Skip to main content

Az mi?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Lázár Antal és Reimholz Péter műve a Hungária körúton

Reimholz Péter1942-ben született Budapesten

1966-ban fejezte be építészeti tanulmányait a budapesti Iparművészeti Főiskolán

1970–72 mesterképzős hallgató

1966–85 az Iparterv Építésziroda munkatársa

1974– ben és 1988-ban Ybl Miklós-díjat kap

1983 az Iparművészeti Főiskola oktatója

1986-tól a Materv Építésziroda Kft. munkatársa

1987-től docens a Mesterképzőn

1990 óta a Materv Kft.Lázár Antal


1941-ben született Győrben

1966-ban fejezte be tanulmányait a BME Építész Karán

1970–72: mesterképzős hallgató

1973 Műszaki Egyetem, Braunschweig, Walter Henn vendéghallgatója

1966–85 Iparterv Építésziroda munkatársa

1974 Ybl Miklós-díj

1985 Constructa Díj, Hannover

1985–86 a Materv építész ügyvezető igazgatója

1987-től oktató a budapesti Műszaki Egyetemen

1988 Reitter-díj

1990 óta az A&D Studio építész ügyvezető igazgatója

Jelentősebb munkák:

1970–72 Domus Bú

„Egy épületnek érzékeltetnie kell, mi mozgatta meg korát!”
Jean Nouvel

A homo sapiens a barlang használatbavételével fejlődése szempontjából döntő lépést tett. A barlang fix pont a természeti környezetben, általa a környező térség meghatározhatóvá válik. A szilárd barlang védelmet jelent a természeti környezetből származó veszélyek ellen, és ez a biztonság a személyiség kialakulását alapvetően befolyásolja. A belső, üres tér lehetővé teszi az absztrakt gondolkodás, az elvont ideák kialakulását. Kialakul az üres és a határolt, a jobb-bal, az elöl-hátul és az idő fogalma, az irányok, a távolság, az évszakok meghatározása. „Az olyan sajátos ideális mértani fogalmak, mint az egyenes vonal, a természeti környezetben nem alakulhattak ki.” A készen talált barlang az építészet ősformája. Egyszer és mindenkorra meghatározta a kint és bent fogalmát. A barlang a természeti környezettel szemben transzcendens, sok esetben szakrális világ.

A körülhatárolt irtás a művi építészet kezdete, kísérleti terepe. Az irtás tudatos, ember által kialakított tér. „Az irtás abban különbözik a barlangtól, hogy benne az üresség mint célkitűzés szerepel, és így az irtás üressége közelebb áll az abszolút ürességhez, a térhez, mint a barlangé.” Az elkerített irtás (templum, temenosz) kívül van a természeti világon, fokozott mértékben transzcendens világ.

A kerített irtás közepén megépített selter, kunyhó, a barlanggal egyenértékű tér. A barlang és a selter belső tere üres és belül van. A kerítésen kívül maradó tér, a természeti környezet (növények, állatok, állandóan változó fény, hőmérséklet, zaj), zsúfolt és kívül van. (Az idézetek helye, ahol mindezekről részletesen olvashatnak: Mezei Árpád: Építészelméleti könyvecske, N&n, Budapest, 1996.)

De hol van a selter és a kerítés közötti tér? Ez a tér is transzcendens-e, mint a barlang és az irtás? Megváltozik-e az irtás transzcendens tulajdonsága, ha egy selter épül a közepére?

Véleményem szerint a tér ezen részének elválaszthatatlan jellemzője a kint és bent közötti átmenet, a köztes lét. A tér ezen része sem nem természeti, sem nem transzcendens. A köztes térrel – az írás további részében megmaradok ennél a megfogalmazásnál – kiegészült a kint és bent párosa, befejeződött az alapvető építészeti terek kialakulása. Ami azóta történt, minden sokszínűsége, a variációk végtelen száma, a bekövetkezett változások ellenére, nem változtatott ezen a hármas egységen.

Milyen változások történtek? A belső tér és az azt határoló kétfelületű sík egyre inkább a racionalitás irányába mozdul el, az építészet optimalizál. Célja a belső tér maximalizálása és a tömeg minimalizálása.

Az irtást körülvevő kerítés sokszor töredékes, hiányos, a térfal jelzésszerű megfogalmazása gyakori. Itt a legnagyobb változás azonban az, hogy – a kerítés és ezen belül a köztes tér – nem csak természeti környezettől, hanem épített, városi szövettől választ el. Az a meglátásom, hogy az előbbi változások úgy hatottak, hogy felerősítették és kizárólagossá tették a köztes tér transzcendens jellegét.

Az építészet története az építészetet a tér és a tömeg művészeteként vizsgálja. Szentkirályi Zoltán az építészeti korok jellemzőit nem stílusukkal, hanem térformáikkal határozza meg. „A tömegnek szükségszerűen vele járó tere van, ugyanúgy, ahogy a vele ellentétes üres térnek is sajátos tulajdonságai vannak.”

A továbbiakban megkísérlem felvázolni a köztes terek néhány jellemzőjét és – a teljesség igénye nélkül – a lehetséges variációkat.

A köztes tér kizárólag a térfejlődés, a kint és bent közötti kapcsolattartás szempontjából vizsgálandó. A funkció nem elválaszthatatlan jellemzője a köztes térnek. Egyik példa a görög templom (i. e. VII–VI. sz.) egyik alaptípusa. A kettős, bővített alaprajzi elrendezésű templomoknál a naosz bejárati oldalán kialakított tornác (pronaosz) és a hátsó tornác (opiszthodomosz) teljesen azonos építészeti kialakítással, de eltérő funkcióra készült.

A köztes tér akkor is létrejön, ha a kerítés csak jelzésszerűen határolja le
(Stonehenge, Salisbury, Anglia, i. e. 3200–1600). Az épületet körülvevő oszlopsorok is ilyen határai az átmeneti térnek, néha több rétegben is (dipterosz).

A köztes térnek a méret nem meghatározó jellemzője. A görög és római városok struktúrája meghatározható mint egymáshoz köztes terekkel kapcsolódó épületek rendszere. Sulyok Miklós hívta fel a figyelmemet arra, hogy egyes északolasz városokat ma is ez jellemez. Magam is részesültem ebben az élményben Torinó árkádjai alatt.

A köztes terek végtelen variációja miatt szükségesnek tartom az elhelyezkedésük szerinti osztályozást. A köztes tér különböző fajtái általában nem sterilen, önállóan jelentkeznek egy-egy épületen, több térforma együttes alkalmazása a gyakori. A variációk keveredése, áthatása is sűrűn előfordul.

A hosszú felvezetés után megkísérlem az olvasó által is ismert épületekkel plasztikussá tenni gondolatmenetemet. A válogatásban a földrészek, kultúrák, korok, stílusok „összevisszasága” szándékos.

„ALSÓ” A köztes tér az épület vagy épületrészek alatt van: árkád (Palazzo Ducale, Velence, 1340–XV. sz.), kapu (Kormányzó palota, Uxmal, Mexikó, VIII–IX. sz.), lábon álló ház (Le Corbusier: Villa Savoye, Poissy, 1929–1931), oszlopsor (Bernini: Szent Péter tér, Róma, 1656–1667), előtető (L. Calini, E. Mountuori és mások: Termini pályaudvar, Róma, 1947), tető (Jean Nouvel: Kulturális és Kongresszusi Központ, Luzern, Svájc, 1992–1999).

„FELSŐ” A köztes tér az épület vagy épületrészek felett van: tető (Renzo Piano: Kulturális Központ, Nouméa, Új-Kaledónia, 1992–1998), terasz (F. L. Wright, F. C. Robie: House – Vízesés ház, Bear Run, Illinois, 1936), lépcső (Palladio: Villa Rotunda, Vicenza, 1567–1591), tetőterasz (R. Meier, Bridgeport Center, Connecticut, 1984–1989), kémények „tere” (Chambord, Kastély, 1523–1535), tetőfelépítmények (A. Gaudí: Milá-ház, Barcelona, 1905–1907), a gótikus támívek közötti tér (Székesegyház, Reims, 1211–XIV. sz).

„KÖZBENSŐ” A köztes tér az épület kontúrján belül van. Horizontális: átrium (Michelozzo: Palazzo Medici, Firenze, 1444–1459), belső udvarok (Esterházy-kastély, Fertőd, 1760), gangos ház (budapesti bérházak), vertikális: loggia (L. I. Kahn: Indiai Egyetem, Ahmedabad, India, 1962–1974), lyukas ház (J. O. von Spreckelsen: Grand Arche, Paris, 1982–1983), központos (Shoei Yoh: Observatory Tower, Kosugi, Tojama, Japán, 1990–1992). A közbenső köztes tér emblematikus példáját dolgozza ki H. Hollein: „Vulcania” épületegyüttesében, ahol az „átrium” a földben van
(St. Ours-les-Roches, Auvergne, Fr. 1994–2001).

„BUROK” A köztes tér egy épület kontúrján belül van, belül a térben: ház a házban (az Archigram csoport munkái a hatvanas-hetvenes évekből, vagy E. A. Fukoaka: Acros Building, Japán, 1989–1995). Szélsőséges megvalósítása a ház a házban modellnek Christo Reichstag-csomagolása (Berlin, 1971–1995). Itt a köztes tér nullára zsugorodik, de ott van.

„KÖRBEN” A köztes tér az épület körül van. Lehet részleges is, például csak elöl: erődítés (templomvárak: Székelyderzs, Prázsmár, Ilyefalva, Kisselyk, XIV–XVII. sz.), palánk, kerítés, vizesárok, cinterem (a protestáns templom körül fekvő, fallal kerített temető, Kalotaszeg).

„TÉRBEN” A köztes tér a térben van: Bernard Tshumi épületszobrai (1982– 1990) a párizsi Vilette-ben. A 120 méteres négyzetrácsos háló metszéspontjain elhelyezett 42 épület erőterében elképesztő dinamikájú köztes tér feszül. Mint már mondottam, egyszerre, egy épületen többféle köztes tér is lehet: a Vilette-beli épületecskék egyenként is tobzódnak a lehatárolt vagy  jelzett köztes tér valamennyi lehetőségének bemutatásában.

A köztes térrel kapcsolatban a Lázár–Reimholz mesterpáros karakteres álláspontot fogalmazott meg a Siemens-irodaházban. (A mű figyelemreméltó értékeit az Új Magyar Építőművészet 1999/6. számában méltatja Kovács Ágnes, tárgyához illő felkészültséggel és odafigyeléssel.)

A Siemens-irodaház köztes tere a Hungária körúton autózó számára megtévesztő. Első látásra az a benyomásunk, hogy a tér a köztes terek „KÖRBEN” csoportjába tartozik. Besétálva a helyszínre tapasztaljuk, hogy itt „ALSÓ” szituációval találkozunk. Ez a tér öt oldalán zárt, csak egy oldala nyitott. Ez a tér egy árkád. Mint korábban említettem a tér jelzésszerű határa teljes értékű. A köztes tér zártsága azt jelenti, hogy az épületet közvetíti kifelé, a határon túli városi szövet felé. A Siemens-épület aktív.

A Lázár–Reimholz mű közvetlen dialógust folytat Jean Nouvel párizsi épületével (Fondation Cartier, 1991–1994). A két együttesben a köztes tér elhelyezkedése teljesen azonos, de Nouvelnél a köztes tér nyitott, ezáltal a külső, városi teret közvetíti az épület felé. Nouvel épülete befogadó.

A Siemens „hideg, elvont” mondja R. P. Elvontságát hosszasan tárgyaltam. Hidegsége számomra simogató, kellemes hűvösség.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon