Skip to main content

Dodonai jóslat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Vízlépcső

Kiss Róbert (SZDSZ): A különböző megoldások költségei


Elhangzott, hogy a költségek tekintetében például nem volt kidolgozott elképzelése azoknak, akik nem a fenékküszöbös megoldást kívánják. Hát azt gondolom, ha a képviselőtársaim, akik ezt állítják, elolvasták volna azokat az anyagokat, amelyeket beterjesztettek a kormány részéről, illetve más szakértők részéről is a bizottság elé, akkor nem mondták volna ezt. Hiszen egészen pontosan kidolgozásra kerültek különböző megoldások költségei, a szivattyús megoldástól egészen a zsilip felnyitásáig.

Zétényi Zsolt (MDF): Legalább ne ártsunk


A probléma kezelésének egyetlen békés eszköze a Hágai Nemzetközi Bíróság előtti eljárás fenntartása és folytatása. Ez nemcsak a méltányos ítélet reményét, hanem azt is jelenti, hogy az országok közötti konfliktus nem éleződik a per tartama alatt. Ezért minden lépés, ami ezt az eljárást veszélyezteti, vagy a perbeli magyar pozíciót gyengíti, súlyos politikai következményekkel járhat. (…)

A kormány nemzetközi jogi szakértőjét idézem: (…) A fő probléma az, hogy a hágai bíróság bírái is – jogászok lévén – percepciók alapján ítélnek.


Zsebők Lajos (MDF): Érdemben üzembe helyezzük az erőművet


Ezzel a fenékküszöbbel igazat adnánk Szlovákiának, hogy megfelelő műszaki megoldással ki lehet küszöbölni az erőmű által okozott károkat. (…) Attól a pillanattól kezdve, amikor mi megépítjük a fenékgátat, a szlovákok nem adnak át 170 köbméter/secundumot; miért tennék, amikor mi azt mondtuk, hogy 40-70 köbméter/secundummal meg lehet oldani a Szigetköz vízpótlását. Semmivel sem fognak többet adni, mert lemondtunk róla. És akkor, amikor kiderül, hogy ez a vízpótlás nem megoldás, akkor sem fognak többet adni.


„…megjelent Püthia dodonai jóslata… feltört a demagógia” – minősítette Rajkai Zsolt államtitkár a március 9-én folytatott parlamenti vitát. Ebben teljesen igaza van. „Cselekedjünk végre… rajtunk múlik a Szigetköz pusztulásának visszafordíthatósága… mindenkit felelősség terhel… azonnal dönteni kell… a halogatásoktól a fák nem nőnek… víznek kell lennie… Egy hónapon belül meg kell történnie… a megoldásnak… aki nem veszi tudomásul azt, hogy azonnal kell cselekedni, az környezetpusztító… hozhat ugyan kedvező döntést a hágai bíróság… azonban… a környezet… visszafordíthatatlanul elpusztul… a 24. órán is túl vagyunk” – mondták a honatyák, és biztos komolyan gondolják.

Érdekes és elgondolkoztató, majd érdemes egyszer visszatérni rá, hogy mindössze Kiss Róbert (SZDSZ), Pap András (MDF), Zétényi Zsolt (MDF), Pap János (Fidesz) és Zsebők Lajos (MDF) foglalt el a vitában megfontolt, tárgyilagos, szilárd álláspontot. Bizonyosan rendelkeznek szigetközi jövőképpel; a hágai döntésről és annak végrehajtásáról is kell legyen elképzelésük.

Mi várható Hágától?

Véleményem szerint Hágától várható, hogy olyan megoldást keres, amelyet mindkét fél hajlandó tudomásul venni. A bíróság számára rendkívül kényes és nemkívánatos egy olyan helyzet, amely akkor állhat elő, ha határozatát – az előzetes kötelezettségvállalás ellenére, azalól bármilyen ürüggyel kibújva vagy időhúzást alkalmazva – egyik vagy másik fél nem hajtja végre (vagy egyikük se).

Szlovákia vélt érdekeit, nemzeti céljait és prioritásait következetesen és szisztematikusan érvényesíti. Előnyös pozíciójával élve kész helyzetet teremtett, és el tud fogadtatni magáról egy olyan képet, hogy ehhez mindenképpen ragaszkodni fog. Indokolt a félelem attól, hogy az ítéletbe foglalt kompromisszum nem kényszeríti rá Szlovákiát a megépített létesítményei elbontására. Az, hogy a nemzetközi hajóút szlovák nemzeti vízi út lett, a folyószakasz energiájának jelentős részét pedig nemzeti keretek között használhatják ki, jórészt kielégíti a szlovák igényeket. De mit tud Hága Magyarországnak nyújtani a C változatba való belenyugvás érdekében?

Két hajóút

A döntés hangoztatni fogja a világháborúkat lezáró békekötések és a Dunával kapcsolatos nemzetközi megállapodások vonatkozó pontjainak tiszteletben tartását, de deklarálni fogja a két párhuzamos nemzetközi hajóút törvényességét, és ezzel összefüggésben megveti egy újszerű aszimmetrikus határvízi egyezmény alapjait. A feltételezett döntés biztosítja az Öreg-Duna hajózhatóságához feltétlenül szükséges vízmennyiség mindenkori továbbadását, amit lényegében a vízhozam medrek és országok közötti megosztása tesz lehetővé. Az aszimmetrikus határvízi jogviszony keretében Magyarország tulajdonképpen jogot nyer a vízmennyiség felével való gazdálkodásra. Lényegében szabadon dönthet arról, hogy a szó szűkebb értelmében véve hasznosítja-e a vizet, hagyja szabadon folyni, vagy pedig ökológiailag általa kedvezőnek tartott környezeti (természeti) viszonyok biztosítására veszi igénybe. A döntés Szlovákiát kötelezni fogja, hogy ezzel kapcsolatban eltűrjön olyan beavatkozásokat, amelyek érintik a szlovák érdekeket, sőt részben a határvíz szlovák területén vagy partján hajthatók végre.

Az aszimmetrikus határvízi jogviszony biztosította lehetőséggel Magyarország olyan mértékben élhet, amennyire igazát, érdekeit, az általa tisztelt értékeket el tudja fogadtatni Európa és a világ nemzetközi szervezeteivel és közvéleményével, és amennyire ezek a tényezők képesek vagy hajlandók kiállni ezen igazság, érdekek és értékek mellett. Magyarország jogainak és lehetőségeinek hágai deklarációja ugyanúgy nem biztosítja az érdekérvényesítés automatizmusát, ahogy bármely más nemzetközi jogi intézmény sem. Az alaphelyzet, a felvízi ország helyzeti előnye az alvízivel szemben kissé megváltozott formában továbbra is megmarad.

A kötélhúzás haszna

A C változat hosszú távon fönnmarad a hágai döntés ellenére is, de még valószínűbb, hogy e döntéssel összhangban. Ebből következik, hogy rendkívüli jelentőséggel bír az a kötélhúzás amely napjainkban folyik az „ideiglenesen” megosztandó dunai vízhozam körül.

A bíróság minden valószínűség szerint, s ezt a szlovák fél nagyon jól tudja, jóváhagyja, véglegesíti az esetleg létrejövő vízhozam-megosztási megállapodást. Most mindennél fontosabb, hogy Magyarország szilárdan képviselje érdekeit, homályos ígéretek fejében ne tegyen engedményeket, ne alkalmazzon meggondolatlan, félreértelmezhető műszaki megoldásokat.

A C variáns szerint megvalósuló bősi vízerőműrendszer Magyarországnak jelentős károkat és hátrányokat okoz. Ezek egy része környezeti és természeti károsodásként jelentkezik. Magyarországnak fontos érdekei fűződnek ahhoz, hogy a károkat csökkentse. Szükség van erre a térség lakosságának biztosítandó lét- és gazdasági feltételek javítása érdekében, valamint azért is, hogy a nemzetközi bíróság előtt folyó vitában pozícióját a kárenyhítési kötelezettség teljesítésével is erősítse.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon