Skip to main content

Hátra a lenini úton?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Orosz népképviselők kongresszusa


A legfőbb „rossz” maga Jelcin és csapata, de nem egyedül csak a neokommunista-neonacionalista egységfront asszonytagozata számolna le szívesen vele: a népképviselők március 10-én, szerdán nyíló kongresszusát most is, mint múlt év decemberében, egyre többen szeretnék a „hosszú kések” kongresszusának látni.

A VIII. rendkívüli kongresszusnak a terv szerint két fő napirendi pontja lesz. Az egyik: megtartják-e az április 11-re kitűzött összoroszországi népszavazást; a másik: „betartják-e” az alkotmányt a legfelsőbb orosz államhatalmi szervek és magas beosztású államhivatalnokok? Ez utóbbi igen komplikált feladat lesz, a jelenleg hatályos – már nem szovjet, de még nem is orosz – alkotmányon ugyanis Jelcin hatalomra kerülése, tehát 1991 júniusa óta nem kevesebb, mint 320 módosítást hajtottak végre!

A három kérdés

Az, hogy legyen-e egyáltalán népszavazás, avagy sem, immár december óta, a referendum kitűzése óta a legtöbbet és leghevesebben vitatott orosz belpolitikai kérdés. Ami nemcsak azért furcsa, mivel azt csak egy újabb népképviselői kongresszus vonhatja vissza, hanem azért is, mivel a szavazásra bocsátandó konkrét kérdéseket mindössze az elmúlt hét péntekjén tette közzé Jelcin csapata. E három kérdés a földmagántulajdon teljes körű bevezetését, a kétkamarás parlament létrehozását és az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását érinti. Mindez magától értetődően feltételezi a jelenlegi szuperparlament „rendeleti úton való” feloszlatását: a népképviselők 86 százaléka, azaz 1041 képviselőből 912 ugyanis a volt SZKP tagja, akiknek a legkevésbé sem áll érdekükben, hogy föloszlassák önmagukat. Álláspontjukat mi sem jelzi jobban, mint hogy például a decemberi kongresszuson többségük a megszokott sarló-kalapácsos címerre voksolt, s mindössze 479 képviselő szerette volna feleleveníteni a történelmi orosz változatot.

A népszavazásra bocsátandó kérdések jórészt az egyébként szintén igen heterogén demokrata tábor álláspontját tükrözik: a Reformkoalíció nevű parlamenti frakció alaptézisei többnyire megegyeznek a Jelcin által javasoltakkal. Ha tehát Jelcin az ő kérdéseikkel nyer, visszaszerezheti a demokraták megtépázott tekintélyét is. Érdemes megjegyezni, hogy bár Jelcin az azóta szétzilálódott Demokratikus Oroszország mozgalom támogatásával került pozícióba, azon nyomban „függetlenedett” tőlük, s a pártonkívüli mítoszával próbálta hatalmát megőrizni. Négy fő „támaszát” azonban múlt év végére kiütötték alóla: Poltoranyin sajtóminisztert leváltották, Burbulisz államminiszter pozícióját más névre keresztelték, részben megingott Kozirjev külügyér hatalma is, végül miniszterelnökéről, Gajdarról kellett lemondania.

„Vagy polgárháború – vagy népszavazás”

„Vagy polgárháború – vagy népszavazás” – állít választás elé tehát a demokrata tábor, Valerij Zorkin alkotmánybírósági elnök viszont egyre azt ecseteli, hogy épp a népszavazásból robban ki, ha nem is polgárháború, de legalábbis Pugacsov-felkelés.

Az eufemisztikusan „alkotmányos válságnak” nevezett nyers hatalmi harc három fő résztvevője a jelenlegi három fő hatalmi ág három feje: Jelcin, Zorkin és Haszbulatov. Utóbbi többek szerint azért olyan magabiztos, mert maga mögött tudhatja a Belügyminisztérium és a KGB támogatását is, viszont a hadsereg nem kötelezte el magát egyértelműen Jelcin mellett.

Haszbulatov, a Legfelsőbb Tanács elnöke már az év elején indítványozta, hogy a kongresszus által javasolt népszavazás helyett rendezzenek idő előtti parlamenti és elnökválasztásokat, s ennek jóváhagyásához hívjanak össze rendkívüli népképviselői kongresszust. Az alkotmány által a kongresszus kitűzéséhez megkövetelt aláírásokat ugyan még csak-csak összegyűjtötték, március 4-én azonban az ülésteremben csupán a jelenlevők 10 százaléka szavazott a rendkívüli kongresszus megtartására, 40 százalék ellene, a többi tartózkodott. Haszbulatov másnap újból szavazásra bocsátotta ugyanezt a kérdést, s érdekes módon akkor egy szempillantás alatt összegyűlt a szótöbbség…

Maga Jelcin egyre többet utal arra, hogy 1993 a hatalmi ágak közti megbékélés éve lesz. Ez azonban valószínűleg csupán kölcsönös zsarolást takar: Jelcin eláll a népszavazástól, ha Haszbulatov eláll a rendkívüli kongresszus összehívásától – ami persze újra csak merő alkotmánysértés, hisz ezekről a kérdésekről önmagában egyikük sem dönthet.

A kusza helyzetet még tovább bonyolítja, hogy nem mindenki van Haszbulatov mellett, aki Jelcin ellen van. Az Oroszországi Egység nevű blokk 355 képviselője ugyanis, mely a Jelcin-ellenzék öt különböző színű frakcióját foglalja magába (neokommunistáktól nacionalistákig), nem ellenezte a rendkívüli kongresszus összehívását, csak épp taktikai okokból egy héttel későbbre, március 17-re akarta időzíteni, hátha Jelcin nem nyújtja be időre a népszavazási kérdéseket, s akkor alkotmánysértés miatt ismét ráhúzhatják a vizeslepedőt. Az egység-blokk is közzétette a maga népszavazási kérdéseit: a hat pont közül öt valamilyen formában az elnöki rendszer oroszországi bevezetése ellen irányul.

Véres „kacsák”

Közben a kongresszus végkimeneteléről véresebbnél véresebb parlamenti „kacsák” terjednek: a legradikálisabb változat szerint már az első nap föloszlatják, s az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokig ideiglenes elnöki kormányzás lesz. A Nemzeti Megmentés Frontja és az Állampolgári Szövetség vezetőit internálják, „megbízható értesülések vannak” politikai gyilkosságok előkészületeiről, de Haszbulatov „úgy tudja”, a Demokratikus Oroszország vezető személyiségei a kiszemelt áldozatok. A másik, a vértelen verzió épp Haszbulatov házelnök ellen irányul: a mérsékelt kommunisták fogják követelni eltávolítását, hogy saját emberüket ültessék helyére…

Mit lehet várni voltaképp ettől a kongresszustól?

A legvalószínűbb az, hogy miként a decemberi kongresszuson, „alkotmányos” megegyezésre fognak jutni, s miként akkor, a döntő szó Valerij Zorkin alkotmánybíróé lesz, aki ismét az egyes hatalmi ágak világos szétválasztását fogja szorgalmazni. Ha a kongresszus a népszavazás eltörlése mellett dönt, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívása akkor is igen nehéznek tűnik. Fő ellenzői, a Legfelsőbb Tanács ideológusai Lenin érveit felmelegítve igyekszenek lejáratni magát az alapeszmét, lenini szóhasználattal „alkotmányozósdi” (ucsregyilovka) titulussal illetik, mondván: „nem egyéb, mint a múlt árnya, amit most egyesek fel akarnak éleszteni”. Arra hivatkoznak, hogy „a nép már akkor is szétkergette az alkotmányozósdit”, holott valójában annak idején a bolsevik párt kergette szét a gyűlést, mivel a hivatalos adatok szerint mindössze 23,9 százalék szavazat volt a kezükben, a többi az eszereké, kadetoké, mensevikeké stb. lett volna.

Most azonban nincsenek pártok, amelyek egy mégoly bizonytalan sorsú Alkotmányozó Nemzetgyűlésben határozott modellekkel, programokkal állnának elő. Csak személyek vannak, s hozzájuk kötődő csoportocskák: Travkin pártja, Anpilov pártja, Akszjucsic pártja és így tovább. Ezért teremtene fölöttébb bizonytalan helyzetet az új parlamenti választások kiírása is: az új kampány politikai vita helyett újra csak személyek közötti csatározásban forgácsolódna szét, amiben a fő hangsúlyt továbbra is az kapná, ki KGB-sebb a másiknál.

Jelszóháború következik. A demokratáké lesz a legnépszerűtlenebb: az alkotmányozó nemzetgyűlést követelők elfeledik, hogy a politikai stabilitás és a produktív hatalom a tömeg gondolkodásában egyáltalán nem az alkotmány szövegével kapcsolódik össze, hanem épp a végrehajtói hatalom erejével.

Veszélyben a haza! Haza-anyácska hív! – mondják továbbra is a nacionálpatrióták, de ez minden bizonnyal csak a leginkább hazafias lelkületűekre hat.

A legnépszerűbb minden jel szerint a harmadik, a magukat centristáknak nevezők jelszava lesz, amit vezérük, Ruckoj alelnök, az SZKP-apparátusokban iskolázott és a hadiipari komplexumban „gyakorlatot szerzett” Állampolgári Szövetség egyik alelnöke készülő könyve ríméül is választott „Liberális reformok – erős hatalom”…

Mit mondjunk: furcsa párosítás. De hátha nekik még ez is sikerül.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon