Skip to main content

A szent és a profán

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Karina Horitz és Kicsiny Balázs kiállítása a Bartók 32 Galériában


Az Eliadétól kölcsönzött cím úgy illik Karina Horitz és Kicsiny Balázs kiállításához, mint egy jól sikerült kulcsmásolat a nem hozzáférhetetlenre kódolt zárhoz; nem sérti a finomra csiszolt gondolati szerkezetet, egyszersmind helyet hagy további értelmezésmorzsák számára is. Bennem ráadásul valami zavart is eloszlatott, mert amíg erre rá nem találva címet kerestem a cikkhez, folyton azon gondolkodtam – talán túl is dimenzionálva a dolgot –, hogy a tárlat nem valami furcsán elkésett és anakronisztikusnak látszó kísérlet-e végül is a szakrális, a religiózus festészet feltámasztására, korszerűsítésére vagy éppen aktualizására; hogy nem az egyházművészet haló porainak újrasöpréséről van-e vajon itt szó, mígnem az Eliadé-kötetről lenézett szavak megnyitották nekem a képek teremtette pillanatnyi zavaron túli értelmezés lehetőségeit. (Lehet persze, hogy semmi szükség nem lett volna minderre a bizonytalankodásra és a keresgélésre, ha egyrészt komolyan veszem a kiállításnak a művészek által adott címét – 23 & 14 –, másrészt nem sejlenek fel előttem előítéletek a szinte toposzként működő képtípusok, Karina Horitz oltára és Kicsiny Balázs stációsorozata láttán. És – talán ez a legfontosabb –, ha az ember nem gyanakodna folyton…)

A szent ugyanis a kiállítás esetében – és tényleg remélem, hogy így is van – nem, vagy nem elsősorban a (katolikus) vallási tartalmakat fedi, hanem sokkal inkább vonatkozik magára a művészetre, a profán pedig az értelmezésre, a művészet szentségének értelmezésére; arra, ami nem is lehet más, csakis profán, különösen akkor, ha a szent művészet is profán, már csak emlékeiben szent, és pusztán a hozzá való közelítés (lehet) áhítatos, mert hogy a művészet-tárgy (nem a műtárgy, hiszen az nincs is, csak konceptuálisan van jelen, mint látni fogjuk), a művészet-téma, a művészet(ről) gondolkodás mind-mind profán, sőt szentségtelen.

A most pontosan berendezett – amúgy kínosan rossz arányú – tér Karina Horitz és Kicsiny Balázs kezén valamiféle pszeudo-kápolnává lett: a fontosabbik, a bejárattal szemben lévő végfalra került Horitz 23 darabból álló oltárparafrázisa, a hosszanti főfalra s a rövidebbik végfalra pedig Kicsiny stációja.

Karina Horitz munkája – ha nem tévedek – Piero della Francesca 1454 és 1469 között festett poliptichonjának „makettje”. A művet, melyet a Borgo San Sepolcro-i S. Agostino templom főoltárára szántak, ma már nem lehet egyben látni: darabjai „szétszármaztak”, s azok, amelyek megmaradtak, nyolc európai és amerikai múzeumban függenek egymástól elszakítva. (Végül is persze, ha tévedek, sincs nagy baj: a mű minden szétszóratott alkotásnak emléket állít.) Horitz „rekonstrukciója” révén és interpretációjában a kép szentsége, lényege nyilatkozik meg: mint egy levetkőztetett, fémborításától megfosztott ikonon, itt is a már-már Yves Klein-esen ragyogó aranyalap és a figurák kezének, lábának és arcának nyoma közvetíti a cifraságtól megszabadult sugallatot. A sugárzó aranymezőkben tompán, opálosan, csak teli foltokként mutatkoznak a testrészek, kivétel egy álló férfi figurája, melyet hihetetlenül finoman, homályosan és homályban hagyva, mondhatnánk: a sfumátót elvégtelenítve formált meg a művész. A szó szoros értelmében formálta, hiszen a síkból enyhén kiemelkedő alak és a tagok is egy archaikus technika, az inkrusztáció „túlhajtott” eljárásával készültek, s plaszticitásukat, gyöngyházszerű fényüket a festékkel alig vagy egyáltalán nem kevert viasztól kapták.

Az újraszerkeszett, de nem újrateremtett oltár – azt hiszem – a szentségtelen idő által sújtott festő-istent és – bizonyosan még inkább – a stílusok verte művészet-istent igyekszik újra áhítottá, áldotta és imádottá emelni, a történelemmel és a történettel dacolva, mintha vereségről itt szó sem eshetne.

Az oltárhoz vezető – vagy attól elinduló – stációfüzér, Kicsiny Balázs passiója ellenben éppen nem szembeszállni, hanem alkalmazkodni akar a történethez és a történelemhez: az isteni szándék irányította szenvedéstörténetet, a szent utat kövezi újra, és irányítja át más, de persze nem ismeretlen csapásra. Talán túlzás lenne azt mondani, hogy profanizálja Jézus Krisztus utolsó lépéseinek 14 állomását, annyi azonban bizonyos, hogy a saját idejéből kiszakított passió, melyben új jelentésekkel felruházott figurák és attribútumok jelzik, hogy itt nem egyszerűen a történet variációjáról, hanem inkább permutációjáról van szó, tehát a krisztusi szenvedéstörténet elhagyja, elveszíti Kicsiny Balázs szándéka szerint önmaga auráját, szentségét, s egy rejtélyes, de mégiscsak hétköznapi, már-már vicces asszociációkat keltő jelenetsorrá válik, mely olybá tűnik folyton, mintha az eredeti történettel – végeredményben tehát önmagával – párhuzamosan zajlana. A Kicsiny Balázs rajzolta úton Jézust egy matróz alakítja, természetesen klasszikus matrózruhában, a staffázsfigurákat pedig egy bányász – kabakban és lámpával – meg egy iskoláslány játssza. De valóban: a pontosan kontúrozott alakok épp olyanok, mint valami önképzőköri passiójáték szereplői; majdnem jók, de nem egészen, majdnem azt teszik, amit kell, de nem egészen. Kicsiny Balázs stilárisan pontosan találta el figuráinak mozdulataiban ezt a fajta sematizmust és bizonytalanságot, amint a minden stáción megmutatkozó jelvényszerűség is jelentéssel telített. Az embléma más szempontból is fontos: a szenvedő matróz hol András-kereszttel, hol pedig a bányászjelképpel, az egymást keresztező kalapácsokkal közeledik Golgotája felé. Világosan kitűnik, hogy a művésznek kimondatlanul is valami személyes köze – közvetett sorsa? – fűződik a megformálással aktuál-profanizált, egyben azonnal archaizált passióhoz: az ötvenes–hatvanas évek magyar szellemi és politikai-gondolati stíluspatentjeit használja különös tárgyilagossággal, irónia nélkül. Ahogy munkájának anyaga és „környezete” is komoly: a felülről egyenként egyenlámpabúrákkal megvilágított rajzok széntörmelékre készültek fehér krétával, újabb jelentésekkel, szimbólumokkal tágítva az önmagától eloldott történetet, mely, mint valami ipari vagy hivatali épület rideg folyosóján húzódó faliújság-comics, hiába kísérli és kísérti meg már a szentséget.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon