Skip to main content

Algéria: üdvösségre várva / Az utolsó bölény / Krím, Kirgizisztán: Moszkvát választjuk?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Algéria: üdvösségre várva

Az Algírtól 20 kilométerre fekvő tengerparti villanegyed központjában, a Club des Pins épületeiben január 25–26-án megrendezett Megbékélési Konferencia lényegében eredménytelenül zárult.

A tanácskozás sikertelenségét már megnyitása pillanatában meg lehetett jósolni, hiszen végül szinte az összes jelentősebb algériai politikai erő a tárgyalások bojkottálása mellett döntött.

A kudarc egyik legfőbb oka az, hogy a betiltott Iszlám Üdvösségfront utódszervezetei egyáltalán nem reagáltak a kormány közelmúltban tett, illetve beígért békéltető gesztusaira (Beszélő, január 27.). Vezetőik nyilván úgy értékelték a kialakult helyzetet, hogy a 98%-ig iszlám országban az idő – a válság várható további elmélyülésével – nekik dolgozik. A „nemzeti” megbékélés lehetőségét eleve illuzórikussá tevő távolmaradásukkal számos más pártot is arra késztettek, hogy azok is kiváró álláspontra helyezkedjenek.

A meghívást számos legális szervezet visszautasította. Döntésüket azzal is magyarázták, hogy szerintük a jelenleg kormányzó, mindinkább csak a hadseregre támaszkodó Államtanács e konferenciát kizárólag azért hívta össze, hogy az előre eldöntött személyi és szervezeti változásokat nemzeti konzultáció eredményének tüntethesse fel.

Az algériai napilapok ugyanis már néhány nappal a konferencia megnyitása előtt hírül adták, hogy a megalakuló új, háromtagú kormányzó testület élére a régi nómenklatúra egyik közismert alakja, Bumedien elnök volt külügyminisztere, Abdelaziz Bouteflika kinevezése várható. A kedvezőtlen reagálások nyomán Bouteflika ugyan azonnal cáfolta e feltételezéseket, de ez már nem segített. A konferencián a kormány és a hadsereg vezetőin kívül a fontosabb politikai szereplők közül végül is csak az UGTA szakszervezeti szövetség delegációja jelent meg, a több mint 1200 küldött java része pedig a kisebb állampolgári egyesületek, szerveződések képviselői közül került ki.

Indirekt módon a konferenciát összehívó Államtanács is elismerte a kudarcot. (Jóllehet a tanácskozás előkészítő bizottságának elnöke, Juszef Khatib sietett kijelenteni, hogy „a konferencia nem a dialógus vége, hanem inkább kezdete”. Azzal, hogy a szervezők az utolsó pillanatban módosítani kényszerültek a küldöttek elé terjesztett nemzeti platformtervezetet, világossá tették: nem bíznak abban, hogy ez a – legnagyobb pártok küldöttségei nélkül összeülő – csonka parlament a legitimitásnak akár csak a látszatát is képes lenne biztosítani az új kormány számára.

A tervezetet ugyanis éppen a leglényegesebb ponton, az új kormányfő megválasztásának kérdésében módosították: a valódi algériai politikai erőket legkevésbé sem reprezentáló „Nemzeti Konferencia” helyett a Legfelsőbb Állambiztonsági Tanácsra (HCS) bízták a végrehajtó hatalom új vezetőjének kijelölését.

A kormánytagokból és a hadsereg vezetőiből álló HCS vasárnap hozta meg döntését. Algéria új irányítója – miként az várható is volt – a hadsereg egyik „erős embere”, a hadügyminiszter Lamine Zeroual tábornok lett. Államfői megbízatása három évre szól, s eközben megtarthatja hadügyminiszteri posztját is.

A tábornok biztos szövetségesként a jelen pillanatban csak a hadsereget tudhatja maga mögött. Nem nehéz megjósolni, hogy az új államfőre mozgalmas hetek várnak, hiszen elődei még a részleges társadalmi konszenzust sem tudták megteremteni – ennek hiányában pedig Algéria számára nincs üdvösség, csak Front.

Az utolsó bölény

Január 25–29. között SaintOuen-ban rendezték meg a Francia Kommunista Párt XXVIII. kongresszusát, melyen a küldötteknek arról is dönteniük kellett, ki legyen a főtitkári funkciót 22 éve betöltő – most leköszönő – Georges Marchais utóda.

A most 73 éves Georges Marchais 1972-ben lett az FKP főtitkára. A csípős nyelvéről és Moszkva iránti feltétlen hűségéről elhíresült – sztálinistából habozás nélkül hruscsovistává, majd brezsnyevistává váló – kommunista politikus két évtizedes főtitkárságának kezdetén az FKP 450 ezres tagságával és a törvényhatósági választásokon elért 22%-os eredményével Franciaország egyik legnagyobb pártja volt. Bár ezt követően a párt taglétszáma még növekedett, ám a kommunisták választói bázisa mindinkább összeszűkült. Az 1981-és elnökválasztáson Georges Marchais már csak a szavazatok 15,5%-át kapta, majd 1988-ban az akkori kommunista jelöltnek, André Lajoinie-nek mindössze a franciák 7%-a szavazott bizalmat. Az erősen kozmetikázott tagnyilvántartási adatok szerint a pártnak ugyan jelenleg is 590 ezer tagja van, de a legutóbbi törvényhatósági választásokon elért – negatív csúcsnak számító – 9,2%-os eredmény után egyesek már azt jósolták, hogy egy napon az FKP-nak több tagja lesz, mint választója.

A megújulás kényszerét a kongresszus előkészítői is felismerték: ez megmutatkozott mind a formai, mind a tartalmi kérdésekben. Döntés született arról is, hogy a párt következő vezetőjét nem főtitkárnak, hanem nemzeti titkárnak fogják címezni, mint ahogy a Központi Bizottságból is Nemzeti Bizottság lett. Az efféle szómágián túl azonban a párt most elfogadott új szervezeti szabályzata lényegesebb változásokat is rögzít: a demokratikus centralizmus elvének eltörlésével az FKP végre megszabadult egyik legsúlyosabb sztálinista ballasztjától.

A döntő kérdés persze az európai kommunista mozgalom utolsó bölényének tekintett Georges Marchais utódjának kijelölése volt. A kongresszustól sokan a reformerek előretörését várták. Talán az sem véletlen, hogy a megüresedő főtitkári széket a kongresszus összeülte előtt „hivatalosan” csak a párt reformerőinek egyik vezetője, Philippe Herzog merte megpályázni.

A reformereknek azonban – mint már annyiszor – ismét csalódniuk kellett. Nem volt elég, hogy jelöltjük vereséget szenvedett a főtitkári székért folyó versenyben, de ráadásul még azt is tudomásul kellett venniük, hogy Georges Marchais végül hagyta magát meggyőzni, hogy teljes visszavonulásának elodázása – miként a szónokok mondták – „a folytonosság és a változás egyensúlyának érdekében mindenképpen szükséges”, így aztán elvállalta a rátukmált PB-tagságot.

A kongresszus által megválasztott új KB-ban többségre jutott mérsékelt konzervatívok végül a „folytonosan változás” (?) politikáját hirdető 47 éves Robert Hue-t emelték az FKP főtitkári székébe. A korábban esélyesebbnek tartott Alain Bocquet-val szemben diadalmaskodó Hue 6 éve került be a KB-ba, majd a PB-be, s mindvégig Georges Marchais bizalmasai közé tartozott. És bár főtitkári szűzbeszédében „reformpártot” és a szocialistákkal való szorosabb együttműködést ígért, a radikális reformerek bizalmát nem sikerült elnyernie: Hue megválasztása után a „vesztesek” egyik vezéralakja, Charles Fiterman máris bejelentette, hogy lemond KB-tagságáról.

Az utolsó bölény – köszöni szépen – jól van.

Takács M. József

Krím, Kirgizisztán: Moszkvát választjuk?

Az utolsó januári vasárnapon két volt szovjet területen, Kirgizisztánban és a Krímben szavaztak a polgárok: a tét mindkét helyen igen nagy volt. Kirgizisztánban népszavazáson döntött a lakosság arról, hogy bizalmat szavaz-e az 1991-ben öt évre elnökké választott Aszkar Akajevnek, akinek tekintélye igencsak megcsappant az orosz–üzbég–kirgiz etnikai konfliktusok, a törzsi villongások és a totális gazdasági csőd (a lakosság 70 százaléka létminimum alatt él) következtében. Csodák csodája, ennek ellenére Akajev elnök elsöprő győzelmet aratott: a hétfő délutáni adatok szerint a lakosság 95 százaléka vett részt a népszavazáson, s ebből 96 százalék szavazott bizalmat az elnöknek (ekkora sikere még Jelcinnek sem volt a tavaly áprilisi „bizalomerősítő” referendumon). Az első elemzések szerint győzelmét Moszkvának köszönheti, s az orosz főváros igényt is tart a kirgiz hálára…

Jócskán szerepet játszott a Kreml a krími elnökválasztás vasárnapi második fordulójában is.

A Krím félsziget 1954-től egészen az 1980-as évek végéig Ukrajnának csupán egy adminisztratív kerületét alkotta, ám a peresztrojka hatására autonómiáját visszanyert félsziget hivatalos orosz ajkú vezetése mind Moszkvától, mint Kijevtől igyekezett minél több pénzt és engedményt kicsikarni. Kravcsuk ukrán elnök 1992 eleji szimferopoli látogatásán a Kijev iránti lojalitásért cserébe saját alkotmányt, némi gazdasági önállóságot és két hivatalos nyelvet ígért a helyi vezetésnek. De elkésett: akkor már megjelentek a Krímben az alulról szerveződő szeparatista mozgalmak, köztük a Jurij Meskov vezette Krími Köztársasági Mozgalom, amelynek sikeréhez sokban hozzájárult, hogy az ukrán gazdaságpolitikával, főleg a lassú privatizálással elégedetlen vállalkozók közül sokan támogatják.

A helyi parlament – főleg a 11 mandátummal rendelkező köztársaságiak agitációja nyomán – 1992 márciusában Krím Köztársaságra változtatta a télsziget nevét. A hivatalos elszakadást akkor – hatmilliárd rubel támogatással – Kijev meg tudta akadályozni.

Noha a krími alkotmány említést tesz az államfői intézményről, a posztot sokáig nem töltötték be: Nyikolaj Bagrov, a helyi legfelső tanácsi elnök számított a legfőbb közjogi méltóságnak. A január 16-ára kitűzött választásokon Bagrov és Meskov mellett Suvajnyikov, a Krími Orosz Párt képviselője, a kommunista Gracs, egy Verkosanszkij nevű vállalkozó és mint független jelölt, Jermakov, az ukrán államfő hivatalos szevasztopoli képviselője indult, lényegében valamennyien a FÁK-hoz, főleg Oroszországhoz való közeledés programjával.

A politikai gyilkosságokkal, merényletekkel tarkított választási kampány során Bagrov volt a legkevésbé Kijev-ellenes. Ő az 1944-ben deportált és Közép-Ázsiából most visszatelepülő 153 000 krími tatár szavazatára építette programját, melynek egyik pontja épp a számukra kedvező kvótás parlamenti képviselet volt. Az elnökválasztáson azonban még így is csak a második helyet szerezte meg Meskovval szemben. Ez kellemetlenül érintette Leonyid Kravcsuk ukrán elnököt, akinek Bagrovval addig már több lényeges kompromisszumot sikerült megkötnie. Meskov győzelmétől tartva az ukrán parlament – amely már az első fordulót megelőzően illegitimnek minősítette a választásokat – olyan alkotmánymódosítást szavazott meg, amelynek értelmében az ukrán államfő érvénytelenítheti az országos törvényeket sértő kormányhatározatokat és miniszteri rendeleteket.

Hogy ez valóban bekövetkezik-e, egyelőre nem tudni. A második fordulóban a kettős (krími és orosz) állampolgárságot ígérő Meskov toronymagasan nyert: a szavazásban részt vevő 75 százalékból 73 százalék szavazott rá. Mindjárt első nyilatkozatában népszavazást helyezett kilátásba a Krím státusáról: az állítólag Moszkvában is helyeselt forgatókönyv szerint először független köztársasággá válna, majd önálló tagállamként belépne a FÁK-ba. Ennek ellentmond az a kijevi érv, hogy a Kravcsuk–Clinton–Jelcin kézjegyével két hete ellátott nyilatkozat egyik pontja Ukrajna területi épségét is garantálja, cserébe az ukrán atomleszerelésért.

Halász Iván
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon