Skip to main content

Forrásínség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Vállalkozási kényszer és fizetésképtelenség Tiszabőn


Ha egy önkormányzat vállalkozásba fog, általában nem fölös pénzét kívánja kihelyezni; többnyire éppen a tőkehiány ösztökéli a településeket arra, hogy ingatlanvagyonuk egy részét apportként gazdasági társaságba vigyék. A „vállalkozó önkormányzat” hívei azzal érvelnek, hogy ez az alaphelyzet Magyarországon tipikus, így a települések számára kézenfekvő megoldás ingatlanvagyonuk külső működőtőke általi mobilizálása. A koncepció ellenzői szerint viszont bukás esetén az önkormányzat alapellátási kötelezettségeit kockáztatja. Tiszabő esete azonban mindkét álláspont híveit zavarba hozhatja. Ez a település éppenséggel azért alapított gazdasági társaságot, mert úgy érezte, egyébként képtelen lenne alapellátási kötelezettségét teljesíteni.

Hanyatlás


A kétezer lelkes Tisza-parti falu egykor a megye jobb sorsú települései közé tartozott. A tiszai áruszállítás révén biztos piaccal bíró kisgazdaságok egzisztenciáját még a környező falvakénál kíméletlenebb téeszesítés sem rendítette meg, a módosabb gazdák külön szövetkezetet alakítva igyekeztek védeni pozícióikat a „négyelemisekkel” szemben.

Tiszabő romlása a hatvanas években vette kezdetét. A megyei vezetés a cigánytelepek felszámolásáról szóló párthatározat kénytelen-kelletlen végrehajtása során „beáldozta” a falut: a betelepített cigány családokat igyekeztek térben szétszórni, a szomszédos nem cigány környezettől várva a jövevények „átnevelését”. Ezzel egy időben azonban Tiszabőt szinte elvágták környezetétől. Megszüntették a tiszai kompot, így a korábban fontos átkelőhelyből mesterségesen zsákutcás települést csináltak. Következett a kisvasút felszámolása, majd a „piacozást” lehetővé tévő tiszai hajójárat állt le. A két szövetkezetet összevonták – ekkor már menekült mindenki a faluból, aki tudott.

A több mint két évtizedes izolációs politika eredményeként 1990-re cigány többségűvé lett Tiszabő számára az önkormányzatiság kétes perspektívát kínált. A visszanyert szuverenitás későn jött ahhoz, hogy a romlás folyamatát megállítsa.

Négyesi Zoltán, Tiszabő utolsó tanácselnöke volt az első, aki tiszabői lakos – és ennek megfelelően komolyan is vette feladatát. Polgármesterré választását követően sem gondolta, hogy a falu „önerőből” képes lesz talpra állni, viszont attól tartott, hogy a korábban mindenható megyei hatalmi centrum „eltűnésével” „távolabb kerültek a pénzosztók”. Jóllehet Tiszabő egyértelműen a Szolnok megyei „regionális tervezőknek” köszönheti hanyatlását, a falu vezetői mégis otthonosabban mozogtak a megyei tanácsi, pártbizottsági folyosókon, mint a minisztériumi pályázatok világában. Valahogy jobban bíztak a személyes nexusokban.

Az Állami Számvevőszék jelentése az önkormányzat szemére hányja, hogy az évről évre növekvő forráshiány ellenére „önként vállalt célok megvalósításába kezdett”. A polgármester koncepciója valójában a munkahelyteremtés volt. Tiszabőn 84%-os a munkanélküliség, a növekvő szociális kiadások előbb-utóbb mindenképpen csődbe vitték volna a falu költségvetését. Négyesi Zoltán úgy véli, a kisemmizett Tiszabő vállalkozásai „kényszervállalkozások”.

A tiszabői önkormányzat döntően két projekt beindításával próbálta „reorganizálni” a falut.

A szociális földprogram

voltaképpen csendes birtokháború Tiszabő és a szomszédos Fegyvernek között. Tiszabőn úgy tartják, hogy az elvileg ma is tiszabői központú téesz elnöke szisztematikusan igyekezett „elfegyvernekesíteni” a szövetkezetet. Tény, hogy a lakosság nagymérvű kicserélődése következtében a téesztagok jórészt elköltöztek Tiszabőről, a fegyverneki „management” pedig saját falujának érdekeit tarthatta szem előtt. A tiszabői önkormányzat igyekezett „visszaszerezni” a falu számára a határt. Közhasznú társaságot alapított, amely mintegy 400 hektár részarány-tulajdoni, illetve kárpótlási földet bérel; a polgármester azt reméli, hogy a földterület nagysága a téesz által kezelt 2000 hektár rovására a jövőben tovább növekszik.

A közhasznú társaság a 400 hektár földterület harmadát – félhektáros parcellákra osztva – rendkívül kedvezményes feltételekkel a tiszabői családok rendelkezésére bocsátja. Tavaly már közel száz család vett részt a programban, amelyet a Népjóléti Minisztérium ötmilliós támogatása és természetesen az önkormányzat költségvetése finanszíroz.

Jóval nagyobb horderejű beruházás volt a

Szalmabrikettgyártó üzem,

amelyet egy 98%-ban önkormányzati tulajdonú kft. üzemeltetett. A beruházáshoz a kft. 28,5 millió forint összegű világbanki hitelt vett fel, aminek visszafizetéséért az önkormányzat kezességet vállalt. Ezenkívül – a megnövekedett beruházási költségek miatt – az önkormányzat további 42,5 millió forintot invesztált az üzembe – ebből tízmilliót teljesen szabálytalanul az 1992-ben forráshiány fedezetéül kapott állami támogatásból. Azt remélték, hogy a kft. háromműszakos termelés esetén évi négymillió forint tiszta bevételre számíthat. A kalkulációk szerint az ezen felül gyártott szalmabrikettel fűtötték volna a tiszabői közintézményeket – gázról még álmodni sem mernek a faluban –, illetve a fölösleget szociális segély gyanánt szétosztották volna.

A teljes kapacitás kihasználása esetén a gépsor 12 embernek adott volna állandó munkát.   (Tiszabőn 180 munkanélküli kap jövedelempótló támogatást.) A vállalkozást nem kísérte szerencse. A gépsor meghibásodott – a gyártóval évekig pereskedhetnek –, a szalmába belecsapott a villám, és a biztosító csupán 300 ezer forintot fizetett. Időközben a kft. ellen felszámolási eljárás indult, a brikettgyártó gépsort – csökentett egyműszakos kapacitással – a felszámolási biztos engedélyével a közhasznú társaság működteti.

Fizetésképtelenség

A polgármester elismeri, hogy az önkormányzat pénzügyi szabálytalanságok sorozatát követte el. Vállalkozásokba kezdett, holott forráshiányos önkormányzat ezt nem teheti. Kezességet vállalt a kft. által felvett hitelre, állami támogatást hiteltörlesztésre fordított, szükséges saját forrás hiányában vett igénybe céltámogatásokat stb. A fizetésképtelenségért azonban nemcsak a balul sikerült szalmabrikettüzem-beruházás a felelős. Tiszabő 1994-ig nem számított a „válságtelepülések” közé, mivel Törökszentmiklóssal sorolták egy övezetbe, és az így létrehozott régió már nem felelt meg a válságövezet feltételeinek. (Bár az övezetek határairól a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban döntöttek, mégis jellemző, hogy a megyei közgyűlés 1991-ben úgy ítélte meg, hogy a megyében nincs válságtelepülés. Tiszabőről nem akartak tudni.) Négyesi szerint csak ezért évente 4,5 millió forint támogatástól esett el a falu. 1993-ban Tiszabő költségvetése több mint 16 millió forint forráshiánnyal számolt, amelyből 7 milliót az Állami Számvevőszék is jogosnak ismert el. Ebben az évben azonban a falu a forráshiány fedezetére egyetlen fillér állami támogatást sem kapott – talán a korábbi szabálytalanságok büntetéséül. A polgármester szerint csupán ez a két tétel elegendő lett volna a csőd elkerülésére.

Végül 1993 novemberében a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban azt tanácsolták a polgármesternek, jelentsen fizetésképtelenséget, és megkísérlik „globálisan” rendezni a falu pénzügyi helyzetét.

„Állami pénzeket herdáltak el Tiszabőn!” – harsogta a szolnoki Új Néplap szalagcíme. „Botrányosan gazdálkodtak”abban a faluban, amelyet a hatvanas évek óta a megye botránykövének tekintenek. „Miért nem próbálkoztak külső működőtőke bevonásával, ha már mindenképpen vállalkozni akartak?” – kérdezték többen. A megkeresett vállalkozók egyetlen fillért sem voltak hajlandóak befektetni, midőn megtudták, hogy a falusiak 63%-a cigány. „Miért nem infrastruktúra-fejlesztésre költötték a pénzt, ha már mindenképpen adósságba kellett verni Tiszabőt?” A gázfektetéshez a családoknak több mint százezer forintot kellett volna letenniük. „Tiszabő fejjel ment a falnak.” Tiszabő vezetői úgy gondolták, hogy csak előre menekülhetnek – talán felelőtlenül abban bízva, hogy majd csak valaki segít. De hát volt más lehetőség?

1994-ben Tiszabő költségvetése már 63 millió forint forráshiánnyal számolt (a kiadási oldal összesen mintegy 150 millió forint a hiteltörlesztési kötelezettséggel együtt), ebből 30 milliót kaptak meg. Az önkormányzat 27 millió forint adósságot görget maga előtt, az APEH már végrehajtással fenyegette a falut. A felszámolás alatt álló kft. ügyében a polgármester abban bízik, hogy külső vállalkozók kedvező feltételekkel kivásárolják a szalmabrikettüzemet, vagy éppen újabb hitelek felvétele révén a közhasznú társaság, vagy talán egy később alapítandó új önkormányzati tulajdonú kft. vásárolja ki a falu számára… A pénzügyi bizonytalanság a szociális földprogramot is veszélyezteti. A polgármester szerint van rá remény, hogy valamikor a program önfinanszírozóvá válik, de ma még nélkülözhetetlen az önkormányzat és a Népjóléti Minisztérium támogatása.

Ha a készülő önkormányzati csődtörvény hatályba lép, Tiszabő talán visszajuthat abba a helyzetbe, ahonnan négy éve szabadulni akart.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon