Skip to main content

A várva várt vereség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Horvátország

[Bódis Gábor]: Blitzkrieg


Április 30. hajnal

A Belgrád–Zágráb-autópályán egy szerb nemzetiségű polgár halálosan megsebesül, amikor egy horvát falubelije rálő. Ismeretlen szerb fegyveresek tüzet nyitnak az autópályán közlekedő horvát rendszámú gépkocsikra, ketten életüket vesztik, többen megsebesülnek.

A három érdekelt fél, a „Krajinaí Szerb Köztársaság”, Horvátország és a békefenntartók viszonylag könnyen megállapodnak abban, hogy másnap, május 1-jén reggel hatkor ismét megnyitják az autóutat.

Az, ami 1991 decemberében kezdődött Nyugat-Szlavóniában, idén május első napjaiban ért véget, a horvát katonaság és rendőrség villámgyors akciójával. Ezt állapította meg a Vreme című független belgrádi hetilap katonapolitikai kommentátora, aki szerint az alig 36 órás Blitzkrieg (lásd keretes kronológiánkat) pontot tett a szerb–horvát háború egyik legellentmondásosabb fejezetére.

Nyugat-Szlavónia községeiben (Podravska Slatinában, Daruváron, Pakracban, Nova Gardiskában, Novskában, Viroviticában és Slavonska Pozegában) 1991-ben összesen 700 000 szerb nemzetiségű élt, de egyetlen községben sem voltak abszolút többségben. A háború kezdetén az itt élő szerbeket, minden lehetséges csatornát kihasználva, közös erővel felfegyverezték a Jugoszláv Néphadsereg (JNH) magas rangú katonatisztjei, a Jugoszláv Kommunista Szövetség vezetői, valamint a szerb belügyminisztérium „illetékesei” (amiben a magyar származású Mihalj Kertes, a jugoszláv vámosok jelenlegi főnöke, ugyancsak alaposan kivette részét).

A szerbiai propaganda és az új horvát hatalom (Tudjman és a Horvát Demokratikus Közösség) fenyegető lépései által megfélemlített (mások szerint félrevezetett) szerbek elfoglalták a környék stratégiai fontosságú hegyoldalait, és szilárdan tartották állásaikat. 1991 decemberében, amikor a Jugoszláv Néphadsereg szétlőtte, majd „elfoglalta” Vukovárt, és ezt követően szerb ellenőrzés alá került egész Kelet-Szlavónia és Baranya, a Pakrac környéki szerbek azt a parancsot kapták a hadsereg vezetőitől és a helyi szerb hatóságoktól, hogy 48 órán belül hagyják el addigi lakóhelyüket, és vonuljanak a boszniai szerbek egyik fellegvárába, Banja Lukába.

A parancs hátterét azóta is homály fedi. Egyesek azt hangoztatták, hogy tulajdonképpen csak a Szerb Tudományos Akadémia nemzeti programját, az „emberséges lakosságcserét” hajtották végre az említett akcióval. Veljko Dzakula, talán a legismertebb nyugat-szlavóniai szerb politikus, akit a szerbiai belügy egyszer már letartóztatott „hazaárulás” vádjával, de aki túlélte a mostani horvát akciót is, nyilvánosságra hozta, amit szerbiai miniszterek még annak idején közöltek vele: Nyugat-Szlavóniára a Horvátországba való beolvasztás vár. Milan Babic, a „Krajinai Szerb Köztársaság” külügyminisztere, aki az ottani szerbek vezetője volt egészen addig, míg Milosevic szerb elnök nem menesztette, nem hivatalosan úgy nyilatkozott: „számomra a Szávától északra nincsenek is szerbek”. Radovan Karadzic, a boszniai szerbek vezetője viszont Nyugat-Szlavóniát (ami nem is tartozik hozzá) felkínálta Orasje horvátországi városért cserébe. Később ezt természetesen cáfolta.

A 30 000 nyugat-szlavóniai szerb jelenleg a „Boszniai Szerb Köztársaság”-ban, Szerbiában és a keleti szektorokban (Kelet-Szlavónia, Baranya és Nyugat-Szerémség) él. Miután hiába tüntettek Belgrádban és Banja Lukán, most várható, hogy csatlakoznak hozzájuk a még Nyugat-Szlavóniában rekedt nemzettársaik is.

Az alku

Megfigyelők egyöntetű véleménye szerint Zágráb nem vállalkozott volna erre az akcióra, ha nem támaszkodhatna a Milosevic–Tudjman titkos megállapodásra, melynek egyik tétele éppen a Horvátországhoz „visszacsatolandó” Nyugat-Szlavóniára vonatkozik. Ezt a feltételezést támasztja alá a horvát akciót követő több mint visszafogott belgrádi reagálás is.

Május 1-jén a Belgrádi Rádió csak a délutáni híradójában, míg a legnézettebb fél nyolcas tévéhíradó a 20. percben ismertette a Nyugat-Szlavóniában történteket. Ezt megelőzően részletesen beszámolt a május 1-jei ünnepségekről és a már hagyományossá vált munkasikerekről.

Az egyébként padlón heverő ellenzék a „nemzet szava” hallatára azonnal nagy zajt csapott: népirtásról nyilatkozott, hazaárulást emlegetett. A jugoszláv kormány kénytelen-kelletlen közleményt adott ki, amelyben elítéli „a Horvát Köztársaság agresszióját a Krajinai Szerb Köztársaság ellen”, és reményét fejezi ki, hogy a Biztonsági Tanács és az Összekötő csoport „erőteljesen és hatékonyan reagál”.

Vojislav Seselj, a nemzeti (európai mércék szerint nacionalista) ellenzéki blokk leghangosabb képviselője, a Radikális Párt vezetője a „horvát agresszió” másnapján már önkénteseket toborzott, hogy akárcsak „azokban a régi szép időkben”, ismét a horvátországi harcterekre siessenek. A jugoszláv határőrök azonban nem engedték át őket a határon.

Ezt követően a csetnikvajda sajtóértekezletet tartott Belgrádban, ahol azt állította, hogy maga a szerb államfő gátolta meg a nyugat-szlavóniai szerbeket a hatékonyabb védekezésben. Hasonló hangnemben nyilatkoznak a független belgrádi sajtóorgánumokban (amelyek egyébként a nyílt háborús propaganda szócsövévé váltak) a nemzeti blokk más vezetői is. Nem marad ki a sorból a szerb pravoszláv egyház sem, amelynek egyik legmilitánsabb főpapja, Amfilohije mészárlásról, a szerbek elleni népirtásról beszélt. Az egyház feje, Pál pátriárka Belgrádban vasárnap délután misét celebrált, amelyen kitartásra szólította fel „sokat szenvedett népét”.

A horvát akció másnapján összeült a jugoszláv Legfelsőbb Védelmi Tanács (Milosevic szerb, Bulatovic montenegrói, Lilic szövetségi elnök, Kontic szövetségi kormányfő, Bulatovic honvédelmi miniszter, Perisic vezérkari főnök és Jovanovic külügyminiszter), amely szintén elítélte a „horvát agressziót”, de a közlemény ennél sokkal lényegesebb megállapítást is tartalmaz: „A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elítéli a városok bombázását és a polgári lakosság elleni támadásokat. A városok bombázása, bárki követi is el, a legerélyesebben elítélendő.” Ilyen hangvételű mondat évek óta nem hangzott el Milosevic környezetében.

Jól értesült belgrádi körök tudni vélik, hogy Martic, a krajinai szerbek egyre militánsabb vezetője telefonon értekezett Perisic jugoszláv vezérkari főnökkel, aki Milosevic parancsát tolmácsolva megtiltotta neki Zágráb és a többi horvát város bombázását. A szerb elnök feleségének, Mirjana Markoviénak mind befolyásosabbá váló ortodox kommunista pártja nyilatkozatban szögezte le, hogy „a háború kiterjedését a szélsőséges nacionalista erők serkentik mindkét oldalon”.

Etnikai tisztogatás? Vagy mégsem?


A horvát akciót Zágráb nemcsak katonailag, hanem diplomáciailag is alaposan előkészítette. Granic külügyminiszter még a támadás első reggelén „korlátozott jellegű rendőrségi akcióként” jellemezte a diplomáciai testület előtt, s hasonlókat mondott Kinkel német külügyminiszternek is, akivel többször is beszélt telefonon.

A belső propaganda-hadjárat Zágráb első bombázása után indult be igazán. A krajinai szerbek katonai parancsnoksága nem akarta kommentálni az ügyet, annál inkább Slobodan Jarcevic, Martic krajinai elnök különtanácsadója, aki fölöttébb „gyanúsnak” titulálta: árulkodó párhuzamként említette a bosnyák főváros Vasa Miskin utcáján Markale nevű piacán történteket (mindkét helyen belelőttek a vásárlókba), amely véres eseményeket a szerb propaganda úgy állított be, hogy a muzulmánok lőtték saját lakosságukat. A tanácsadó e példabeszédben nem kevesebbel vádolta a horvátokat, mint hogy megrendezték Zágráb bombázását. A Vecernje Novosti című legnagyobb példányszámú belgrádi esti lap még tovább ment: azt állította, hogy még a zágrábi televíziós képeket is „hamisították”. „Tudjman Alija (azaz Izetbegovic bosnyák elnök) receptjét alkalmazta, és az egész világot akarta meggyőzni a szerb gonoszságról. Ez még egy alkalom, hogy a profasiszta Tudjman a nemzetközi közvélemény előtt befeketítse a szerbeket.” Nem tudni, hogy érezte magát másnap a tanácsadó és a cikkszerző, amikor maga Milan Martic, a krajinaiak vezére mondta el, hogy emberei hajtották végre mindkét, Zágráb elleni támadást, mi több, ő személyesen adott parancsot a bombázásra, és „ha a szerbek úgy ítélik meg, akkor ismét odalőnek, ahova szükséges”. (Martic a szerbiai állami sajtóban nem nagyon kap szerepet, annál inkább Borislav Mikelic, a krajinaiak „miniszterelnöke”, aki annak idejében nyélbe ütötte a gazdasági szerződést Horvátországgal, majd a napokban a horvát támadás után „tisztességes” tűzszüneti megállapodást írt alá. Mikelic a szerb államfő embere, akit emiatt Martic már több ízben le akart váltani, de nem sikerült összehívnia egy szavazatképes parlamentet.)

Közben beindult a propaganda-hadjárat második menete, amelyet az a hír robbantott ki, hogy a bevonuló horvát katonák állítólag gyilkoltak és raboltak, azaz etnikai tisztogatást hajtottak végre. Az atrocitásokról először az ENSZ zágrábi szóvivője, Gunnes számolt be. A horvátok azonnal cáfoltak mindent, szerb foglyokat szólaltattak meg a képernyő előtt, akik természetesen azt mondták, hogy korrektül bánnak velük. Zágráb továbbá azt állította, hogy azért különítette el a férfiakat, és szállította el őket laktanyákba, hogy kivizsgálják, vannak-e közöttük háborús bűnösök. A CNN és Sky News az Európai Unió megfigyelőit szólaltatta meg, akik szintén azt állították, hogy nem volt atrocitás. A helyszínre érkező különmegbízott, Akasi Jaszusi hasonlóképpen nyilatkozott. A szerb – főleg független – sajtó viszont továbbra is népirtásról és mészárlásokról cikkezik, onnan érkező menekülteket szólaltat meg, akik szerint a horvátok lőtték a menekültek oszlopát.

Mario Nobilo, Horvátország ENSZ-nagykövete éles hangú levélben tiltakozott a Biztonsági Tanácsnál, amely korábban a horvátokat elmarasztaló elnöki közleményt adott ki. Ekkor a Biztonsági Tanács rendreutasította Zágrábot, mondván, hogy „ilyen hangnemben nem lehet ehhez a fórumhoz fordulni,” és hogy a tanács „teljes egészében megbízik azokban a jelentésekben, amelyek alapján a közleményt kiadta”. Egyszóval a BT szerint volt etnikai tisztogatás.

Mire jó az egész?

„A nyugat-szlavóniai katonai akcióval a horvát elnök több győzelmet is aratott. Mozgósította a nemzetet, háttérbe szorította az elégedetlenséget, elsöpörte az ellenzéket, újabb lendületet adott pártjának, és megszilárdította saját helyzetét” – írja Jelena Lovric, a legismertebb horvát kommentátor, független lapok (Feral Tribune, Pecat) munkatársa, majd így folytatja: „Senki nem veheti fel többé vele a versenyt, mindenhonnan áradnak hozzá az üdvözlő táviratok.”

A horvát állami sajtó most De Gaulle tábornokhoz hasonlítja a horvát államfőt, akinek még hetekkel ezelőtt is igen ingatag volt a pozíciója. Pártjában, a Horvát Demokratikus Közösségben még az akció előtt is zilált állapotok uralkodtak, most viszont, miután elnöke kiütötte az ellenzéket, ismét „a régi”. Tudjmannak pártja héjáit ugyancsak sikerült elhallgattatnia. A katonai győzelem után még azt is megbocsátják neki, hogy csatlakozott a fasizmus feletti győzelem nemzetközi megünnepléséhez. Tudjman ugyan Tito tábornokaként a győztesek oldalán fejezte be a második világháborút, de későbbi tevékenységével egyáltalán nem szolgált rá a kiváló antifasiszta címre: pártját, a HDK-t például kezdetben szélsőséges nacionalista emigránsok pénzelték, összetétele most sem „makulátlan”, s az elnök nem számolt le végérvényesen a fasiszta Pavelic-féle Független Horvát Állam hagyományaival sem.

„Ezek után a horvát elnök azt csinál Horvátországban, amit akar, kezdve azzal, hogy játszva nyer meg minden választást – írja a már idézett Jelena Lovric. Ez mindjárt a napokban világossá vált, amikor a szakszervezetek ahelyett, hogy megtartották volna korábban bejelentett tüntetésüket az új munkatörvény miatt, sajtóértekezletet hívtak össze, hogy agyondicsérjék a nagy hős hadvezért.”Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon