Skip to main content

Az ünnep elmarad…

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A botrányokban bővelkedő szlovák belpolitikai élet nem szolgált újabb meglepetéssel, amikor hétfőn a cseh–szlovák állam megalapításának 73. évfordulója alkalmából az Amerikából egyenesen Pozsonyba érkező Havel elnököt és a cseh–szlovák kormány más tagjait újból tojászáporral várta a szlovák elszakadást követelő tüntetők néhányezres csapata. A tudósító egyre növekvő rossz érzését az fokozza igazán, hogy mostanában nem is a tojással tüntetők képezik a legnagyobb veszélyt, hanem az, amikor Szlovákia első embere, Ján Carnogursky kormányelnök az ENSZ egy rendezvényén, számos magas rangú ENSZ-képviselő és diplomata előtt kijelenti: a szocializmussal leszámoltunk. Itt az ideje, hogy harcra induljunk a liberalizmus ellen…


Ján Carnogursky éveket töltött a kommunista börtönökben, elsősorban a katolikus egyházzal fönntartott kapcsolatai miatt. A forradalom után tagja volt a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalom vezetőségének, majd megalakította a kereszténydemokrata mozgalmat, amely a szlovákiai választásokon 13 százalékot szerzett, s így tagja lett a koalíciónak. Carnogursky Meciar bukása után vette át a kormányfői posztot, s ekkortájt változott meg politikai viselkedése is: nyilvánvalóvá vált, hogy míg megválasztásáig „csupán” elszigetelt ideológiai harcot folytatott a liberalizmus ellen, most ezt a gyakorlati politizálás alapjává kívánja tenni. Pártja, a kereszténydemokrata mozgalom egyre inkább keresztényszocialista eszméket kezdett vallani, s egyre szorosabban magához kötötte a korábbi állami s kommunista hivatalnokréteget. Meg kell jegyeznünk, hogy a kereszténydemokrata mozgalom kezében van a rendőrség is, s az utóbbi időben egyre nagyobb hévvel igyekszenek megszerezni minden erőszakszervezetet és minden, a közvéleményt befolyásoló eszközt.Carnogursky mostani, liberalizmusellenes nyilatkozatát a koalíciós partnerei nagy megütközéssel fogadták, annál is inkább, mivel mind liberális pártok: a Demokrata Párt, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen és a Független Magyar Kezdeményezés. Az FMK vezetői sajtóértekezletükön kijelentették, hogy ideológiai síkon ők is küzdeni fognak a katolicizmus mint államalkotó eszme ellen, különösképp abban a formájában, amiként az létezett a II. világháború, az önálló szlovák állam idején, s partnereikkel egyetértésben meg fognak akadályozni minden olyan kormánydöntést, amelyeket a liberalizmus állítólagos gyakorlati megnyilvánulásai elleni fellépés diktál. A hétfői incidenssel kapcsolatosan szintén több elítélő nyilatkozat látott napvilágot, Carnogursky kormányfő azonban hallgatott.Mind ez idáig Carnogursky volt az, aki a Szlovákiát fenyegető, egyesek által csak „vörös és fekete nacionalizmus”-nak nevezett tendenciák között olyan alternatíva felé terelte pártja közvéleményét, amely mellett megőrizhető volt a szlovák kormánykoalíció liberális-konzervatív értékrendje, mostani nyilatkozata azonban ezt alapjaiban kérdőjelezi meg.Az alábbiakban részleteket közlünk abból az interjúból, amelyet a Lidové noviny című egykori szamizdat, ma szabadelvű napilap két munkatársa, Karel Kríz és Petr Husák készített a szlovák miniszterelnökkel a nagy botrányt kavaró kijelentések tisztázása érdekében. Miniszterelnök úr, ön melyik liberalizmusra gondolt előadásában? Az európaira? Adam Smith liberalizmusára?

– Igen. A liberalizmus olyan filozófiai, szociális, gazdasági és politikai irányzat, amely nem ismeri el Istent. A többség által elfogadott megoldásokat tartja helyesnek, s vagy egyáltalán nem, vagy igen kevéssé fektet hangsúlyt az erkölcsre, mint a döntések egyik kritériumára. A gazdaságban monetarizmusra és olyan gazdaságpolitikára hajlik, amely teljes mértékben a tisztán célszerű, hatékony megoldásokat részesíti előnyben, s újfent hangsúly nélkül hagyja ezek etikai, esetleg szociális tartalmát.

 Azzal, amit Ön Amerikában mondott, kétségbe vonja Nyugat-Európa történelmének utóbbi kétszáz évét, a hit és bizonyos pragmatikus megoldások összhangba hozásának korszakát.

– Arról azonban nem feledkezhetünk meg, hogy Nyugat-Európa ezt a különböző eszmei áramlatok, a szocialista, liberális, keresztény eszmék harcának közepette érte el. A liberalizmus ellen szólaltam fel, de nem az Európa által elért ipari, kereskedelmi, sőt akár a kulturális fejlődés ellen. Ehhez még két megjegyzés: egyfelől az, hogy előadásomban X. Pius pápa 1907-es enciklikájára is hivatkoztam, ami épp a liberalizmus ellen szól. Ezt csak azért, hogy alibim is legyen. Európa ön által emlegetett kétszáz évéről nekem egy könyv jut az eszembe. A hetvenes évek közepén adta ki valaki a francia újfilozófusok közül „Két évszázad Lucifernél” címmel. (Carnogursky Maurice Clavel: Deux siècle chez Lucifer, Paris, 1978 című művére utal. – a szerk.) Szerzője az európai filozófiát, azt hiszem, Kanttal és Hegellel kezdve olyan luciferi filozófiaként értelmezi, mely gondolatilag a koncentrációs táborokhoz és a totalitárius rezsimekhez készítette elő az utat azzal, hogy önmagáról egyszerűen azt gondolta, hogy képes megérteni az egész társadalmat, hogy képes megérteni e társadalom fejlődésének minden törvényszerűségét, s a kívánt irány szerint manipulálhatja a fejlődést.

 Ön azt is állította, hogy a liberalizmus intellektuális menedéket nyújt a volt kommunisták számára…

– Igen, azt látom itt nálunk, hogy a volt kommunisták most meggyőződéses liberálisokká váltak. Politikailag is a liberális irányultságú mozgalmakhoz csatlakoznak. Igen, a liberalizmus elismeri az egyén szabadságát, s bár decentralizálja a döntést felülről lefelé, egészen az egyénig, egyúttal azonban mindent megenged neki. Szolzsenyicin erről azt mondta, amikor Amerikába érkezett: az itt uralkodó filozófia azzal, hogy megenged az embernek mindent, elfeledkezik arról, hogy az emberben ördög is lakozik.

 Mivel akarja helyettesíteni a liberalizmust?

– A politikában a kereszténydemokráciával, a gazdaságban pedig szociális piacgazdasággal.

 Ellenzi a kapitalizmust?

– Nem. De ha már így vetette fel ezt a kérdést, megjegyzem, hogy a KDH talán meg tudja különböztetni a piszkos és a tiszta pénzeket… Lehetővé akarjuk tenni például az embereknek, különösen a vállalatok jelenlegi alkalmazottainak, hogy vállalatuk társtulajdonosaivá váljanak. Tehát hogy kedvezményezettek legyenek a kívülről jövő vállalkozókkal szemben, akik ugyan több pénzt tudnának adni a vállalatért, de nem lenne garancia arra, hogy ezek milyen eredetű pénzek.

 Miskovsky úr a Szlovák Nemzeti Pártból az Ön New York-i beszédét olyan bolsevik megnyilvánulásnak nevezte, amely hozzájárul a szlovák kormánykoalíció széteséséhez…

– Amerikai előadásomat már csak azért sem lehet bolseviknak nevezni, mert túlnyomó része a katolikus társadalomtudománynak a szocializmussal folytatott győztes harcát idézi fel: Második, jóval kisebb része foglalkozik a liberalizmussal folytatandó jövőbeli harccal. Más dolog, hogy a VPN és a KDH között vannak ideológiai különbségek, s mi ebből soha nem csináltunk titkot. A liberalizmussal való harc természetesen eszmei síkon fog folyni, s időnként gyakorlati kérdésekben is meg fog nyilvánulni. Ez történik a jelenlegi szlovák koalíciós kormány fennállásának kezdete óta. Ez azonban nem olyan súlyos, hogy a kormánykoalíció széteséséhez vezessen.

 Ön azon nézet védelmezője, hogy Szlovákiának külön csillag kell az Európai Közösségekben. Tegyük fel, hogy sikerül megkötni a Cseh és a Szlovák Köztársaság közötti szerződést. Milyen lépések fognak ezután következni?

– Egy-két évig eltart, amíg kidolgozzuk az új berendezkedést. Amerikai utam során, több jogásszal beszélgetve, még jobban tudatosult bennem: vagy létezik valamilyen erő, s ez rendszerint csak a hadsereg lehet, amely végleges érvénnyel dönthet a belső berendezkedésről, vagy nem. Amikor 1939-ben az autonóm szlovák kormány az elszakadást akarta, 1939. március 9-én Homola tábornok elfoglalta Szlovákiát. Megpróbálta ezzel a saját megoldását érvényesíteni. Röviden tehát: vagy van valamilyen erő, amely a végső esetben csak a hadsereg lehet, s amely valamilyen megoldást érvényre juttat, vagy nincs. Ekkor az állam szétesik, vagy kompromisszumos megoldást találnak. Csehszlovákiában nincs olyan hadsereg, amely hatalmi eszközökkel akarna – és képes is volna – valamilyen megoldást érvényesíteni.

Abban az esetben, ha Európa integrációja megvalósul, attól tartok, hogy ha Szlovákia akkor nem lesz különálló államjogi szervezet, eltűnik Európán belül, mert a politikai egyezkedésekben akkor nem a tízmilliós cseh nemzet lenne a partnerünk, hanem a háromszázötvenmilliós európai.

 Kérdés tehát, hogy egyáltalán belépjünk-e ebbe az Európába…

– Feltételezem, hogy igen, s ez a másik oka, hogy a cseh politikusoknak és a cseh társadalomnak is mérlegelnie kell a Szlovákiával való szövetség bármilyen formáját, hisz épp Szlovákia jelenti Csehország számára a kapcsot a szláv világgal és Kelettel. Több évvel ezelőtt olvastam Pekar Fehérhegyről szóló könyvét, melyben azt írja, hogy ha a csehek győztek volna Fehérhegynél, akkor a protestantizmus győzött volna Csehországban. Ebben az esetben a csehek vallásilag és ideológiailag Németországhoz tartoztak volna, amely akkoriban már túlnyomórészt protestáns ország volt, s így később a csehek elnémetesedtek volna. Attól tartok, valami hasonlóra kerülhet sor jelenleg vagy a közeljövőben, s különösen abban az esetben, ha a köztársaság kettéválna. A cseh és a német liberalizmus összeolvadna. A csehek Nyugat-Európában lennének, de Nyugat-Európa a csehek számára Németországot jelentené.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon