Skip to main content

A nagy jövőjű múlt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Hétről hétre


Tavaly kora ősszel az ország eladósodásáról rendezett konferenciát egy külföldi magyar szervezet. A szervezők mentegetőzéssel kezdték, hogy akkor szervezték meg a vitát, amikor éppenséggel nem jelent elviselhetetlen nehézséget az adósságtörlesztés. A konferenciát eredetileg a választások utánra tervezték. Akkor bizonyára rendkívül éles vitára került volna sor, így viszont légüres térben mozogtak az adósságkönnyítést szorgalmazók érvei. Az ország devizahelyzetének javulása, a tartalékok látványos növekedése könnyűvé tette az adósságkönnyítés melletti, 1989–90-ben esetleg még jól hangzó érveket.

A Magyar Nemzeti Bankban (MNB) a múlt héten sajtótájékoztatón mutatták be a most induló MNB Műhelytanulmányok első négy darabját, köztük a külső eladósodásról szólót. Az elemzés – amit valószínűleg a politikusoknak és a nagyközönségnek szántak – csak 1991 végéig követi nyomon az adósság alakulását. (A tanulmányon kívüli adatokat elsősorban az MNB havi és éves jelentéseiből vettem.)

1992-ben november végéig 2,5 milliárd dollárnyi közép- és hosszú lejáratú hitelt törlesztettünk, és 2,2 milliárd újabb hitelt vettünk föl. A rövid lejáratú hitelek nettó állománya 165 millió dollárral nőtt. A kamatfizetés 1,5 milliárd dollár volt. (Vannak olyan vélemények, amelyek a tőketörlesztést nem tekintik valódi tehernek, mert a hitel normális esetben folyamatosan megújítható.)

A fölhalmozott adósságok utáni törlesztési kötelezettségeink (tehát kamatok nélkül) a következő években is nagy terheket rónak ránk. Idén és jövőre várhatóan kisebbet ugyan, mint 1992-ben, de az 1995–96-os törlesztési csúcs újra felvirágoztatja majd az átütemezés körüli vitákat. 1996-ra a most fennálló hiteltörlesztési kötelezettség 4 milliárd dollár! De vajon a külföldi adóssággal kapcsolatban valóban az az egyetlen kérdés maradt-e, hogy mennyire nehezen tudjuk „kiizzadni” magunkból ezeket a terheket, amelyeket pontosan ismerünk?

Lássuk először, hogyan változtak az elmúlt években az adósságszolgálati terhek. Az adósságszolgálati mutató adott év törlesztéseit és a kamatfizetések együttes összegét hasonlítja össze a folyó fizetési mérlegben megjelenő áruexporttal, vagy ami ennél reálisabb képet mutat, az áru- és szolgáltatásexporttal. Manapság ezt a rátát szívesen használják annak jellemzésére, hogy milyen gyorsan javul a helyzet.

Hitelcsere 1983-tól

A nemzetközi szokások a 30 százalék fölötti rátát tartják a súlyos eladósodottság határértékének, Magyarország ezt a határt 1978-ban lépte át. A pénzpiaci kamatok megugrása miatt (a fölvett hitelek túlnyomó hányada mozgó kamatozású hitel) 1981-ben már 50 százalék, s öt év múlva érte el a csúcsot, 75 százalékot. (Kérdés, mire jó az a mutató, amely 30 százaléknál súlyos helyzetet jelez, de az ország még 75 százaléknál is működik.) Az MNB tanulmánya azonban két dologra hívja föl a figyelmet.

A korábbi adatok torzítottak, mert a transzferábilisrubel-elszámolások nem szerepelnek ebben a mutatóban, pedig – a korábbi szóhasználat szerint – kemény árukat is importáltunk-exportáltunk rubelért. Egy 1988-as tanulmány úgy becsülte, hogy ennek figyelembevétele mintegy 8 százalékkal javítaná az adósságszolgálati rátát. A becslés elég pontosnak bizonyult, az MNB szerint a ráta 1991-es, „13,5 százalékpontos javulása nagyrészt ennek a korábban figyelembe nem vett tényezőnek a következménye”.

A nyolcvanas évek magas adósságszolgálati rátájára egyéb, korábban nem nagyon szellőztetett magyarázatot is kapunk. 1983–84-ben viszonylag kedvezőbb feltételekkel lehetett hitelt fölvennünk. Ezt részben az adósságterhek halasztására, illetve „szétterítésére” használták: évi 300–650 millió dollárnyi adósságot előre törlesztett Magyarország. Ekkor csökkentek a kamatok, s mivel ezeknél a hiteleknél 3–5 év a türelmi idő (amíg nem kell a tőkét törleszteni), tompítani lehetett az adósságszolgálati csúcsokat. (Aligha lehet teljesen kizárni, hogy esetleg az 1995–96-os csúcs eltüntetése is racionális lépés lenne. De erről az Antall-kormány idejében kellene dönteni, s esetleg többletterhet vállalni a következő négy év érdekében.) Az adósságszolgálati mutató tehát kétségkívül javul, de korántsem olyan nagy mértékben, mint azt időnként emlegetni szokás.

Az adósságállományt a nemzetközi szokások szerint dollárban mutatják ki, de annak csak egyik része valóban dolláradósság. A hetvenes években az alacsony kamatozású svájci frankban vettünk föl hitelt, az 1973–78 közötti hitelfölvételek 60 százaléka ebben a devizában történt.

Az árfolyam forgandó

A nyolcvanas évek első felében változott a helyzet, az amerikai dollár aránya 27-ról 60 százalékra nőtt. A nyolcvanas évek újabb átrendeződést hoztak. A magánhitelpiacon elsősorban márka- és jenhitelek fölvételére volt lehetőség, így a tanulmány szerint az adósságállományon belül a dollár–márka–jen 30–30 százalékos részaránya alakult ki.

A devizák egymáshoz viszonyított árfolyamai nagyon nagy mértékben befolyásolják, hogyan alakulnak a tényleges adósságszolgálati terhek. Nagyon más képet mutat az adósságállomány alakulása a különböző devizákban. Ha egy erősödő devizában kell az adósságot visszafizetni, akkor például ugyanannyi svájci frankot több forintért vagy más devizáért lehet megvásárolni. (Gyengülő devizával fordított a helyzet.) Hiába lehetett kisebb kamattal hitelt fölvenni: a svájci frank erősödése nagyobb veszteségeket okozott, mint a kamatnyereség. 1976–79-ben a nettó adósság 2,3 és 6,5 milliárd dollár között mozgott, az árfolyamveszteség a négy év alatt kis híján elérte a 600 millió dollárt, ebből egyedül 1978-ban több mint 400 milliót.

1980-tól tehát megváltozott a devizaösszetétel, s ebben az időszakban árfolyamnyereséget könyvelhettünk el. A tanulmány adatai alapján 1980–84-ben (7 milliárd dollár körüli nettó adósság mellett) 840 millió dollár volt az árfolyamnyereség. A nyolcvanas években ismét fordulat következett (részben azért, mert az új hitelek növekvő részét az erősödő márkában és jenben vettük föl), a tovább növekvő adósságállomány mellett 1987–91 között a nettó árfolyamveszteség közel 1 milliárd dollár volt. Ráadásul ekkor nemzetközi megítélésünk is romlott, felárat, magasabb kamatot kellet fizetnünk a hitelekért. A tanulmány szerint 1973–91 között ezzel együtt is: „az adósság finanszírozási költsége általában megfelelő szinten maradt”. Kivétel 1978 és 1985–88.

Valós-e a veszteség?

Ha a devizák egymás közötti árfolyamváltozásai növelik az adósságállományt, az nem felétlenül jelent veszteséget: elsősorban az áru- és szolgáltatásexport-bevételek devizák szerinti megoszlásától is függ. Ha ez megegyezik az adósság devizaarányaival (vagy az árfolyam szempontjából kedvezőbb annál), akkor a kettő ellensúlyozza egymást. De sajnos az exportbevételek között a leértékelődő dollár aránya nagyobb volt, mint az adósságállományban. A német márka részesedése (a márkával együtt mozgó schillingbevételekkel együtt számolva) meghaladja az adósságban képviselt arányukat. A jenbevételek pedig elhanyagolhatóak. A valós veszteség meghatározása azonban roppant nehéz, a tanulmány sajnos ezt a problémát nem tárgyalja.

Korábban szó volt az 1983–84-es előtörlesztésekről. Az elmúlt évek legtöbbet emlegetett adósságmenedzselési technikája a rövid lejáratú adósság részarányának csökkentése volt. (Igaz, tavaly kissé újra nőtt ez az arány.) Mint ismeretes, 1990 elején kivonták az országból a 3 milliárd körüli rövid lejáratú konvertibilis betétek jelentős részét. Ekkor a nemzetközi intézmények (IMF, Világbank, Közös Piac, EBRD) nagy összegű hitelei mentették meg a fizetőképességet. (Többek között ezek a hitelek okozzák az 1995–96-os törlesztési csúcsot.) Ez az időszak magyarázza, hogy a nemzetközi intézmények részaránya olyan nagy a magyar adósságon belül: meghaladja az 5 milliárd dollárt. E hitelek közép- és hosszú távúak, ez is segítette az arányok megváltozását.

A csendes átütemezés ezzel együtt is biztos, hogy siker, de nem tudjuk, mennyibe került? Változtak-e a kamatterhek, a deviza-összetétel, nőtt-e az árfolyamkockázat? Hozzájárult-e újabb adóssságszolgálati csúcsok kialakulásához vagy éppen ellenkezőleg? Pedig ezek olyan kérdések, amelyekre – a fizetőképesség megőrzésén, a tartalékok növekedésén túl – a válaszok alapvetően befolyásolják az adósságpolitika megítélését.

Mert gondoljuk meg: a sokat dicsőített és szidott Fekete János adósságmenedzselésének kritikája a nyolcvanas évek második felében elszenvedett árfolyamveszteség. Nem hiszem, hogy a jegybank vezetése sokat meditálhatott, ha a kormány mondjuk, arra kéri, utaljon át Moszkvának néhány centet. De abban már jócskán volt mozgástere, milyen adósságkezelési stratégiát válasszon. S ezek a problémák elsősorban nem a régi vezetők megítélése miatt fontosak, hanem a még ránk váró kockázatok fölmérése miatt. A tanulmány sajnos nem tér ki minderre.

Az adósságadatok tárgyalásánál a legalapvetőbb a teljes, az úgynevezett bruttó adósság megkülönböztetése a nettó adósságtól. A kettő közötti különbséget az ország nemzetközi (deviza és arany) tartalékai, valamint a külföldi követelések adják ki. A nemzetközi tartalékok tavaly ősszel 5,5 milliárd dollár fölött voltak, de novemberre némiképp csökkentek, 4,8 milliárd dollárra. Az egyéb (konvertibilis) külföldi követelések egy ideje 4 milliárd dollár körül alakulnak, inkább fölötte, mint alatta. De az a most publikált tanulmányból sem derül ki, mennyit is ér ez. Hiszen ezek között vannak kamatozás nélküli vagy nagyon alacsony kamatbevételt hozó kihelyezéseink, s egy részük legalábbis kétes követelésnek tekinthető, elsősorban a harmadik világbeli országoknak nyújtott hitelek miatt.

Az 1993-as pénz- és hitelpolitikai irányelvek hangsúlyozzák, hogy a deviza-decentralizálás miatt visszaszorul a jegybank szerepe és lehetősége a hitelfelvételeknél s a tartalékok alakításának nagyságában. A vállalatok és kereskedelmi bankok egyre nagyobb mértékben válnak közvetlen hitelfelvevőkké a nemzetközi pénzpiacokon. Az MNB-nek ezzel együtt is jelen kell lennie a tőke- és pénzpiacokon. A nemzetközi intézmények nyújtotta hitelek csökkenése után ismét nagy összegű hitelfelvevőként kell megjelennie a pénzpiacon, ami folyamatos jelenlét nélkül nem képzelhető el. A devizatartalékok növekedését vagy csökkenését hitelfelvételének növelésével vagy csökkentésével nagyon kevéssé tudja az MNB befolyásolni, s arra sincsenek meg az eszközei, írják, hogy a tartalékokat a gazdaságba való visszaforgatással költsék el.

A deviza-decentralizáció azonban azt is jelenti, hogy például az árfolyam- és kamatkockázatok „lejjebb szállnak” az MNB szintjéről, ami új adósságkezelési stratégiát kívánna meg az MNB-től. Hiszen a hitelnyújtók számára az országkockázat mellett az egyedi hitelek kockázatát is vállalni kell. Az árfolyamkockázat kivédése a határidős tőzsdén lehetséges. Most két devizatőzsdét is be akarnak indítani (a Budapesti Árutőzsdén és a Budapesti Értéktőzsdén is). Reméljük, legalább az egyik működni fog.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon