Skip to main content

A meghurcoltak hálája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Veteránlakások Mátyásföldön


A Szabadságharcosokért Alapítvány kuratóriumának tagjai: Boross Péter belügyminiszter (elnök), Fürcht Klára belügyminisztériumi tanácsos (titkár, nem tag), Für Lajos hovédelmi miniszter, Balsai István igazságügy-miniszter, Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter, Surján László népjóléti miniszter, Szabó Iván pénzügyminiszter, Fónay Jenő, a POFOSZ elnöke, Zimányi Tibor, a TIB elnöke, Pongrátz Gergely, az 1956-os Magyarok Világszövetsége elnöke; Roik János, az ’56-os Szövetség elnöke, Márton Andás, az ’56-os Forradalmi-Nemzeti Szövetség elnöke, Menczer Gusztáv, a SZORAKÉSZ – Szovjet


„Ennek az épületnek én leszek a vezetője, mondhatni úgy is, hogy a parancsnoka” – mondja. Ezt a többi ’56-os szervezet – amelyek közül egyik sem csatlakozott Pongrátz Gergely világszövetségéhez – kifogásolja, mivel legtöbben a világszövetséget tagság nélküli fantomszervezetnek tartják. Pongrátz szerint a világszövetségnek negyedmillió tagja van, és csak irigységből, féltékenységből rágalmazzák őt. „Ha az ’56-os szervezetek nem akarnak csatlakozni, az az ő bajuk. Ők úgyis csak előléptetgetik egymást, kapják a nagy magas plecsniket, de nem törődnek a bajtársakkal. Ezeknek az embereknek a nagy része minket lőtt ’56-ban”– állítja.

Kakasok és dombok

Az ’56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség álláspontja az volt, hogy a rászorulóknak inkább a jelenlegi lakókörnyezetükben biztosítsanak otthonokat. Horváth János ügyvezető igazgató szerint nem előnyös, ha a természetes társadalmi környezetükből kiemelik az embereket. „Engem megdermeszt ez a szituáció – mondja. – Remegve várom, hogy a beindulás után fél évvel mi fog történni.” Roik János, az ’56-os Szövetség elnöke arról számol be, hogy szervezetükben sokan az egész objektumot csak „Pongrátz-gettó” néven emlegetik. Tartanak attól, hogy a leendő lakók szétmarják egymást, és a többség elüldözi a különböző felfogású és pártállású veteránokat.

„Legfeljebb azon fognak veszekedni, hogy ’56-ban egy esemény kilenc vagy tíz órakor történt-e. 1956-ban is mindenki megtalálható volt közöttünk a szélsőbaltól a szélsőjobbig. A 301-es parcellában még 16 zsidó gyerek is fekszik, akiktől lehet magyarságot tanulni!” – mondja erre Pongrátz Gergely. „Az ’56-os szervezetek vezetői nem segítettek nekem – folytatja – csak keresztbe tettek, hogy Mátyásföld ne sikerüljön. Azzal jöttek, hogy az építkezés helyett osszuk szét a pénzt. De kénytelen voltam az ’56-os szervezetek vezetőit a tagságuk miatt elfogadni. A vezetők, azok kis kakasok, akik vigyáznak a maguk dombjára. Sőt, nem is kakasok, hanem kappanok, akikhez most még egy liba is csatlakozott.” A megtámadottak szerint viszont az egész Mátyásföld csak arra jó, hogy Pongrátz Gergelynek is legyen egy dombja, ahol kakas lehet.

Megszállás vagy beköltözés

A mátyásföldi volt szovjet laktanya hasznosításának ötlete vitathatatlanul Pongrátz Gergelytől származik. „Szimbolikus jelentősége van annak, hogy ez a laktanya volt a szovjet Déli Hadseregcsoport főparancsnoksága” – mondja. A laktanya bevétele most kevésbé dicsőséges, mint néhány évtizede lehetett volna, hiszen a szabadságharcosok most egy kormányhatározat alapján foglalják el az objektumot. Kivéve a Corvin közi parancsnokot, aki „forradalmi úton” jutott be az épületbe, híven hitvallásához, miszerint: „én nem vagyok politikus, én szabadságharcos vagyok!”

Azonban Fürcht Klára belügyminisztériumi tanácsos, a kuratórium titkára, levélben fordult Németh Tibor miniszteri biztoshoz, a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet (KVSZ) vezetőjéhez. Ebben megírta, hogy a kuratórium nem miniszteri tagjai egyöntetűen azt javasolták, hogy Pongrátz úr költözzön ki az épületből, ahova a „Pesti srácok” elnevezésű önálló alapítványát már be is jegyeztette. Németh Tibor február 16-án levélben szólította fel a „szabadságharc egyetlen élő parancsnokát” az épület elhagyására, mivel jogalap nélkül vette birtokba, és jelenléte akadályozza a szükséges hiánypótlások elvégzését, valamint az épület műszaki átadását. Az ’56-os Magyarok Világszövetségének elnöke azonban nem távozik, mivel tavaly júniusban bérleti szerződést kötött a KVSZ-szel, amely mindaddig érvényes, amíg a műszaki átadás meg nem történik. Fürcht Klára és Németh Tibor ezzel szemben egyhangúlag állítják, hogy ez a bérleti szerződés a kormány 1047/1992. (IX. 10.) határozatával érvényét vesztette, mivel az kimondja, hogy a kormány az érintett épületek „kezelői jogát térítésmentesen a Belügyminisztérium részére átadja”.

A miniszteri szemle ezt a problémát is megoldotta: a sajtótájékoztatót követően Pongrátz Gergely a birtokában lévő tizenkét szoba egyikében rövid zártkörű megbeszélést folytatott Boross Péter belügyminiszterrel és Fónay Jenővel, a Pofosz elnökével. A találkozó után csak annyit közölt, hogy „maradok”.

Ki fizeti a számlát?

A megbeszélés részletei nem ismertek, így az sem tudható, hogy az őrség épületének felújítása során keletkezett tizenegy és fél millió forint túlfizetés szóba került-e. Az irodaépület felújítására betervezett 12 millió forinttal szemben a költségek már 23,5 milliónál tartanak. „Mi nem fizetünk többet a 12 milliónál – szögezi le Fürcht Klára. – Vagy Pongrátz Gergely fizet, vagy a KVSZ nyeli le a többletköltséget.”

A költségek túllépését a világszövetség elnökének a tervezetten felüli igényei okozták. Amint a KVSZ hozzá intézett levele fogalmaz: „…a kivitelezőkkel szemben velünk nem egyeztetetten folyamatos változtatási igényekkel állt elő, amelyeket – módszereket nem kívánom megemlíteni – ki is viteleztetett.” Bár ehhez Németh Tibor hozzáteszi, hogy a költségek növekedésének másik része az önkormányzat előírásaiból fakadt, és hosszú távon úgy sem lehetett volna megspórolni. A pluszköltségeket majd a VKSZ és a BM egymás között rendezi.

„Engem a pénzügyi dolgok nem érdekelnek. Engem csak az érdekel, hogy ez az épület az ’56-os Magyarok Világszövetségének a központja, a másik két épületbe meg beköltöznek a bajtársak” – mondja Pongrátz Gergely, aki önálló otthon híján maga is egy mátyásföldi lakás várományosa.

„Az alapítvány egyes vezetői kezdeményezték, hogy Pongrátz Gergelyt tegyék ki a kuratóriumból. De a belügyminiszter úr befolyással bír az ő személyére, és le fogja rendezni a dolgot” – állítja Fürcht Klára. A pénz mintha másokat sem nagyon érdekelne. Az alapítvány induló vagyonát a XVI. kerületi önkormányzat adománya (2 459 088 Ft) képezte, amelyet akkor fizettek be, amikor az ’56-os Alapítvány az egy évvel ezelőtti tiltakozások és tüntetések hatására lemondott a teljes laktanya átvételéről. Az alapítványt azóta senki egy fillérrel sem támogatta.

„A szervezetek a saját bankszámlájukat és nem az alapítványét adják meg. A külföldről érkező támogatások a szervezetek önálló devizaszámláira jönnek, az alapítvány meg itt áll pénztelenül” – mondja a belügyminisztériumi tanácsos, aki társadalmi munkában látja el a titkári teendőket. A lakások felújítására 150 millió forintot utalt át a kormány a BM számára, amely a munkát irányítja. Ezenkívül 70 millió az objektum éves fenntartási költsége, ez szintén állami pénzből megy.

BM-ebéd, BM-üdülés

Mátyásföld sokak számára nagy lehetőség. Megfáradt, megöregedett és meggyötört otthontalanoknak, akiknek az életét visszafordíthatatlanul tönkretette az ’56 utáni üldöztetés. Ezért számukra az a legkiábrándítóbb, hogy érdekképviseletük, anyagi és erkölcsi rehabilitációjuk a belső széthúzásnak, a személyes karrierérdekeknek és a politikai manipulációknak esett áldozatul. Kiszolgáltatottakká váltak. Sajnálatos népszerűtlenségüket bizonyítja, hogy a megsegítésükre létrehozott Szabadságharcosokért Alapítvány számlájára a magyar társadalomból egyetlen szervezet, intézmény vagy magánszemély sem fizetett egyetlen fillért sem. Ez annak a politikának a népszerűtlenségét is bizonyítja, amelynek oldalán szervezeteik megjelentek. Többségük joggal érzi úgy, hogy tisztességes kárpótlás és őszinte megbecsülés helyett ma is inkább csak politikai célokra használják fel őket.

Boross Péter nemcsak a Szabadságharcosokért Alapítvány kuratóriumának elnökeként, hanem belügyminiszterként is mecénása és támogatója a volt forradalmároknak. A veteránok a BM-klubban a BM-dolgozók kedvezményeit vehetik igénybe, és 60 forintért ebédelhetnek. Ugyanitt Szabadságharcos Klub is működik. Balatonfüreden, Siófokon, Galyatetőn évente 30 fő üdülhet a minisztérium üdülőiben szintén BM-kedvezményekkel. Pongrátz Gergelynek az a javaslata, hogy először ne a szervezetek vezetői kapják az üdülőjegyeket, csak kis részben valósult meg.

Vannak akik azt mondják: jobb lenne, ha olyan életszínvonalat és kárpótlást biztosítanának a számukra, hogy ne szoruljanak rá az olcsó BM-ebédre az egykori harcosok, hanem meg tudják fizetni akár a rendes árat is. Akkor senki nem gyanakodhatna bizonyos ellenszolgáltatásokra, arra, hogy a különböző kormánypárti tüntetések és utcai megmozdulások résztvevőinek hátterében a belügyminiszter és a rászorulók 60 forintos BM-kosztja áll.

Pongrátz Gergely az elkötelezettséggel kapcsolatban kijelentette: „Ne legyenek megsértődve a képviselő urak, hogy nem a parlamenttől kértünk, hanem a kormánytól. Azt a kutyát, amelyiknek enni adsz, és beleharap a kezedbe, agyoncsapod. Mi nem akarunk beleharapni annak a kormánynak a kezébe, amelyik segített bennünket. De nem is nyaljuk meg. Mi nem feküdtünk le senkinek azért, mert kaptunk valamit. Mi hálásak vagyunk, de ez még csak az előleg.”


Megjelent: Beszélő hetilap, 10. szám, Évfolyam 5, Szám 10


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon