Skip to main content

A tervgazdaság haláltusája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Hamberger Judit: Első kézből


– Mindenekelőtt gyorsabb rendszerváltozást várunk: az egyértelmű, lendületes lépések az embereket is racionálisabb viselkedésre késztetnék, gazdasági és politikai téren egyaránt. Nem lehet lemondani arról, hogy lecseréljük a régi vezető gárda egy részét, főleg a gazdasági apparátusban, de ebben nem merülhet ki a változás.

A parlament által elfogadott gazdasági programot jónak tartjuk, bár vannak gyenge pontjai. Főként az, hogy túl későn indul be. Kilenc hónapot veszítettünk.Kétlépcsős privatizálás

A kormánytervezet értelmében a gazdasági reform sarkkövét alkotó privatizálás két szakaszban fog megvalósulni. Az első, „kisprivatizációként” emlegetett szakasz a kereskedelem és a szolgáltatások szférájára terjedne ki, mintegy 70 ezer boltot, éttermet, vendéglátó-ipari egységet érintene. A magánkézbe juttatásukra még ez év novemberében és decemberében lebonyolítandó aukcióktól a terv szerzői azt remélik, hogy az államkasszának 35-40 milliárd koronás bevételt hoznak – az összeg 30 százalékát a helyi önkormányzatok, 70 százalékát pedig a köztársaságok költségvetésébe szándékoznak juttatni.

Az elgondolás nyilvánosságra kerülése pillanatától hevesen bírálták az érintett szakszervezetek: a szálloda- és vendéglátó-ipari és a kereskedelmi dolgozók általános sztrájkot helyeztek kilátásba (amely végül is elmaradt). Joggal nevezte sajnálatosnak Jirí Vrba, a Svet Hospodárstvi című gazdasági lapban azt a tényt, hogy a gazdasági reform szerzői bizonyos arroganciával elzárkóznak a tervezett lépések feletti nyilvános vitától, „kabinetkérdéssé” téve olyan horderejű dolgokat is, mint például a privatizálás.

Még keményebb dió lesz a közép- és nagyüzemek privatizálása. Ennek egyik megvalósítási módja részvénytársasággá alakításuk – ezzel kapcsolatban tavasszal Václav Klaus szövetségi pénzügyminiszter még azt az elgondolást népszerűsítette, hogy a kibocsátandó részvények állampolgári jogon az ország minden lakosát megilletnék. Ezt ingyenes privatizációs bonok kibocsátásával lehetett volna végrehajtani, ha az elképzelés időközben nem veszti érvényét. A szeptemberre módosított kormányterv reformcsomagjában foglalt ígéretek szerint a részvénytársaságokká átalakuló „nemzeti vállalatokban” csupán dolgozóik szerezhetnek majd részvényeket – igaz, „jóval az értékpapírok névértéke alatt”.

Vétlen késlekedés

Kétségtelen, hogy a Polgári Fórum elszalasztotta a gazdasági reform megindítása szempontjából leginkább kedvező időpontot – fejti ki Ivan Gabal a prágai Respektben megjelent helyzetelemzésében. Ennek magyarázatát ő abban látja, hogy az év elején az összeroskadó régi rend stabilizálása túlságosan sok gonddal járt, aránytalanul sok időt és energiát vont el a radikális reform megkezdésétől.

Ennek a késlekedésnek nagy ára van. Legfőképpen az, hogy miközben a radikális reformelképzelések megmaradtak a deklarációk szintjén, körvonalazódott a „szociálisan korrigált” ellenváltozat – írja Ivan Gabal. A radikális változat a gazdasági tevékenység hajtóerejévé a nyereségre való törekvést kívánja tenni, következetes privatizálást és árliberalizálást hirdet. A „szociális” reformváltozat ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy mivel óriási szakadék tátong a posztkommunista gazdaság s a működő piacgazdaságok között, tompítani kellene az átmenettel járó, drasztikus változások társadalmi hatásait. Ezért változatlanul fontos szerepet szánna az államnak, amely a létükben fenyegetett vállalatok és dolgozóik szociális szempontjai szerint korrigálná az átalakulást.

Az elemzés szerzője szerint a két változat közötti választás nem mentes a hatalmi felhangoktól: a „szociálisan korrigált” reform jelenthetné az egyetlen túlélési esélyt a „nómenklatúrából” szerveződött különféle maffiák számra. Ám ezzel nem a tulajdonviszonyok változnának, csupán az állami ellenőrzés elve változik: a közvetlen politikai irányítást közvetett, „menedzseri” felügyelet váltja fel.

Politikai szélcsend

Míg Csehszlovákiában a parlament a kormány reformcsomagját vizsgálta, a lakosság egy jelentős hányada a benzinkutak előtti sorban állással töltötte idejét. Október első csütörtökén az idén immár másodszor kerítette hatalmába az országot a várható üzemanyaghiány miatti pánik. A kormány – változatlanul a tüneti kezelés gyakorlatát követve – előbb adagolás bevezetését rendelte el, majd idővel belátta ennek képtelenségét, s kertelés nélkül bejelentette, hogy november 1-jétől emeli az üzemanyag árát.

Talán a benzinsokk miatti izgalmak számlájára is írható, hogy egy közvélemény-kutatás úgy találta: Csehszlovákiában októberre egyértelműen csökkent a lakosság közéleti aktivitása. A hírt Václav Havel szóvivője jelentette be, hozzáfűzve, hogy roppant aggasztónak találja a jelenséget.

Közben – részint belpolitikai eseményként – a Moszkovszkije Novosztyi hasábjain sajátos ütésváltás zajlott le: Ján Rumi csehszlovák szövetségi belügyminiszter-helyettesnek a KGB – hazájában játszott – szerepéről írott (s még a nyár derekán megjelent) cikkére válasz érkezett. Megszólalt a KGB prágai rezidense, aki 1968 decemberében érkezett a csehszlovák fővárosba, mint a „belső ellenség” elleni harc specialistája, s csak valamikor tavaly decemberben távozott állomáshelyéről. V. Koszolapov ezredes azzal utasítja vissza Rumi állítását, miszerint a KGB egész Csehszlovákiára kiterjedő hálózatot tartott volna fenn, hogy a „szovjet elhárítás a második világháború vége óta sohasem dolgozott Csehszlovákia ellen, nem toborzott ügynököket a helyi lakosság köréből”. Akivel pedig a ma már nyugállományú ezredes megismerkedett, az mind tisztességes, rendes ember, igazi hazafi volt. Szerinte tehát nyilvánvaló, hogy Rumi állításai légből kapottak, s teljesen feleslegesen szítják a „spionfrászt”.

Az elmúlt évtizedek során bebörtönzöttek és meghurcoltak Csehszlovákiában is megalapították a politikai foglyok szövetségét. Egyik képviselőjük „Fizessen a CSKP!” című cikkében még szeptemberben azt követelte, hogy a szövetség rehabilitált tagjainak ne az állam, hanem a kommunista párt fizessen jóvátételt. Félő azonban, hogy a tavaly még 1,8 millió, mára már csak 700 ezer tagot számláló pártnak nemsokára nem marad erre pénze, mivel a szövetségi kormány javaslatára a parlament a napokban tárgyalja a CSKP vagyonelkobzásáról szóló törvényt.

A CSKP felmondta a nemzeti konszenzust

Amikor a közvélemény-kutatók a csehek és szlovákok növekvő közéleti passzivitását rözgítették, csupán a vihar előtti csendet jelezték. Általános felzúdulást keltett ugyanis, amikor Vasil Mohorita, a CSKP elnöke október 8-án kijelentette: „Vége a nemzeti közmegegyezésnek, megkezdődik a kemény, kompromisszumokat nem ismerő harc.” Szorgalmazta egyúttal, hogy a párt térjen vissza a szakszervezetekbe, újítsa fel munkahelyi tevékenységét.

Vajon mi késztette a kommunista funkcionáriust, hogy egyszeriben szakítson a tizenegyedik hónapja defenzívában lévő párt tartózkodó magatartásával? A Rudé Právónak adott terjedelmes interjújában Mohorita saját elmondása szerint ki akarta vezetni a CSKP-t az elszigeteltségből, a párt megreformálhatóságában kételkedőknek bizonyítani akarta az élcsapat „akcióképességét”. A Polgári Fórumhoz közel álló, független Respektben „Az illúziók vége” címmel megjelent értékelés szerint pedig jó érzékkel felismerte, hogy a közvélemény szemében meglehetősen amorf, ráadásul egyre inkább lendületét vesztő Polgári Fórum tétovázása miatt az emberek konkrétumokra vágytak, egyértelmű álláspontot kívántak hallani. Ezt megkapták: a szociális demagógiába hajló nyilatkozat nem kevesebbet ígér, mint a szakszervezetek, a vidék és a munkahelyek visszahódítását a kommunisták számára.

A kardcsörtető nyilatkozat – túl azon, hogy még a CSKP berkein belül is sokan elmarasztalták – Prágában, Brünnben és Karlovy Varyban tízezreket vitt az utcára. A tüntetők a CSKP vagyonelkobzását követelték, az ötletet a pártok közötti esélyegyenlőség szükségességére hivatkozva felkarolta a szövetségi kormány is. Megfigyelők nem tartják valószínűnek a teljes vagyonelkobzás kimondását, a cél alighanem az, hogy a CSKP anyagi eszközeit a működéshez szükséges minimumra szorítsák le.

A „kompromisszumok nélküli harc” meghirdetésének egy másik eredménye, hogy Prágában október 18-án sikkasztás gyanújával letartóztatták a Nemzetközi Újságíró Szervezet négy magas rangú tisztviselőjét – közöttük a szervezet főtitkárát és Milos Jakes egykori CSKP-főtitkár fiát.

A koronát leértékelték, a pénzügyminisztert felértékelték

Mohorita harcias fellépésének volt egy másik örvendetes következménye is: a Polgári Fórum a váratlanul felmerült veszély hatására cselekvésre szánta el magát. Habár a mozgalom mind ez ideig elzárkózott attól, hogy párttá alakuljon, úgy tűnik, most végre szakít ezzel a kérlelhetetlen álláspontjával. Október 13-án a mozgalom országos gyűlést rendezett, s ezen a szavazatok kétharmadával elnökké választották Václav Klaus szövetségi pénzügyminisztert.

Önmagáért beszél, hogy jelöltsége mellett többen is azt az érvet hozták fel, hogy a politikai alakzat élére olyan személyiséget kell állítani, aki a gazdasági reformok legfőbb irányítója. S hogy a Polgári Fórumnak a radikális reformváltozat melletti elkötelezettsége még egyértelműbb legyen, a csoportosulás egyik ügyvivője, Pavel Rychetsky (egyben szövetségi miniszterelnök-helyettes) legfőképpen azt hangsúlyozta: egyelőre csak az államhatalmi-politikai centrumból sikerült eltávolítani a „kommunista totalitarianizmust”, s a „kommunista struktúrák” az államigazgatás alacsonyabb szintjeire, illetve a gazdaságirányítás apparátusába szorultak vissza – márpedig ezeken a helyeken a Polgári Fórum céljainak útjában álló legfőbb akadályt jelentik.

A Polgári Fórum országos rendezvényének előestéjén egyébként a vezető nyugati valutákkal szemben leértékelték a csehszlovák koronát, kereskedelmi árfolyamát a dollárral szemben az eddigi 15,3 helyett 24 egységben rögzítve. Az intézkedés jelentősége elsősorban nem pénzügytechnikai, hanem ismét csak politikai. A korona belső konvertibilitásának január 1-jétől tervezett megteremtése felé, ez ugyancsak olyan lépés, amely jó két hónapja okoz éles vitákat mind a kormányon belül, mind azon kívül, a leértékelés mértéke pedig megegyezik azzal, amit a radikális reformok ellenzői eddig határozottan visszautasítottak.

A CSKP az idei év folyamán mindvégig azt várta, mikor indít az új politikai vezetés tisztogatást, mikor mozdítja el helyükről a gazdasági posztokon megmaradt kommunistákat. Ez azonban nem következett be. Most a kommunisták hibáztak, de ez nem biztos, hogy boszorkányüldözéshez vezet – a Polgári Fórum álláspontjuk újragondolására kérte a funkciójukban megmaradó kommunista vezetőket. A mozgalom új vezetőjét, Václav Klaust pedig a jövőben egyre kevésbé lehet majd azzal vádolni, hogy kabinetkérdésként kezeli a privatizálást, s ha a Polgári Fórum élén bebizonyítja politikusi erényeit, úgy reális esély nyílik rá, hogy a piaci elemek szaporodásával lerövidül a tervgazdaság agóniája.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon