Skip to main content

Elveszett illúziók

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A vitának nincs vége VI.


Nem oly rég még minden szakember egyetértett abban, hogy ha van értelme egyáltalán az iskolarendszer általános szabályait újragondolni, akkor azért van, hogy megszűnjön a közoktatás állami monopóliuma, és hogy a pazarló és a hiányokat folyamatosan újratermelő finanszírozási rendszert egy jobb váltsa fel. Nos, az első kérdésben még lehetnek illúzióink, a másodikban már nem.

Ugyanannyit (vagy kevesebbet) ugyanúgy!

A Szilágyiné dr. Szemkeő Judittal megerősített minisztériumi tárgyalófél tudomására hozták, hogy a PM álláspontja szerint napjaink közoktatását jelentős pedagógus-túlfoglalkoztatás jellemzi, ezért a kormányzat kevesebb pedagógus közalkalmazottnak szeretne magasabb bért fizetni, elvárja továbbá, hogy a jelenleginél határozottabban definiálja a tárca a kormányzati garanciával finanszírozott alapellátás tartalmát. Az efeletti közoktatási szolgáltatások egy része (óvoda, kollégium, napközi) alapellátási jellegű feladat ugyan, de nem mindenki számára ingyenes.

Derék pénzügyeseink tehát ismét felfedezték a 70 milliárdos költségvetési hiány egyik igen hasznos ellenszerét: a belföldi kettős adóztatást. Akinek ugyanis úgy felviszi az isten a dolgát, hogy családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a legalacsonyabb közalkalmazotti bér felét, az a személyi jövedelemadón túl térítési díjat is fizet az említett szolgáltatásokért. S ha ez sem volna elég, a liberális állam azt is lehetővé teszi, hogy a közoktatási intézmények pénzt kérjenek minden szolgáltatásért, amit nem sorolnak az alapellátás körébe. Mindezeken túl persze az önkormányzatoknak joguk van és lesz helyi adókat kivetni iskoláik és óvodáik felvirágoztatására. (Arról a pénzügyi kormányzat természetesen nem akar tudni, hogy az ilyen módon konstruált oktatásfinanszírozás legelemibb kiegészítő szabálya az állampolgárok joga gyermekük iskolázására költött igazolt kiadásaik levonása az adóból.)

S mielőtt a Beszélő olvasói utánajárnának annak, hogy milyen alapszolgáltatásokat biztosítanak a befizetett tandíj fejében, mondjuk, Salzburgban, eláruljuk, mit takar az MKM elgondolása szerint a jól hangzó „alapszolgáltatás” kifejezés Magyarországon ma.

A törvény rendelkezne a közoktatás egyes évfolyamain a kötelező tanórai foglalkozások számáról. Eszerint az első–harmadik évfolyamon napi 4, majd fokozatosan emelkedve a tizenegyedik–tizenharmadik évfolyamon napi 6 tanítási óra a tankötelesek penzuma. Ez, helyesebben a maximált csoportlétszámok segítségével ebből kalkulált pedagóguslétszám bérköltsége, plusz egyharmadnyi dologi kiadás a finanszírozás alapja, kiegészítve a tehetséggondozást, illetve a felzárkóztatást szolgáló húsz-húsz százaléknyi „ráadással”.

Szemkeő Judit kiszámította, hogy az első évben, amikor az iskolák költségvetését ily módon határoznák meg, Magyarország elemi (alsó tagozatos) iskoláinak durván egyharmadát – a kistelepülések iskoláinak többségét – be kellene zárni, ezért maga is helyesnek látná, hogy az összevont tanulócsoportos falusi kisiskolák számára további 20-30 százalékot garantáljon még a költségvetés. E kalkulációs elv mellett megmaradna az önkormányzatok szabad keze a fenntartásuk alatt álló iskolák közötti átcsoportosításra, ami (legalább) lehetővé tenné, hogy az iskoláikat ne egyszerre, hanem évenként egyet-egyet választva zárogassák be.

Amiről szó sem lehet…

Megtudtuk azt is, hogy a PM „nem partner” a voucher-rendszer bevezetéséhez, mert az „idegen” a jelenlegi költségvetési gyakorlattól. Hasonlóképpen tiltott gondolat az, hogy a szülők nem állami iskola igénybevétele esetén lehetőséget kapjanak a „fejpénz” felvételére és közvetlenül a nem állami fenntartóhoz történő befizetésére (holott ebben az esetben az egyházak és az antiklerikális érzelműek megszabadulnának az aláírásgyűjtés fárasztó kényszerétől, s annyi egyházi iskola működhetne, amennyire „fizető” kereslet mutatkozik – ki tudja, kiknek okozna ez a megoldás meglepetést…).

A szakértők ellenjavallták az alapellátás és a szociális rászorultság elvének – nyilvánvalóan költségvetési diktátum hatására létrejött – összekapcsolását. Az alapellátásra nem nyomorúsága, hanem részint a tankötelezettségből háramló kényszerek, részint állampolgári státusa okán tart igényt az adóalany. Igen súlyos jogsérelem az, ha a jövedelmi helyzet nem a szolgáltatás minőségét befolyásolja, hanem a hozzájutás módját, vagyis azt, hogy ingyenes vagy nem ingyenes.

Az alapellátás tartalma szerinti finanszírozás elvének súlyos szakmai konzekvenciái vannak. Ha ugyanis a költségvetési támogatás meghatározott tanórai szolgáltatásokhoz kapcsolódik, a közoktatás tartalmát pedig az állam szabályozza a Nemzeti Alaptanterven és a vizsgarendszeren keresztül, akkor nem találtatik majd széles e hazában oly iskolamester, aki venné magának a bátorságot ahhoz, hogy a vizsgafelkészítésen kívül és a NAT tanításán kívül másra is vállalkozzon.

A PM nyomására az MKM-ben kiizzadt alapkonstrukció elejét veszi minden kezdeményezésnek, amely a közoktatási alapszolgáltatások mennyiségi vagy minőségi javítására irányul. Ha ugyanis a finanszírozás alapja a 4 tanóra + 20% + 20% + egyharmad dologi költség, akkor a pedagógus mindig a pénzügyminiszterrel találja szemben magát, ha a szakmai racionalitás az óraszámemelést vagy a felzárkóztatás minőségének javítását indokolná.

Indokolatlan a számítás alapjaként az amúgy is nehezen definiálható alapellátás fogalmát használni: az ugyanis, hogy melyik tanulónak melyik pedagógiai program dukál, a tanári mesterség körében tartozó szakmai kérdés. A tudósítón kívül talán másoknak is szemet szúrt a pedagógusbér „megtoldása” egyharmadnyi, dologi költséggel. Miért éppen egyharmad, tettem fel az ártatlan kérdést. A válasz a vártnál mélyebb mélységeket tár fel: nagyjából így „jön ki” a mai szám…

Szemfényvesztés…

Valamikor a közoktatás költségvetését az ún. bázisszemlélet alapján számították. Vették az előző évi közoktatási költségvetést, ahhoz hozzáadták az inflációs rátát (vagyis inkább annak egy részét), s hopp, máris előállt az a „keret”, amit tanköteleseink iskolázására szánt az állam az adott évben. Az ún. „fejpénzes” rendszer, vagyis az a mód, ahogy ma kalkulálják az iskolák működtetésének „árát”, úgy született, hogy vették az előző év közoktatási kiadásait, elosztották az adott év tanköteleseinek számával, s az így kapott összeget szorozták fel a vélt inflációval. Mindkét módszerrel meg lehetett úszni azt a kétségtelenül fárasztó vizsgálódást, ami alapján meghatározható lenne, hogy mennyibe kerül egy iskola működtetése Magyarországon. (Ezt a műveletet csak a magániskolák alapítói kénytelenek elvégezni.) Olybá tűnik, most sem következett be az úgy lehet, súlyos államháztartási következményekkel fenyegető kalkulációs „fordulat”: vették az ún. alapfeladatokat, hozzácsapták a kétszer 20 százalékot (miért éppen annyit?), és az így kapott összeg egyharmaddal maradt alatta a megelőző évi költségvetési „totálnak”. Ez az egyharmad kell tehát fűtésre, krétára, világításra… S lesz világosság. Csak bele ne vakuljunk.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon