Skip to main content

A mélypont szomorúsága

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Hétről hétre


Maradjunk a tekintélyeknél. Az Euromoney – szokásos bankrangsorai mellett – tavalyelőtt készítette el először a világ legjobb bankjainak rangsorát. Az elemzésben a fizetőképességre, a tőkére, a jövedelmezőségre és a vezetés minőségére koncentráltak.

Az eredmény első látásra sokkoló, írják az ismertetésben. „A legjobb bankok főként azok, amelyek otthon maradtak, és arra koncentráltak, amit legjobban tudnak, s ez rendszerint a kiskereskedelmi üzletág.” A legjobb bank – igaz, némi számviteli trükkel – egy konzervatív spanyol belföldi kiskereskedelmi bank lett. A második helyezett kanadai bank vezetőjének véleménye: „Azt lehet mondani, hogy mindig unalmasán próbáltuk vezetni a bankot.”

Izgalmas bankok


Annak, aki magyar bankok környékén kószál, az unalomtól nem kell félnie, inkább az a kérdés, melyik a legizgatóbb.

Hiányoznak a megfelelő információk, ahogy azt mind a Figyelőben, mind a HVG-ben is említi maga a szerző, Várhegyi Éva, aki, nem győzzük hangsúlyozni, ugyancsak tekintélyes. S mielőtt elemzését elmarasztalnánk, hadd jegyezzem meg, ilyen-olyan félszerkesztői pozíciókban magam is több cikket kértem tőle mint olyantól, akinek feltétlenül fontos a véleménye.

Amíg nincsenek korrekt és részletes információk, írja, „addig… a bankszektorral foglalkozó elemző közgazdász sem tehet mást, mint a jó-rossz publikus adatok alapján próbál meg áttekintést adni a magyar pénzintézetek helyzetéről, erős és gyenge pontjaikról”. „A rendelkezésre álló hiányos információk alapján átfogó minősítés helyett a bankok eredményességét és a bankbiztonságot egyaránt tükröző mutatók szerinti rangsorolásra teszünk kísérletet.”

Érdemes idézni a különböző szempontok szerinti banklisták elnevezéseit, címeit. A legeredményesebb bankok; bankbiztonsági mutató; a bankok haszna a saját vagyon arányában; banki ranglista és hasonlók. Nem kétséges, hogy a listákban rejlő értékelések – különösen a mostani bankcsődök után – erőteljesen befolyásolják nemcsak a laikus, de az egész közgazdász-közvéleményt is.

Az egyik probléma a HVG és a Figyelő két toplistájával az, hogy nem tudni, mi alapján készültek. A bevezetők – haloványan – jelzik ezt, de a táblázatokból nem derül ki például, hogy melyik banknál dolgoztak a tavaly év végén érvényes magyar számviteli előírások szerint, melyiknél az új pénzintézeti és számviteli törvény követelményei alapján, s hol vették figyelembe a nemzetközi könyvvizsgáló adatait. A különbség – amit most nem tudunk kellően részletezni – óriási, egy bank nyereségében például többmilliárdos változást is jelenthet. A Magyar Hitelbank adózás előtti nyeresége a magyar mérleg szerint 4,6 milliárd forint volt, míg nemzetközi mérleg szerint a veszteség 3,5 milliárd.

A táblázatok elnevezéseiben a köznapi szóhasználat érvényesül. A „legeredményesebb”, a bankok „haszna” és hasonló fordulatokkal találkozunk, miközben homályban marad, miként kell ezeket értelmezni. Olyan ez, mintha egy család otthon lévő készpénzét a hó végén anélkül minősítenénk, hogy tudnánk, van-e valamelyik családtagnak például folyószámlája, vagy abban a hónapban vásároltak-e valamilyen tartós fogyasztási cikket.

Érthetetlen fogalomhasználat

A bankok haszna a saját vagyon arányában című táblázat csak két dolgot nem tisztáz. Azt, hogy mit ért hasznon (adózás előtti vagy utáni nyereséget, tartalékképzés előttit vagy utánit stb.), és mit ért saját vagyonon. A bankok adózott eredményét is meglehetősen nehéz összehasonlítani, ha nem tudjuk, hogy emögött mekkora nyereségadókedvezmény húzódik meg. Egyes vegyes bankoknál ez meghaladja a félmilliárd forintot is. A korábbi szabályozás megengedte például, hogy a rossz hitelek miatt képzett tartalékot a saját tőke részeként tartsák nyilván. Itt is több száz millió forintról lehet szó adott esetben, tehát alapvetően módosíthatják az ebből képzett mutatókat.

Más. Az elemzések az úgynevezett mérlegfőösszegre koncentrálnak. Csakhogy a mérlegfőösszeg változása nem csupán a piaci részesedést tükrözi, mint ahogy ezt a lapok valamiért állítani szeretnék. E rovat olvasóit szeretném emlékeztetni az Általános Vállalkozási Bank (ÁVB) példájára. Mint írtuk, a bank csődjéhez, még ha ki is mentették belőle, olyan váltóügyletek járultak hozzá, amelyek a mérlegben nem jelentek meg. Mérleg alatti tételekként tartották nyilván ezeket. A gazdasági változásokat követve a hazai szabályozás is nagyon sokat módosul, évről évre. Emiatt sokmilliárdos tétel kerülhet be a mérlegekbe anélkül, hogy egy bank lényegesen változtatna tevékenységén.

A Figyelőben megállapították az egyik bankról, hogy mérlegfőösszege radikális növekedése piaci térnyerésének jele. Holott részint csak arról volt szó, hogy mérleg alatti tételek is bekerültek a mérlegbe. Mindez persze önmagában semmit sem mond a bank minőségéről. Ráadásul a bankok mérlegfőösszegének növekedése a mai kritikus gazdasági helyzetben sokkal inkább lehet a bank helyzetének mutatója, mint fordítva, különösen a nagybankok esetében.

De az is figyelmen kívül maradt, hogy milyen pénzintézetekről van szó. Különböző szabályozás vonatkozik a szakosított pénzintézetekre meg a kereskedelmi bankokra. S egy elemző közgazdász számára aligha összemoshatok a kereskedelmi bankok közötti különbségek. A hatalmas fiókhálózatra épült, jelentős lakossági betéteket gyűjtő bankokat, mint az OTP, a Takarékbank (amely transzmissziós szerepet is játszik, a 257 ma működő takarékszövetkezet pénzeinek egy részét gyűjti össze) vagy a Postabank csak nagyon óvatosan hasonlítható össze a lakossági piacról a korábbi szabályozással részben vagy egészben kiszorított más kereskedelmi bankokkal.

Aki nem dolgozik, az a legjobb

Érdemes a két lap listáit összehasonlítani. (Ismétlem, a szerző ugyanaz.) A Figyelőben a Creditanstalt még a hatodik legeredményesebb bank, a HVG-ben már sem a banki ranglistán, sem a „bankok haszna a saját vagyon arányában” című táblázatban nem szerepel. Mivel a Creditanstalt a két publikáció közötti egy hónapban nem ment tönkre, s az adatok egyébként is 1991-ről szólnak, ez meglepő. A szerző talán felismerte, hogy mégiscsak abszurdum, hogy egy lényegében még alig működő bankot rangsorol ilyen előkelően.

De az abszurdumok iránt nem mindig fogékony a szerző. A HVG szerint a kiugróan legbiztonságosabb bank a Nomura Magyar Befektetési Bank. Ám e listán utána következők nem kifejezetten jó hírű bankok. Előkelő helyezésük leginkább azzal magyarázható, hogy – az alaptőkéhez viszonyítva – csekély forgalmú bankokról van szó. A Nomura gyakorlatilag még nem kezdte meg működését.

A paradoxon az, hogy ezek a bankok esetleg csak addig ilyen biztonságosak, amíg tőkéjük és forrásaik nagy részét mondjuk állampapír vásárlására fordítják. De ha elkezdenének széles körű, valóságos kereskedelmi banki tevékenységet folytatni, ami azzal a kellemetlen következményekkel jár, hogy ügyfeleik akadnak, rögtön rosszabb lesz a bankbiztonsági mutató. Kár, hogy az elemző azt a nem túlságosan elmés közhelyet tartja irányadónak, hogy aki nem dolgozik, az nem is hibázik.

Más. A táblázatok egy része valamilyen formában a mérlegfőösszegekhez viszonyít. Bizonyos ügyletek – mint a deviza–forint-betétcsere, amiről szintén írtunk már – megkettőzve szerepelnek a magyar mérlegekben. Tehát ha egy 15 milliárd forintos mérlegfőösszegű bank kétmilliárd forint értékben hajtott végre betétcserét, akkor (pusztán ez alapján) a nemzetközi szabványok szerinti mérlegfőösszege csak 13 milliárd forint. S ha ez rontaná is a piaci részesedéséről alkotott ítéletet, mindenképpen javítaná például az úgynevezett (a HVG által úgynevezett) forgalom arányában számolt hasznot. Ezt figyelembe véve a bank mutatói sokat javulnának.

Más. A Figyelő táblázata közli a bankok vagyonarányos eredményét. Pontosabban fogalmunk sincs, mit közöl, mert ez csak az adatsorok rímében szerepel: a közölt adatoknak semmi közük hozzá.

Más. Egy adatsor szerint a legsikeresebb vegyes bankok közül az Inter-Európa Bank (mérlegfőösszege 35 milliárd) átlag alatti, kétes és rossz hiteleinek a nagysága 509, a Unicbanké (mérlegfőösszege 28,5 milliárd) 221 millió forint, a Közép-Európai Hitelbanké (26 milliárd) 430 millió forint. De ha az egész CIB-et nézzük, amelyhez a KHB is tartozik, 80 milliárdot meghaladó mérlegfőösszeg mellett a kétes állomány meghaladja az 1 milliárdot. A már említett Euromoney szerint tavaly Közép-Európában a CIB volt a legjobb bank.

A Postabank, amely mérlegfőösszegét nem a szabályozásváltozás miatt növelte drasztikusan – miközben a gazdaság változása miatt mindenütt a hitelek minőségének romlása miatt aggódnak –, csak 156 millió forint ilyen rosszabb hitelről számol be.

A fentebb már idézett mutatóknál gyakorta fontosabb, hogy egy-egy bank milyen hitelminősítési rendszerrel dolgozik, milyen színvonalú a belső információs rendszere, milyen vezetésének a színvonala, miként változnak a működési költségek.

Ezek alapján, tapintatosan fogalmazva, különös, hogy a 90 milliárdos, tehát igen nagy mérlegfőösszegű Postabanknak csak ekkora a kétes kintlevősége. (Az adat nem is nemzetközi könyvvizsgáló jelentéséből származik.) Egyszerűbben fogalmazva, biztos, hogy nem reális ez a kétes állomány, s ezt tudja is a bankárok és pénzügyi közgazdászok közül mindenki.

De vajon egy elemző közgazdász miért hallgat el egy adott szakmai közegben mindenki számára elfogadott információt? S miért éppen egy olyan szerző, aki munkahelyénél és saját tekintélyénél fogva éppenséggel megtehetné, hogy fölhívná erre a figyelmet? Elemezné mondjuk, hogy a viszonylag „unalmas” vegyes bankok mérlegfőösszege változásának hatására miként alakul a kétes állomány nagysága. S meglepetve konstatálná, hogy mennyire másként megy ez például több nagybanknál.

Átterelő hadművelet

A kétes kinnlevőségek eltüntetésének egyik módja, hogy – jóllehet a bank felelőssége továbbra is megmarad  más, saját ellenőrzése alatt lévő pénzintézetekbe tereli át azokat. Ilyen például a Postabank és az OKHB által alapított Kvantum Bank.

A számviteli előírások lehetővé teszik, hogy a bankok egyelőre ne konszolidált mérlegeket publikáljanak, tehát nem kell közvetlenül számot adniuk az ilyenfajta érdekeltségekről. De mivel a bank felelőssége továbbra is fennáll, ezt, vagyis hogy nem mindenki készít konszolidált mérleget, a bankok minősítésénél feltétlenül figyelembe kellene venni.

Egy ilyen ranglista avval a következménnyel jár, hogy igazolja azokat a bankokat, amelyek nem auditáltatják a nemzetközi szabványok szerint mérlegüket, vagy nem publikálják azokat, s ilyen-olyan módon dugdossák kétes kinnlevőségeket. Hiszen ha a két legjobb gazdasági lapban ilyen elemzések jelennek meg, amelyek egyenlőségjelet tesznek az eltérő szigorral készült mérlegek között, akkor egyes bankok minősítése a valóságosnál sokkal jobb lesz. Erre akár rövid távú üzleti stratégiát is lehet építeni.

Éppen ellenkező gyakorlatot kellett volna folytatni. Szétválasztani s külön elemezni azokat a bankokat, amelyek rendelkeznek nemzetközi mérleggel, s azt publikálják is. S egy bank biztonságosságát már eleve alaposan rontó tényezőnek kell tekinteni, ha nem ad korrekt információt.

Közérthetőségre törekvés

S hogy nem teljesen járhatatlan ez az út, arra szintén akad példa. A Tőzsde Kurír idén is összefoglaló táblázatot közölt a bankok 1991-es mérlegadatairól, a bankok saját adatszolgáltatásai alapján (több adatot mi is innen vettünk). A fenti problémák jelentős részét azzal kerülték el, hogy következetesen megkülönböztették az adatokat aszerint, hogy a magyar vagy nemzetközi szabványnak felelnek meg. S így kiugrik például az is, ha valaki nem publikál adatot.

A Tőzsde Kurír nem ellenőrizte tehát az adatokat, de a kért adatok megválasztása mégiscsak jelent egy kontrollt. S nem vállalkoztak értékelésre. Ami persze alaposan lecsökkenti a táblázat használhatóságát, és inkább csak a szakembereket igazíthatja el.

Már említettük a HVG és a Figyelő különböző táblázatainak elnevezéseit. Vélhetően a közérthetőségre való törekvés nagy szerepet játszott a közgazdasági szempontból megengedhetetlenül leegyszerűsítő fogalomhasználatban. De a közérthetőség ezúttal is a laikus közönség megtévesztésére szolgált.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon