Skip to main content

Húsz legenda Sztálinról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Legendahős és pornósztár


1.

Joszif Visszarionovics gyerekkorában súlyos beteg volt, 14 éves koráig járni se tudott. Akaratereje és az állandó edzés azonban meghozta gyümölcsét: fél év se telt bele, és már többpúdos súlyokat felemelt. Kimegy egyszer az utcára, és látja, hogy egy jó, testes kölyök ver egy kisebbet. Sztálin odamegy, elkergeti a támadót. Az meg így szól: „Te aztán tényleg erős vagy”. Ránéz Sztálin nagy figyelemmel, elkomolyodik, és azt feleli: „Nem én – az igazság erős”.

2.

A nép sora végképp rosszra fordult. Elmegy egyszer Joszif Visszarionovicshoz Lenin, és kérdi: „Mit tegyünk?”- Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Hogy mit tegyünk? – Tegyünk!”

3.

Egyszer Joszif Visszarionovics fellázította a népet, és megdöntötte a cárt. Beköszöntött a boldogság. Jön Sztálinhoz Konsztantyin nagyherceg, és így szól: „Békés világot ajánlunk néked!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, majd mosolyogva azt feleli: „Minek kéne nekünk a világ!? Nekünk Oroszország is elég!”

4.

Bevonul egyszer Joszif Visszarionovics Berlinbe, egy tank tetején állva. Körös-körül robbanások – repkednek a lövedékek. Fut vele szemben egy német, megismeri Sztálint és felkiált: „Jön Sztálin! Kegyelmezz nékem, Istenem!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, fáradtan elmosolyodik, és azt feleli: „Isten nem kegyelmez meg néked, mert nem szolgáltál rá. De Sztálin kegyelmet ád.” És megparancsolta máris, hogy engedjék szabadon.

5.

Ellátogat egyszer Joszif Visszarionovics a frontkórházba, és meglát egy csontsovány, sebesült katonát az ágyon fekve, amint azt mondja a szomszédjának: „Sztálin a mi erőnk!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így felel: „Ha Sztálin az erőd, hát itt vagyok! Kelj fel, és járj!” A katona felállt, fogta a puskáját, és elindult.

6.

Megjön egyszer a csatából Joszif Visszarionovics, leszáll a lóról, megtörli kardját a köpenye szélébe. Odafut hozzá Anka, a golyószórós leány, és felkiált: „Jól elagyabugyáltuk a kutya fehérjét!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Jaj, Anka, Anka, hányszor mondtam már neked, nincs ilyen szó, hogy elagyabugyálni! Tessék tisztelni a nagy, orosz nyelvet!”

7.

Joszif Visszarionovics hatalmas termetű volt, már-már szégyellette is nagy, lapáttenyerét. Belép egyszer a terembe, ott ül Trockij, Zinovjev és Buharin – ezek is jól megtermett fajták –, és patkót hajlítgatnak. Kettétöri Sztálin a patkót, és kihajítja. Rájuk néz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Munkával mérd az erőt!”

8.

Egyszer egy éjszaka Joszif Visszarionovics kigondolta a haditervet, hogyan kell szétverni a fasiszta hordát. Hazaér, mondják neki, hogy meghalt a felesége. Ránéz Sztálin nagy komolyan az asszony hullájára, és így szól: „Győz az ember nagy dolgokban, apróságokban meg bosszút áll rajta az élet!”

9.

Felkeresi egyszer Joszif Visszarionovicsot Trockij, Zinovjev és Buharin, és így szólnak: „Itt az ideje, hogy távozz!” Kinyitja Sztálin az ablakot, a nép meg csak élteti: „Sztálin, Sztálin!” Rájuk néz Sztálin nagy komolyan, és azt feleli: „Távozom. Közéjük, a nép közé.” És elhagyta a Kremlt.

10.

A nép sora végképp rosszra fordult. Felkeresik egyszer képviselői Joszif Visszarionovicsot, és így szólnak hozzá: „Térjen vissza, Joszif Visszarionovics! Trockijt, Zinovjevet, Buharint felakasztottuk, mert nem volt igazuk!” Rájuk néz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Kár, hogy felakasztottátok őket. Most aztán hogy tudják meg, hogy nem volt igazuk?”

11.

Halad egyszer Joszif Visszarionovics a menet élén. Marsallok, tábornokok, kitüntetettek alig győzik mögötte tartani a lépést. Odaszalad egy katona Sztálinhoz, és így szól: „Vigyázzon, itt még golyó elé is tud kerülni!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, fáradtan elmosolyodik, és azt feleli: „Tudok, de nem akarok!”

12.

Rázendít egyszer Radek Joszif Visszarionovics kedvenc nótájára, a „Meghalok most, meg biz én!”-re. Kérdi tőle Sztálin: „Hát a parancsom teljesítetted-e?” – „Nem” – rebegi Radek. Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Majd ha rászolgálsz, énekelhetsz!”

13.

Ülésezik egyszer a Legfelsőbb Tanács mindkét háza egy időben. Ülnek sorban a küldöttek, hősök, híres emberek. Belép Joszif Visszarionovics az oldalajtón. Odaszalad hozzá Vorosilov, és így szól: „Fontos államügyek várnak ránk!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, és azt feleli: „Akkor magának szerencséje van, ha az ügyek várják! Látja, én egész életemben magam várom a nagy ügyet!”

14.

Puskin került szóba egyszer Joszif Visszarionovics társaságában. Azt mondja Bugyonnij: „Sztálin után könnyebben megértettem Puskint”. Ránéz Sztálin nagy komolyan, fáradtan elmosolyodik, és így szól: „Sztálint viszont Puskin nélkül se értheti meg!”

15.

Megy Joszif Visszarionovics egyszer, egy esős estén, és meglát egy öregembert, esőkabát nélkül, teljesen átázva. Leveszi Sztálin a magáét, ráteríti az öregre. Kérdi az öreg Sztálint: „Hé, elvtárs, kiféle lennél?” Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így felel: „Ember lennék, ha minden embernek így segíthetnék!”

16.

Joszif Visszarionovics elé vezetik egyszer a fiát azzal, hogy ellopta egy szegény asszony bukszáját. „De semmi vész – próbálja megnyugtatni Berija –, a bukszát már visszaadtuk”. Ránéz Sztálin nagy komolyan és így szól: „A bukszát még csak-csak visszaadhattátok, de a fiamat nekem már soha.” És lelőtte a gyereket, ott helyben.

17.

Késő éjszakáig dolgozott egyszer Joszif Visszarionovics a Kremlben. Telefonál a nejének, hogy: „Gyere, sétáljunk egyet!” Sétálnak, sétálnak, egyszer megszólal a feleség: „Minek gyötröd magad folyton? Pihennél inkább egy kicsit! Meg a gyerekekkel törődnél!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Hisz épp a gyerekekkel törődök!”

18.

Sétál egyszer Joszif Visszarionovics a Vörös téren. Odaszalad hozzá egy kölyök, és kérleli: „Szereld meg, bácsi, a biciklimet!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, fáradtan elmosolyodik, és már szereli is a biciklit. Mondja neki a kölyök: „Gyere el holnap ugyanide, bemutatlak a mamámnak, igazi jótét lélek, meglátod!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Nem tudok eljönni, fiam, ütött a halálom órája!” És másnapra meg is halt.

19.

Egyszer az amerikaiak túszul ejtettek egy csomó orosz lakost. Kihirdetik az ultimátumot: „Ha nem adjátok ki Sztálint, lekaszaboljuk mind!” „Ne menjen ki – figyelmezteti Zsdanov Joszif Visszarionovicsot –, szégyenletes halál várja!” Ránéz Sztálin nagy komolyan, és így szól: „Nem a halál teszi az embert, hanem az ember a halált!” És másnap el is hurcolták Amerikába, ahol halálnak halálával halt, a népet meg szabadon engedték.

20.

Híre ment egyszer, hogy Joszif Visszarionovics meghalt. Deputáció érkezett hozzá rögtön, és tagjai nagyon megörvendtek, hogy élve találták. „Életünket odaadnánk, csak Maga maradjon életben” – mondták. Rájuk néz Sztálin nagy komolyan, fáradtan elmosolyodik, és így szól: „Én is odaadnám maguknak az egész életem!”

Hét újabb legenda Sztálinról

1.

Megy egyszer Sztálin, még gyerekkorában, egy barátjával a húsbolt felé. Elcsen Sztálin egy darab húst, és futásnak ered. Utolérik, kérdőre vonják: „Te loptad el?” „Nem – feleli Sztálin –, ő tette.” És a barátját ott helyben darabokra szaggatták.

2.

Végképp rosszra fordult a nép sora. Lázadás tör ki. Hívatja Sztálint a cár, és mondja: „Csábítsd ki a népet a Szovjet térre!” Kiviszi a térre a népet Sztálin, az tömve csendőrökkel. Lövés dördül, pillanatok alatt földre terítik az egész népet. Több mint egymilliót.

3.

Felkeresi egyszer Sztálint Trockij, Zinovjev meg Buharin, és így szólnak: „Nincs igazad. Beszélni szeretnénk veled!” Előhúzza erre Sztálin a pisztolyát az íróasztalból, s lelőtte őket, ott helyben. És a hullákat, megparancsolta, hogy azonnal ássák el.

4.

Felkeresi egyszer Sztálin Lenint Gorkiban. Látja, hogy egy lélek sincs a közelben, gyorsan leszúrja Lenint. És a hullát észrevétlenül elásta. Majd, Moszkvába visszatérve, így szól: „Meghalt Lenin. Mindent rám hagyott.”

5.

Odamegy egyszer Sztálinhoz a neje, és így szól: „Miért vetted el ettől a szegény asszonytól az összes pénzét? Nem szép dolog.” Előhúzza erre Sztálin a pisztolyát az íróasztalból, s lelőtte feleségét ott helyben. És megparancsolta, hogy a hullát észrevétlenül ássák el.

6.

Felkeresi egyszer Sztálint Nyikita Szergejevics Hruscsov, és így szól: „Nincs igazad. Beszélni szeretnék veled!” Előhúzza erre Sztálin a pisztolyát az íróasztalból, de Hruscsov gyorsabb volt, és ő lőtte le Sztálint. És megparancsolta, hogy a hullát észrevétlenül ássák el.

7.

Megy egyszer Sztálin az utcán. A nép megismeri, és így kiált: „Ott jön Sztálin!” Futásnak ered Sztálin, a nép meg utána. Utolérik, darabokra szaggatják, elégetik, és hamvait a Moszkva folyóba szórják.

Fordította Kiss Ilona
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon