Skip to main content

A többdimenziós ember

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Iványi Gábor: Bolsoj Mak


Gondolta volna-e tovaris Brezsnyev 1975-ben, mikor Helsinkiben az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróokmányát seprűforma szemöldöke alól kevélyen megszemlélte, és súlyos kézjegyével körülményesen ellátta, hogy e nemes folyamat túléli őt?


– Meg kell mondjam: nagyon vegyes érzelmeim vannak a tanácskozással kapcsolatban. A leglényegesebb eredmény: létrehoztunk egy olyan mechanizmust, amelyik lehetővé teszi, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet részt vevő országai az emberi jogi normák megsértését ne az elkövető ország belügyeként kezeljék, hanem két- vagy többoldalú fórumon szóvá tegyék, s a körülmények felderítésére ún. raportőröket, ténymegállapító missziókat küldjenek. E téren még a konszenzus elvétől is sikerült egy kicsit eltérnünk – első ízben az európai biztonsági folyamat történetében.

A másik pozitívum: a dokumentum olyan kérdésekre is kiterjed, amelyek eddig háttérbe szorultak a köztudatban, mint például a nők jogai, a mozgássérültek jogai. Először került napirendre az a rendkívül aktuális kérdés, hogy miként garantálhatóak az emberi jogok szükségállapot kihirdetése idején, s miként teremthető meg a fegyveres testületek, rendőrség, katonai és nemzetbiztonsági szervezetek fölötti szoros politikai és civil kontroll. Az utóbbi Magyarország számára különösen fontos feladat lenne. A harmadik pozitívum, amely már átvezet a negatívumokhoz is: világossá vált, hogy Európában ma a nemzeti kisebbségek ügye válthatja ki a legsúlyosabb politikai, sőt fegyveres konfliktusokat. A szovjet álláspont e téren mind ez idáig lehetetlenné tette az elmozdulást, most viszont – érthető módon – ők a nemzeti kisebbségek jogainak legharcosabb védelmezői.

Ennek ellenére – s ez szerintem a legfőbb negatívum – épp a nemzeti kisebbségvédelem területén nem történt tartalmi előrehaladás: néhány ország saját belső problémái miatt egyszerűen nem volt hajlandó túllépni a genfi kisebbségi találkozón elért megállapodások körén.

Beszélő: Hogyan fogadták a magyar javaslatokat?

– Azt szerettük volna, ha a konferencia kimondja: a nemzetek önrendelkezési jogának gyakorlásakor a nemzeti kisebbségek jogait is figyelembe kell venni a keletkező új államokban vagy az államiságért küzdő egységekben. A másik: a nemzeti kisebbségek problémái (önigazgatás, nyelvi-kulturális autonómia) kizárólag békés eszközökkel oldhatók meg, mégpedig olyan fórumokon, ahol a szóban forgó kisebbségek legitim képviselői is jelen vannak. Végül: biztosítani kell a nemzeti kisebbségek nyelvének gyakorlását az élet minden területén, tanulásban, kultúrában, tömegkommunikációs eszközökben, közigazgatásban egyaránt. Ezen pontokat szerettük volna elfogadtatni. Nem sikerült. Az országok döntő többsége hevesen támogatott bennünket, de három-négy ország ugyanilyen hevesen ellenezte javaslatainkat. Megítélésem szerint nemcsak a többség várakozásától, hanem a tényleges szükségletektől is elmaradt ez a konferencia. Abban bízom, hogy a helsinki utótalálkozón végül márciusban ezeket a konkrét kötelezettségvállalásokat is elfogadhatjuk.

Beszélő: Egy-egy delegáció – példáid a szovjet és a jugoszláv – nem csupán tárgyalópartnerük volt, hanem voltaképp megtárgyalandó „ügyet” is jelentett. Mennyiben érintették az efféle „egyedi” problémák a tanácskozás menetét?

– Ezeket az ügyeket más fórumok tárgyalják: például az Európa Tanács, amelyek keretein belül a szóban forgó kérdések sokkal hatékonyabb eszközökkel rendezhetők: az Európa Tanács bírósága a tagállamokra nézve kötelező érvényű határozatot hozhat.

Mindjárt a konferencia elején fölvetődött a kérdés, hogy Grúzia, Azerbajdzsán, Ukrajna, Örményország és Moldávia részt vehet-e önálló alanyként a tárgyalásokon. A szovjet küldöttség kifejezetten támogatta ezeket a kéréseket, ám a többi ország bizonyos fenntartásokkal fogadta. A balti országok esetében teljes volt az egyetértés: végül is magyar kezdeményezésre a konferencia teljes jogú, önálló tárgyalópartnerei lettek, miután a tagfelvételi kérelem fölülvizsgálatára külön összehívtak egy miniszteri tanácsülést.

Nagy volt a bizonytalanság mindenkiben, hogy az a küldöttség, amelyik most a Szovjetunió tábla mögött ül, végül is kit s milyen hatáskörrel képvisel, és kit fog képviselni mondjuk egynéhány hónap múlva. Előfordulhat, hogy e folyamatok letisztulása után Helsinkiben már akár az egész tagságot átstrukturálhatjuk.

Konkrét konfliktusok nem szerepeltek a napirenden, mégis az egész konferencia mintegy Jugoszlávia és a szovjet puccs árnyékában zajlott. Amikor például azt mondtuk, hogy a hadsereg fölötti politikai célellenőrzés szükségességét e két térség helyzete illusztrálhatja, ez a mi értelmezésünkben azt jelentette, hogy a központi szerveknek kell ellenőrizniük a hadsereget is. Nos, a – nem tudni, kit képviselő – jugoszláv delegáció ezt Jugoszlávia elleni támadásnak vette. Sajnos, ez a disszonáns reakció alátámasztja azt a feltételezést, hogy nem ellenőrzik, vagy nem központi szervek ellenőrzik a hadsereget, sőt, lehet, hogy már a külügyi apparátust is valaki más instruálja.

Beszélő: Az utóbbi napokban a világsajtóban igen nagy visszhangot váltott ki Bushnak az az álláspontja, hogy a be nem avatkozás elvét ezentúl adott esetben föl kell függeszteni a demokrácia védelme érdekében. Itt, Moszkvában miként vetődött fel ez az alternatíva?

– Megosztotta a résztvevőket. Német tárgyalópartnereink azt javasolták, hogy lehessen békés kényszerítő intézkedéseket foganatosítani az érintett állam jóváhagyása nélkül is, ha a demokrácia általánosan elfogadott értékeit durván megsértik. Ezt sajnos megint csak nem sikerült elfogadtatni. Csupán annyit sikerült elérni, hogy ha emberijog-sértések fordulnak elő, akkor az államok közössége, beavatkozhat az ország belügyeibe. Az emberi jog ennyiben magasabb rendűnek ítéltetett, mint a be nem avatkozás elve.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon