, s több vezető konzervatív politikussal is igen szoros kapcsolatban állt. A konzervatív párt elnöke, Sir Norman Fowler június 16-án közölte, hogy a párt visszafizeti az összeget a csődbe ment Polly Peck részvényeseinek, ha bebizonyosodik, hogy az adomány lopott pénzből származik. Elzárkózott viszont attól, hogy a párt nyilvánosságra hozza: kiktől kapott nagyobb összegű támogatást az elmúlt években. Erre ugyanis pillanatnyilag nem kötelezi törvény a politikai pártokat Nagy-Britanniában, jóllehet állami támogatást nem kapnak. Csupán arról van megállapodás, hogy a pártok nem fogadhatnak el pénzt külföldi kormányoktól és uralkodócsaládoktól.

A szakszervezetek zsebében

A munkáspárt természetesen azonnal követelni kezdte az adatok nyilvánosságra hozatalát. Követelésük hitelét azonban erősen csökkentette az a közismert tény, hogy a Brit Munkáspártot elsősorban a szakszervezetek pénzelik. A tavalyi munkáspárti választási kampány 11,4 milliós költségéből például 8,7 milliót fizettek a szakszervezetek. A szakszervezeteknek 70 százalékos szavazati joguk van a munkáspárt országos közgyűlésén, és 40 százalékban dönthetik el, hogy az egyes körzetekben kik legyenek a párt képviselőjelöltjei. Ráadásul ezt a szavazati jogukat a szakszervezeti tagok nem egyénenként, hanem „tömbben”, a szakszervezeti vezetőkön keresztül gyakorolják. Arthur Scargill, az egyik országos bányászszakszervezet vezetője például 50 ezer szavazattal a zsebében érkezett tavaly szeptemberben a párt blackpooli konferenciájára, holott szakszervezetének csupán 42 700 tagja fizetett szakszervezeti díjat a munkáspárt számára. Abból a 4,8 millió szakszervezeti tagból pedig, akiknek befizetéseiből a szakszervezetek a munkáspártot támogatják, kevesebb mint 2,4 millió szavazott a munkáspártra a legutóbbi választásokon. S noha mindez nyilvános, mindazonáltal inkább abszurdnak, semmit demokratikusnak tekinthető.

Ráadásul, mint most kiderült, a szakszervezeteken kívül a munkáspártnak is akadtak egyéb támogatói: ilyen volt pl. Robert Maxwell, a csődbe ment sajtómágnás, aki 31 ezer fontot adományozott a pártnak a nyolcvanas években, s ezt az összeget – most, hogy fény derült rá – a munkáspárt éppúgy kész visszafizetni, ha lopottnak bizonyul, mint a konzervatívok Nadír adományát. S hogy teljes legyen a kép az Independent arról számolt be címlapján, hogy Charilaos Costa görög-ciprióta üzletember, aki 1991-ben jutott csődbe és menekült Ciprusra Nagy-Britanniából az adóhatóságok elől, mintegy 300 ezer fonttal támogatta a Brit Munkáspártot a nyolcvanas években.

A hatalmasok titkai

Másfelől a The Sunday Times lehozta egyrészt annak az öt multimilliomos üzletembernek a portréját, akiktől a konzervatív párt százezres, illetve millió fontos nagyságrendű adományokat fogadott el az elmúlt években, s akiknek az üzlete vagy csődbe ment, vagy pedig igen kétes módon jutottak vagyonukhoz; illetve annak az első tíz cégnek a nevét, akik a legnagyobb támogatásban részesítették a pártot 1979 óta. Érdekes módon az említett cégek vezetői között 13 főrendi címet osztott ki a konzervatív kormány röpke tíz esztendő alatt.

A politikai és gazdasági hatalom komolyabb, titkos összefonódását Nagy-Britanniában pesze mind ez idáig igen hatékonyan akadályozta meg a politikai váltógazdálkodás, amely átlagosan 6-7 évente juttatta hatalomra a két legnagyobb párt valamelyikét. Most azonban, hogy erőteljes, igazi alternatívát képviselő ellenzék hiányában a konzervatív kormány immár 15. éve van hatalmon, úgy látszik, a hatalom korrumpáló hatásától a fair play szabályainak tiszteletben tartásán edződött politikusok sem mindig tudják távol tartani magukat. Nem véletlen, hogy így felértékelődött a konzervatív párt belső, mértékadó közvéleményét képviselő 1922-es bizottság és a sajtó szerepe a hatalom ellenőrzésében.

És noha a hivatalban lévő konzervatív politikusok egyelőre ódzkodnak a helyzet átfogó felülvizsgálatától, a belügyekkel foglalkozó többpárti, de konzervatív többségű parlamenti bizottság már napirendjére tűzte a pártok anyagi támogatásának ügyét. Közmegegyezés látszik kialakulni abban, hogy a pártok támogatását nyilvánossá kell tenni, mert csak így ellenőrizhető: a kormány politikai döntéseit nem befolyásolják-e megengedhetetlen módon különböző gazdasági hatalmasságok magánérdekei. A liberális párt a politikai pártok állami támogatásának bevezetését szorgalmazza, ez azonban csak akkor lehet működőképes alternatíva, ha a munkáspárt már kiszabadult a szakszervezetek harapófogójából. Mellesleg a legalitás botránya egyedül a liberális pártot nem érintette: ők valóban a párttagok és szimpatizánsok viszonylag kis összegű adományaiból tartják fenn magukat, s az így összegyűjtött 2,1 millió fontból is igen sikeres választási kampányt tudtak szervezni maguknak egy évvel ezelőtt.

A minőségi brit sajtó pedig – addig is, amíg a konzervatív politikusok jobb belátásra nem térnek, s az ellenzék magára nem talál – a fair play-n alapuló közmegegyezés képviseletében amúgy is nyilvánosságra hozza, amit a hatalmasok titokban szeretnének tartani.

(London)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon