Skip to main content

A magyar paradoxon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Kis ország, ám fotós nagyhatalom vagyunk, hiszen Kertész, Brassai, Moholy-Nagy, Kepes György, Robert Capa, Stefan Lorant, Martin Munkacsi, Lucien Hervé és még jó néhány magyar neve nem hiányozhat az egyetemes fotótörténetből, s ez bőven ad okot a nemzeti büszkeségre. Ámbár pontosabb, ha inkább magyar származású alkotókról beszélünk, hiszen az életművüket nem itthon alkották meg. S ha még pontosabbak akarunk lenni: többnyire zsidó származású magyarokról van szó, akik nemcsak a tehetségüket megfojtó szellemi légkör miatt, de a várható faji és politikai üldöztetés elől is menekültek Magyarországról. Ezt nem a jogos nemzeti büszkeség ellen, csupán az árnyalása végett mondom.

Ugyanakkor – s ez a magyar paradoxon – a nagyvilág nemigen tartja számon azokat a fotográfusainkat, akik Magyarországon alkottak: Balogh Rudolf, Pécsi József, Escher Károly, Máté Olga és a magyar fotográfia többi kiemelkedő alakja többnyire hiányzik az összefoglalókból és enciklopédiákból. Pedig – sokan vallják ezt – jelentős alkotókról van szó, akikről igenis tudomást kellene vennie a világnak.

Ezt a nézetet, melyet én nem osztok, a legmagasabb színvonalon Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója képviseli műveiben, különösen a Fotográfusok Made in Hungary – aki elment, aki maradt című könyvében. Tétele: akik itthon alkottak, ugyanolyan tehetséges fotográfusok voltak, mint akik elmentek, csak éppen az itthoni viszonyok között nem csinálhattak karriert, nem válhattak sztárrá. A tétel második fele bizonyosan igaz – de mi a helyzet az első felével? Születtek-e itthon, ha nem is a fotótörténet kimagasló alakjaihoz, de legalább az elszármazottakéhoz fogható életművek?

Mielőtt elhamarkodnánk a választ, próbáljuk pontosítani, miről is van szó! Elvileg három eset lehetséges:

1. Szuverén, erőteljes művésszel van dolgunk, akinek külön fejezet vagy alfejezet járna az egyetemes fotótörténetben – miként a cseh Drtikol vagy Sudek esetében.

2. Együtt haladt-lélegzett kora progresszív törekvéseivel, s bár nem ő határozta meg a fő trendet, sajátos, helyi, egyéni ízekkel gazdagította.

3. Tíz-húsz év lemaradással képviselt egy már korszerűtlen, letűnt képszemléletet vagy stílust, nem véve észre (vagy nem véve tudomást róla), hogy a világ már réges-rég máshol tart. Magyarán: provinciális, csak nekünk érdekes figuráról van szó.

Nos, Kincses tételét maguk a könyvében közölt képek cáfolják meg. Nem kell hozzá fotótörténésznek lenni, elég, ha az itthon született képek keletkezési időpontját összevetjük az elszármazottakéival, s máris levonhatjuk a savanykás konklúziót: bizony-bizony, a számunkra oly fontos alkotóink szinte mindegyike jó tíz-húsz évet megkésve kullogott a világ után. Drtikol vagy Sudek formátumú művész egy sem akadt közöttük, s még a második kategóriába is csak legfeljebb négy-öt fotográfust sorolhatunk. Én lennék a legboldogabb, ha ez nem így volna, de mondom: tessék megnézni a képeket és a dátumokat!

Miért és hogyan alakult ki ez a felemás helyzet? Az alábbiakban erre próbálok magyarázattal szolgálni.

Amatőr piktorializmus


A fotográfia ős- és hőskorában még minden rendben ment: a magyar fotográfia up to date volt. Daguerre találmányának bejelentéséről pár hét múlva már értesült a nagyérdemű, egy év múlva már magyar nyelvű – igaz: bécsi kiadású – kézikönyv ismertette az új találmányt, s kisvártatva megkezdték működésüket a magyarországi dagerrotípisták is (gondoljunk csak Petőfi portréjára). Később a műkedvelő, utazó-felfedező fotográfusaink (Rosti Pál, Orbán Balázs), a természettudós fotográfozók (Eötvös Loránd, Gothard Jenő, Konkoly-Thege Miklós) és a hivatásos fényképész mesterek (Klösz György, a Divaldok, Erdélyi Mór, Mai Manó) semennyivel nem voltak rosszabbak – igaz: jobbak sem –, mint a világ más tájain ügyködő kortársaik. Petzval József és Veress Ferenc személyében még a nemzetközi élvonalba tartozó feltalálónk is akadt.

Mondom, az első hatvan évben még minden rendben ment – csakhogy ennek a bennünket közelebbről érdeklő téma, a fotóművészet története szempontjából nincs jelentősége, mert ez még azelőtt volt, hogy egyáltalán fotóművészet lett volna.

Egy korábbi írásomban (Meghatározások, Beszélő, 2002. június) bemutattam azt a folyamatot, ahogyan Európában és Amerikában megszületett az önálló fotóművészet. Emlékeztetőül, s mert a későbbiek megértéséhez fontos: az 1880-as évek végén a szolgáltatásként működő laborok intézménye megteremtette a tömeges emlékképkészítés lehetőségét. Ennek visszahatásaként alakult ki a 90-es évek első harmadában az amatőrmozgalom: azok számára, akik továbbra is maguk óhajtották laborálni a filmjeiket és képeiket. Sorra alakultak a fotósklubok, szakkönyveket, évkönyveket, folyóiratokat jelentettek meg, kiállításokat szerveztek, nemzetközi pályázatokat hirdettek, és így tovább. Mindezt a nagybetűs Művészet nevében tették, de valójában csak dilettáns giccsre futotta a tehetségükből.

A valódi, maradandó értékeket létrehozó fotóművészet épp az amatőr dilettantizmus, a klubfotográfia ellenére született meg, a piktorializmussal. Angliában 1892, a Linked Ring Brotherhood megalakulása volt a döntő lépés, Amerikában pedig 1896, amikor is Alfred Stieglitz a New York-i Camera Club élére került, majd pár év múlva meghirdette a fotószecessziót.

Nálunk azonban valami egészen más történt. A magyar amatőrmozgalom az európai országokhoz képest jó évtizedes késéssel, 1904-ben formálódott csak meg, ami önmagában véve nem túl érdekes – az viszont már igen, hogy e késés következtében a készen átvett piktorializmus jegyében indult![1] Mondhatjuk ugyanezt fordítva is, mert igazából ez a lényeg: a magyar piktorializmus menthetetlenül amatőr, harmadrendű, másokat majmoló volt. Az ugyanis nem mindegy, hogy egy Stieglitz, Käsebier vagy Steichen kenegeti-e saját kezűleg a fotópapirosát, vagy Kiss Zoltán, Szakál Géza, dr. Kemény Győző.

S ami még rosszabb: az olyan, valóban tehetséges fotográfusaink is, mint Kerny István, Vydarény Iván, Angelo (Funk Pál), Pécsi József, Balogh Rudolf még akkor is piktorialista szellemben fotografáltak, amikor a világ már réges-rég máshol járt. Tessék csak megnézni a II. Nemzetközi Művészi Fényképkiállítás Budapesten című katalógust – 1927-ből! Vagy akár a Fotográfusok Made in Hungary kötetben az említettek képeit; Kerny Istvántól még 1953-ból is találunk piktorialista képet…

A „magyarosch” stílus


Ez azonban még nem minden. Magyarországon nem csupán az történt, hogy a piktorializmus összefonódott az amatőrmozgalommal, és még csak nem is az, hogy túlélte önmagát. Magyarországon a piktorializmus megtagadása is felemásra sikeredett.

Fotografikus látásmódok című írásomban (Beszélő, 2002. július–augusztus) bemutattam, hogy Amerikában 1916–17 fordulóján Paul Strand, majd az ő nyomában Edward Weston, Margaret Bourke-White, Ansel Adams és a többiek úgy teremtették meg a modern, ún. tiszta fotográfiát, hogy szőröstül-bőröstül szakítottak a piktorialista szemlélettel. Egyetlen – igaz: a legfontosabb – elemét vitték csak tovább: a fotóműtárgy rendkívül igényes, kézműves szintű megalkotásának követelményét.

Nálunk a két háború közötti, a korszerű fényképezés igényével föllépő magyaros stílus képviselői ennek épp az ellenkezőjét tették. Gyökeresen megváltoztatták ugyan a fotográfia printingszintaxisát, a fénykép külső megjelenését azzal, hogy a fényes képet – ráadásul egy fölhevített krómlap segítségével „tükörfényezett” fényképet – favorizálták.[2] Megtartották viszont a piktorializmus kameraszintaxisának legfontosabb elemét: a lágy rajzú optika fénykultuszát, a csúcsfények kiemelését részben lágyító előtétlencsékkel, részben az „ellenfényes”, a fényforrással szemközti felvétel segítségével.[3] Ezek csak a külső, formai jegyek, bár már ezek is otromba ízlésficamról, a festészetutánzó fotográfia meghaladásának felemás voltáról árulkodnak.

Ennél azonban lényegesebb, hogy a magyaros stílus nem csupán a piktorializmus szépelgő esztéticizmusát „korszerűsítette”, hanem – ettől nyilván nem függetlenül – átmentette annak idealizáló ember- és természetképét is. Tudomásom szerint senki nem figyelt föl arra az érdekes párhuzamra,[4] hogy Edward S. Curtis, aki piktorialistaként kezdte, majd abban benne is ragadt, ugyanabban a hazug, idealizáló szellemben fényképezte végig az észak-amerikai indiánokat, ahogyan Balogh Rudolf, Vadas Ernő, Szöllősy Kálmán, Csörgeő Tibor és a többiek a Pest környéki (nota bene: sváb) falvakat. Curtis is ünnepi díszbe öltöztette modelljeit, mi több: kellékes ládikáiból még „indián” parókát, tolldíszt is nyomott a fejükre, rézkarikát az orrukba-fülükbe, az „esztétikus” hatás kedvéért. Pedig hol volt már mindez 1907 és 1930 között, amikor e képek készültek – s amelyeket, nem véletlenül, XIX. századinak érzünk? Balogh Rudolf puszta- és parasztromantikája, a magyaros iskola „gyöngyös bokrétás” falusi idilljei ugyanilyen anakronisztikus jelenségek voltak.

A félreértések elkerülése végett: a magyaros stílussal nem a népi tematikája, hanem a hazugsága volt a baj.[5] Ebből fakadt azután – kicsit persze tyúk-tojás problémaként – a hamis esztétikája is. Ettől nem lehetett magyar, csak magyarosch, sem népi, csak népiesch. Rossz válasz volt ez a modernizáció, az ipari-városi társadalom ellentmondásaira.

Sajnos, nem az egyetlen rossz válasz. Esztétikai értelemben a magyaros stílus fonákja, a balos elkötelezettségű szociofotó (Kálmán Kata, Sugár Kata, Kárász Judit, Kassákék köre) ugyanígy felemás eredményeket produkált. Úgy látszik, nincs mese: ha ideológiai előfeltevésekkel közeledünk az emberekhez, ha csupán egy társadalmi kategória reprezentálását látjuk bennük, akkor csak sablonos válaszokat, ideológiai sugallatokat kaphatunk.[6]

Színe és fonákja: nem véletlen, hogy a magyar szocreált a magyaros-népies stílus és a szociofotó elemeiből fércelték össze gyakran ugyanazok a félamatőr fotósok, fényképezgető szakírók és mozgalmárok, akik a két háború között buzogtak az egyik vagy a másik területen.

A magyar citrom


A megkésett, önmagát túlélt, félamatőr magyar piktorializmus, továbbá a félhivatalos rangra emelt, valójában véramatőr magyaros stílus képviselőinek semmi keresnivalójuk az egyetemes fotóművészet történetében. A velük szemben föllépő, ellenzéki szociofotó pedig semmivel nem gazdagította a fotografikus látásmódot. A világ semmit nem veszít, ha nem vesz róluk tudomást. Sajnálom, de ez a szomorú igazság.

Mint már jeleztem, akadtak azért olyan alakjai a két háború közötti magyar fotográfiának, akik ha nem is a nemzetközi élvonalba, de a tisztes másod- vagy inkább harmadvonalba tartoztak igaz viszont, hogy ők is inkább csak az alkalmazott fotográfia műfajaiban. Mindenekelőtt Pécsi József reklámfotográfusi (és szakírói) teljesítményét kell megemlíteni; művészi indíttatású képei viszont olyanok, mintha Drtikol készítette volna őket – csak Pécsi valahogy félszegebb volt a prágai kísérletezőnél. Balogh Rudolf magyaros stíljéről, országpropagandista idealizmusáról már volt szó, de a korábbi, első világháborús, „realista” munkássága egyáltalán nem érdektelen; kár, hogy nem ebben az irányban ment tovább.

Escher Károly a riportképeiben remek esztétikai érzékkel alkalmazta a moholys-rodcsenkós felülnézetet (Vadas Ernő ugyanezzel már szerényebb eredményeket produkált). Máté Olga viszont a Tiszta Fotográfia elvont geometriai szemléletét használta, mégpedig igen finoman; pályája sok párhuzamot mutat Margaret Bourke-White-éval. Bárány Nándor fotográfiai nonszenszei, groteszk, már-már bizarr látásmódja pedig egészen különös jelenség volt; a kissé kommersz William Mortensenen kívül nem ismerek hozzá hasonlót.

Semmi baj nem származik persze abból, ha az említettek életművét (vagy annak java termését) megismeri a nagyvilág. De ne áltassuk magunkat: még az ő kedvükért sem kell átírni az egyetemes fotótörténetet. Egyikük sem volt Sudekhez, Kertészhez, Cartier-Bressonhoz, Brassaihoz mérhető nagyság.

Jó lenne, ha végre megszűnne a nemzeti kisebbrendűségből fakadó kettős mérce. Meg kell tanulnunk: mi az, ami az eredeti tehetség maradandó teljesítménye, s mi az, ami múló divatutánzat csupán. Nemcsak a múltban: a jelenben is.

Nevezzük csak nyugodtan citromnak, ami kicsi, sárga és savanyú – még akkor is, vagy akkor legkivált, ha történetesen a miénk!

Jegyzetek


[1] Ez az összefüggés, mely a későbbi fejleményekből sok mindent megmagyaráz, sajnos még Kincses Károly figyelmét is elkerülte. Lásd Kertész és Brassai előtt: A modernizmus gyökerei a magyar fotográfiában című könyvét.

[2] A Tiszta Fotográfia hívei vagy platinum-palládium, tehát eleve matt felületű fotópapirost használtak, vagy pedig félmattra szárították a brómezüst papirosokat.

[3] Nem fotografáló olvasóink kedvéért: az optikai lágyítással manapság a tévében találkozhatunk, szappanoperákban és reklámokban, amikor is szinte dicsfény veszi körül a szereplőket. Az ellenfény jelenségére pedig a faleveleken, virágszirmokon áttetsző napfény lehet jó példa. A magyaros stílusban a falusi libák kitárt szárnyain átderengő napfény volt a fotográfiai non plus ultra.

[4] Még Kincses Károly sem a Mítosz vagy siker? A magyaros stílus című kitűnő áttekintésében.

[5] Ellenpéldaként gondoljunk csak Bartók Béla zenéjére, József Attila költészetének vagy Erdei Ferenc szociológiájának népi gyökereire.

[6] Érdekes: manapság az ideologisztikus indíttatású fotográfia alapja immár nem a társadalmi osztály, hanem a fajta és a nem, s témája nem a munka és a küszködés, hanem a szórakozás és a szex. De a klisék, persze, ettől még ugyanúgy klisék maradnak. Lásd Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman vagy Helmut Newton vonatkozó képeit.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon