Skip to main content

Esély az esélyre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Munkatörvénykönyv és szakszervezeti megújulás


Cikkünkben végiggondoljuk a szakszervezetek jelenlegi válságának törvényi szabályozásból fakadó okait. Olyan új törvényalkotási koncepcióra teszünk javaslatot, amely egybehangolja az egyéni munkavállalói és a szakszervezeti jogokat. Ez feltételeket teremt ahhoz, hogy munkavállaló és szakszervezet megtalálja helyét és szerepét a kialakuló piacgazdaságban. Az oly homályos és oly sok jelentéssel felruházott „munkahelyi rendszerváltás” lényegét a munkaviszonyok kiszámíthatóságában, a jogos és méltányos egyéni és csoportérdek érvényesíthetőségében látjuk.

A múlt öröksége

A mostani, elavult munkatörvénykönyv mereven kettéválasztja a szakszervezeti jogokat és a munkavállalót (a szakszervezeti tagot) megillető jogokat. A szakszervezeteket széles körű, erős jogok illetik meg. Ezek kollektív jogok, a vállalat, a munkahely egészére érvényesek, a dolgozók összessége nevében gyakorolják. A vállalat tevékenységének egészére nézve biztosítják a szakszervezetek beleszólását, az általuk képviselt munkavállalók érdekeinek érvényesítését. Az általában megfogalmazott szakszervezeti jogok birtokában a szakszervezetek a vállalati hatalmi szerkezet részeseivé válhatnak, s politikai hatalmi pozícióik birtokában vehetnek részt a munkafeltételek kialakításában. De itt szerepük véget ér, a szakszervezeti tag munkavállalónak már egyedül kell megbirkóznia a feltételekkel. A munkavállaló mindig mint egyén áll szembe a munkáltatóval, s nem mint egy szervezet, a szakszervezet tagja. Problémáira csak a munkáltató és az egyén egymással való viszonya keretében kereshető megoldás. Ennek megfelelően a munkajog csak egyéni jogsérelmet ismer el, amellyel szemben a munkavállaló alanyi jogon, de egyedül, saját jószántából indíthat munkaügyi bírósági eljárást.

Szétvált és szétválik egymástól a szakszervezet és a munkavállaló. Így nem alakultak egységes feltételek és „munkáskezelési eljárások” a munkahelyeken, ki-ki egyéni stratégiákkal, munkatársaktól függetlenül próbál előnyös helyzetbe kerülni. Nem fejlődődött ki intézményes útja annak, hogyan védheti meg tagjai jogos érdekeit a szakszervezet, hogyan emelődhet fel az egyéni érdek és jogsérelem kollektív (szakszervezeti) érdek és jogsérelemmé. A munkavállalók nem is tekintették – tekintik – a sajátjuknak szakszervezetüket – sokkal inkább a főnökség részének.

Hogyan tovább, szakszervezetek?

A munkaügyi kormányzat a munkatörvénykönyv átdolgozása során átfogalmazza a szakszervezetek szerepvállalását. Munkahelyi szinten a munkavállalók egésze nevében gyakorolt jogosítványokat a szakszervezetekről az üzemi tanácsokra tervezi átruházni, a szakszervezetekre pedig az ágazati-szakmai kollektív szerződések megkötését és tagjaik egyéni érdekvédelmét adja feladatul. Ez a kívánság azonban a törvénytervezetben jórészt csak kinyilatkoztatásokban merül ki. A tervezet csupán a jelenleg is meglévő jogosítványokat csoportosítja át, illetve meg is szüntet számos, a jogszabálytervezők szerint elavult érdekvédelmi pozíciót. Ugyanakkor adósak maradnak a kijelölt szakszervezeti tevékenységekhez szükséges jogi garanciákkal, azon jogi szabályokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakszervezetek szerepet vállalhassanak az egyéni és csoportos konfliktusokban.

Lassan fél éve folynak ugyan a jogszabálykészítők és a szakszervezetek vitái a tervezet körül, de a fókuszban a szakszervezetek és az üzemi tanács közötti jogmegoszlás kérdése áll. A szakszervezetek – véleményünk szerint is – teljes joggal tiltakoztak az ellen, hogy a munkahelyi szintű kollektív szerződés helyébe az üzemi tanács által kötendő üzemi megállapodás léphessen. Azonban sokkal több szó esett a régi (pontosabban szólva a jelenlegi) szakszervezeti szerep és feladatkör lehető legmesszemenőbb megőrzéséről, mint új típusú szakszervezeti politika – és azt szolgáló jogi szabályozás – kialakításáról.

Úgy tűnik, hogy az MSZOSZ ágazati-szakmai szinten, a munkahelyeken kívül keresi a továbblépést. Elsősorban az ágazati szinten kötendő szerződések eljárási garanciáinak megteremtése érdekli. Ezt támasztja alá, hogy jóval a munkatörvénykönyv-tervezet megjelenése előtt a Népszavában nyilvánosan is publikált, szakértői által készített, „Érdekvédelmi-törvénytervezetben” szinte azonos modellt vázolt fel, mint amit a minisztérium javasolt. Az új szakszervezeti feladatvállalást nem a munkahelyről való kivonulásban (a szakszervezeti feladatoknak ágazati-szakmai szintre emelésében) látjuk. Ha csak a magasabb szintű kollektív szerződéskötés garanciáit teremtjük meg, könnyen megrendülhet a szakszervezeti hierarchia alapzata. Pedig a munkahelyi szakszervezetek kiürülése a szakszervezeti válság legnyilvánvalóbb jele.

Új arcot a szakszervezeteknek a jogi garanciákkal alátámasztott egyéni és csoportos munkahelyi érdekvédelem és érdekképviselet adhat. Ez alakíthatja ki az egyén és a szakszervezet érdekközösségét.

A különböző fejlett nyugat-európai országok munkajogának tanulmányozása is azt mutatja számunkra (legyen szó akár a liberális USA-ról, Angliáról vagy a szociáldemokrata Svédországról, hogy csak a szélsőségeket említsük), hogy a valóságos munkahelyi szintű szakszervezeti jogok éppen az egyéni munkavállalóval kapcsolatosak. A szakszervezetek elismerik ugyan a munkáltató jogát, hogy meghatározza és irányítsa az alkalmazottak munkáját, döntsön felvételről, előléptetésről, lefokozásról, fegyelmi büntetést szabjon ki és jogos ok miatt felmondjon. De a munkáltató mindezt csak a szakszervezeteken keresztül teheti meg.

Mint ahogy a munkavállalók is a szakszervezetek útján terjeszthetik elő sérelmeiket és kívánalmaikat a munkáltatóval szemben. Szakszervezet és munkavállaló egymásrautaltsága civil viszonyokat teremt a munkahelyeken. Lehetőséget nyit a munkavállalók és a munkáltatók számára egymás méltányos érdekeinek felismerésére és elismerésére, az álláspontok közelítésére, a kompromisszumképesség kialakítására.

Az új szabályozás kulcspontjai


A Munka Törvénykönyv egész szabályozását újra kell gondolni. Az egyéni munkaviszony szabályozásából kell kiindulni. Itt megvizsgálni, milyen szakszervezeti jogosítványok segíthetik elő a munkavállalók jogos és méltányos érdekeinek védelmét, amelyek ugyanakkor elfogadhatók a munkáltatók számára is. Az alábbi kérdésekben kell teret adni a szakszervezetek új szerepvállalásához:

a munkakör és bérmeghatározás, teljesítmény követelmények szabályozása,
a munkáltató felmondási jogának szabályozása,
– a munkaügyi vita és sérelmi eljárás szabályai a munkahelyen.

Ez az a három csomópont, amely legközvetlenebbül érinti a munkavállalókat, és ahol meg kell fogalmazni a szakszervezetek szerepvállalását biztosító jogi szabályozást. Az itt megjelenő szakszervezeti feladatok fogják döntő módon befolyásolni a szakszervezetek vállalaton belüli helyét. Csak ezek tisztázása után lehet megfogalmazni a vállalat egészére vonatkozó általános szakszervezeti jogokat, ideértve különösen a kollektív szerződés kötésének szabályait.

Meg kell szüntetni tehát az egyén és a szakszervezet kettészakítottságát. Ha egymásra talál a szakszervezet és a munkavállaló, újfajta biztonság válthatja fel a szocializmus rosszléti biztonságát. Piacgazdaságban olyan biztonságra van esély, amely az egységes, átlátható és kiismerhető munkafeltételeket és munkáltatói eljárást nyújt, szakszervezeti kontroll alatt.

A munkáltatóknak is, a kormánynak is érdeke, hogy a szakszervezetek megszabaduljanak a politikai muszáj-herkules szerepüktől, s kihajózzanak a demagóg ígérgetések Szküllája és a kollaboráns együttműködés Kharübdisze közül a valóságos érdekvédelem nyílt tengerére. Úgy gondoljuk, a munkatörvény-előkészítőket is hasonló célok vezérlik, de ha megmaradnak a deklarációk szintjén, a munkavállalók minden eddiginél kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, aminek szociális veszélyei kiszámíthatatlanok. Talán nem a törvényelőkészítő feladata a szakszervezetek új arculatának kialakítása. De ha a szakszervezetek megfogalmazzák a megújulásukat szolgáló jogi feltételeket, akkor a munkaügyi minisztérium nem léphet át a szakszervezetek feje fölött. Ez nemcsak méltányosság, hanem a szociális béke kérdése is.

Tóth András
szociológus, Liga-szakértő


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon