Skip to main content

Az egyetértés ára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Kék Szalag és az MDF


Milyen formában vett részt a Kék Szalag Bizottságban a Magyar Demokrata Fórum?

Bod Péter Ákos: Tavaly ősszel, amikor a bizottság megalakult, lényegében a régi és mostani pénzügyi kormányzat emberei kerültek be az itthoniak közül, például Hetényi István volt pénzügyminiszter, aztán Surányi György államtitkár vagy Tardos Márton, akiről most, a választások után minden politikai pikantéria nélkül mondhatjuk, hogy voltaképpen ehhez a tanácsadói körhöz tartozott korábban is. Amit most én nem akarok minősíteni, hiszen a kisgazdák, keresztények és a szociáldemokraták most is méltatlankodnak, amiért kimaradtak. Egy szakmai testületnek persze nem kell minden politikai áramlatot képviselnie, de olyan bizottság esetében, amely voltaképpen kormánypolitikai javaslatokat tesz a választások előtt, kétségkívül nem árt, ha a politikai spektrum egészét fogja át. Úgy érzem, ennek jegyében kerültek bele a „Kék Szalag”-ba idővel MDF-esek vagy az MDF-hez közel álló személyek (akik azonban, a többi bizottsági taghoz hasonlóan, egyénileg vettek részt, nem szervezetet képviseltek): Jeszenszky Géza és Bollobás Enikő; egyik sem közgazdász, és ez nem is baj. Az én nevem a közreműködők között szerepel a bizottság jelentésében.

A bizottság célja láthatóan az volt, hogy egyfajta konszenzust teremtsen gazdasági kérdésekben a pártok között. Mennyire sikerült ez?

B. P. Á.: Úgy látom, sikerült. Ami az anyagban van, azzal csaknem teljesen egyetértek. A konszenzusra törekvésnek azonban megvan az ára: a jelentés elmossa az egyes pártok, irányzatok közötti különbségeket.

Miben vitatkozik mégis az MDF a Kék Szalag Bizottsággal?

B. P. Á.: Egyelőre csak a magam nevében beszélhetek. Első kifogásom nem azzal kapcsolatos, ami le van írva, hanem azzal, ami nincs: a helyzetértékelés nem elég markáns, nem elég kritikus. És nem arról beszélek, hogy a kormányrudat átvevő párt nagyobbra, a leköszönő hatalom kisebbre szokta értékelni a problémákat, hanem arról, hogy egyes eszközök, amelyeket eddig alkalmaztak, veszélyesek, mások meg kompromittálódtak. Talán éppen amiatt, mert az egykori és mostani pénzügyi vezetés emberei vannak a bizottságban, nem nagyon állt rá a tolluk arra, hogy az általuk gyakorolt monetáris restrikciót keményebb szavakkal illessék.

A monetáris restrikciót (szigorú pénzpolitikát) a bizottság azért bírálja, mert nem sikerült elég keményen érvényesíteni: lerontotta a hatását a banki sorban állás, vagyis a vállalatközi kényszerhitelezés gyakorlata, ami által az adós vállalatok meg nem engedett pénzforráshoz jutnak. A monopolhelyzetben lévő vállalatokat sem merik kiemelni a sorból, ellenük csődeljárását kezdeményezve, de a bankok sem érdekeltek a sorban állás megszüntetésében.

B. P. Á.: Nem mondom, hogy nincs itt kritika, de azért lehetne egy fokkal erősebb. Amit hiányolok még: a területi egyenlőtlenségek, valamint az ország szociális állapotának számbavétele. A jelentés legerősebb részei a makrogazdasági stabilizációt tárgyalják; ehhez volt meg a jórészt külföldi szakemberekből álló bizottságban a legtöbb tudás, ehhez nem volt részletes helyismeretre szükség.

Harmadrészt kételyeim vannak a privatizálásról leírtakkal szemben. Tetszik az, hogy a „Kék Szalag” nem egyfajta sablon szerint képzeli el a magánkézbe adást, nem mondja azt, hogy vagy spontán, vagy állami módon kell privatizálni. De nem értek egyet abban, hogy a követendő privatizálási eljárás szempontjából a vállalatokat „stratégiai” és az „egyéb” kategóriára osztja.

Ezen azt értik, hogy a fontosabbnak tartott ügyekben közvetlenül egy kormányzati szerv irányítja a privatizálást, más ügyekben pedig – a törvények adta keretek között, ideértve azt is, hogy a privatizációs bevétel az államot illeti meg – maguk az érdekeltek intézik.

B. P. Á.: A bizottságnak ez a leírása talán túlságosan nagy teret enged egy olyasfajta spontaneitásnak, hogy a privatizálandó vagyonhoz csak a menedzser férhet hozzá. Ha a privatizálásról kizárólag a menedzser dönt, és a külföldi is csak őrajta keresztül értesülhet a befektetési lehetőségekről, az olyan lehetetlen állapotokat idéz elő, aminek a fönntartását én, személyesen, nem fogadom el. Legyen a dolgozóknak is, a külföldieknek is módja a kezdeményezésre. Minden mással, amit a bizottság e témában megfogalmaz, egyet tudok érteni (így például a mi programunkkal is összhangban áll az a javaslat, hogy a privatizációs bevételt magánvállalkozásokat ösztönző hitelalapok feltöltésére és az államadósság törlesztésére kell fordítani, és az is, hogy „stratégiai” ügyekben a privatizálást állami bizottság bonyolítsa le).

A Kék Szalag Bizottság az állami vagyonnak harmadát három éven belül, felét pedig öt éven belül privatizálni javasolja.

B. P. Á.: Mi szerettük volna elérni, hogy ne legyenek benne a jelentésben konkrét számok; kellemetlen, ha a számokat valamilyen oknál fogva nem sikerül betartani. De végül is nem szóltunk ellene, már csak azért sem, mert az MDF is nyilatkozott hasonló számokról. Amelyek persze a közgazdász fejében csupán annyit jelentenek, hogy az állami vagyon összvagyonon belüli aránya számottevő mértékben csökkenni fog. De nem hiszek abban, hogy ezt pontosan tervezni lehet.

Az egyébiránt tagadhatatlanul szükséges ellenőrzés nem lassítja-e le a privatizációt?

B. P. Á.: Nem értek egyet a gyorsaság és az ellenőrzés szembeállításával. Az ellenőrzés egy-egy esetben az ügyek néhány hónapos elhúzódását eredményezheti; viszont ha tisztázatlan ügyek miatt botrány tör ki, az legalább ennyire késleltetheti a magánkézbe adás folyamatát. Nem az ellenőrzés: inkább a megtakarítások alacsony szintje, a magánszféra korlátozott felszívóképessége jelenti a privatizáció legfőbb akadályát.

A Kék Szalag Bizottság jelentésében szerepel egy másik szám is: eszerint három év alatt egy számjegyűre kell leszorítani az inflációt.

B. P. Á.: Ezt is, az SZDSZ választási programjában leírt számokat is a „kicsi” szinonimájaként fogtam föl. Mi a programunkban tartózkodtunk a számszerű ígéretektől. Természetesen el kell érnünk, hogy a Nyugat-Európában uralkodó inflációs mértékekhez közelítsünk, hiszen – a megfelelő mennyiségű valutatartalékokon kívül – ez a feltétele a forint konvertibilissé tételének. Az a cél, hogy az infláció egy számjegyűre csökkenjen, a privatizáció, a gazdaság alakítása és a konvertibilitás megteremtése szempontjából egyaránt fontos. De hogy meg lehet-e ezt hirdetni: itt van a különbség egy ajánlás és egy kormányprogram között. A kormányprogramnak számolnia kell olyan dolgokkal is, mint a pszichológia: ha az ország közvéleménye bízik a kormányzatban, és – ami még fontosabb – bízik saját magában és üzleti lehetőségeiben, akkor helyreáll a bizalom a forint iránt is. De nagyon nehéz megjósolni, hogy ez pontosan mikor következik be.

Ha már az inflációnál tartunk: választási programjában az SZDSZ az azelleni harcot és így az összkereslet (azaz az összpénzmennyiség) kézben tartását tartja mindennél fontosabbnak; az MDF viszont a kínálat ösztönzésének programját írta le, ami pedig az infláció gerjesztésének veszélyével jár.

B. P. Á.: Ha a magyar helyzetet stagflációnak (stagnálás mellett zajló inflációnak) értékeljük, akkor azt kell mondanunk, hogy az uralkodó „megszorító” gazdaságpolitika nem vált be; ha stagfláció van, akkor meg kell próbálkozni a kínálat élénkítésével. A programunknak ezt a vonalát, azt hiszem, most is vallani lehet.* Ha – levonva a Kornai könyvéről folytatott vita tanulságát – szigorú pénzügypolitikát folytatunk a nagyvállalati szektorral szemben, és ugyanakkor ösztönző politikát folytatunk a dinamikus és fejlődőképes magánszektorral szemben, akkor át lehet hidalni az SZDSZ és az MDF programja közötti ellentétet. Az SZDSZ-nek igaza van abban, hogy monetáris és költségvetési fegyelem nélkül folytatódik az infláció, nekünk viszont abban, hogy azt nem lehet legyőzni a kínálat bővülése nélkül.

Az MDF programjában – az infláció mérséklése érdekében is – előtérbe állítja a monopóliumok felszámolását, többek között szétdarabolásuk útján. Az ország tele van monopóliummal; hogyan lehet megállapítani, melyiket kell felszámolni?

B. P. Á.: Valóban: a „Kék Szalag” erre kisebb súlyt helyez, mint mi. Hogy hol kell kezdeni? Ez a kérdés azért is fogós, mert beindult valami, ami látszólag megoldást jelent: a privatizálás. Még mielőtt a megfelelő jogi-intézményi keretek megszülettek volna. Az öt részre felszabdalt Medicor központja megtartotta a tulajdonosi jogokat – ez tulajdoni értelemben nem decentralizálás. Másutt olyan kereszttulajdonlás alakult ki, amilyeneket a nyugati versenyszabályok tiltanak. Nem születtek meg nálunk az azt szabályozó törvények, hogy mely vállalatok melyekkel fonódhatnak össze. Nyugaton létezik egy fúziókontroll…

Kezdeményezni fogja-e az MDF az ilyen törvények bevezetését?

B. P. Á.: A Vissy Ferenc által vezetett intézmény már kidolgozott egy alapos törvénytervezetet. Kár, hogy nem terjesztették az Országgyűlés elé a vagyonügynökséggel egy időben, hiszen ez esetben a Springer-ügyet (felvásárolhat egy társaság hat újságot) a monopolellenes törvény oldaláról is vizsgálni lehetett volna. No, ezt csak példának hoztam fel arra, hogy a monopóliumprobléma súlyosabb, mint ami a „Kék Szalag” dokumentumból kiderül, ők valahogy úgy gondolják, hogy e kis országban a problémát a nemzetközi verseny megoldja. Ez igaz is hosszabb távon, de én azt gondolom, hogy ennek igen nagy ára van. Annál, hogy a nagy, bürokratikus szervezeteket a világpiaci verseny teszi tönkre, van egy kevésbé költséges megoldás: ahol lehet, fel kell bontani őket. Volt ilyen kampány ’80–82-ben, ami nem sikerült jól, de most több esély van a sikerre, mert adottak a formák (rt., kft., vegyes vállalatok), amelyek megkönnyítik a vállalatrészek leválasztását. Ezért én a mostaninál jóval aktívabb decentralizálást el tudok képzelni. Hogy ebben a kormányzat közvetlenül vegyen-e részt, vagy a privatizálás játsszon-e nagyobb szerepet, vagy a vállalat dolgozóié, belső egységeié legyen-e inkább a kezdeményezés: e tekintetben nincsenek ideológiai feltételeink. Szólni kell viszont arról, hogy a vállalati tanács ma monopóliumerősítő intézmény (a vidéki egység kiválását például a fővárosi központ vállalati tanácsa meg tudja akadályozni). Ezért szerintem ez az intézmény alapvető átalakításra szorul. De nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy egy leendő MDF-kormányzat sokallja az önkormányzatot. Nem: éppen hogy meg kell adni a vállalati kollektívának azt a jogot, hogy maga képviselje érdekeit a vállalatvezetéssel szemben is.

Az MDF és a „Kék Szalag” programja megegyezik abban, hogy az állami szervek meglehetősen nagy szerephez jutnak a privatizálás, az állami vállalatoktól beszedendő osztalék meghatározása és az ezzel való gazdálkodás terén. Nem igényel-e mindez túlságosan nagy apparátust?

B. P. Á.: Amit mi javasolunk, az a mostani elvonási-támogatási rendszernél nem bürokratikusabb, viszont feltétlenül tisztább megoldás. Persze, gyakorlati problémák ekkor is adódnak bőven: mi van, ha egy vállalat, veszteségességénél fogva, nem tud osztalékot fizetni; nem jut-e túlságosan nagy szerephez a vállalatvezetés az osztalék meghatározásához szükséges vagyonértékelés során stb. Mindenesetre a Vagyonügynökségnek nemcsak a vállalateladások aktív műveleteit kell irányítania, hanem az osztalék beszedésének passzív, állami érdekvédelmi területét is.

A Kék Szalag Bizottság kétféle enyhítést javasol az adórendszerben: csökkenteni kívánja a visszatartott tőkék adóterheit, továbbá szűkíteni kívánja a kedvezmények körét, aminek fejében viszont a mainál alacsonyabb adókulcsokat alkalmazna.

B. P. Á.: Ezzel egyetértünk. Osztjuk a bizottság azon nézetét is, hogy csökkenteni kell a külföldiek adókedvezményeit, és hogy a hazai vállalkozó túl van adóztatva. A külföldi és a hazai vállalkozók adóterheinek egységesítésére törekszünk.

* A közgazdaságtan szerint csak az ún. keresleti infláció fennforgásakor szabad élni a kínálatösztönzés eszközeivel (ekkor ugyanis az addig túlságosan nagy kereslettel a kínálat egyensúlyba kerül). A költséginfláció és ennek egyik válfaja: a stagfláció esetében a kínálat mesterséges növelése tovább hajtja fölfelé a költségeket (pl. az ár-bér spirál révén), így fokozza az inflációt. Legalábbis ez az elmélet (E. J.).
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon