Skip to main content

Díjazott dekoráció

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy remény programja – egy program reményei az Iparművészeti Főiskolán


Elgondolkodtató, hogy

– amikor kulturális életünk ilyen aggasztóan beszűkült;

– amikor korántsem a művészet, az esztétikum kérdései, hanem a puszta anyagi létezés személyes és társadalmi méretű súlyos gondjai sokasodnak;

– amikor a mi szűkebb szakmai közéletünk az egzisztenciális tanácstalanságtól az értékrendek bizonytalanságáig ezernyi súly alatt gyötrődik;

– amikor ez a szakmai közösség még nem is igényli igazán az elmúlt évtizedekkel való szembenézést;

– amikor a környezetkultúránkért felelős szakmai intézmények, testületek működésének és a személyes karrierek történetének feltárásához még nem gyűlt össze a kellő bátorság;

– amikor élő és hatékony, működő szakmai intézmények jóformán még nincsenek;

akkor mire is számíthat az Iparművészeti Főiskolán következetesen vállalt, új szellemű, európai nyitásra törekvő programunk.

A múlt századvéget követő évtizedekben megindult – és mindmáig tart – az a folyamat, amely kikezdte a szakma „céhes” korlátait, céhlegényt és céhmestert művésszé, alkotó értelmiséggé avatott. A műfajok, szakmák új viszonyrendszerének alakításában a művészeti egyetemek, főiskolák, akadémiák kezdeményező, úttörő szerepet vállaltak. A modern alkotó értelmiség fogalmától idegen a belterjesség, a csőlátás. Ahogy Moholy-Nagy László mondta, a legnagyobb hiba a „szelet ember”-nevelés.

A felsőfokú oktatás, a művészképzés mindig a holnap igazságát keresi. Ahol nem ezt teszik, ott nem vértezik fel az új generációt a csak sejthető jövő útvesztőjében való eligazodásra. Az a hallgató, aki csupán az aktuális, napi megfelelésre kész, majdnem üres tarisznyával vág neki a jövőnek.

A mi szakmánk nem tudott mélyen hatni a nemzet kulturális életére; nem tudtunk kellő súllyal fellépni a környezetkultúra, a vizuális műveltség torzulásaival szemben. Erről a – hivatásunkból fakadó – elkötelezettségünkről soha nem szabad elfeledkeznünk.

Nagy felelősség terheli azokat, akik – a csődhöz, pangáshoz, a magyar iparművészet műfaji összezavarásához, provinciális elszigetelődéséhez vezető – már a hetvenes években nyilvánvalóan túlhaladott szakmai ideállal akarják szembeállítani a mai, ténylegesen meglévő, súlyos gondjainkat.

A lánglelkű művész különleges társadalmi státus az anyagi és erkölcsi elismerés megkülönböztetett, a kiemelt művész kategóriába sorolása nagyon is megfelelt az elmúlt évtizedek hamis közmegegyezésének.

Milliók sivár, szürke életének felszínén reprezentált és dekorált – hangsúlyozom, hogy dekorált –, a közpénzen jól megfizetett iparművészek egy szűk kis rétege. Kiszolgálták a silányság elfedésének ideológiailag koncepcionált stratégiáját. Az iparművészet hagyományos kisebbrendűségi komplexusát a hazai, hagyományos hierarchikus rendben feljebb sorolt, úgynevezett „nagy” művészetek árnyékában, a művészkedés túllihegésével igyekezett ellensúlyozni. Ennek nosztalgikus és látványos külsőségei vonzóak lehetnek a művészpályára készülő fiatalok számára is. Igen ám, de a megváltozott, civil társadalom felé haladó országunkban előbb-utóbb a művészet is a köznépi élet szerves része lesz, és az iparművész is civilként, polgárként éli meg hivatásának gyakorlását.

Szűkebb körben azonban szembetaláljuk magunkat a craft-design (kézművesség-formatervezés) ellentétének hamis, túldimenzionált és főleg túlhaladott képletével; holott nem az ellentétek, hanem az új tartalmú harmóniára való törekvés volna fontos. Ez a konfliktus még egy ideig felszínre jöhet –sőt itt a főiskolán időszakos megingást is okozhat –, mert a mi valós életünkben még nem realitás a posztmodern, posztindusztriális helyzet.

Íme újra itt a hagyományos dilemma: egy főiskola a ma vagy a kikerülhetetlen európai, a holnap szellemében keresse saját nemzeti karakterű útját. Ez az egész nemzetet, sőt az egész kelet-közép-európai régiót érintő alapkérdés. Nem csupán órarendi vagy szaktervezési ügy, hanem komplex, filozófiai megfontolásokat érintő döntési helyzet.

Szakmánk ötvenes éveiben járó jeles képviselői aranykorra emlékező nosztalgiával idézik saját ifjúságukat, s ez láthatóan hat a sok mindentől megcsömörlött és bizalmatlan mai ifjúságra is. Bármilyen fájó és illúzióromboló, szembe kell nézni az igazsággal: a hatvanas évek rózsaszínű emlékképe tragikus társadalmi és kulturális erjedést takart. A konszolidáció látszatát és a megnyugvást, ígérő, csillapító manipuláció árat az egész ország, és így a mi szakmánk is nyögi. Ezt a manipulatív tendenciát panelházak, háromezer magyar település megtépázása, az intézményesített ízlésselejt tömeggyártása, a kommersz ízlésmodellek kritika nélküli beáramoltatása jelentette. A szakma – kényszerhelyzetben – kiszolgálta ezt, és – tiszteiét a kivételnek – versengett a lektorátusi kegyekért, állami megbízásokért. Vagy vállalta a gyári mellőzést, a megaláztatást. Egy szűk – ma a főiskolai tanári testületben jócskán képviselt – szakemberréteg is ellenállt. Az akkori idillikusnak festett főiskolai életben ezek bizony háttérbe voltak szorítva. A mi hibánk, hogy ezekről a hallgatóság vajmi keveset tud.

A kemény vizsgálattal mindnyájunknak szembe kell néznie, de vizsgálók és vizsgáltak – valakik által előre kiosztott – szerepkörét nem lehet elfogadni.

Mit tehet egy becsületes szándékú, a szakma és a hallgatók jövőjét felelősen átérző, művészetoktatást vállaló főiskola?

Elsősorban nyitott gondolkozású képzést szorgalmaz, irtózik a mást kizárni akaró egyoldalúságtól, befogadja és feldolgozza az akár egymással ellentétes hatásokat is. Különösen fontos ez egy kis ország egyetlen és nagyon behatárolt lehetőségekkel küszködő intézményében; a sokirányú nyitottság, a pluralizmus nálunk nem szólam, hanem létkérdés.

Nálunk még nincs kialakult, korrekt versengés a piacon. A végzős hallgatóknak szinte mindent el kell vállalniuk. De a konszolidált szabadpiaci országokban is igyekeznek a képzésben az élet szürke helyzetekről fakadó specializálódásra felkészíteni. Ez az új minőségeket feltáró, vállalkozó életforma lényege, és egyáltalán nem mond ellent a mélyen megalapozott szakképzésnek. Sőt, ez az igazi szakképzés, mert nemcsak a tehetséget gondozza, hanem felkészít a tehetség érvényesítésére is. Ehhez teherbírás, szívósság, pontosság, megbízhatóság, a megrendelő, beruházó iránti empátia, általános helyzetfelismerő képesség, a meggyőzés képessége, rajzi és más médiás kommunikációs iskolázottság, nyelvtudás, általános és főleg szakmai műveltség, naprakész informáltság szükséges.

Azt gondoljuk, hogy a szabadság felelőssége tanárra, hallgatóra, műhelyoktatóra és adminisztrátorra egyaránt ható erő – ennél jobbat még nem talált ki az emberiség. A közösség iránt bizalmatlanok, a toleranciára képtelenek ilyenkor azt szokták mondani: ez a közösség még nem elég érett ekkora szabadságra, vagy hogy ez szakmai felhíguláshoz, a fegyelem lazulásához vezet. Kétségtelenül van ilyen veszély. De nyilvánvaló, hogy ez a szabadság végül is sokkal keményebb követelményeket jelent tanárnak és hallgatónak egyaránt. A szabad választás és a keményen megkövetelt kötelező teljesítés ma világszerte a legideálisabbnak mondható és bevált gyakorlat. Ebbe minden belefér: egy választott és tisztelt mester köré csoportosulás vagy a sokszempontú konzultációt igénylő felfogás. A craft szemlélet és a design világa. Sőt a kettő új harmóniáját kereső gondolkodásmód is.

Az elmúlt évtizedekben undorító, megalázó, méltatlan szerepbe kényszerült az iparművészek egy része. Silány épületek ál-reprezentatív közegében, a hivatalos ízlésnormák szerinti felcicomázásainak (a valóságosan és szimbolikusan is értelmezett), a tisztázatlan, repedezett háttér méregdrága, úgynevezett iparművészeti alkotásokkal leplezésének ugyan mi köze volt a köznapi életet szebbé tenni hivatott, tisztes kézművességhez? Zsűrik és egyéb korlátozó körülmények ellenére is természetesen születtek ezekben az időkben is nagyszerű munkák. De a kézművesség nemes hagyományait őrző iparművészeknek a bedolgozó kisiparosoknál is gyérebb élet- és munkafeltételek jutottak osztályrészül. Nem is beszélve az éppen csak megtűrt vagy tiltott kísérletező iparművészek méltatlan helyzetéről. Bármilyen ellentmondásos is a közelmúlt és a jelen hazai szakmai összképe, kiemelkedő alkotó személyiségek és jelentős közösségek műveikkel, hiteles magatartásukkal a mai pályakezdők számára is alternatívákat nyújthatnak. Ezt a lehetőséget mind ez ideig még tanáraink esetében sem használtuk ki kellő mértékben. Lehet, hogy a helyenként tapasztalható kölcsönös bizalmatlanságnak ez is oka.

A kultúra dolgai rosszul állnak; a mi szakmánk igencsak a perifériára szorult. Bezárták a Design Centert, nincs erős érdekképviseletünk, nincs igazi szakmai, szellemi élet, nincs szaklapunk, nincs rendszeres és színvonalas kritika és így tovább. A közízlés és az egész vizuális kultúra gazdátlanul sodródik. Ebben a drámai helyzetben a mi kis veszekedő, feszültségekkel terhes főiskolánk minden bajával és ellentmondásával együtt is egy biztató sziget lehet, s egyre inkább betölti majd az „Alma Mater” szép szerepét.

Lehet, hogy a néhány év múlva innen kikerülő új generáció olyan értékrendet képvisel majd, ami sok mindennek az újraértékelését teszi szükségessé?

Biztos, hogy így van!
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon