Skip to main content

Köztisztviselői románc

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Talált tárgy


Nem Pesten történt, amit hallotok; ott ily regényes dolgok nem történnek.

Egy önkormányzat felkent tagjai még szilveszteréjen is együtt ülének. Együtt, mondom, serényen osztozván a gondon, ámbár csak ketten valának – se ökör, se szekér, se csillag –, kik közhasznú dologban terhelék a kiszolgált vébétitkári pamlagot: a jegyzőnő, egy húszas hajadon s vele a községi agrárügyek éber gazdája, kit a helybéliek maguk közt csak „ Mezőlesinek”  neveznek.

Hát aztán? – kérdezheti a kedves olvasó. – Ugyan mi ebben a kivetnivaló? Hisz hovatovább minden derék önkormányzati hivatalnoknak körmére ég a köztisztviselői törvény: alapvizsgázni kell, vészesen közel a határidő, csak dicséretes hát, ha a jegyzőnő szakértőn felkarolja e bízvást törekvő Mezőlesit, kit odahaza lármás porontyai amúgy sem hagynának felkészülni az egész embert kívánó erőpróbára.

Ez eddig rendben is lenne. Egy vizsga – kivált, ha állásunk múlik rajta – mindenkor megkérdőjelezhetetlen alibi. Épp csak az a baj, ami azután, e csillagtalan együtt virrasztás ráadásaként következett, s ami e szokványos hivatali flörtöt mindjárt egy „közigazgatási alapvizsga”  hőseink számára elérhetetlen magasába emeli.

Mert mi is történt „azután”? A dágványi „szájhagyomány”,  s egynémely fennmaradt irat tanúsága szerint, a községház portása – feledékenységből vagy tapintatból – hazaindulván jól rázárta az ajtót a köztanulmányaikba mélyedt elöljárókra, kik ennek okán úgy éjféltájban szapora pezsgődurrogás és trombitalárma fedezete alatt kénytelenek valának egy utcai magasablakon át távozni. (Script: S. Petőfi: A helység kalapácsa:) Igen ám, de ott a községház Márton nevezetű fűtője – egyéb mulatsága nem lévén – kivont petárdával várta őket, s úgylehet, kissé vaskos szilveszteri tréfaként, orvul alájuk durrantott. Hőseinket legott kilelte a frász, majd ruhájukat porolván keresetlen szókkal viszonozták a búékolást, és sietve elköszöntek.

Hát aztán? – kérdezheti újfent az olvasó, immár méltán elvárva a teljes beavatást. Hát, aztán az történt, hogy a jegyzőnő legelső újévi teendőjeként s. k. levelet intézett alárendeltjéhez, a fűtőhöz, melyből alább félénken közreadok néhány festéktűrő fordulatot (teljes szövegét a Szerk. archiválta):

„Márton Öcsém, Te Seggfej!

Legközelebb a petárdáidat a f…odra kösd, és úgy durrogtasd, Te tetű! A beledet pedig hamarabb húzd el, mint ahogy meglátlak, mert szétrúgom s…det apró darabokra! Ahelyett, hogy itt esz a fene, inkább keresnél magadnak valami b…szát, és azt nyomogatnád esténként! Ha még egyszer beléd botlok, lefényképezem a hulládat, és kiszögezem a falra, hogy minden nap leköphessem!

Ui.: Nénédet nézd hülyének, Te spicli!

a Jegyző”

Nemde nem csattanós válasz egy kazánház mélyén fabrikált, amatőr petárdára? Ám ezzel koránt sincs vége még. Az igazi „durranás” – mindent összevetve a negyedik – csak eztán következik. A fűtő ugyanis elégtételért a nyilvánossághoz fellebbez: lefénymásolja a levelet, és megküldi a dágványi képviselő-testület mind a tizenhárom tagjának. Íme szerény, energiatakarékos, ámbár nagyon is hatékony módja annak, amiképp egy községi fűtő  „aláfűthet”  felettesének. Most aztán javában folyik a vérbő politikai farsangolás, áll a bál Dágványban, mindenki lármás önigazolással, botránylevelekkel, zsaroló vádaskodással „kommunikál”. Lám, a szolid községi közélet egyetlen rugaszkodással beérte a nagypolitikát!

Aztán hát – kérdezheti a kérdezni fáradhatatlan olvasó – mi végre is visszhangosítani mindezt így farsang utóján, nagy böjtök elé nézve? Talán, mert akad még, kit e cifra példabeszéd egyről-másról újfent töprengeni késztet. Egyebek közt arról a makacs szerepzavarról, mely mifelénk folyvást egybemaszatolja a magánbűnt és közerényt, a közönséges hatalmi arroganciát és a közszolgálatot. Arról, hogy miként is képes valaki csaknem hibátlan központozással egy oldalt önfeledt trágárságokkal teleírni, és ha már megteszi, vajon miért, hogy aláírás gyanánt puszta státusát, hatalmi jogcímét vési oda: „a Jegyző” .

Igen, a jegyző, ki az eötvösi maxima szerint maga volna „a falu szája, esze és pennája” – és persze: eleven lelkiismerete – toldotta hozzá „Tengelyi”  alkotója egy irányregény teljes nyomatékával. Ám hol van ma már a közszolgálat, a jegyzőség reformkori ethosza, Kölcsey, Eötvös, Deák vagy épp a szalontai nótárius hivatástudata? Hol vannak az aranykeretes Mikszáth-anekdoták, hol a hivataléhes vidéki dzsentri életformává szublimált „közigazgatási libidója”? És hol van a vastagnyakú vébétitkárok puritánsággal álcázott, lopott örömökkel táplált kedélye, zsigeri optimizmusa?

Ne keressük, megvan minden – ha másutt nem, ezen ízetlenné fajult románcban, mely pontosan követi egy hivatás leépülésének valahány fokozatát. Csupán azon múlik, meddig vagyunk hajlandók elmenni a történtek felidézésével: az alapvizsgára való felkészülésig, a vébétitkári pamlagig, az ablakmászásig, avagy a hivatali minőségben elkövetett otromba gyalázkodásig. Félve kérdem: lehet-e ennél is tovább?
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon