Skip to main content

Jelcin érettségi vizsgája / Isten veled, első köztársaság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Jelcin érettségi vizsgája

Oroszország és az Egyesült Államok nem ellenfél többé: kapcsolatuk az „egyenlőségen, kölcsönös előnyökön és egymás nemzeti érdekeinek kölcsönös elismerésén alapuló, stratégiai partnerség érett szakaszába lépett” – idézi az orosz sajtó Jelcin „érettségi bizonyítványának” záradékát, az orosz–amerikai csúcstalálkozó után kiadott Moszkvai Nyilatkozatot. A csúcstalálkozó legfőbb nem hivatalos eredményeként viszont maliciózus elemzők azt emelik ki, hogy Jelcinnek sikerült nem megbotolni a kifeszített vörös szőnyegen, az utolsó vacsorára emlékeztető díszünnepségen sikerült a protokollban előírtnál nem gyorsabban fenékig ürítenie konyakospoharát (egyesek szerint tea volt benne), s a díszbeszédet is sikerült a brezsnyevi tempónál egy fokkal ütemesebben elmondania. Ezt látva csupán azon lehet csodálkozni, hogy az állítólag önmaga árnyéka Jelcin miképp biztosíthatta be újra világpolitikai státusát.

A hivatalos magyarázat szerint a titok nyitja a Jelcin nevével jelzett reformkurzus sikere: ennek szól például az exportellenőrzőről és a COCOM-lista radikális csökkentéséről szóló közös nyilatkozat. Az is bizonyos, hogy az orosz áruk előtt megnyitott amerikai piac, aminek jelentőségét Jelcin nem győzte hangsúlyozni, jelent némi „aprópénzt” az USA-nak, a legnagyobb súlya azonban minden bizonnyal a körvonalazódó stratégiai-biztonsági együttműködésnek lesz, amely főként más atomhatalmak (Észak-Korea stb.) ellensúlyozására, de legfőképp Ukrajna „leszerelésére” irányul. A találkozó sikere így aztán mintha nem is csak Jelcin érdeme lenne: a Moszkvában aláírt legfontosabb dokumentumok aligha születhettek volna meg a Clintonék által megdolgozott Kravcsuk elnök engedékenysége, illetve az ukrán gazdaság összeomlása nélkül. Anélkül, hogy alulértékelnénk a moszkvai csúcsot, nem árt nem elfelejteni, hogy a két legfontosabb moszkvai dokumentum ugyanis csak akkor léphet életbe, ha az ukrán parlament elfogadja Ukrajna atomfegyvereinek leszerelését. Az első reakciók nem sok jóval kecsegtetnek: lenemzetárulózzák, az ország kiárusításával, stratégiai érdekeinek feladásával vádolják az engedékeny Kravcsukot. Egyáltalán az is kétséges, hogy napirendre tűzi-e a kérdést az ukrán rada a március 27-én tartandó általános választások előtt, az viszont biztos, hogy a választási kampánynak az atomfegyverek ügye fő témája lesz.

Miként a START–1 előírja, Ukrajna atommentes státusa 7 év alatt valósulna meg teljes egészében: a most aláírt dokumentum szerint az első szakaszban Ukrajna 10 hónap alatt átadna Oroszországnak 200 SS–19-es és 30 SS–24-es rakéta-robbanófejet, miközben ugyanezen idő alatt inaktiválnák az Ukrajnában telepített interkontinentális rakétákat is. A tervezet szerint Ukrajnának 3 év alatt 1800 robbanófejet kellene területéről kitelepítenie, s 17 SO–24-es rakétakilövő állomás készenlétét szüntetnék meg. Az atomleszerelésből adódó hasznot a felek egy másik egyezmény alapján „kasszíroznák”: 20 év alatt Ukrajna és Oroszország területén összesen 20 ezer atomtöltetet szerelnek le s vonják ki belőle az uránt (atomerőművek fűtőanyagaként való felhasználására a U. S. Enrichmeht Corporation állami vállalat teszi alkalmassá). A hasadóanyag ellenértéke mintegy 12 milliárd dollár.

A hírek szerint a moszkvai csúcs gazdasági tárgyalásain jóval kevesebb szó esett a reform továbbvitelének konkrét technikai részleteiről, mint korábban bármikor; a technológiaexport korábbi jelszavát véletlenül sem lehetett hallani. Nem tudni, esett-e szó arról, kik is személyesítik meg Jelcinen kívül a jelcini reformkurzust, s egyáltalán, melyek is ennek kritériumai. Humanitárius segélyek nem lesznek: a Moszkvának szánt 5,5 milliárd dollár több mint fele a Világbankban marad, s csak akkor kezdik folyósítani, ha a Nemzetközi Valutaalap úgy találja, hogy teljesítik ajánlásait, egyebek közt az infláció visszafogásában. Az biztos, hogy a Clinton a kíséretében lévő gazdasági szakemberek beszédéből legfőbb üzenetként Moszkva azt hámozta ki, hogy Washingtont nem a reformok tempója érdekli, hanem „szociális védettsége”. „Kevesebb sokkot, több terápiát”: – Talbott szójátéka pillanatok alatt nagy karriert futott be, s élcelődő elemzők szerint Jelcin és Csernomirgyin első részét úgy fordította le, hogy akár még maguktól a sokkterapeutáktól is meg lehet szabadulni. Két friss orosz karikatúra egyikén Jelcin és Clinton az ukrán atomrakétákat dobálja ki az emelkedő léghajóból, a másikon Jelcin és Csernomirgyin Gajdart és Ella Panfilova szociális minisztert (a keddi hírek szerint Fjodorov pénzügyminiszter is odakerülhet mellé).

Jelcin elnöknek e hét elején kellett volna bemutatnia az újjászervezett kormányt, ám ehelyett egyre-másra kapta a kosarakat a régi kormánytagoktól, pontosabban: egyre-másra hozta olyan helyzetbe a reformkormány kulcsembereit, hogy azoknak nem maradt más választásuk, csak a lemondás. Jegor Gajdar két indokra hivatkozva nem fogadta el a neki felkínált első miniszterelnöki posztot. Az egyik: ellenzi, hogy Belorussziát is bevonják a rubelzónába, másrészt tiltakozásul az ellen, hogy közel 600 millió dolláros költséggel új parlamenti centrumot építsenek.

A Jelcin-oldal viszont a reformereket vádolja azzal, hogy teljesíthetetlen feltételeket szabnak, ezzel kényszerítve ki lemondásuk elfogadását. A régi reformerek közül gyakorlatilag már csak Csubajsz privatizációs miniszter és Kozirjev külügyminiszter van a kormányban, ez utóbbi azonban az elnök külpolitikáját folytatja, semmi oka tehát Jelcinnek, hogy távozásra kényszerítse.

„Reformkormány reformerek nélkül” – minősítette az újraalakulóban lévő orosz kormányt a Beszélő kérdésére Vaszilij Szeljunyin közgazdász, aki a Gajdar-blokk, az Oroszország Választása dumaképviselőjeként, a frissen megalakult költségvetési bizottság tagjaként úgy véli, hogy a rubelstabilizálás, az antiinflációs program pillanatokon belül teljesen megfeneklik. Amikor Jelcin a régi orosz parlament feloszlatásakor visszahívta a kabinetbe Gajdart (mint emlékezetes, 1992 decemberében három másik reform-frontemberrel együtt menesztette a népképviselői kongresszus nyomására), gyakorlatilag teljesen szabad kezet adott neki a reformprogram felfuttatására (s egyben a parlamentfeloszlatás legitimálására). Gajdar Fjodorov pénzügyminiszterrel és másokkal együtt beszüntette az ingyenhitelek osztogatását, beszüntette az egész importhoz képest már 12 százalékot kitevő importtámogatást, a havi infláció az augusztusi 22-26 százalékról decemberre 12 százalékra csökkent. Véget vetettek a FÁK-államok vissza nem térítendő hitelekkel való támogatásának, ami csak 1992-ben 18 milliárd dollárba került Oroszországnak.

Úgy látszik: most ez lett az egyik fő vízválasztó. Az új kormányban azoknak nincs helye, akik ellenzik a FÁK Moszkva-központú reorganizációját, a rubelövezet és az egységes pénzrendszer minél tágabb körben való reanimálását, ami csupán politikai döntés következménye, s ellentmond minden racionális gazdasági megfontolásnak. (Az orosz és belorusz pénzrendszer egyesítése például hallatlanul kedvezőtlen Oroszországra nézve: a feketepiacon eddig 5 zajcsik [nyulacska, belorusz pénzegység] ért 1 rubelt, most meg e politikai döntés után egy az egyben fogják váltani, azaz a belorusz zajcsikot ötszörösére felértékelték. Mindez további havi tíz százalék inflációt okoz.) Mindenesetre a jelek szerint az újraalakítandó orosz kormányban legföljebb csak a „birodalmi reformereknek” lesz helyük, amivel újra nyilvánosan elismert lesz az a „legkisebb közös többszörös”, ami egy felvilágosult demokrata számára éppúgy elfogadható, mint egy agrárpárti posztkommunista, ne adj’ isten, egy zsirinovszkijista számára: a nagyhatalmi státus visszaszerzésének gondolata.

(Kiss)

Isten veled, első köztársaság!

Az elmúlt vasárnap Scalfaro olasz köztársasági elnök elfogadta Ciampi miniszterelnök lemondását, elnöki jogkörével élve feloszlatta a parlamentet, s már március 27-ére ki is írta az parlamenti választást.

1994. január 16-ával tehát lezárult az első olasz köztársaság története, mely még a fasizmus ellen, a demokráciáért vívott harcban született.

Scalfaro elnöki dekrétuma a köztársaság történetében a tizenegyedik, egyben a legrövidebb törvényhozási ciklusnak vetett véget. Ez a parlament két évig sem működött, s ez idő alatt csupán két kormányt „használt el”. Már az Amato-kormányt is alig lehetett összetákolni; s csak azért élhetett, mert az ellenzék élni hagyta. Aztán hamar elsodorta a korrupciós botránysorozat, az „istenek” (Andreotti, Craxi és társaik) bukása, az 1993. április 18-i népszavazás, amelyen az olaszok elsöprő többsége a második köztársaság felé mutató reformokra mondott igent, s a korrupt politikai rendszerrel való végleges leszámolás mellett voksolt. A Ciampi-kormányt tulajdonképpen szakértő kormányként hozták létre úgy, hogy két feldatának (az új választási törvény és a költségvetés elfogadtatása) megoldásában támogatta a baloldali ellenzék is.

Valójában most nem is Ciampi bukott meg, hanem a parlament. Mindenekelőtt azért, mert teljesen elvesztette legitimitását. Több mint 120 képviselő ellen folyik ügyészségi vizsgálat korrupciós ügyeik miatt, s közöttük van az eddigi uralkodó politikai elit szinte minden nagysága. Nem legitim ez a parlament a lakosság szemében azért sem, mert – miként az 1993. április 18-i népszavazás és a novemberi helyhatósági választások eredményei mutatták – az állampolgárok már nem fogadják el képviselőjükként a jelenlegi összetételű parlamentet.

Az első Olasz Köztársaság „alapító atyái” új érdekek, új eszmék, új erkölcsök harcosai voltak, megteremtették a parlamentális demokráciát, annak széles körű intézményrendszerét, ám később helyükbe léptek az „agyafúrtak”, a „trükkösök”, az „ügyesek”, a maguk meg a pártjaik zsebére dolgozók, s előretörésükkel kezdetét vette az első köztársaság fölbomlása. A második köztársaság választóit azonban már aligha lehet becsapni: ők már tudnak saját érdekeik szerint választani. A második Olasz Köztársaság már csak akkor jöhet létre, ha e választók bizalmát elnyeri.

(Horváth)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon