Skip to main content

Adalékok a Nagy Imre-újratemetés történetéhez

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dokumentumok


Az alábbi két dokumentum, melyeket annak idején én fogalmaztam, bizonyára nem a legfontosabb adalék e korszakos nap történetéhez, de azért szerintem nem érdektelenek. Az egyikből az derül ki, amiről a visszaemlékezésekben nemigen esik szó, hogy ti. az előkészületek elég komoly személyi súrlódásokkal is jártak. Ennek persze nem a személyes oldala az érdekes. Csupán olyasmi volt a szerepem ebben, mint a madzagé, melyet egy telített oldatba mártanak: történetesen az én személyem körül kristályosodott ki a TIB helyzetének egész ellentmondásossága, mert bár látni mások is látták ezt az ellentmondást, de életkori, társasági és talán személyiségi adottságaimnál fogva én voltam az, aki ezt szóvá is tehette s tette. A másik dokumentum pedig azt világítja meg, ami e személyi súrlódás voltaképpeni alapja volt, s amiről ettől függetlenül szintén nem esik szó: a TIB és a hozzátartozók hosszú hetekig hallani sem akartak egy nagyszabású tömegdemonstrációról. De talán érdemes röviden fölidézni, voltaképpen miről is volt szó (az én olvasatomban, persze).

1989. március 15-én, a Televízió előtt a tüntetés egyik szervezőjeként azzal búcsúztam a közel százezres tömegtől: JUK! Vagyis: júniusban újrakezdjük. Persze nem attól jő el a hajnal, hogy a kakas kukorékol; nyilvánvaló volt: ha egyszer március 15-én százezer ember összeszedte a bátorságát, hogy hitet tegyen a nemzeti függetlenség és a demokrácia mellett, az emberek június 16-án sem fognak otthon kuksolni. Világos volt, hogy ezen a napon a létszámban és befolyásban egyre gyarapodó független szervezetek az utcára fogják vinni híveiket. Pontosabban: az emberek az utcára mennek majd, minden fölsőbb hívás vagy utasítás nélkül is.

A TIB ekkoriban teljes joggal úgy érezte: elérkezett az ő napjuk. Hiszen ha sikerül elérni, hogy azonosítsák és tisztességgel eltemessék Nagy Imre és mártírtársai földi maradványait, ez egyszersmind a forradalom s a többi kivégzett és meghurcolt forradalmár rehabilitálása is. Jelképesen, persze, de hát ez csupán az első lépés a jogi és a politikai-történelmi igazságtétel felé. A TIB vezetőinek ugyanakkor tudniuk kellett azt is: június 16-a nemcsak az ő napjuk lesz. Mint ahogy ’56 ügye – bármennyire is ők a közvetlenül érintettek – nemcsak az ő ügyük, hanem az egész nemzeté, pontosabban mindazoké, akik forradalomként gondoltak a forradalomra. Számolniuk kellett tehát vele: ha nem mennek a dolgok elébe, június 16-a nélkülük fog lezajlani.

A TIB Hegedűs B. Andrást bízta meg az újratemetés előkészítésével, s közreműködésre kérték a független szervezeteket. Az SZDSZ Mécs Imre és dr. Danis György mellett engem bízott meg, hogy a megbeszélések során képviseljük a szervezetet. A Fideszt Deutsch Tamás és Rockenbauer Zoltán, az MDF-et Lezsák Sándor és Szabó Béla, a kisgazdapártot Bene Kálmán és Dragon Pál képviselte, és volt még néhány résztvevője a megbeszéléseknek az akkoriban kisebb – de persze fontos – szervezetek képviseletében is. Azt hiszem, nyugodtan fogalmazhatok többes számban: bennünk, a független szervezetek megbízottjaiban visszatetszést keltett, hogy HBA próbált bennünket távol tartani a tényleges, sok esetben politikai természetű döntésektől, s szerepünket igyekezett pusztán a technikai kivitelezésre szorítani. Módszere az volt, hogy először a kivégzettek hozzátartozóival megbeszélte, amit jónak látott megbeszélni, azután ennek eredményét a TIB képviselőivel elfogadtatta, s nekünk többieknek már az özvegyek és a TIB megmásíthatatlan akarataként prezentálta a döntést. Közben pedig, a színfalak mögött, tárgyalások folytak a hatalom birtokosaival. Csak egyetlen, talán meggyőző példa a helyzet visszásságára: tőlünk, a független szervezetek képviselőitől soha senki nem kérdezte meg, óhajtjuk-e, hogy Németh Miklós és társai díszőrséget álljanak a koporsóknál. Pedig ez, ugye, a tagsággal, vezetőséggel, politikai programmal rendelkező független szervezetek számára nem akármilyen horderejű kérdés volt. Én egyébként elleneztem volna a dolgot, mert az az elvem: a pacal csak váljon el a májtól.

Szinte minden fontosabb döntésből ki lettünk volna zárva, ha hagyjuk magunkat, de szerencsére nem hagytuk, s így sikerült elérnünk, hogy ne fulladjon botrányba ez a nap. Mert bizony (ezt talán ma már ők is belátják), ha szolgaian meghajlunk a hozzátartozók és a TIB akarata előtt, még ma is ott bukdácsolnánk a Köztemető sírjai közt. Arról volt ugyanis szó, hogy az özvegyek és a TIB vezetői mindvégig a temetőhöz ragaszkodtak mint helyszínhez, s szinte ellenségesen viszonyultak a gondolathoz, hogy valamiféle „tüntetés” vagy „demonstráció” is legyen ezen a napon, amelyen százezres vagy még nagyobb tömeg vesz részt (ők eredetileg nyolc-tízezer résztvevővel számoltak). Mindez emberileg érthető, de mégiscsak életidegen, a helyzettel nem számoló attitűd volt. A részletekben nem akarok elveszni: a közölt dokumentumból kiolvasható, mit gondoltam s gondolok róla.

E dokumentumból voltaképpen kiolvasható az is, hogy végül mi fordította meg a dolgot: Pongor Sándor rendőr alezredestől ugyanazt hallották a TIB vezetői és az özvegyek, amit tőlem és a többi szervezet képviselőitől. Nevezetesen: legalább százezres – de inkább nagyobb – érdeklődő tömeggel kell számolni; ekkora tömeg a temetőben nem „mozgatható”; a főváros közlekedése megbénul – ergo: valamely köztéren kellene lebonyolítani a szertartás ravatalozási részét. Erre a beszélgetésre Pongor alezredessel egyébként az egyik temetői terepszemle során került sor, amelyre – a helyzet említett fonákságára jellemző módon – nem hívtak meg ugyan, de Gulyás Zsuzsi, HBA titkárnője, akit Szegedről ismertem, megsúgta, hogy lesz egy ilyen temetőbejárás: menjek el. Pongorral ismertük egymást: 1988 novemberében, a Memento Brassó! tüntetésen, melynek egyik szervezője voltam, ő verette meg a tömeget, s március 15-e előtt is ő fenyegetődzött, hogy majd ez lesz meg az lesz, ha nem fújjuk le a tüntetést. Én egyébként nem igazán haragudtam rá: ő csak azt tette, amire a politikai vezetéstől utasítást kapott; egyébként meg világosfejű, életszerű, tárgyalóképes figura volt. Ebben az ügyben különben sem ellenfelekként álltunk szemben, és ismétlem: szóról szóra ugyanazt mondta, amit én. Ezt fogalmaztam meg följegyzésemben a soron következő megbeszélésünk számára. A TIB-ből olyanok, mint például Erdélyi Tibor vagy Regéczy-Nagy László, már korábban is hajlottak az általunk, „függetlenek” által képviselt álláspont elfogadására, Rácz Sándor pedig, miután hazajött amerikai útjáról, s bekapcsolódott az előkészületi munkálatokba, mindvégig mellettünk állt. Így történt, hogy végül az özvegyek is – akiktől HBA minden módon igyekezett távol tartani bennünket – belenyugodtak abba, amiről hetekig hallani sem akartak: ravatalozás, beszédek, koszorúzás, nagy tömeg a Hősök terén, szűkebb körű temetés a 300-301-es parcelláknál.

Végezetül még két személyes adalékot szeretnék elmondani erről a napról. Az egyik, hogy mennyire megkeserítette a szájam ízét, amikor reggel a Hősök terén azt láttam: Lezsák Sándor MDF-karszalagokkal látta el a szervezőit, fölrúgva ezzel a megállapodást, miszerint nem használjuk a gyásznapot a független szervezetek önreklámozására (a mi szervezőinken, kinn a temetőben egy kis karszalag volt, rajta mindössze ennyi: 301; Danis Gyuri annyit gyártatott belőle, hogy bőven jutott volna a Hősök terén ügyködőkre is). Bennem ekkor tudatosult, hogy az MDF nem arra megy, amerre – akkoriban még közösen – az SZDSZ, a Fidesz és a többi független szervezet. A másik: mereven tartva magam a megállapodáshoz, miszerint csak akkreditált stáb forgathat kinn a temetőben, a Vágvölgyi B. András pásztorolta BBC-stábot úgy kidobtam a sírok közeléből, hogy csak úgy nyekkent. Fél Európa maradt így mozgó riportképek nélkül – de hát a megállapodás az megállapodás. Ma már azt gondolom: talán lehettem volna rugalmasabb – de az vesse rám az első követ, aki végigcsinált már egy efféle tömegtüntetést, annak minden idegességével, izgalmával, percenként improvizált döntésével.

Mert bárhogy írjuk is körül: 1989. június 16-a a Kádár-rendszer legnagyobb tömegtüntetése volt. Nem spontán tüntetés, mint a többi, s nem is teljesen független a hatalom akkori birtokosaitól – de talán jól is volt ez így: kiszámíthatatlan volt, Grószék hogyan reagáltak volna egy százezres spontán tömegre. Nekem ez a nap az elmondott előzmények miatt nem lehetett maradéktalanul fölemelő élményem (szemben március 15-ével), de máig emlékszem: a kivégzettek listáját hallgatva – pedig senki hozzátartozóm nem szerepel a kivégzettek között – egyszer csak föltört belőlem a zokogás, s emlékszem a beszédek egynémelyike kiváltotta katarzisra is.

Mégiscsak nagy, a Kádár-korszakot lezáró nap volt. Örülök, hogy másokkal együtt én is ott csetlettem-botlottam a megszervezésében. Éppen ezért nézem kedvetlenül, hogy utólag sokan politikai mítoszt próbálnak fabrikálni belőle: elhallgatásokkal, egyoldalú kiemelésekkel, a hangsúlyok ide-oda tologatásával, utólagos visszavetítésekkel. Pedig szerintem meg kellene hagyni olyannak, amilyen volt.


Feljegyzés a május 18-i megbeszélés számára

Az elmúlt két ülésen kiderült: a június 16-i gyásznap és temetés lebonyolítása, ahogyan az előzetes terv alapján elképzeljük, szinte átláthatatlan és megoldhatatlan technikai/szervezési feladatok elé állítja azokat, akikre éppen a szervezési és technikai feladatok hárulnak (Bene Kálmán, Danis György, Deutsch Tamás, Dragon Pál, Rajk László, Rockenbauer Zoltán, Szabó Béla, Szilágyi Sándor, hogy csak a „külsősök” közül említsünk néhányat). A gondot – röviden – az okozza, hogy a temető

a) a város szélén, nehezen megközelíthető helyen van;

b) bokros, ligetes kiépítésű, ezért a hasznos hely rendkívül szűkös; 30-40 ezernél több embert ott legfeljebb tárolni és lökdösni lehet, de nem mozgatni. Ezért szinte lehetetlen megoldani a legfontosabb feladatot, ti. hogy

c) a 300-301-es parcella környékét (a temető legtávolabbi zugát) és az oda vezető keskeny utakat fenn kell tartani és biztosítani a szűkebb értelemben vett temetés számára.

15-én többen kimentünk a helyszínre; a jelen voltak többségének, beleértve a rendőrség megbízottjait, például Pongor Sándor alezredest, ugyanez volt a véleménye. Tudomásul kell vennünk, hogy a temető ekkora és ilyen adottságú. Ezen nem tudunk változtatni. (A rendőrség határozottan ellenzi, hogy a temető falát megnyissuk; [Ez Dénes János ötlete volt, mondván: a százezres tömeg majd a temető mögötti réten állva nézi végig a szertartást (Sz. S.).] ők éppen hogy őrizni akarják a falakat, nehogy ott beáramoljon, beugráljon a kíváncsiak hada.)

A múlt héten abban maradtunk: gondoljuk még egyszer végig az alternatívákat. Az alábbiakban felvázolunk négy verziót, az előnyök és hátrányok számbavételével (melyeket persze mindkét oldalon ki lehet még egészíteni). Ezek mérlegelésével kellene 18-án végleges döntést hoznunk, s azután ahhoz ragaszkodnunk. Gondoljuk tehát végig őket.

Előtte azonban abból kellene kiindulnunk, hogy ebben az egész ügyben két szempontot, kétféle célt kell figyelembe vennünk:

1. Az özvegyek és hozzátartozók szempontjait, kegyeleti szempontjait, melyek minden más megfontolásnál előrébb valóak.

2. A várhatóan 2-300 ezres „érdeklődő” tömeg szempontjait, melyeket a lehetőségek szerint, de azért messzemenően figyelembe kell venni. Gondoljuk meg: a nemzet 30 éve vár erre a napra, hogy szabadon, félelmek nélkül leróhassa kegyeletét a forradalom mártírjai előtt. Több tízezren, minden szervezés nélkül, különrepülőkön, vonatokon és buszokon érkeznek Pestre.

E fenti két szempont összehangolásában nincsen tökéletes, ideális megoldás, hiszen a hozzátartozók érzelmeit az határozza meg, hogy szeretteiktől, férjüktől-apjuktól 30 év után végre elbúcsúzhatnak, megadhatják a végtisztességet nekik, míg a nemzet, a társadalom érzéseit megjelenítő tömeg érzelmeit pedig az határozza meg, hogy hitet tegyenek a forradalom emléke mellett, és elítéljék a megtorlást, a harminc éve tartó hazugságokat stb.

Itt tehát csak jó és kevésbé jó kompromisszumok lehetségesek. Az a jó kompromisszum, amely a 2-300 ezres tömeg számára úgy ad részvételi lehetőséget e korszakos nap eseményeiben, hogy a legkevésbé zavarja a kegyeleti szertartás személyességét.

Ezt úgy lehet szervezési/technikai megoldásokkal biztosítani, hogy a ravatalozást és a szűkebb értelemben vett temetést időben és/vagy térben kettéválasztjuk.

I. sz. variáció: Ravatalozás a temetői főút köröndjén

Előnyei:

– a hozzátartozók többsége mindeddig ehhez ragaszkodott, mert ez hasonlít leginkább egy normális temetéshez;

– a koporsókat nem kell a temetőn kívülre szállítani, illetve onnan beszállítani.

Hátrányai:

– a temetőbe kivonz minimum 150, de inkább 2-300 ezer embert;

– reggel 8-tól este 7-ig közlekedési dugók lesznek Kőbányán;

– a temető kb. egy-másfél óra alatt „eldugul”, ami lehetetlenné teszi a tömegmozgatást. Ti. hiába kérjük, hogy menjenek haza: túl közeli a temetés helyszínének csábítása, hogy hátha valahogy mégis jelen lehet a temetésnél, ha már kijött az ember;

– a rendezők feladata rendőri jellegű; a tömeget taszigálni, féken tartani, az emberekkel vitatkozni: mindenkinek nagyon kellemetlen;

– a tömeg kénytelen letaposni a sírokat: ezt a tényt utólag kihasználhatják ellenünk;

– a temető behangosítása szinte lehetetlen: a ligetes kiképzés, a fák és bokrok miatt összevissza megtörik a hang, visszhangzik az egész temető; sok hangszóró kell kilométeres zsinórokkal; recsegni-ropogni fog némelyikük stb.;

– ha valaki egy nagyobb csoport közepén áll, se inni, se pisilni, se hazaindulni nem tud. Ha rosszul lesz valaki, mentőt csak ordibálás, hisztéria árán lehet hívni; a mentő a tömegben, a sírok között nem tud közlekedni;

– ahogy a kijutás, a hazajutás is hihetetlenül nehézkes – beleértve a hozzátartozók és a meghívottak hazajutását is, hiszen a tömeg ott áll, hogy letehessen egy-egy szál virágot a sírokra.

Összegezve: az eredmény 2-300 ezer frusztrált, ideges, a rendezéssel elégedetlen, kiszámíthatatlan reakciójú tömeg;

– a temetési szertartás személyes voltát megzavarják a tumultuózus jelenetek, szóváltások a kordonnál stb.

II. sz. variáció: Sajtón (rádió, tévé, újságok) felszólítani mindenkit: maradjon otthon, nézze a tévé egyenes közvetítését


Előnyei:

– a gyásznap jellegéhez igazodik;

– ha valóban otthon maradnak az emberek, nincs tumultus.

Hátrányai:

– nem maradnak otthon az emberek, mert nem kapnak cserébe semmi személyes részvételi lehetőséget;

– ergo: ott vagyunk, ahol a part szakad.

III. sz. variáció: Ravatalozás köztéren a) Hősök tere, b) Kossuth tér


Előnyei:

– semmit nem kell változtatni az eredeti forgatókönyvön, csupán a helyszínt a temetői körönd helyett a Hősök terére vagy a Kossuth térre áttenni;

– a tömeg részese az eseménynek, és mégsem zavarja a szertartást;

– a szervezési, tömegmozgatási feladatok világosak, megoldhatók (például a Hősök tere eleve be van hangosítva);

– a kőbányai közlekedést nem 9-10, csupán 2 x másfél órára kell biztosítani;

– maga a temetés (a lehetőségekhez mérten) bensőséges, személyes lehet;

– a 2-300 ezres tömeg hallja a ravatalozásnál elmondott beszédeket + a független szervezetek képviselőit, így indulatai és feszültségei elvezetődnek (nem lesz frusztrált, kiszámíthatatlan reakciójú).

Hátrányai:

– a hozzátartozókban talán feloldhatatlan ellenállás él a gondolatra, hogy a koporsókat a temetőn kívül ravatalozzák fel s végigcipeljék a városon;

– ezt viszont ellensúlyozhatja, hogy a temetőben csak az lesz kint, akinek ott dolga van; nincs lökdösődés, rendfenntartás stb.;

– a hozzátartozók, bajtársak, a protokoll, a sajtó kijutását a temetőbe meg kell szervezni;

– a meghívottak listáját össze kell állítani.

IV. sz. variáció: Ravatalozás 14–15-én [a) a volt Kúriában, b) az Akadémia előcsarnokában, c) a temetőben]


16-án este ellenzéki nagygyűlés [A nagygyűlés természetesen a nemzeti gyásznap jellegéhez igazodik: nincs transzparens, nincsenek jelszavak és szabályosann (az 1989. III. tv. előírásainak megfelelően) be lesz jelentve.] [a) a Hősök terén, b) a Kossuth téren]


Előnyei:

– időben/térben széthúzza a több százezres tömeget;

– a 16-i napon, a szertartáson csak az lesz jelen, akinek ott dolga van;

– az esti nagygyűlésen a tömeg indulatai megfogalmazódnak s így elvezetődnek.

Hátrányai:

– épp a 16-i, korszakos napon a tömeg nem igazán lesz részese az eseményeknek; tehát:

– félő, hogy sokan mégis kimennek a temetőbe;

– plusz két napra kell rendezőket kiállítani (így is gondoskodnunk kell róla, hogy mivel 17–18-án tízezrek jönnek majd ki a temetőbe letenni egy szál virágot, ez rendben történjék);

– gondoskodni kell arról is, hogy akik csak 16-án jönnek Pestre, azoknak a koszorúit kijuttassuk a temetőbe;

– az Andrássy út a Köröndtől a Hősök teréig fel van túrva – viszont a Hősök tere a legnagyobb és leginkább flexibilis tér;

– a Kossuth tér kissé szűkös, és a Parlament közelsége zavaró lehet.

A Hősök terén rendezendő ravatalozás és megemlékezés forgatókönyve

Alapelvek:

– a ravatalozást és megemlékezést a Történelmi Igazságtétel Bizottsága, a Politikai Foglyok Szövetsége, az Ellenzéki Kerekasztal pártjai és szervezetei, a Republikánus kör közösen és egyetértésben rendezik;

– a gyülekezést és a rendezvényt az 1989. III. tv. (gyülekezési törvény) előírásainak megfelelően, szabályosan be kell jelenteni;

– a megemlékezés jellege: nem tüntetés, hanem a nemzeti gyásznaphoz igazodó megemlékezés; ezért:

– semmiféle teátrális jelenetre és szcenárióra nincsen szükség;

– nincsenek transzparensek és jelszavak (kivéve: a résztvevő szervezetek nevét);

– a ravatal mögött egy nagy nemzetiszínű (esetleg lyukas) zászlót és egy nagy fekete drapériát kellene elhelyezni;

– a hat koporsó mögött ott állnának a kivégzettek, illetve megöltek fényképei; a hatodik koporsó mögött például az a kép, amelyen egy utcai kis fabrikált kereszt van, egy ismeretlen harcos sírjele.

Forgatókönyv:

gyülekezés: 10-től, koszorúzás: 10-től 12-ig (alatta: gyászzene + a koszorúfeliratok beolvasása), harangzúgás: 12.30-kor

Himnusz, utána az öt beszéd: 12.40-től 13.15-ig

a ravatal elbontása, a koszorúk összegyűjtése 13.15-től 13.45-ig (alatta: a 277 /?/ kivégzett listája, majd gyászzene)

A temetőbe indulókat a Népstadion út ligeti szakaszán várakozó autók (taxik, magánautók vagy buszok?) szállítanák.

Az elvonulás alatt felolvasnánk a kelet- és közép-európai független szervezetek részvéttáviratait (Szolidaritás, Charta, Észt Népfront, a keletnémet evangéliumi békemozgalom stb.).

Szervezési feladatok:

1. A temetői rendező gárda kiállítása + felelős .... fő

2. A Hősök téri rendező gárda kiállítása + felelős .... fő

3. Mindkét helyszínen a tévékamerák helyének biztosítása.

4. Mindkét helyszínen a hangosítás biztosítása.

5. Felmérni a meghívottak körét (TIB + Pofosz) + szállítóeszközök biztosítása (kerekasztal).

6. A rendőrséggel egyeztetni a közlekedési/gyülekezési útvonalakat.

7. A Hősök terére a nagy zászló, a fekete drapéria és a tablók elkészítése/beszerzése.

8. A Hősök terén a koszorúzási körforgalom biztosítása (célszerű: vasrácsokkal).

9. A koszorúszövegek begyűjtése és eljuttatása a „házigazdához” (hét ember kell hozzá: egy olvassa a mikrofonba a szöveget, kettő a keze alá dolgozik, akiknek szintén két-két ember szállítja a szövegeket).

10. Gondoskodni elegendő mentőről, lajtos kocsiról, mozgó WC-ről.

11. Kijelölni a sajtó számára nyilatkozókat (természetesen a hozzátartozókon kívül); a TIB és a Pofosz egy-egy képviselőjén kívül a többiek összesen három személyt jelöljenek ki erre a feladatra. (Erre az egészre azért van szükség, nehogy „bezavarjon” az előkészítésbe valami fals hang.)

12. Felszólítani a sajtót, hogy a – várhatóan két-három és rendkívül rövid – nyilatkozatunkat, felhívásunkat szó szerint közöljék a napilapok.

13. Elérni, hogy a televízió egyenes adásban közvetítse az eseményeket. Kikötni, hogy az esti összefoglaláskor: a) az összes szónok nevét írják ki és b) saját hangjukon is szólaljanak meg a képernyőn (ne csupán a kommentátor összefoglalásában). Célszerű a tévé-összefoglaláshoz – miként például május 1-jén – átvevő stábot kijelölni (például Makk Károly, Mécs Imre és Rajk László).

14. Június 15-én sajtótájékoztatót kellene tartani. (Gondoskodni kell profi tolmácsokról.)

Az öt beszédnek + a táviratoknak (angol fordításban) ekkorra kész kellene lenniük és sokszorosítva a rendelkezésünkre állniuk. Célszerű volna a hozzátartozóknak is megjelenniük, hogy ezzel elejét vegyék a sajtó ostromának.

15. A 17-18-i temetői zarándokláshoz rendezői gárdát kell kiállítani .... fő

16. Ahol és amikor szükséges, díszőrséget kiállítani (ravatal, sírok, a sírokhoz vezető út stb.) .... fő

17. 15-én este, a fő műsoridőben ismertetni a tévénézőkkel a másnapi forgatókönyvet. Felszólítani mindenkit, hogy a) a Hősök terére ne hozzanak transzparenseket, b) a koszorúzni kívánók az erre kijelölt helyen gyülekezzenek, c) a temetőbe senki ne menjen ki.

18. Költségek?

Feljegyzés a TIB vezetőségének

Kedves barátaink!

Szilágyi Sándor, a június 16-i gyásznap előkészítésével megbízott képviselőnk, tudomásunkra hozta, hogy a TIB egyes vezetői (közelebbről: Hegedűs B. András) sorozatosan kétségbe vonja az ő megbízatását és kompetenciáját bizonyos politikai természetű kérdésekben.

Különösen érthetetlen ez azok után, hogy írásban is tudomásotokra hoztuk: a 16-i gyásznap előkészületeként megjelenő felhívások szövegét Mécs Imre és Szilágyi Sándor ellenjegyzi szervezetünk nevében.

Szeretnénk most még egyszer leszögezni: teljes a bizalmunk Szilágyi Sándor iránt. Szervezetünk álláspontját eddig is korrekt módon képviselte. Ezt a bizalmat most azzal is szeretnénk nyomatékosabbá tenni, hogy az általatok létrehozott ún. válságstábba teljes körű képviselőnkként – Mécs Imre és Magyar Bálint mellett – Szilágyi Sándort delegáljuk. Felhívások ellenjegyzésével továbbra is Mécs Imrét és Szilágyi Sándort bízzuk meg.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
Budapest, 1989. május 30.

Baráti üdvözlettel

Magyar Bálint, Kőszeg Ferenc
A szerkesztőség szerette volna, mind Szilágyi Sándor, mind Hegedűs B. András leírásában bemutatni a temetés előzményeit. Hegedűs B. András a későn érkezett felkérésünknek most nem tudott eleget tenni.

Reméljük, hogy készülő írását hamarosan közölhetjük.

(A szerk.)

„Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-i újratemetésének előkészítéséről, a politikai és szervezési vitákról s magáról a nemzeti gyásznapról alkalomadtán szívesen beszámolok, akár részletekbe menően is. Most csupán annyit: nem hinném, hogy tíz év távlatából az előkészítés egyik fontos epizódja bemutatható lenne két különböző korú, illetve múltú, különböző mentalitású, de egyformán elkötelezett politikus-szervezőnek, az eredményt végül nem befolyásoló nézeteltérésén keresztül.

Hegedűs B. András

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon