Skip to main content

A karó és a bárány

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Franciaország

(Takács): A francia – az francia


Az évtizedek óta egyre szigorodó bevándorlási törvények ellenére a mai napig is Franciaország maradt az egyik legjelentősebb befogadó ország Európában. A bevándorlók arányát mutatja az a tény, hogy minden ötödik francia családban van egy idegen származású szülő vagy nagyszülő.


A világsajtó az utóbbi hónapokban tele van aggódó elemzésekkel: a Wall Street Journal és az International Herald Tribune az amerikai izolacionizmus feléledését jelzi, a Newsweek az új japán nacionalizmus, a Le Monde a japán protekcionizmus természetrajzát boncolgatja. De a legtöbb szó a francia elzárkózási politikáról esik; december közepén, a GATT-tárgyalások kapcsán még Jaques Delors is megkongatta a vészharangot, mondván: Franciaország új Maginot-vonalat talál ki magának. A tárgyalások ugyan nem fúltak kudarcba, a GATT, a maastrichti szerződés és egyáltalán az egységes Európa körüli franciaországi vitákat azonban ennek ellenére sem lehet már a szőnyeg alá söpörni. A „franciaság” kérdése most, januárban, az új állampolgársági törvény hatálybalépésével (l. keretes cikkünket) ismét terítékre került. Egy évvel ezelőtt a maastrichti- szerződésre vonatkozó francia népszavazás során az igenlő válasz csak 0,5%-kal győzött, tehát az ország fele elutasította a nemzeti önállóság legkisebb csökkentését is. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Azok ugyanis, akiket az olyan néptribunoknak, mint Pasqua és Séguin, sikerült „nem” szavazatra bírnia, nem annyira Maastricht és a közös Európa, hanem elsősorban a népszerűségét vesztett szocialista kormány ellen szavaztak. Már csak azért is, mert a maastrichti szerződés szövegét, a szavazás előtt úgyszólván senki sem ismerte, aki pedig mégis belepillantott, az egy szót sem értett belőle.

A „nem” bajnokai

Ki ellenzi akkor ténylegesen is Maastrichtot és a közös Európát? A parasztok, akik időről időre látványos tiltakozásokat szerveztek a GATT-tárgyalások ellen, mert a kormány által szubvencionált agrártermékeik exportcsökkentésétől tartottak (joggal!); a halászok, akik blokád alá helyezték a kikötőket a szabad piac következtében beállott konkurencia ellen tüntetve. Ha azonban hihetünk Raymond Barre volt miniszterelnöknek, mindez csak a jéghegy csúcsa. Szerinte ugyanis az „anti-Európa mozgalmat” nemcsak a halászok és a parasztok, hanem a politikusok jó részére is támogatja: „A régi »nemmel szavazók« ma is remélik, hogy a maastrichti szerződés múzeumi tárggyá válik, és lépten-nyomon azt javasolják, hogy másképp kell felépíteni Európát, vagy egyszerűen más Európát javasolnak.” Nagyon jellemző például e tekintetben Pasqua belügyminiszter egyik nyilatkozata: „Maastricht Európájára ma már senki sem hivatkozik… Mindig híve voltam Európa építésének, de csak olyan Európát tudok elképzelni, amelyik szuverén államokból áll… A jelenlegi kormány megalakulása kellett ahhoz, hogy a brüsszeli bizottság ne kaparintson meg magának minden hatalmat…” A „nem” másik nagy bajnoka, Philippe Séguin nagy port kavaró beszédében tavaly „gazdasági és történelmi abszurdumnak” nevezte az Európai Unióról szóló szerződést, és élesen szembefordult a szabad piac elvével, amely szerinte „az a karó, melyhez Európa bárányát kötözik – zsákmányul a falánk konkurenseknek”.

Balladur miniszterelnök a decemberi uruguayi forduló előtt kifejtett álláspontja szerint „Franciaországnak érdeke, hogy aláírja a világkereskedelem liberalizálódását célzó szerződést, de nem akármilyent…” Balladur egyértelműen Amerikát vádolta a tárgyalások elhúzódása miatt, és ebben Mitterrand elnök is támogatta: „a kereskedelmi tárgyalások során Amerika gyakran elviselhetetlenül diktatórikus… Amerika mezőgazdasága az első a világon, a második viszont Franciaország. Világos, hogy az első hatalomnak milyen érdeke fűződik a második hatalom fejlődésének megakadályozásához…”

Az „igen” hívei

Az USA-val szembeni „jogos önvédelemre” hivatkozók mellett számos ismert vezető politikus híve a megegyezésnek és Európa építésének. Legutóbb például Valéry Giscard d’Estaing volt köztársasági elnök, a 215 parlamenti képviselővel rendelkező UDF (Union pour la Démocratie Francais – Unió a Francia Demokráciáért) elnöke, Raymond Barre volt miniszterelnök és Charles Millonz, az UDF parlamenti csoportjának vezetője foglalt nagyon élesen állást az izolacionizmus és a nacionalizmus megnyilvánulásai ellen. „Az UDF egy jottányit se enged »európai meggyőződéséből«” – hangoztatta Millon; Giscard a GATT elleni felelőtlen állásfoglalásokat ostorozta, nyilvánvalóan a másik nagy kormányzó pártra, a Jacques Chirac vezette RPR-re (parlamenti képviselőinek száma: 257) célozva; Barre pedig egy másfél oldalas, lelkes tanulmányt írt Európa jövőjéről a Le Monde-ban.

Ezek szerint Balladur lenne az Amerika-ellenes izolacionisták szócsöve, Chirac pedig az Európa-ellenesek vezére? Azért nem ilyen egyszerű a helyzet.

Balladur például Pompidou volt köztársasági elnök halálának 20. évfordulóján mély vallomást tett Európa mellett: „Franciaországnak szüksége van Európára, és Európát nem lehet az őt képező államok ellen felépíteni… „De Gaulle és Pompidou európai tervei a megvalósulás küszöbén állanak.” Ugyanott Chirac is azt hangsúlyozta: „Európa új konstrukciója életbevágó kérdés!”

Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Számos jel mutat arra, hogy Balladur (akinek a kezében több hatalom van, mint hosszú idők óta bármely miniszterelnöknek) nem protekcionista, izolacionista és Amerika-ellenes, hanem pusztán egy belpolitikai-külkereskedelmi pókért játszott a GATT-tárgyalások során. Ha ugyanis sikerül az amerikai partnerrel elhitetni, hogy az egész Európa mellette áll, és hogy valóban nem írja alá a szerződést, ha az USA nem tesz engedményt, akkor megnyerte a játszmát – rekonstruálták utólag a Balladur-stratégiát. Egyrészt mert a francia agrárszektor egy része valamivel jobban fog járni, ha az USA belemegy a kompromisszumba; másrészt – s ez sem lényegtelen – megnyerheti a parasztok bizalmát s azokat a RPR-képviselőket, akik a parasztok érdekében szinte már-már zsarolták a kormányt. De talán még ennél is fontosabb, hogy jó időre kihúzhatja a talajt Pasqua és Séguin RPR-hívei lába alól, s tovább erősíti Chirackal szemben saját népszerűségét, illetve hatalmát. Persze azt ő is tudta, hogy az aláírás megtagadása, miként az Európa-ellenesség bármely megnyilvánulása, beláthatatlan következményekkel járhat.

Együtt – ellenük?

Az Európa-ellenesség azonban Franciaországban sokak szerint „csupán” szalonképes változata a társadalmi státustól, párthoz, felekezethez való tartozástól függetlenül jelentkező s ma már a francia társadalom szinte minden rétegében terjedő idegengyűlöletnek. Természetesen hivatalosan egyetlen párt se vall xenofób nézeteket, s a „bevándorlási invázió” elleni harcot is csak a Le Pen vezette szélsőjobboldali Frente (Nemzeti Front) National írta lobogójára, de e pártnak nincs parlamenti képviselete. Az erős kezű belügyminiszter, a bevándorlás elleni törvények szerzőjeként ismert Charles Pasqua pedig egyenesen „a xenofóbia elleni küzdelem legjobb bajnokának” tartja magát. Az csak keveseket zavar, hogy időközben – a munkanélküliség növekedésével mintegy párhuzamosan – az „illegálisan itt-tartózkodók” definíciója is kiszélesedett, a politikai menekültek jogai adminisztrációs lehetőséggé degradálódtak, folynak a kitoloncolások. A bevándorlás elleni törvényt a parlament óriási többséggel elfogadta (468 igen, 83 nem, 23 tartózkodás), s csupán a kisebbségben lévő szocialista és kommunista párt szavazott ellene, de köztudomású, hogy e két párt szavazói bázisától sem az idegenellenesség.

A bevándorlási törvény megszületésének három főszereplője volt: Pasqua, aki kidolgozását megszervezte, Balladur miniszterelnök, aki jóváhagyta, és Mitterrand elnök, aki módosítás után ugyancsak jóváhagyta. Meglehet, mindhármukat a legtiszteletreméltóbb szándékok vezették: Pasqua arra gondolhatott, hogy kifogja a szelet Le Pen vitorlájából, Balladurnak belső békére volt szüksége, hogy az égetően sürgős GATT-tárgyalásokat lebonyolíthassa, Mitterrand pedig arra gondolhatott, hogy ha már nem tudta megakadályozni a törvény létrejöttét, legalább egy kicsit enyhítse, így hasznosítva elnöksége hátralévő hónapjait.

Akármit is gondoltak ők hárman, félő, hogy intézkedéseik azt sugallják majd a francia polgárnak, hogy a súlyos és bonyolult problémák széles körű nemzetközi megtárgyalása helyett az ország zárja be határait az idegenek és problémáik elől. „Nem fog-e megtörténni, hogy egy szép napon az ország népe magáévá teszi a fenti, ki nem mondott gondolatot, és csatlakozik a legszélsőségesebb nacionalisták nézeteihez?” – veti fel a drámai kérdést Edwy Plenel, a Le Monde munkatársa. A közvéleménynek azonban sokak szerint e kérdésben sincsenek elvi megfontolásai, akárcsak az Európához való csatlakozás kérdésében sem: ha helyzete javul, Európa-párti, ha rosszabbodik: ellene fordul. Az idegen persze akkor is idegen marad.

(Párizs)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon