Skip to main content

Felfelé a lapályon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Hisztéria uralja az NDK-népesség hangulatát. Hisztéria, melynek kétségtelenül rendkívül súlyos társadalmi háttere van. Naponta több mint kétezer ember hagyja el az országot, s még többen lennének, ha nem várnák sokan a népi kamarai választásokat. Állami hivatalnokok sora lép vissza, teljes közigazgatási irányító apparátusok megszűnnek, sorra váltják le, tartóztatják le a polgármestereket és minisztereket. Jó néhány üzem úgy kerülte el a csődeljárást, hogy többé-kevésbé illegális úton nyugatnémet vállalkozóknak adták el. Többé már nem érvényesek a sztálinista diktatúra szigorú szabályai, s az a valami, ami a helyükre lépett, a rendhez és szigorú elvekhez szokott németek számára maga az anarchia és a káosz: mindenki azt csinál, amit akar, vagyis többnyire az ellenkezőjét annak, ami eddig helyesnek számított. Már senki sem hisz abban, hogy a rend helyreállítható, sem a megbénult, szinte szánalmas Modrow-kormány, sem pedig az arcnélküli, szétforgácsolódott ellenzék. Nem csoda, hogy ebben a légkörben szárnyra kelnek különböző rémhírek a föld alá kényszerített állambiztonsági szolgálat puccsterveiről, különböző terrorcsoportokról, melyek lábhoz tett fegyverrel várnak a jelre. Az emberek szeretnék végre birtokba venni erőfeszítéseik gyümölcsét. Jólétet akarnak, teli kirakatokat, valamit, amiért érdemes itt maradni és dolgozni. S ezt azonnal akarják. A politika átláthatatlan, zűrzavaros és mindenképpen másodrendű dolog. Egyre többen látják egyetlen megoldásnak a gyors csatlakozást a Szövetségi Köztársasághoz, ahhoz az országhoz, mely működő gazdasággal, működő kormánnyal rendelkezik, s mely felé mindig is tekintettek.

Az Új Fórum válsága

A forradalom szereplőinek őszi eufóriája utáni kijózanodás legerőteljesebben az Új Fórum január 27-én és 28-án tartott hivatalos alakuló közgyűlésén vált nyilvánvalóvá. Az Új Fórum szakadása feltartóztathatatlanul halad előre. A konzervatív szárny már decemberben párttá alakult. Mára a második törés is láthatóvá vált: van egy kisebbség: az Új Fórum alapítói, s van a többség: „a bázis”, a hozzájuk csatlakozott tömegek. Az Új Fórum kezdeményezői emancipatórikus, hagyományosan baloldali pozíciót foglalnak el.

Tömeghatásra törekvő felhívásuk tavaly szeptemberben óriási mozgalmat indított be, mely az NSZEP-rezsim és annak társadalmat bénító hatása elleni közös ellenállást fejezte ki. Az ellenzéknek ez a közössége a fal összeomlása után már nem állott fenn többé. És létrejött egy növekvő többség, mely egyre inkább azon tartalmakra orientálódott, melyek meghatározták a programvitát. A vita súlypontja: Németország egységéhez a piacgazdaság szükségszerűségét kell elismerni. Az alapítónemzedék programtervezetének lényege: a jelenleg fennálló két állam létének elismerése azzal, hogy meg kell teremteni a gazdaságban és társadalomban a játékteret az alapvetően demokratikus struktúra felépítéséhez. Ezt az alapgondolatot többszörösen elvetették. A gyűlés olyan alapelveket rögzítő programot fogadott el, mely a két német állam egyesítését a piacgazdasággal és a szociális biztonsággal kötötte össze. A kisebbségnek végig kellett néznie, amint a többség törli az üzemi tanácsok vétójogát. Az üzemi demokrácia pozíciójuk utolsó sarokpillére volt, de itt is nyert a szabad vállalkozás, melyet a döntésekben való dolgozói részvétel túlságosan fenyegetett volna.

Kettős hatalom

Az NSZEP hatalomvesztése az NSZEP DSZP név elterjedésével, illetve újabban a Demokratikus Szocializmus Pártja névvel vált véglegessé. Olyan sok volt a kilépő párttag, hogy egy idő után már egyáltalán nem beszéltek a párttagság létszámáról. Az egykori koalíciós pártok is egyre inkább ellenzékként léptek fel – kevéssé meggyőzően. A tüntetéseken az egyesítés jelszava mellett az uralkodó jelszó: le az NSZEP-vel! Január óta a politikai helyzet leginkább kettős hatalomként jellemezhető: egyfelől a kormány, melyet támogat az NSZEP és a Népi Kamara, másfelől a kerekasztal. A kerekasztal egyre erősebb lesz, nemcsak a tévé és rádió nyújtotta nyilvánosság révén, hanem a koalíciós pártok leválása miatt is. A kormány arra kényszerült, hogy komolyan vegye a kerekasztalt. A kerekasztalon szinte kizárólag az ellenzék a kezdeményező, a közvélemény szemében az NSZEP egyre erőtlenebbé válik. Erőtlenné, annak ellenére, hogy a hatalom összes intézménye, beleértve a titkosrendőrséget, a kezében van.

Ebben a helyzetben tette az NSZEP az ajánlatot, hogy az ellenzék vegyen részt a kormányzásban. Az ellenzék kényszerhelyzetbe kerül, nem utasíthatja vissza a javaslatot, annál is inkább, mert a tévé és a rádió is a nép véleményeként azt közli: „eddig az ellenzék csak kritizál, mostantól talán valamit meg is csinál.” A kormány, egyetértésben a bonni nagy testvérrel, az első lehetséges időpontra kitűzi a népi kamarai választásokat. Ez az időpont március 18. Az ellenzék másik fele összeomlik, és megalakítja a „Nemzeti megmentés kormányát”.

Elsietett választás?


Az NSZEP már nem veszíthet többet, s csak az ellenzék kompromittálásában reménykedhet. A DSZP feltételezhetően úgy kalkulált, hogy legerősebb és legjobban szervezett ellenzéki pártként erős politikai erővé válik, még mielőtt a konzervatív pártok, melyeket erőteljesen támogat az NSZK-beli CDU–CSU, megfelelően stabilizálódnának. A szövetségi kormány pedig korai választásokat követel, hogy ezzel az új népi kamarával – bárki is alkotja azt – közös szerződésben legitimizálja gazdasági befolyását.

A választási harc a legmagasabb hőfokon kezdődik el. A küzdő felek jó részének még nincs szervezete, jogilag illegálisak, s ehhez jön a szükségkormány. Nincs kidolgozott és elfogadott választási törvény, nincs program a választások finanszírozására, nincs jelöltlista, az ellenzéknek nincs kidolgozott nyilvánosságprogramja, csak programtöredékek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a választási harc kialakításában döntően részt vesznek a nyugatnémet partnerpártok – már akinek van ilyen. Az eredmény ennek a helyzetnek megfelelő lesz.

(Berlin)

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon