Skip to main content

Exportoffenzíva kormányzati ütésváltás közben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A kormány gazdaságpolitikai programja az 1988 óta tartó külkereskedelmi expanzió folytatását ígéri. Idén az összevont, immár a keleti és nyugati kereskedelmet is tartalmazó külkereskedelmi mérleg a kormány várakozásai szerint – a keleti kereskedelem drasztikus visszaesése, valamint a dollárelszámolásra való áttérés következtében – 2-300 millió dolláros passzívumot fog mutatni, ami azonban 1992-re már 3-400 milliós aktívumba fordulna át. A hagyományos konvertibilis piacainkra áramló export pedig a tavalyi mintegy hétmilliárd dollárral szemben idén elérné a nyolcmilliárd dollárt, 1994-ben pedig túllépné a tízmilliárd dollárt. A Kupa-program szerint ez szükséges ahhoz, hogy az ország fizetőképességét megőrizve, az adósságállomány növekedését megállítva elindulhasson a gazdasági” növekedés útján.

A következő évek kulcskérdése tehát, hogy mennyire képes az ország további exportexpanzióra. Ehhez kötődik az a lappangó, itt-ott különböző részletkérdésekben felbukkanó, de igazi mélységében még ki nem bontakozott vita, amely a kormányzati gazdaságpolitika centruma, a Kupa-féle pénzügyminisztérium, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere között folyik, és amelynek hátterében két gyökeresen eltérő gazdaságfilozófia húzódik meg. Ez a vita eleddig kisebb-nagyobb ütközetek keretében zajlott: árfolyampolitikai kérdésekben, a költségvetési vita során, a szovjet exportban érdekelt vállalatok finanszírozása kapcsán kapott nyilvánosságot.

Jön a farkas!

Kádár Béla miniszter gyakori sajtóértekezletein rendre ismerteti a kedvező exporteredményeket, hangsúlyozva, hogy milyen óriási erőfeszítések rejlenek a szép számok mögött, majd megállapítja, hogy a kedvező folyamatok kifulladni látszanak, és amennyiben nem következik be szemléletváltozás, azaz nem változtat a kormány rövid távú pénzügyi szemléletén, akkor bekövetkezik az export visszaesése, aminek már látszanak első jelei. Így megy ez hónapról hónapra, és a dolog kis túlzással kezd hasonlatossá válni ahhoz a meséhez, amelyben a pásztor annyiszor kiabálja, hogy jön a farkas, hogy amikor tényleg jön, már senki sem figyel rá. A vészjelzések mögött azonban valós probléma van. A vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy a kiváló exporteredmények a pénzügyi szigoron, liberalizáción, versenyélénkítésen, piacosításon alapuló – következetlenségei miatt persze joggal bírálható – gazdaságpolitika nyomán, avagy attól függetlenül, sőt inkább annak ellenére következtek be. A restriktív pénzpolitika, a belső kereslet korlátozása, a piacváltás kényszere valóban javította a vállalatok piacérzékenységét, hatékonyságát, beindította az olyannyira várt szerkezetváltást, avagy a vállalatok saját tartalékaikat élik fel, kizsigerelik magukat, hogy úgy-ahogy, ideig-óráig a felszínen maradjanak. Ha a gazdaság reálfolyamatait tekintjük, akkor mindkét kissé sarkított álláspont mellett lehet érveket felhozni. A külkereskedelem számai az első álláspont híveit igazolják, ugyanakkor tény a csökkenő termelés, a beruházások további visszaesése is. Nem lehet megkerülni a kérdést, hogy lehet-e folyamatosan szűkülő termelés mellett folyamatosan növekvő exporttöbbletet elérni a fejlett országokkal folytatott kereskedelemben. Van-e esély a struktúraváltásra, ha nincsenek beruházások?

Kádár Béla válasza egyértelmű nem. És ezzel akár egyet is érthetünk. Van itt azonban egy súlyos dilemma. Hiszen nyilvánvaló, hogy a tartós exportoffenzíva alapja csak egy növekvő gazdaság lehet, ugyanakkor a jelen helyzetben az exportoffenzíva kell hogy megalapozza a későbbi növekedést. Sokan attól tartanak, hogy egy növekedésorientált, kínálatélénkítő gazdaságpolitika hasonló következményekkel járhat, mint az 1985-ös gyorsítási kísérlet: rohamosan romló fizetési mérleg, további eladósodás, a jelenlegi elavult termelési struktúra továbbélése, további infláció, növekvő költségvetési hiány. A közgazdászok jelentős csoportja úgy véli (kormánykörökben és ellenzékben egyaránt), hogy csak egy kedvezőbb kínálati szerkezetben való növekedést szabad megengedni, ennek pedig előfeltétele a piacgazdaság kiépítése s az állam gazdasági szerepének további leépítése, a privatizáció.

Gyorsítás lassan…

Természetesen a külgazdasági miniszter sem egy 1985-öshöz hasonló élénkítésre gondol. Amennyire nyilatkozataiból kiolvasható, szeme előtt egy olyan szelektív élénkítés képe lebeg, amely állami intézkedésekkel hozzájárul a nemzetközileg versenyképes árualapok megteremtéséhez, az exportoffenzívához. Ehhez azonban sokkal gazdagabb gazdaságpolitikai arzenálra van szükség, mint amivel a kormány jelenleg rendelkezik: erőteljes struktúrapolitikára, a műszaki fejlesztés állami irányítására, az exportfejlesztés fokozott mértékű állami támogatására. A miniszter igényeit igazolandó szívesen hozakodik elő számtanpéldákkal: a fejlett ipari országokban a GDP ennyi százalékát fordítják exportfejlesztésre, a tőkeimportőr országokban ennyit és ennyit költenek a külföldi tőkebeáramlás állami ösztönzésére. Kijelenti, hogy az állami exportfejlesztésen való spórolás a megtakarított összegnél nagyságrendekkel nagyobb exportbevétel kiesését okozhatja. Az ilyen példák azonban egyrészt nehezen verifikálhatok, másrészt összefüggéseikből kiragadottak. Azontúl, mert a fejlett ipari országokban valamit így csinálnak, az még nem bizonyítja, hogy ez náluk a pénzek leghatékonyabb elköltése, és azt meg pláne nem, hogy nálunk is az lenne. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen példákra könnyen rávágható: ők megtehetik, nekik van miből.

Üvegházi gazdaság?

A lappangó, itt-ott felszínre törő diskurzus tehát nemcsak a kínálatélénkítés versus keresletkorlátozás többféle formában felmerült vitája, amely decemberben egy miniszter és egy államtitkár bársonyszékébe került. Itt jóval többről van szó: az állam gazdasági szerepének megítéléséről, a gazdasági rendszerváltás legalapvetőbb kérdéseiről. Arról, hogy a modernizációt a piacgazdaság minél gyorsabb kiépítése, az állam–gazdaság kapcsolatrendszer minél radikálisabb leépítése révén kívánjuk-e elérni, avagy a fejlesztési diktatúrák módszerei szerint államilag kijelölt fejlesztési irányokat követve, kormányzati pénzeszközök segítségével, állami intervenciók által.

A Kupa-program megjelenése arra enged következtetni, hogy a kormányzat gazdaságátalakító elképzelései egy év hezitálás után kezdenek letisztulni. Az elképzeléseknek a gyakorlatba való átültetése során azonban további ütközetekre lehet számítani: például a külföldi beruházóknak nyújtott különféle egyedi kedvezmények ügyében, a külkereskedelmi vállalatok privatizálásának kérdésében, a vámpolitikában, a szovjet export összeomlása miatt bajba jutott vállalatok ügyében, az agrártámogatások problematikájában, a költségvetési viták során. A harcnak azonban előbb-utóbb el kell dőlni. Többről van itt szó, mint arról, hogy ki vezényelje az exportoffenzívát…
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon