Skip to main content

Az eltévedt lovas

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Gömbös Gyula síremléke


Október 6-án, halálának hatvanhatodik évfordulóján a Kerepesi úti temetőben felavatták vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnök – a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Párt megalapítója, honvédelmi miniszter – új síremlékét.

1944-ben egy kommunista akciócsoport ugyanezen a napon robbantotta fel a szélsőjobboldali politikusnak a Döbrentei téren emelt, díszmagyaros márványszobrát, Pásztor János 1942-ben felállított művét. Az eltávolítás emlékét 1966. október 6-a óta emlékkő jelöli, „ami önmagában is kulturális képtelenség, hiszen egy emlékmű szándékolt hiányára emlékeztet” (Szücs György). Az Erzsébet-szobor szomszédságában ma látható emlékkő már a második változat, az első sorsa ismeretlen, valószínűleg rongálás miatt cserélték ki. Az eredeti kő felirata így hangzott: „Budapesti partizánok itt robbantották fel 1944. október 6-án Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök szobrát. Jelt adtak ezzel a fegyveres ellenállás megkezdésére.” A mostani kövön ez olvasható: „1944. október 6-án a kommunista párt irányításával harcoló akciógárdák egyike, a Marót-csoport felrobbantotta a magyar fasizmus egyik leghírhedtebb képviselőjének, Gömbös Gyula miniszterelnöknek e téren állt szobrát. Tettük jeladás volt a Hitler-ellenes harc megkezdésére.” Ez a nem túl cizellált feliratú emlékmű sem tudott békésen beépülni a társadalmi emlékezetbe, hiszen a név ólombetűit olvashatatlanná kalapálták szét, újabban pedig az egészet szurokkal öntötték le. Míg az első elkövető Gömbös nevének még a negatív kontextus általi fennmaradást is ki akarta törölni az utókor emlékezetéből, addig a második destrukció az előző szoborrombolók emlékének a megörökítése ellen irányult. Az egymásra rétegződő tagadások mára értelmezhetetlenné tették a műtárgyat, az emlékkő mai jelentése körülbelül ennyi: „volt itt valami zűrös hogyishívják.

Az 1936-ban elhunyt Gömbös Gyula a Kerepesi úti temető 35/1. számú parcellájában kapott díszsírhelyet. Temetése az évtized legnagyobb magyarországi gyászceremóniája volt. Sírját sokáig egyszerű fakereszt jelölte, mígnem 1941-ben áttemették a parcella közepén létesített kriptás síremlékbe, melyet a második világháború után a politikai helyzet alakulásának megfelelően az elsők között számoltak fel, a koporsót áttemetve a 19/1. parcellába. A temető topográfiáját összeállító Tóth Vilmos munkájából tudjuk, hogy Gömbös most lecserélt, szerény sírkövét, félig illegálisan, a család készíttette a hetvenes években.

Gömbös új síremléke – Gömbös László szobrászművész munkája – nem különösebben érdekes művészi alkotás: egy szürke fejkövet bronz portrédombormű díszít, amely Gömböst szemből, tiszti egyenruhában ábrázolja. Annál impozánsabb volt a kormányfő eredeti, közel hét méter magas síremléke. A kriptát és a talapzatot Medgyaszay István építész tervezte. Az erdélyi rózsamárványból faragott talapzaton ifj. Vastagh György alkotása, egy távolba tekintő ősmagyar vitéz lovasszobra magasodott. A sírbolt homlokzatára a következő feliratot vésték: „Itt őrködik a haza hős és nagy fiának, Gömbös Gyulának örök álma fölött a honfoglaló örök magyar.” Vagy ahogy a korabeli sajtó interpretálta a művet: „a turáni érclovas, aki nyergéből figyelő szemmel Nyugatra néz.”

A szobor eredetileg bronzból készült volna, de a háborús fémhiány miatt végül „magyar aranyból” – az ezüst későbbi elnevezés –, alumíniumból öntötték ki. Ez – és Vastagh másik műve, a hősi halott katonalovak bábolnai emlékműve – volt az első monumentális alumíniumszobor Magyarországon. Bory Jenő szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola professzora megpróbált a szükségből erényt kovácsolni, amikor a mű elkészülte kapcsán így vélekedett: „Előbb-utóbb mindenütt rájönnek majd, hogy a bronz beolvasztva, pénz és fegyver alakjában lényegesen nagyobb hasznot hajt majd minden nemzetnek, mint szobor formájában.” A „modern” anyaghasználat esztétikai hatása sajátos módon érvényesült, a művész ugyanis – hogy „az aggodalmakat elnémítsa” – bearanyoztatta a szobrot, „értékes antik patinát” (és hamis látszatot) kölcsönözve a műnek. „Az alumíniumból készült ősmagyar vezér kitűnően szimbolizálja Gömböst, az embert és politikust egyaránt – állapította meg az Esti Újság. – Gyula vezér a mai kor, az alumínium-kor gyermeke volt ízig-vérig, de mint távolba tekintő államszervező a kemény arcélű hazaalapító vezérekben látott követésre méltó példamutatást.”

Ifj. Vastagh György a szobrot eredetileg nem Gömbös síremlékének készítette. A mű része volt egy lovasszobor-sorozatnak, amelyet Árpád vezér munkácsi emlékműtervével kezdett el a tízes években. Az Esti Újság 1940. október 12-i számában „Örkény vezér” készen áll, hogy átvegye az őrséget Gyula vezér örök álma felett címmel közölt riportban a művész így emlékezett vissza a Gömbössel való találkozására, egy 1934-es műterem-látogatásra: „A sok félkész és félig kész szobor közül kiválasztotta az akkortájt készült, honfoglalás-korabeli hőst ábrázoló művemet. Hosszasan vizsgálta, mérlegelte a szobrot, majd a tőle megszokott nyíltsággal kijelentette, hogy őszintén megnyerte tetszését. A lovas vitézt azonnal elkeresztelte Örkény vezérnek, és kijelentette, hogy bronzba öntve felállíttatja Örkény katonai tábor főterén. Korai tragikus távozása megakadályozta a terv keresztülvitelét. Sztranyavszky Sándor földművelésügyi minisztersége idején, élénken emlékezve Gömbös Gyula ígéretére, félszeres életnagyságban azonban elkészíttette a szobrot”, amelyet 1939-ben a Pest megyei Örkényben, a tiszti lovagló tanárképző iskola lovaspályája mellett állítottak fel. Egy sikertelen emlékműpályázatot követően a Gömbös Gyula Társaság megbízta Vastaghot, hogy nagyítsa fel a művet, hogy Gömbös sírja felett „kedvenc szobra” őrködjön.

Az örkényi szobor sincs már meg: a helybéliek visszaemlékezése szerint a bronzlovast 1945 januárjában a Vörös Hadsereg katonái leemelték a talapzatáról, paplanba csomagolták, és a Szovjetunióba szállították. További sorsáról nem lehet tudni, valószínűleg beolvasztották. A millennium alkalmából az örkényiek azt tervezték, hogy a szobor másolatát újra felállítják, de az elképzelésből végül nem lett semmi. Az eltűnt síremléket a Gömbös család is szerette volna megtalálni, de ők sem jártak sikerrel. (Pedig egy rekonstrukció igazán beleillett volna a Magyar Millennium naftalinszagú, historizáló szoboráradatába.)

Az eltűnt szobor kismintája Lovas címmel Moszkvában, a Puskin Múzeumban található, egy másik példányát és egy pajzsos változatot pedig Íjász lovon (vagy korabeli címváltozata szerint: Honfoglaláskori előőrs) címmel a Magyar Nemzeti Galéria őriz. Az utóbbiból talán létezik még egy további példány is valahol, Horthy Miklós kormányzó 1939-ben ugyanis ezt a bronz kisplasztikát ajándékozta Hitlernek ötvenedik születésnapjára.

Amikor Gömbös szobrát 1944-ben felrobbantották, Márai Sándor szimbólumot látott benne. „Ez a szobor jelképezett mindent, ami Magyarországon az elmúlt huszonöt évben aljas volt, dagályos, kapzsi, hazugan sovén, lelkendezően és fenyegetően öntelt” – írta a Naplóban. Az új Gömbös-síremléket felszentelő Harmati Béla evangélikus püspök szerint „ha valaki Gömbös Gyula 95 pontos miniszterelnöki munkatervét előveszi, láthatja, hogy csak az hiányzik belőle: Európai Unió”.

Idáig jutottunk: Gömbös Gyula mint az uniós csatlakozásunk előfutára.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon