Skip to main content

Kulcs a Lábtörlő Alatt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Radnóti Sándor tanulmánykötetéről)


A kerülőutak tanulságai

Radnóti Sándor azon gondolkodók közé tartozik, akiknek Lukács György volt a tanítójuk, s akik, mint ő maga fogalmazza: „anyanyelvként sajátították el a marxizmust”. Ugyanezen generáció legjobbjai már mind elmondták a maguk „sírbeszédét a marxizmus felett”, mely nekrológ hitelességének megítélésekor számba kell venni, hogy ez a marxizmus a politikai hatalommal való „heveny szembenállással” kapcsolódott össze, ami meglehetősen kényelmetlen következményekkel járhatott. Radnóti Sándor 1980-ban kénytelen volt elhagyni annak a Gondolat Kiadónak a szerkesztői állását, amely most tanulmánykötetét megjelenteti. Gyanítható azonban, hogy a történelem e piciny fintora még mindig nem a história igazi arcát láttatja, s igen távol vagyunk attól, hogy pontos képet alkothassunk az utóbbi évtizedek szellemi folyamatairól.

A megértést azonban egészen bizonyosan nem segíti, ha a marxizmust a bubópestis egyik válfajának tekintjük, s pl. „szemréstani” alapon egyenlőségjelet teszünk, a tragikus sorsú Walter Benjamin húszas években vallott „messianisztikus marxizmusa” és a volgai parasztok éheztetésében nagy leleményességet tanúsító területi párttitkár között.

Radnóti Sándor az eszmei folyamatok, szellemi hatások vizsgálatában kitüntetett szerepet szán a félreértés Lukács Györgytől örökölt kategóriájának, arra utalva, hogy valamely nézetrendszer vállalása szorosan összefonódik az elfogadandó eszmék, gondolatok mögött megbúvó „eredeti” szándékok és indítékok módosulásával: a megértés szükségképpen átértelmezés. Ragyogó tanulmányban mutatja meg, hogy miként formálják vallási hagyományok s teológiai motívumok is pl. Walter Benjamin marxizmusát. Radnótiék generációja a szabadságban és az ember autonómiájában gyökerező képességek felszabadításának, „emancipációjának” elméleteként érti (félre) a marxizmust, s az így felfogott társadalomkritika élét fordítja előbb azon politikai rendszer ellen, amely deklarációiban saját magát is marxizmusként érti (félre), majd fordul el magától a marxizmustól is. „Nagy szorgalommal és patetikus elszántsággal fűrészeltük az ágat, amelyen ültünk” – összegzi immár érthető derűvel az akkortájt korántsem vidám „önfelbomlasztási” folyamatot Radnóti Sándor.

A „vesződséges kerülőutaknak” persze lehet nyereségük is, ami nem menti fel azokat, akik több generációt kényszerítettek ezekre az ösvényekre. A dogmatizmus béklyóiból kiszabaduló kritika tapasztalata minden dogmatizmussal szemben érzékennyé tehet. A kötet legfontosabb üzenetét, úgy gondolom, az a gesztus, gondolkodói attitűd hordozza, amellyel Radnóti Sándor az általa elemzett szerzők felé fordul. Nyoma sincs itt az ocsút a búzától elválasztani törekvő ítélkezésnek. Radnóti azokra az energiákra figyel, amelyeket egy-egy elmélet felszabadíthat, függetlenül attól, hogy magát az adott eszmerendszert miféle tévedések, melléfogások, korlátok jellemzik. A különféle teóriák nem egyszerűen az igazság szempontjából méretnek össze, mert hát hol az az igazság: maguk a mércék, a számításba jöhető értékek is súlyos nehézségekkel küszködő reflexiók termékei.

A következetesen végigvitt és vállalt elméleti pluralizmus ennek az „öndestrukciónak” a legfontosabb nyeresége: „le kell mondanunk a totális elmélet igényéről, és el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a művészetnek, illetve a művészeteknek nemcsak lehetséges, hanem van is több története” – fogalmazza meg Radnóti a művészetelméletre vonatkozóan teoretikus programját. S hogy ez a „lemondás” nem búskomor rezignációt vagy valamiféle „pántragizmust” eredményezett, az talán éppen annak köszönhető, hogy az elmélet pluralizmusának lehetőségét a művészet eredendő és elvi pluralizmusa hitelesíti és alapozza meg.

Az esztétikai mozgástér

A marxizmus alóli emancipáció elméleti közegét ugyanis elsősorban a művészetelmélet jelentette. Radnóti Sándor kötetét olvasva választ kereshetünk arra a talányos kérdésre, hogy miért játszhattak az esztétikai viták oly kitüntetett szerepet a magyar kultúra utóbbi évtizedei – különösen pedig a hatvanas–hetvenes évek – kultúrtörténetében.

A kézenfekvő magyarázat, hogy csak itt lehetett egyáltalán vitatkozni, mivel ez a terület ideologikusan közömbösnek számított, aligha állja meg a helyét. Jól tudjuk: ez a hatalom roppant erőfeszítéseket tett a művészetnek – mint Radnóti Sándor mondja – „monolit politikai társadalomba történő integrálására”. Lukács György tekintélye és személyes érdeklődése sem magyarázhatja meg e helyzetet, hiszen továbbra is ott a kérdés, hogy a politikai korlátokon túl ő maga miért tekinthette kitüntetett feladatának az esztétikai kérdések taglalását. Radnóti Sándor szövegeit olvasva világossá válik: az olyan látszólag tisztán etikai és politikai alapfogalmak, mint az individualitás jogai, az értékek pluralitása, az autonómia, a szabadon elfogadható normák, a választható és újraválasztható hagyományok kérdéskörei alig-alig választhatók el a művészetelmélet problémáitól, s az esztétikai viták bizonyos értelemben az etikai és politikai diszkusszió „előjátékát” jelentették.

A válasz megtalálásához talán meg kellene szabadulnunk az afféle kishitűségtől, miszerint mindaz, ami nálunk esik meg, egyszerűen torzult másolata a máshol zajló „igazi” történéseknek. Radnóti Sándor elemzéseiből kiderülhet: az európai kultúra alapértékeit mintegy kényszerűen, csak a művészetre vonatkozó spekuláció formájában értelmezhetjük újra. Amikor Nietzsche kijelenti, hogy a voltaképpeni metafizikai tevékenységet a művészetben látja, ezzel valójában minden modern művészetelmélet „titkát” mondja ki: a transzcendens értékek megrendülésével a végső kérdések a művészetelmélet keretében gondolhatok újra. A modern művészet és a tőle elszakíthatatlan elmélet persze nem „megoldásokat” kínál: maga a művészet és az esztétika is osztozik azokban a nehézségekben, amelyek magát a modern kultúrát is jellemzik. De ha a megoldás lehetősége nem is látszik, legalább az értelmes párbeszéd feltételei megteremtődnek. Radnóti Sándor ennek a párbeszédnek a példáját és tétjeit tárja elénk könyvében, melynek talányos címéhez a kulcsot a mű alábbi idézete adja:

„Az esztétikai transzformáció mottója Brecht drámájának, A szecsuáni jóléleknek utolsó két sora lehetne. Amikor az istenek mindent megoldatlanul hagyva visszatérnek az égbe, a színész hozzánk fordul: »Tisztelt közönség, kulcsot Te találj, / Mert kell jó végnek lenni, kell, muszáj.« (Nemes Nagy Ágnes fordítása.) Tulajdonképpen minden művészetfilozófiát jellemez az a gesztus, hogy a mű ismeretlen kulcsát a közönség kezére bízza. Mert az önállósuló művészetbölcselet azt az új szükségletet fejezte ki, amelyet elkülönítve nem ismert a viszonylag homogén ízlés és eszme művészi világa: a megértését. A jelentés magyarázatát nem esztétikák, hanem kánonok, poétikák, kommentárok, glosszák végezték el.” A merev kánonok eltűnése ugyan felszabadíthat s örömmel tölthet el, de tisztán kell látni, hogy a megértés kötelessége kire-kire sokkal súlyosabb terhet ró, hiszen a kulcsot nem lehet másutt, másnál keresni, csupán önmagunkban. Ha tetszik: a lábtörlő alatt…

 


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon