Skip to main content

A művészet zordon helyei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Amikor a hetvenes években elkészült Párizsban a Centre Georges Pompidou, az épületet illető kritikák jó része  bárhonnan is, érzelemből, gyomorból vagy észérvekből származtak  valami kifordított gyárnak látta-láttatta a házat, olyannak, ami kívül hordja szerveit, szégyellni és titkolni való zsigereit, melynek felületén belek, erek futkosnak szemérmetlenül. A biotechnicista külső meglehetősen irritatív volt  tagadhatatlan, a hatalmas, mozgatható falakkal határolt belsők viszont, éppen mert nem kötötte területüket a hagyományos gépészeti felszerelés, óriási lehetőségekkel rendelkeztek, melyeket a kiállításrendezők mindannyiszor ki is használtak.

A Centre Georges Pompidou  mely mára, húsz év múltán kinőtte és elhasználta kifordított gúnyáját  zordon külsejével, a külső sajátos sugallatával, ha nem is közvetlen, de szellemi értelemben mindenképpen jelentős inspirációt adott a hetvenes évek közepe-vége múzeumszervezésének, a korszak művészetszociológiai szemléletének, miközben természetesen önmaga is része és reprezentánsa volt, megkockáztatható: csúcsa is egyben a művészet-mint-élet-mint-művészet koncepció kiáradásának.

Hogy a művészet és a művész  Árkádiából az élethez valami közelebb eső helyre keveredhessen, a XIX. század óta a legkevésbé sem ismeretlen vágy, melyet hol a praxis, hol a szellem erősített, és ami hol programként, hol kényszerként nyilatkozott meg. Thorma János aradi kivégzés képét tapintatból, gyávaságból egy Károly körúti lakásban mutatják be 1896-ban, nehogy a császárnak rosszul essék a látvány; az oroszok-szovjetek a moszkvai cári lovardából műcsarnokot fabrikálnak, az amerikai művészetet s az úgynevezett nemzetközi avantgárdot megteremtő-megváltó Armory Showt 1913-ban egy arzenálban rendezik, 1917-től, amíg lehet, Chagall, Malevics, Tatlin gyárakban, raktárakban tanítja a művészetet; az ötveneshatvanas években raktárak, üzemcsarnokok, hangárok lesznek az amerikai majd a német művészet „helyei”, factoryk, werkstattok magasztosulnak fel és követelnek áhítatot.

A művészet csinálásának és bemutatásának, pontosabban felmutatásának tereiben összemosódik a számtalan fogalom: a csinálás, teremtés, gyártás, alkotás, mű, munka, termék, dolog, művész, munkás, dolgozó, teremtő eggyé lesz. Crane és Morris, Gropius és Moholy-Nagy, Tatlin és Lisszickij, Doesburg és Rietweld romantikus és mégis abszolút racionális eszméi elindáznak a hetvenesnyolcvanas évekig, amikor a „Pompidou-gondolat” ugyan már csak az idea héját képes felmutatni, de mégis, azzal, hogy vadul ipari külsőt ad egy a legspirituálisabb gesztusok befogadására és kiárasztására szánt épületnek, polgárivá és emészthetővé tudatosítja egyszer s mindenkorra az igyekezetet, melynek révén a művészet- és az életcsinálás egymással azonossá, egyszersmind egyben láthatóvá is lehet.

A Pompidou-központ valóban csak reflexió, válasz vagy rezümékísérlet mindarra, ami a számtalan „átminősített” üzemcsarnokban, műhelyben, raktárban, gőzmalomban kérdésként vagy lírai monológként megfogalmazódott az utóbbi században.

A tér ereje azonban más, vagy legalábbis másképpen is működik. Nemcsak befogad, nemcsak beenged, de bizonyos esetekben ki is követeli önmaga kitöltését. Egyrészt saját értéke folytán: azért, mert alkalmas, mert szép, s egyáltalán, mert készen van; másrészt egyfajta hiány miatt: mert más meg nincsen kész. Harmadrészt: mert „pontos helye” egy sajátos pszichózis feloldásának. Crane és Morris fabiánus szemlélete a művészet és társadalom ellentmondásos és zavaros viszonyából formálódott, valami különös, oda-vissza ható bűntudatból, melynek kulcsszava a munka volt, az a fogalom, ami aztán a Bauhausban, a VHUTEMASZ-ban, a de Stijlben, majd ezek hetvenesnyolcvanas évekbeli kritikáiban és reminiszcenciáiban is mindig meghatározó módon, mintegy hívószóként működött. Az életidegen, dekadens és melankolikus, műtermének magányába húzódó művésztől a szorgalmasan optimista kreátort éppen a munka, a munkás számára is ismert kifejezés különbözteti meg, a munka pedig kiköveteli saját és jellegzetes környezetét. A munka nem a padlásszobákban vagy a parkban álló üveg-pagodákban, hanem a traverzek, a hatalmas terek, a férfiasan nagy formák között mutathatja meg lényegét, olyan helyszíneken, melyek maguk is erőt, teljesítményt sugallanak.

Ugyanakkor ezek az épületek rögzítik az időt is, árasztva magukból a kortalanságot, a tényszerű, konkrét, megfogható produkció és produktivitás metafizikáját. 1980 júliusában, amikor Münchenben a Lothringer strasse 13-ban a városi önkormányzat megnyitotta a Kunstwerkstattot a húszas évek elején épült motorműhelyben és öntödében, az épület, mely akkor már tíz éve zárva volt, és csak pusztult önmagában, egyik pillanatról a másikra a munka emlékművévé, a munka helyévé s a művészet és az élet egymásba igyekvésének metaforájává vált. Munkahely és kiállítótér lett egyszerre, magába zárva szociológiai, történeti és pszichológiai zárványokat. Ugyanúgy, mint a bordeaux-i Entrepőt, az elképesztő méretű és építészeti kvalitású, XVIII. századi textilraktár, mely Bordeaux jelentéktelenedésével szerepét vesztette, és omladozni kezdett. 1981 és ’84 között a francia Kulturális Minisztérium hozatta rendbe  éppúgy, mint még jó néhánnyal együtt a grenoble-i Magasint, az Eiffel-iroda által tervezett és összedőlni készülő ipari csarnokot  múzeumi, műtermi, könyvtári és persze kiállítótermi célokra, és/de talán főként azért, hogy a város (meg az ország) saját történelmét még mindig élőnek láthassa és láttathassa. És ismerünk pályaudvarokat, hengermalmokat, remízeket, fegyver- és sóraktárakat, sólyákat, hangárokat, melyek mind-mind ugyanerről szólnak.

Tagadhatatlan, a Kunstwerkstatt ideája némiképpen archaikus, de a legkevésbé sem anakronisztikus. Az is kétségtelen, hogy beleszüremkedik valami a romantikus kollektivizmus eszméjéből, de ez még mindig elviselhetőbb  s az ellentmondás (inkább annak látszata) dacára egyszersmind praktikusabb és racionálisabb is, mint a művészetről való pszeudogondolkodás vagy a semmi…
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon