Skip to main content

A tudós költő viccelődik

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Hogy Umberto Eco doctus, azt régóta tudjuk; hogy poéta is, csak később derült ki.

Pedig gyanakodhattunk volna. A magyar olvasó is könnyen hozzáférhetett annak idején A nyitott mű című kötetben közreadott káprázatos giccs- és népszerű irodalomról szóló elemzésekhez, amelyből kiviláglott, hogy az elvont jelentéselméleti kérdésekkel (is) foglalkozó tudósnál nem esik messze egymástól a higgadt analízis és a metsző gúny, a sápatagnak tetsző teória és a szövegek érzékletes, már-már érzéki boncolgatása. Aki így tud írni, az tudja, hogy miből van az irodalom: az belelát a machinációk, olcsó és ügyes trükkök, tudatos és öntudatlan húzások rendszerébe: ha nem is szükségszerű, hogy maga is írjon, és hasznosítsa mindazt, amit ennyire ismer, azért nem váratlan.

Aztán megismertük a szépíró Ecót, aki A rózsa nevében csakúgy, mint A Foucault-ingában természetesen pontosan tudta, hogy mit miért csinál, s amellett, hogy tudósa volt saját írásának, népszerűvé tudott válni. Eco példája világosan mutatja, hogy poeta doctus sokféle van. Van, akinek a számára a „tudás” (vagyis a megszerezhető és mindközönségesen „tudományként” szentesített ismeret) az írás anyaga, tárgya vagy segédeszköze. Van, aki arra törekszik, hogy minél inkább elrejtse, észrevétlenné tegye mindazt a scientiát, ami számára a poetai alkotáshoz nélkülözhetetlen volt. S van, aki szabadon kószál a költészet és a tudomány terein, mit sem törődve a hagyományos határokkal, egyazon mezőnek láttatva a kettőt (kettőt?).

Ecót ehhez a harmadik csoporthoz sorolnám. Talán idetartozik Nietzsche – és most csak a modern kort vegyük számításba, hiszen ekkor vált egyáltalán fontossá a területek határa –; a Vidám tudomány írójának mai követői között találhatók azok, akik szívesen hágják át a határt, s (Elizabeth Bruss szavával) „szép elméleteket” vágynak írni, vagy talán nem is elméleteket, hanem elméletileg is érdekes szövegeket, amelyeknek besorolása remélhetőleg zavarba hozza majd olvasóikat. A filozófusok és irodalmárok új és új nemzedékei örvendeztetnek meg efféle ínyencségekkel – kezdve az esszéista Barthes-tól –; s nem lehet véletlen, hogy mindannyiuk számára a pastiche, a paródia, a travesztia a természetes módja a megszólalásnak. Így azután mókás, mulatságos, gunyoros, ironikus szövegek születnek (gondoljunk csak Derridára vagy akár a nálunk kevésbé ismert Helene Cixousra, Susan Rubin Suleimanra vagy Henry Louis Gates Jr.-ra).

Eco kötetében több írás ehhez a vonulathoz tartozik; s azt hiszem, ez a Bábeli beszélgetések legjobb része. Van itt paródia – Nabokovról és Robbe Grillet-ről –, amely, mint minden jobb paródia, felfogható afféle műelemzésnek is, a szöveg mintegy önmagát értelmezi, a torzítások, ismétlések, tévesztések fedik fel az írás különösségeit (és persze modorosságait is). Van továbbá tudományos apparátus alkalmazása „méltatlan” tárgyra: egy tévés személyiség fenomenológiája (1961-ből!). Egy írás, amely a sci-fi kelléktárát vonultatja fel, komoly irodalomtörténet-elméleti kérdéseket fogalmaz meg: mi marad meg az irodalomból a távoli jövendő számára? Mit fognak érteni abból, ami mégis megmarad? Megérthető-e egy szöveg a mögötte lévő kultúra ismerete nélkül?

Mulatságosak, bár kevésbé sikerültek azok az írások, amelyekben Eco bebarangolja az irodalmi termelés világát, parodizálja a recenzióírás meg a lektori jelentés-írás műveletét. (A recenzensek bármiről képesek olyan-amilyen szöveget előállítani, nagyjából függetlenül a szóban forgó műtől; a lektori jelentésekben pedig a kultúrpolitikai és pénzügyi megfontolások úgy elterpeszkedhetnek az értékelésen, hogy az amúgy is kétes és veszélyes ítélkezés teljesen félresiklik.) Felveti, hogy vajon nem a szerkesztői belejavításoknak köszönhetők-e a legnagyobb művek; megpróbálkozik néhány híres regény folytatásának megírásával; híres szövegekről szinopszisokat ír, amelyek alapján – természetesen – felismerhetetlenné válik az eredeti mű; és filmíró szabályrendszert állít elő, amellyel bárki megírhatja a maga Antonioni- vagy Godard-filmjét.

Hát igen, huncut, akinek nem Karinthy jut az eszébe. Az Új ezerkoronásban, 1916-ban, Karinthy recenziós példányt kér az új bankóból a „kiadótól”, hogy írhasson róla – Eco 1967-ben megírja ismertetéseit az ötven- és százezer lírásról. 1934-ben Karinthy megjelenteti szinopszisait – 1992-ben Eco az övéit. Nem a fordításon, Barna Imre nagyszerű munkáján múlik, hogy Eco nem vagy csak pillanatokra éri el Karinthy színvonalát: Barna mindent megtesz, hogy Eco magyarul szóljon, hogy utalásai, stiláris játékai érthetőek legyenek. Nekem úgy tetszik, amennyire mindez fordítható egyáltalán, le is van fordítva. Valahogy Ecóval lehet baj: kissé terjengős, ezért nem elég éles, vicces, de nem megsemmisítő.

Lehet, hogy igazságtalan vagyok; mit tehet arról szegény Eco, ez a nagy tudor, szellemes író és vitriolos esszéista, hogy éppen Karinthy hazájában olvasom, miért kellene állnia ezt az összehasonlítást. Különben is, rendkívül szórakoztatóak ezek a kis írások. Legalábbis sokszor azok – amikor éppen nincsenek túlírva, mert azt hiszem, ez a legnagyobb veszély, amely Ecóra leselkedik. Egyszerűen nincs szíve lemondani az újabb és újabb kínálkozó poénokról, illusztrációkról. Itt van például a Hogyan vásároljunk szerkentyűket?, egyike annak a sorozatnak, amely Eco e kötetének zömét adja (az írások címe az amerikai gyorstalpaló tanácsadó füzetkéket imitálja): az amerikai küldőszolgálatok katalógusaiból idéz 11 lapon át – holott talán a fele is elég lett volna. Különben ez a publicisztika adja meg a többi alaphangját is. Eco hol félmosollyal, hol ingerülten, hol gúnnyal regisztrálja a mai (olasz, amerikai és – ha ismerné, minden bizonnyal szóvá tenné – magyar) kultúra idiotikus értékrendjét, a ketyerék és ostoba áltudományok torát, a civilizáció használhatatlan áldásait, a ránk kényszerített vagy unos-untalan a látókörünkbe tolakodó torz viselkedésformákat. Eco – mint tudós és mint esszéista is – irodalomkritikus, az irodalmi élet, irodalomrendszer kritikusa és a kultúra kritikusa egyszerre: amikor irodalmi művet vagy kritikát figuráz ki, akkor ennek szűkebb és tágabb környezetéről is szó van.

Eco leleplező indulata eszünkbe juttathatja a már említett Barthes-ot, korunk másik nagy szemiotikus esszéíróját; a Mitológiák rokonságot mutat a Hogyan…? kezdetű publicisztikákkal. Hogy a közöttük lévő különbséget magyarázzuk, ahhoz nyilván a két teoretikus egész eszmerendszerét is össze kéne vetni, itt talán elég annyit mondani: Barthes az idősebb, más korszakban alkotott, nagyon komolyan veszi mindazt, ami ellen kikel; ezért kíméletlenül logikus, mindenből levonja a tanulságot, és rendkívüli fontosságot tulajdonít a tömör, szerkesztett megfogalmazásnak. Eco inkább csendesen mulat vagy harsányan kacag, de az ő írásai kicsit szertelenebbek, nem céloznak meg valamiféle távoli, abszolút ítéletet, ennek kialakítását az olvasóra bízzák. Mindez nem ítélet, nem is apológia: Eco esetében bizonyára sokkal inkább mellékterméknek tekinthetők az esszék, mint a Barthes-ében.

Nem tartom tehát Eco kötetét reveláló erejű, nagy formátumú szatírának; mindegyik darab szellemes, néhány kifejezetten mélyértelmű. Miért is lenne ennél nagyobb igényünk? És ami igazán fontos: a tudósok felszabadult, önironikus nevetésére mindig szükség van.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon