Skip to main content

Grúz, grúzabb, leggrúzabb

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A szentatya csak egy dologról nem szólt széles körben terjesztett „intelmében”: mit érdemel az a bűnös, aki nem grúz embert gyilkol le, hanem abházt, oszétot, meszheti törököt, netán orosz az áldozata? A „nép” mindenesetre így is jól megtanulta a leckét: néhány nappal ezelőtt a tbiliszi kormánypalota ostromára váró ellenzéki (?!) harcos az alábbiakat nyilatkozta egy újságírónak: „Azt mondják, csecseneket küldenek az elnök támogatására. Nem grúzokat, hanem idegeneket. Grúzokra nem lövünk. De rájuk talán igen.”

Zviad Gamszahurdia még ennyire árnyaltan se fogalmazott: a nép ellensége mindenki, aki nem mellette áll. A hétfői hírek szerint azonban alig néhányan szöktek vele, amikor Azerbajdzsánban, majd Örményországban kért menedéket. Pedig alig egy hónapja még a Fekete-tengeri Flotta támogatásáról álmodozott: a volt szovjet körzetparancsnoktól azt követelte, hogy haladéktalanul adja át a grúz kikötőben állomásozó fekete-tengeri hadosztályt. A flottára azonban időközben Kravcsuk tette rá a kezét, mit sem törődve a FÁK többi tagja – különösképp az orosz hadvezetés – tiltakozásával. Lázadni készül a cirkálók legénysége is: hétfőn már demonstratív felvonulásra indult néhány csatahajó – számosan vannak, akik nem akarnak az ukrán zászlóra fölesküdni. Orosz–ukrán–grúz háború? Ehhez vajon mit szól Ilia patriarcha? Most ki kinek az ellensége?

A tbiliszi tragédia

Grúzia történelmének legutolsó szakasza véres tragédiával kezdődött: 1989. április 9-én szovjet rohamosztagok támadnak Tbiliszi főutcáján a tüntetőkre – akciójuk csaknem húsz halálos áldozatot követelt. A nemzeti függetlenség eme tragikus kezdetére emlékezve azonban évről évre szembe kell nézni egy fölöttébb kínos epizóddal is: röviddel e tragikus nap előtt kis híján háború tört ki Grúzia s a belőle kiválni igyekvő abházok között – a rohamosztagok épp emiatt érkeznek „rendet teremteni”.

A tbiliszi tragédia nyomán kibontakozó szolidaritási hullám mindenesetre jó esélyt kínál a grúz nemzeti és függetlenségi eszme megerősítéséhez és terjesztéséhez. Gomba módra szaporodnak a legkülönfélébb grúz irodalmi, történelmi, nyelvvédő és politikai társaságok, pártok, csoportok, olyannyira, hogy a grúz peresztrojka tetőpontján, a kilencvenes évek fordulóján már száznál is több bejegyzett szervezet van. Teljesen természetes, hogy hamarosan megindult a polarizálódás is közöttük: a grúz nemzeti-felszabadító mozgalom már az 1990 őszére kitűzött első demokratikus választás idejére kettészakad. Az egyik tábor amellett érvel, hogy teljesen független, nem hivatalos, „alternatív” törvényhozó szervet kell választani, míg a másik tábor, a Kerekasztal hívei, határozottan ellenzik e struktúra kiépítését, és a meglévő intézmény, a Grúz Legfelsőbb Tanács újraválasztása mellett agitálnak.

Különös patthelyzet alakult ki: a grúz válsztópolgárok két „demokratikus” hatalmi szervet választanak. Az egyik a régi belső ellenzékiek, köztük a Georgij Csanturia vezette, eleve rendkívül határozatlan funkcióval induló Nemzeti Kongresszus, a másik pedig a hivatalos Legfelsőbb Tanács, amelyben a Zviad Gamszahurdia vezette Kerekasztal–Szabad Grúzia-blokk szerez abszolút többséget. És ezzel megkezdődik a mostani karácsonyi „puccshoz” vezető kiszorítósdi.

Kiszorítósdi vagy kettős hatalom?

Önmagában véve persze e sajátos kettős hatalom még nem szükségszerűen vezetne robbanáshoz. Észtországban is kettős választást tartottak: a hivatalos, központi Legfelsőbb Tanács mellett ott is született egy helyi, alternatív hatalomgyakorló szerv, a Nemzeti Kongresszus, ám ott ez a kettős hatalom éppenséggel a békés átmenet garanciája lett, Grúziában viszont az ellentétek fő forrásává vált. A grúz választást ugyanis a legradikálisabb (ultrajobboldali) elszakadáspárt nyeri meg, miközben a mérsékelt függetlenségpártiak háttérbe szorultak. Persze a radikális és mérsékelt irányvonal Grúziában nem egészen ugyanazt jelenti, mint a Baltikumban. A grúz radikalizmus a végletekig feszítette a nacionalista-soviniszta eszmét, s miközben retorikájában egyre a függetlenségi harcot emlegeti, a kommunistákkal, a KGB-vel, a hadsereggel való titkos egyezkedést magától értetődőnek tartja. Grúziában ez a vonal túlsúlyba került a Legfelsőbb Tanácson belül, a balti államokban viszont az Interfront legföljebb zajos volt, de mint Moszkva-párti orosz kommunista csoport, mégiscsak kisebbségben maradt az anyanemzettel szemben. A Kaukázusban a mai konfliktusok forrásai épp az így kialakult kettős hatalom repedéseiből törtek elő.

A „zviadizmus” alkonya

Az 52 éves filológus, a grúz irodalom klasszikusának fia nem kevés érdemet szerzett a grúz polgárjogi mozgalom megalapításában. Ám 1978-ban, a bíróság előtt, majd egy televíziós műsorban nyilvános önkritikát gyakorol „szovjetellenes” nézetei miatt. S miközben egykori harcostársait sorra börtönbe juttatta, ő maga megúszta két év „javító-nevelő” munkával: népművelő és propagandista a kaukázusi hegyi pásztorok közt.

És ettől kezdve tevékenységére egyre inkább rávetül a KGB-vel való együttműködés árnya, különösen ami a politikai ellenfelei megsemmisítésére irányuló akcióit illeti. Így lett például „autóbaleset” áldozata a grúz ellenállás élő legendája, Merab Kosztava. Gamszahurdia cinizmusát mi sem jellemzi jobban, mint hogy az ő emlékére alapított társaság számlájára befolyt (vagy kényszerrel beszedett) összegekből vetette meg az említett Nemzeti Gárda alapjait. Az 1990. őszi kettős választások előtt végképp elszabadul a pokol: egymást érték a provokációk, pogromok a Nemzeti Kongresszus főhadiszállása s képviselői ellen. Amikor 1990. október végén a Legfelsőbb Tanács elnökévé választják, menten megkezdi a grúz KGB, azaz a grúz állambiztonsági bizottság nemzetbiztonsági szervezetté való átalakítását. Teheti: a köztársasági KGB-k legénységében legendásan a legelvakultabb nacionalisták gyűltek egybe.

A cselgáncsbajnok belügyminiszter

Gamszahurdia aztán új pozíciójában végképp bármit megtehet az alternatív hatalmi szerv, a Nemzeti Kongresszus képviselői és szimpatizánsai ellen. Az első áldozat az a halk szavú filozófus, Merab Mamardasvili, aki elsőként mondta ki: „A választások eredményeként olyan vegytiszta bolsevizmus jutott hatalomra, amely már semmiféle ideológiával nem tartja szükségesnek leplezni magát. (…) Másik eredménye: hogy kizárták a törvényhozói tevékenységből a grúz kulturális és közélet összes valódi értelmiségi képviselőjét.” Mamardasvili nem téved: Gamszahurdia belügyminisztere például az egykori hűséges testőr, a szovjet válogatott egykori cselgáncsbajnoka. Méltó segítőtársa a parlament nemzetbiztonsági és jogrendi bizottságának elnöke, aki a választási kampány idején a fegyveres provokációk elvakult parancsnoka volt. Ők ketten ókumulálták ki a súlyos szívbeteg filozófus számára a megfelelő halálnemet: a Nemzeti Kongresszus tagjává frissen megválasztott filozófus-képviselőt, a kiváló Kant- és Hegel-szakértőt egész egyszerűen kitiltják egész Grúziából, és visszatoloncolják Moszkvába. Mamardasvilit a moszkvai reptéren éri a szívroham…

Közben Gamszahurdia kikiáltja Grúzia teljes függetlenségét, 1991 májusában a Legfelsőbb Tanács elnökéből – „teljesen szabályos” népszavazáson – köztársasági elnökké lép elő, nem sokkal később a Legfelsőbb Tanács teljhatalommal ruházza fel, „polgári engedetlenségi mozgalmat” hirdet a központi szervekkel szemben. Dühöng a cenzúra, közvetlen elnöki irányítás alá kerül a rádió, a televízió. Úgy látszik, már nem lehet megállítani. Elnöki programja egyre kristálytisztább alakot ölt: Grúzia a grúzoké, minden hatalmat az igazi grúzoknak. A Legfelsőbb Tanács egyetlen tollvonással megszünteti Dél-Oszétia autonómiáját, s így egyszer s mindenkorra lehetetlenné teszi Észak-Oszétiával való egyesülését. Az elnökhöz hű csapatok ostrom alá veszik Chinvalit, az oszét fővárost, megindulnak a pogromok, erőszakos kitelepítések. És a „központ” mégsem avatkozik be.

Mert a „központnak” nagyon is megfelel a Gamszahurdia-féle radikálnacionalista bolsevizmus, amit a grúz elnök a kommunizmus kiseprűzése ürügyén meghonosít. Ne feledjük: már mögöttünk van a januári vilniusi véres vasárnap, a rigai csata, arat Pugo belügyminiszter és a fekete ezredesek kara, s bár Gamszahurdia retorikájában elszakadóbb az elszakadóknál, jól tudja – ha máshonnan nem, a vilniusi példán –, mit se ér a legszebb függetlenségi program, ha nem adja rá áldását a KGB és a hadsereg. Sebaj: a Gamszahurdiára fölesküdő régi KGB-elnökhelyettes előlép elnökké, helyén marad a főügyész, a kulcsfontosságú kormányférfiak, csak az ún. másodlagos helyekre kerülnek újdonsült lelkes hívek. Parlamenti szóvivő lesz például az a kerekasztal-aktivista, aki egy televíziós adásban mesterétől a Nyugat-ellenes gyalázkodás művészetét eltanulva lekurvázta az egész Nyugatot.

Grúzia, a Messiás

Gamszahurdia, a szakképzett filológus persze árnyaltan megformált szakmunkát is ad ki hívei ideológiai felvértezésére. 1990-ben jelenik meg alapműve: a Grúzia szellemi küldetése című monográfia. A grúz nép – mondja Camszahurdia – az i. e. III. évezredig az egész ókori civilizáció vezető népe volt, ám a barbár indoeurópai törzsek leigázták, és odaláncolták a Kaukázus hegyeihez, akár Prométheuszt. De ebben az állapotában is megőrizte az ősi küldetés szellemét: hogy az igazi keresztény szellemet újjáteremtve, a Szentlélek hordozója s a világ bírája legyen. Miként Lázár, úgy a grúz nép is eltemettetett, de négy nap, azaz négy évszázad múltán feltámad. És ez a feltámadás épp most, 2000-ben esedékes. „A grúz nyelv, a grúz faj küldetése ugyanaz, ami a Szentléleké: azaz a Szentlélek a grúz nyelv, a grúz faj segítségével viszi véghez küldetését, amikor bekövetkezik órája az ő Második Eljövetelének!” – hangzik a Gamszahurdia-féle prófécia.

A Második Eljövetel

Minden bizonnyal e Második Eljövetelt látta maga előtt Gamszahurdia, amikor ama augusztusi reggelen a szovjet tankok bevonultak Moszkvába. Persze hivatalosan és nyilvánosan nem nyilatkozik, de a kulisszák mögött már megegyezik a katonai körzet főparancsnokával, hogy teljesítik a puccsisták parancsait. Nem először kerül sor erre: már februárban egyezséget kötöttek, hogy közös erővel leszerelik az ellenzék felfegyverzett alakulatait, sőt, az ellenzéki vezérek letartóztatásában is közreműködnek. Most azt akarják elérni, hogy a Nemzeti Gárda egységei alakuljanak át rohamosztagokká (OMON-egységekké), hogy ily módon lehessen őket bevetni a grúz nép ellenállása esetén.

A Tengiz Kitovani vezette Nemzeti Gárda azonban megtagadja a parancsot. Szembefordul vele a kormány két kulcsembere: Tengiz Szigua miniszterelnök is, akit nyomban menesztettek az elnök bírálata miatt, Georgij Hostaria külügyminisztert pedig a moszkvai KGB szedi le a repülőgépről. Mindkettőjüket házi őrizet várja.

Csanturiát, a legellenzékibb ellenzékit, alig egy év alatt legalább tízszer kiáltják ki a nép ellenségének, Kreml-ügynöknek, Sevardnadze-bérencnek nevezik, nyílt utcán, fényes nappal akarják agyonlőni. Csatlakozik a nyílt ellenálláshoz a Legfelsőbb Tanácson belül kialakuló ellenzék is. Gamszahurdia ettől kezdve már kizárólag csak az ellenségeivel törődik. Szeptember 16-án letartóztatják Csanturiát a közrend megsértésének vádjával (barikádokat építettek), súlyosan bántalmazzák az éhségsztrájkoló diákokat, miközben már jószerivel csak a feketeharisnyáknak nevezett nők hisztérikus csapata van mellette, s iskolából kivezényelt gyerekhad csiripeli: „Veled vagyunk, Zviad bácsi.” Fizetett zsoldosokat hozat vidékről, akik a 30 drachma gyanánt napi fél kiló cukrot és vajat kapnak. E fölhergelt tömeg élére állva verik szét a Gamszahurdia-hű parlamenti képviselők az ellenzéki pártok irodáit: az etnikai, ellenzéki-kormánypárti, kommunista–antikommunista konfliktust most még e mesterségesen szított város–vidék ellentét tetézi. Küszöbön áll a polgárháború.

Ki a bűnös?

A Nemzeti Gárda az elnök közvetlen testőrsége kivételével teljes egészében átáll az ellenzékhez, amire állandó provokációsorozat a válasz. Október 5-én hatalmas tömeg vonul az utcákra, hogy tiltakozzon e megtorló akciók ellen. Gamszahurdia a békés tömegbe lövet: ismét számos halott, sebesült. S bűnbak ismét az ellenzék.

De bűnhődik az oszét kisebbség is. Dél-Oszétiában október végére olyan nagy erővel újulnak ki a harcok, hogy az orosz kormány ultimátumot intéz Gamszahurdiához: ha nem állítja helyre Oszétia státusát, gazdasági blokádot indít ellene. Gamszahurdia visszaüzen: amíg Oroszország nem ismeri el Grúzia függetlenségét, nem ülnek tárgyalóasztalhoz. „Vagy hadat üzenünk Oroszországnak, vagy csatlakozunk a katonai-gazdasági szövetséghez” – állítja végső választás elé az egyébként is végletekig megosztott Legfelsőbb Tanácsot. Novemberre leváltja ellenfelei maradékát is: csupa kerekasztal-hívővel veszi körül magát.

A nyomaték kedvéért december közepére kirakatpereket időzít. Megkezdődik Csanturia pere, a „Mhedrioni” (Lovagok) nevű alternatív katonai mentőszolgálat tagjai egyszerűen banditizmussal vádolják. Oszét férfiakat ítélnek el etnikai konfliktus szításáért.

Érlelődik a vád Tengiz Kitovani, a Nemzeti Gárda renegát főparancsnoka ellen: állítólag szünet nélkül provokálja a kormánypárti grúz belügyi alakulatokat, s a volt szovjet belügyi alakulatokkal összejátszva polgárháborút szít. A belügyminiszter, a volt cselgáncsbajnok december 13-án bejelenti: a diáklázadások és éhségsztrájkok túllépték a tűrési küszöböt, Tengiz Szigua, a volt miniszterelnök és Kitovani puccsot készítenek elő az elnök ellen: legfőbb ideje, hogy elkezdjék a barikádépítést vasbetonból, tankokból, sóderszállító teherautókból, a német munkaszolgálatosok által amúgy is rendkívül stabilra épített kormánypalota köré. Karácsonyra elszabadult a pokol…

Nem tudni, miféle forradalom ez. Alig van igazi forradalmár szereplője: Csanturia és néhány igazi renegát társa még most is a KGB magánzárkájában ül. A hivatalos hírek nem szólnak róluk. Az igazi sztár most Kitovani hadvezér és Szigua, az egykori miniszterelnök, akinek már múltját is rég homály borítja: a Kohászati Főiskola szófogadó rektora volt, míg ki nem lépett az SZKP-ból, hogy csatlakozzon Gamszahurdia kerekasztalához. Tbiliszi főutcáján még gránátok robbanak a tüntető tömeg közt, de már alakul az új kormány is: Tengiz Szigua már üzent Sevardnadzénak, kérte, vegyen részt legalább a demokratizálásban. Vajon milyen lesz ez a demokratizálás?


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon