Skip to main content

Budapest, de csodás?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Nagyvárosi önkormányzat


Az erőltetett ütemű növekedés a városon belül és közvetlen környékén nagy feszültséget okozott. 1950-ben olyan önálló településeket olvasztottak be, amelyek máig nem voltak képesek beilleszkedni a városszerkezetbe. A centralizáció ennél is súlyosabb következménye a fővárost övező több településcsoport súlyos elmaradottsága.

Lévén az ország egyetlen milliós léptékű települése, olyan struktúrát kell kiépíteni, amely kifejezi ezt a sajátosságot. Önkormányzati szempontból tehát Budapestet a többi helyhatóságtól külön kell kezelni. Nem a kivételezettség, hanem a specialitások okán. Ami annyit tesz, hogy más településekhez képest részletesebb törvényi szabályozással indokolt kialakítani belső önkormányzati rendszerét. Nem bízható a feladat az önkormányzati önállóság címén belső fővárosi döntések sorozatára.

Hol legyenek az önkormányzatok?

A legfontosabb döntési jogkörökkel rendelkező képviseleti testületnek a főváros egészére kiterjedő illetékességgel kell működnie (fővárosi önkormányzat), hiszen egyetlen településről van szó. A városon belüli érdekeltségek kifejezésére ezen felül a kerületekben, illetve mai városrészt alkotó kerületrészekben ugyancsak szükséges önkormányzatok kialakítása.

A mai kerülethatárok kezdettől fogva mesterségesek voltak. E sajátosságuk az idők folyamán mit sem változott. Ideje volna a valóságosan elkülönülő településrészek lakossága önrendelkezési jogát meghatározott körben biztosítani! Csak példaként említem a XIII. kerületet, ahol Újlipótváros és Angyalföld kétségkívül két külön világ; hasonlóképpen saját identitása van például Soroksárnak, amely Pesterzsébettel él kényszerházasságban (XX. kerület).

A másik végletet a legkevésbé változtatható határok jelentik. Ilyen a belső városmag, amelyet nagyjából lefed a mai I. és V–IX. kerületek területe. Ha itt is a városrészek szociológiai jellemzőiből indulnánk ki, inkább összevonásokat kellene végrehajtani. Az ilyesmi azonban célszerűtlen volna, hiszen a mai határok között is egy-egy nagyobb vidéki városnak megfelelő népesség él.

Összességében tehát a belső kerületek változatlanul hagyásával és főleg a külsők feldarabolásával a mainál több önkormányzat alapjául szolgáló egység határolható el.

Két kiegészítő megjegyzést kell hozzáfűznünk a fentiekhez. Egyrészt a kerületek önkormányzati szempontú felbontása nem jár együtt feltétlenül a hivatalok osztódásával. Az a hatóság, amelyre a „kerületi tanács” kifejezés hallatán mindnyájan asszociálunk, mai vagy ahhoz hasonló méretű területen ugyanúgy elláthatja feladatait. Azzal a nem jelentéktelen eltéréssel, hogy a közösségi politikai mérlegelést igénylő határozatokat, a pénzelosztási döntéseket valóban az önkormányzati testületek hozzák meg. A hivatal, mint szakapparátus ebben az értelemben kiszolgáló feladatot lát el, amit teljesíteni tud akár több városrészi képviselőtestület irányában is.

A kerülethatárok rendezéséhez a másik kiegészítés, hogy nem kell feltétlenül minden városrészhez kerületi önállóságot társítani. Vannak olyan egységek, amelyek elkülönülése ma már nem olyan karakteres, vagy nyilvánvalóan hiányzik a sajátlagos belső kohézió. Az előbbire példa az I. kerületi Víziváros, az utóbbira, mondjuk, a kispesti lakótelep. Ilyenkor erőltetett volna a teljes önkormányzati önállóság. Lehetőség van viszont arra, hogy a kerületi önkormányzat meghatározott feladatok ellátására, biztosítva a szükséges feltételeket, választmányokat hozzon létre. Ezek a testületek a kerületektől származtatott jogon gyakorolhatnak önrendelkezési jogosítványokat. Megjegyzem, a mai határok módosítására e szempontból is szükség van, hiszen jelenleg számos hagyományos körzetet átmetszettek. Óbuda-Újlakot például az 1950. évi rendezéskor kettészelték, s részben a II. kerülethez csatolták.

Az önkormányzati szintek közötti funkciómegosztás

A főváros és a kerületek közötti kapcsolat különleges lenne a kialakítandó hazai önkormányzati rendszerben. Az új struktúra ugyanis általában igyekszik kizárni az önkormányzatok egymásra építését, mivel a tapasztalatok szerint abból valójában korlátozások következnek. Ezért a megyék, ha fennmaradnak, csak meghatározott feladatokat látnak el, nem lesz közük az egyébként települési döntési körbe utalt ügyekhez. A megoldás Budapest esetében azonban nem alkalmazható, hiszen a tulajdonképpeni települési egység maga a főváros, hozzá képest lehet csak a kerületek szerepkörét értelmezni.

Nyilvánvalóan fővárosi léptékű feladat a közúti forgalom, a tömegközlekedés szervezése; amennyiben állami feladatként jelentkezik, a vízellátás, csatornázás, köztisztaság biztosítása; a temetők, a zöldterületek jó részének fenntartása; az ún. középfokú lakossági szolgáltatások (kórházi ellátás, középiskolák fenntartása stb.) szervezése; nagyobb tömegű lakásépítés stb. Lehetetlen teljes felsorolást adni, mivel a funkciók általában ebben a méretben jelentkeztek, illetve legalábbis eddig – így szervezték meg ellátásukat.

A feladatok elválasztásához határozottabb támpont a kerületek szerepkörének pontos rögzítése. Törvénynek kell kimondania, hogy a kerület szűkebb feladatkörű önkormányzat, amely a kifejezetten neki rendelt, továbbá a főváros által ráruházott feladatokat látja el. Saját jogon mindenekelőtt az alapellátás egyes területeiért lenne felelős. Gondoskodna az óvodai és általános iskolai oktatás-nevelés, az egészségügyi alapellátás (bölcsőde, körzeti orvosi hálózat, körzeti rendelő–ambuláns betegellátás), a szociális gondoskodás állami feladatai szervezéséről, továbbá gazdálkodna az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal. Mindezek ellátásához a kerületeket törvényileg garantált pénzeszközök illetnék meg. A jogi és közgazdasági biztosítékok a legfontosabbak, hiszen a mai kerületek eszközeivel a fővárosi szint szinte korlátlanul rendelkezhet.

További feladatokat a fővárosi önkormányzat saját szabályrendeletével utalhat kerületi hatáskörbe. Ilyenkor viszont a tevékenység gyakorlásához szükséges forrásokat neki kell rendelkezésre bocsátania. Jogosult ugyanakkor az ellátás módját ellenőrizni.

A kerületi önkormányzat csak feladataival összefüggésben részesedne az állami tulajdonból. Így rendelkezhetne a területén lévő állami bérlakások és telkek, továbbá a fenntartói irányítása körébe tartozó intézmények tulajdonjogával.

Kapcsolat a környező települések önkormányzataival

A nagyobb számú, kisebb méretű kerület a mainál sokkal inkább partner lehet az agglomerációs övezet népesebb települései vagy településcsoportjai számára. A közös feladatok ellátására mellérendeltségen alapuló társulások jöhetnek létre.

A főváros és az övezet közötti kapcsolat másik intézményes formája lehetne – a megye intézményének fenntartása esetén –, ha Pest megye határait szűkítenék, és valóban az agglomerációs gyűrűhöz igazítanák. Helyes volna megyeszékhellyé tenni a fővárost. Az önkormányzati megye funkciókörét így a fővárosi szintű önkormányzat semmiképp sem nyelheti el, viszont az övezeti települések beleszólást nyerhetnének az életfeltételeiket nagyban meghatározó fővárosi szolgáltatások alakulásába.

A vázolt rendszer lehetővé tenné a főváros belső viszonyait és kapcsolatait átszövő ellentétek (főváros–agglomerációs övezet, belső–külső kerületek, elit–elmaradott városrészek stb.) eddiginél nyíltabb és feltehetően hatékonyabb kezelését. A pártok számára lehetőséget adna különböző szinten várospolitika képviseletére, ugyanakkor nem nyomná el a pártokon kívüli lokális érdekek kifejeződését. Kiindulásképpen ez sem volna kevés, ha messze is van attól, amiről a régmúlt slágere andalító csalfasággal zsongja: „…csupa fény, csupa fény, ragyogás”.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon